Sunteți pe pagina 1din 2

Tematica de control în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor

la punctul de lucru

Nr.crt Tematica de control Stare*


bună rea NA**
1 Căi de circulaţie – stare generală,
marcaje, lăţime minimă, semnalizarea
de securitate
2 Scări – starea generală, stabilitate,
iluminat, suport de susţinere
3 Ventilarea – starea generală, instalaţii
adecvate
4 Iluminat – nivel necesar,
sistemul/corpul de iluminat, întreţinerea
instalaţiilor de iluminat şi a suprafeţelor
vitrate
5 Zgomot – măsuri de rducere, EIP
împotriva zgomotului adaptate,
semnalizare zone, acces limitat
6 Agenţi chimici – manipulare, depozitare
şi transport adecvate, ventilaţie,
separare, etichetare, măsuri colective şi
individuale de protecţie
7 Echipamente portabile şi unelte manuale
– stare tehnică generală, depozitare,
protecţie
8 Instalaţii şi echipamente elexctrice –
construcţie, izolaţie, semnalizare,
carcasări, acoperiri, legări la pământ,
mijloace de protecţie electroizolante
9 Protecţia împotriva incendiilor –
extinctoare, ieşiri de urgenţă, starea
tehnică a dispozitivelor/echipamentelor
de stingere a incendiilor
10 Plan de evacuare în caz de urgenţă –
instrucţiuni, afişaj, informaţii, ieşiri

 se va marca un X în coloana corespunzătoare


 ** NA - neaplicabil