Sunteți pe pagina 1din 2

PROP.

COMPLETIVĂ DIRECTĂ
(CD)
DEFINIȚIE TERMENI REGENȚI
(LA EI SE PUNE ÎNTREBAREA PENTRU A STABILI FELUL)
Este subordonata care
îndeplineşte în frază
1. VERB TRANZITIV :
funcţia sintactică de
El nu știe1/ (ce) să facă în timpul liber.2/
co/ple/ent direct pe
l2ngă cuv2ntul
deter/inat din regentă: 2. LOCUTIUNE VERBALA TRANZITIVĂ:
Am ascultat sfatul tău.. Am băgat de seamă1/(că) Daniel ştie să joace tenis1/
(complement direct)
Am ascultat 1/(ce) ai spus. 3. INTERJECȚIE PREDICATIVĂ
2
/ (completivă directă) Iată, 1/ (ce) a ajuns Ioana2/.

ÎNTREBĂRI CORELATIVE/ELEMENTE DE RELAȚIE


Aceleași ca și în cazul
a. pronume relative: cine, care ce, cât, cel
complementului direct:
ce – Nu ş tiam 1/ (cine) va învinge. 2/
- pe cine/ ce? b. adjective pronominale relative: A
întrebat 1/(care) elev învaţă . 2/
c. pronume nehotărâte: oricare, oricine,
orice, oricât: Îţi dau 1/ (orice) îmi ceri. 2/
PUNCTUAȚIE c. adjective pronominale nehotărâte: Îţi
ofer 1/ (orice)lucru doreş ti. 2/
când stă după regentă nu d. pronume interogativ: Ş tii 1/ (cine) vine? 2/
se desparte prin virgulă. e. adjectiv pronominal interogativ: Înţelegi
Când este antepusă 1
/ (ce) probleme discută ? 2/
regentei, de desparte, de g. adverbe relative: unde, cât, cum, când,
obicei, prin virgulă. Când încotro: Nu ş tie 1/ (când) a plecat. 2/
este intercalată, virgula se h. conjuncţii subordonatoare: că, să, ca …
poate folosi după ea. să, dacă, de: Am auzit 1/ (că ) a venit. 2/
i. locuţiuni subordonatoare
conjuncţionale: cum că, cum de: Zicea 1/
(cum că ) ar merge acolo. 2/
ANCA
ND

Ați gestionat o echipă pentru club, ați condus un proiect pentru asociația
preferată de caritate sau ați editat ziarul de la școală? Nu vă sfiiți să descrieți
experiențele care vă demonstrează capacitățile de leadership.

E-MAIL HANDLE TWITTER TELEFON URL LINKEDIN


2