Sunteți pe pagina 1din 1

Numele: DCLtcl:

Adunarea Si scdderea fraLctiilor


FieccLre grup de pdtrdteLe sumecLzd ccLntitateoL Lipsd din pdtratuL de dec[supra cLcestorcL Folositi
aduncLrea Si scddereci fractiilor pentru a comp[eta pdtrc[tele tn a[b.

vlslt twlnkl.com