Sunteți pe pagina 1din 2

Liricul: apartenența la

genul liric
Genul liric cuprinde toate operele literare în care autorul își exprimă
în mod direct reflecțiile, ideile și sentimentele, folosind un limbaj bogat în
procedee artistice: figuri de stil și imagini.
Opera literară ____________________________ aparține genului liric,
deoarece prezintă toate particularitățile specifice acestuia.
În primul rând, poetul își exprimă direct sentimentele de
______________________________________care au darul de a-i înălța ființa,
în manieră lirică.
Titlul, element anticipator, este format următoarele cuvinte:
________________________, cu sens propriu, prin care se stabilește o relație
aparte dintre eul liric și ____________________. În sens figurat, titlul creației
literare trimite la semnificația versurilor și stabilește o cheie de interpretare a
textului. Textul apare astfel ca o confesiune în care eul liric este prezent prin
diferite mărci lexico-gramaticale subiective, cum ar fi pronume și verbe la
persoana I și a II-a (tu-ul liric): _________________________.
Modul principal de expunere este monologul liric, eul raportându-se
permanent la sentimentele sale pe care le enunță direct în versuri. De
asemenea apare și descrierea pe pasaje care se îmbină armonios cu monologul
poetic. Pasajele descriptive se caracterizează din punct de vedere morfologic
prin prezența grupurilor nominale de tipul substantiv plus adjectiv, si prin
verbele la imperfect sau prezentul etern: ______________ care sugerează stări
poetice și sentimente încremenite în timp.
În al doilea rând, aceste idei poetice sunt evidențiate prin termeni ce
dobândesc, în contextul poetic, sens figurat și prin numeroase procedee
artistice. De exemplu, _________________________ sau figuri de stil sonore
cum ar fi aliterația sau asonanța. Textul se bazează de asemenea pe inversiuni
care asigură conservarea elementelor de versificație, oferind și o muzicalitate
aparte versurilor: _______________________. În plus, la nivelul imaginilor
artistice, se remarcă predominanța celor vizuale:
________________________.
Versurile sunt organizate pe strofe cu rimă ____________ și măsură de
_________ silabe. Ele transmit progresiv emoțiile și sentimentele eului liric
exprimată aici prin valoarea stilistică a modurilor verbale: _______________.
În concluzie, această operă literară are toate notele definitorii ale
unui text liric, în care autorul își exprimă în mod direct puternice sentimente
și trăiri.