Sunteți pe pagina 1din 4

ȘCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ

“FUNDENI”

REFERAT
SURSE NATURALE

ELEV PROFESOR
DINU IOANA DANIELA FLORENTA MIHAI
CLASA 1K AMG

AN ȘCOLAR
2019–2020
METODE DE SEPARARE A AMESTECURILOR DE
SUBSTANTE

Amestecurile omogene sau eterogene se pot separa prin diferite metode.

Amestecurile eterogene:
a. Solid + lichid, in functie de densitatea particulelor solidului si dimensiunea lor, prin:
 Decatare;
 Filtrare;
b. Lichid + lichid, prin decantare cu ajutorul palniei de separare;
c. Solid + solid, prin diferite proprietati specifice unuia din componenti.

Amestecurile omogene:
a. Solid + lichid, prin cristalizare(recristalizare);
b. Lichid + lichid, prin distilare.
Decantarea este operația de sedimentare sub acțiunea gravitației a particulelor solide
aflate în suspensie într-un lichid.
E folosită frecvent în alimentația cu apă, ca primă fază de limpezire a apei de suprafață
sau în procesul de recuperare a apelor uzate, la stațiile de epurare.
Decantarea se folosește și în diverse procese chimice și hidrometalurgice (de exemplu în
procesul tehnologic de preparare mecanică a minereurilor), dar și în industria alimentară (de
exemplu la vinificație și prepararea berii).
Decantarea pe scară largă se face în bazine de decantare numite și decantoare.
Decantarea = metoda de separare a componentelor unui amestec eterogen, pe baza
diferentelor de densitate, fara a modifica starea lor de agregare.

Prin decantare se pot separa din amestecul:


a. solid-lichid, componenta solida, cu densitate mai mare decat a lichidului in care se afla,
ex: apa si nisip (2 pahare Berzelius si o bagheta – se scurge lichidul prin prelingere pe
bagheta);
b. lichid-lichid, componente lichide cu densitati diferite, ex: apa si ulei(cu palnia de
separare).
Ustensile necesare: pahar Berzelius, o bagheta de sticla, paharul cu amestecul.

2
Fig. 1. Decantarea - pahar Berzelius

Se utilizeaza pentru: obtinerea apei potabile, purificarea sarii extrase din saline, separarea
celor 2 componente ale varului stins: apa de var si laptele de var, spalarea unor precipitate.

Filtrarea = metoda de separare a componentelor unui amestec eterogen, fara a


modifica starea lor de agregare, folosind un filtru pe care se depune substanta solida. Ex:
pulbere de carbune cu apa.
Ustensile necesare: suport universal, pahar Berzelius, palnie de filtrare, filtru, bagheta de
sticla, paharul cu amestecul.

Fig. 2. Metoda de filtrare

Se utilizeaza pentru: la obtinerea apei potabile, la autovehicule, prepararea cafelei in cafetiera, in


industrie.

Cristalizarea = metoda de separare a unei substante solide dintr-o solutie(amestec


omogen), prin formare de cristale. Ex: sare dizolvata in apa.
Cristalul este un corp solid marginit de suprafete plane si cu forma geometrica bine definita.
Ustensile necesare: sursa de incalzire, trepied, sita metalica, capsula, paharul cu maestecul.
Creșterea lor are loc în aceleași condiții. Cristalele sunt formate ca urmare a răcirii lichidelor
sau a suprasaturației aburului, iar în viitor temperatura nu ar mai trebui să se schimbe. Astfel, la

3
început sunt atinse unele condiții de limitare. Drept urmare, apare un centru de cristalizare în
jurul căruia se adună atomii unui lichid, topitură, gaz sau sticlă.
Se utilizeaza pentru: obtinerea sarii de bucatarie, obtinerea zaharului.

Fig.3. Metoda de cristalizare

Distilarea = operatia de purificare prin separarea componentelor dintr-un amestec


omogen de lichide care au puncte de fierbere diferite, prin fierbere urmata de condensarea
vaporilor formati. Ex: apa cu alcool.
Ustensile necesare: 2 suporturi universale, sursa de incalzire, balon Würtz, termometru,
refrigerent, vas de colectare.

Fig. 4. Metoda de distilare si ustensilele folosite (baloane de distilare)

BIBLIOGRAFIE

[1]. Chimie, manual pentru clasa a VII-a - C.Gheorghiu si C. Panait – Ed. Didactica si
pedagogica, Bucuresti, 1993
[2]. Chimia, manual pentru clasa a VIII-a – C.Gheorghiu si C. Panait – Ed. Didactica si
pedagogica, Bucuresti, 1972
[3]. Chimie clasa a VII-a - G.Tanasescu si M. Negoiu - Ed. Cartea de buzunar, Bucuresti
[4]. Chimie clasa a VIII-a - G.Tanasescu si M. Negoiu - Ed. National, 2010
[5]. Probleme de chimie si un pic de teorie pentru gimnaziu – T.Trifu, B. Trifu, N. Trifu – Ed.
Corint, Bucuresti, 1999