Sunteți pe pagina 1din 6

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂIŢA Aprobat in CP

din data
__________

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE


,,SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
30 MARTIE -3 APRILIE 2020
ANUL ŞCOLAR 2019-2020
Scopul proiectului : vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin:
 Procesul de învăţare prin joc;
 Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
 Organizarea adecvată a ambientului educativ;
 Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare;
 Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:


 Limbajul, vorbirea (pronunţia şi tipul de comunicare verbală);
 Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);
 Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală ,etc.);
 Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;
 Acţiuni şi mişcări necontrolate ( agitaţie, ticuri, mişcări ale ochilor, gurii, mâinilor, picioarelor, corpului);
 Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului.

Proiectul nostru îşi propune :


 Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;
 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
 Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar;
 Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
 Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
 Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare;
Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.
Grupul ţintă
Elevii clasei a II-a
Persoane implicate în proiect

Profesori, părinţi, alte persoane din comunitatea locală.


Nr. Denumirea Durata Obiective urmărite Tipul activităţii Responsabil Participan Termen Evaluarea
crt. activităţii ţi/
Invitaţi
1. *”Trăistuţa cu 8: 00- Activitate cultural-literara * Elevii *evaluare
poveşti” 10:00 -stimularea gustului pentru lectura si -activitate culturală *inv. Serban clasei LUNI orală prin
povestire; în cinstea Zilei Simona aII-a 30.03. întrebări şi
-imbogatirea vocabularului elevilor; Internaţionale a 2020 răspunsuri,
-formarea atitudinii de Cărţii (vizionare de dramatiză-
responsabilitatate si respect fata de filme, ri;
carte; concurs,jocuri de
-cresterea motivatiei pentru studiu si rol) * evaluare
participare; scrisă
( fişe de
-atelier de creaţie lucru) ;
-să transpună cunoştinţele desprinse literară
din diverse texte narative în
“ Micii actori”- răspunsuri corecte şi rapide;
dramatizare 10: 00- -să aplice cunoştinţele însuşite în
12:00 rezolvarea unor teste cu variante
diferite de itemi;
-să povestească oral povestea
preferată;
-să alcătuiască un portofoliu cu
imagini din poveştile studiate;
-să manifeste spirit de colegialitate şi
fair – play în timpul concursului;

2. ,,Minte sanatoasa in 8: 00- -Formarea si cultivarea interesului -activitate de ** Elevii *Album


corp sanatos ’’- 10:00 pentru problematica şi menţinerea educaţie pentru *inv. Serban clasei MARTI foto
prezentarea unui sănătăţii; sănătate şi stil de Simona aII-a LUNI *Fișe de
material în PPT -Formarea şi consolidarea viaţă sănătos 31.03. lucru
-realizarea unui colaj deprinderilor de igienă,de odihnă şi -ateliere de lucru *Medicul 2020 *Aperitive
“Piramida 10: 00- de recreere; - întreceri sportive de familie preparate
alimentelor 12:00 -activitate de de copii/
sănătoase” educatie rutiera şi salate de
-concurs de ghicitori civică/ concurs; fructe
realizare de
postere/desene
- Convorbire cu
suport intuitiv-“Aşa
da, aşa nu!”-

* * Elevii
12: 00- - formarea deprinderilor de educatie “Ştim să ciculăm clasei *evaluare
„Educaţia rutieră- 12: 40 rutiera corect!”- aII-a orală prin
educaţie pentru - cunoasterea normelor de securitate recunoaşterea unor întrebări şi
viaţă!” privind situatiile de urgenta semne de circulaţie, răspunsuri,
-prezentarea unui exersarea regulilor *Agentul
material ppt. de ciculaţie. de politie * evaluare
-întâlnire cu agentul scrisă
de poliţie ( fişe de
lucru) ;

3. 8: 00- - convorbire Album


Bine ai venit in 10:30 Activitate ecologica: tematică:“Despre *inv. Serban * * Elevii foto
scoala noastra, natură şi protejarea Simona clasei MIER Postere
primavara! ei”; aII-a CURI Lucrari
- sa demonstreze interes fata de -desene si colaje 01.04. realizate
protejarea/ingrijirea/ infrumusetarea specifice primaverii 2020 de copii
mediului inconjurator - activitate practică-
-stimularea curioziăţii copiilor prin ecologică de
investigarea realităţii; plantare de flori in
-formarea unei atitudini ecologice curtea şcolii ;
responsabile prin exersarea unor - colectarea
deprinderi de îngrijire şi ocrotire a gunoaielor / pet-
mediului, aplicând cunoştinţele urilor din curtea
însuşite; şcolii şi de pe
-înţelegerea cauzalităţii unor străzile din
fenomene, schimbările şi apropiere;
transformările din mediul - colorare după
înconjurător; contur- “Aşa, da!”-
imagini în care
,,Micii ecologistii’’ copiii sunt prietenii
S.O.S-Natura narturii.
10: 30 – *evaluare
12:00 orală prin
-formarea unei atitudini ecologice, întrebări şi
prin aplicarea unor deprinderi de răspunsuri,
ingrijire si ocrotire a mediului, -Activitate educativă dramatiză-
aplicand cunostintele dobandite; -Sala de clasa ri;
-intelegerea cauzalitatii unor
fenomene,schimbari si transformari
din mediul inconjurator;

4. *” Calculez şi mă 8:00- - imbogatirea cunostintelor de -concurs de cultură


distrez”- jocuri 10:00 matematică generală *inv. Serban * * Elevii JOI
logico-matematice Simona clasei 02.04.
aII-a 2020

Impresii
Drumetie: ,,Să ne 10: 00- ale elevilor
cunoastem 12:00 - să dobândească cunoştinţe noi; consemnat
împrejurimile - să încurajeze activităţii de e intr-un
satului” voluntariat în rândul elevilor; registru
» Itinerar: Şcoală - special
Pădure ; - să recunoască plantele întâlnite
-activitate de folosindu-se de cunostinţele Fotografii
ecologizare ; dobândite la şcoala şi să cunoască
-strângerea unor importanaţa acestora;
materiale pentru
activităţile din şcoală;
- recunoaşterea
plantelor din natură

5. *Lumină şi culoare 8: 00- -Încondeiem ouă, fotografii


11:00 -să cunoască semnificațiile sărbătorii pictăm/ desenăm *inv. Serban * Elevii
Marea sărbătoare Sf.Paști; scene biblice sau Simona clasei VINERI Felicitări
a primăverii, -să-și îmbogățească viața sufletească sfinţi aII-a 03.04.
cunoscând tradiții, obiceiuri din toate 2020 Ouă
Sfintele Paști
zonele țării și să le ducă în familiile vopsite
Traditii si obiceiuri
lor;
pascale
-să îndrăgească și să dorească să
păstreze asemenea obiceiuri;
Activitate religioasa
-realizarea unor desene, picturi cu - vizionare film Impresii ale
-dezvoltarea elevilor
tema “Primavara, anotimpul veseliei” „Patimile lui Iisus”
interesului pentru con-
şi “ Paştele la români” - dezbatere
traditiile romanesti; semnate
-formarea deprinderilor de realizare - colectare de
-antrenarea intr-un
de obiecte/ felicitări din diverse; produse pentru a fi
creativitatii si a regis- tru
-să confecționeze felicitări și alte donate copiilor
gandirii divergente in special
materiale cu aceste specific; săraci Expoziție
realizarea unor
- sa cunoasca semnificatia cu
lucrari plastice si
incondeierii ouălor; desenele
practice;
-să cunoască semnificația sărbătorii; copiilor
-să cunoască tradițiile specifice
acestei sărbători;
- sa inteleaga sensul si semnificatia * Elevii
Invierii Domnului clasei
-cunoaşterea de către elevi a aII-a
*”Valorile spirituale
11: 00 – însemnătăţii sărbătorii Pascale;

12:00
- vizită la biserica din
sat
Director, Consilier educativ, Coordonatori:

prof.Crişan Iosif Dorin prof.inv.primar Clej Simona

înv. Şerban Simona