Sunteți pe pagina 1din 2

Avantajele tehnologiei Frame Relay faţă de serviciile tradiţionale

Tehnologia Frame Relay s-a creat special pentru soluţionarea problemelor bussinesului
dinamic: operaţii noi de prelucrare a datelor, creşterea productivităţii proceselor. Această
tehnologie a fost destinată să rezolve problemele nerezolvate de tehnologiile tradiţionale, să
reacţioneze la modificările în structurile organizatorice ale bussinesului şi să satisfacă
necesităţile în sisteme noi de comunicaţie mai performante.
Frame Relay nu divizează transmisiunea semnalului în intervale de timp ca TDM,
reacţionând rapid la modificarea haotică a condiţiilor de transmisiune, de aceea această
tehnologie este ideală pentru condiţiile neuniforme şi discrete în reţelele LAN şi SNA.
Frame Relay suportă o mulţime de conexiuni logice doar pe o interfaţă fizică de reţea. În
această tehnologie se utilizează conexiuni virtuale, ce permit un nivel înalt de securitate a
datelor în reţelele private, care permit distribuţia statistică a benzii de transmisiune oferită
programelor şi aplicaţiilor active. Capacitatea de transmisiune nu se rezervează programelor şi
aplicaţiilor inactive.
Spre deosebire de protocolul X.25, în Frame Relay nu este stipulată corecţia erorilor.
Executarea operaţiilor excedentare este acordată dispozitivelor “intelectuale” situate la ambele
capete a conexiunii şi protocoalelor nivelelor superioare. Frame Relay – este o modernizare a
X.25, care corespunde primelor două nivele a modelului OSI. Excluderea funcţiilor adăugătoare
şi inutile a permis sporirea vitezei şi eficacităţii.
Premisele unei astfel de dezvoltări au constituito sporirea “intelectualităţii” dispozitivelor
de reţea şi fiabilităţii protocoalelor de reţea nivelelor superioare. Excluderea funcţiei de corecţie
a erorilor şi deplasarea ei în proprietatea dispozitivelor terminale a reţelei a permis obţinerea
unei viteze de transmisiune cu mult mai mare decât în reţeaua X.25.
Cu ajutorul Frame Relay deseori se reuşeşte soluţionarea problemelor, cu care sunt
nevoite să se confrunte companiile care deţin reţele pe baza liniilor private. Pentru reţelele
private cu multiplexarea în timp este necesară asigurarea unei finanţări sporite, dispozitive de
reţea performante şi personal calificat. În anii 70-80 companiile nu aveau alte opţiuni.
Prestatorii de servicii pur şi simplu nu ofereau deservirea nivelelor şi protocoalelor, care sunt
necesare reţelei ce soluţionează problemele-bussines. Unele corporaţii au fost nevoite să
îndeplinească rolul unor companii telefonice medii cu secţii de proiectare şi creare a reţelelor
corporative. Tehnologia Frame Relay le-a permis prestatorilor de servicii posibilitatea
administrării reţelelor globale.
Multe companii continuă să utilizeze mijloacele tradiţionale, de exemplu, liniile private
sau reţelele X.25, dar aceste mijloace nu permit transmisiunea traficurilor LAN discrete,
neuniforme şi de viteze înalte. Liniile private nu permit utilizarea în comun a benzii de
transmisiune, ceea ce duce la apariţia supraîncărcărilor în cazul fluxurilor neuniforme. În
reţelele X.25 încetinirea transmisiei datelor este cauzată de controlul erorilor, necesitatea căreia
este minimă în reţelele fiabile pe baza fibrei optice. În tehnologia Frame Relay această
problemă este soluţionată cu succes din contul transmisiei funcţiei de control a erorilor
dispozitivelor terminale.