Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de activitate

GRĂDINIȚA ”NICOLAE ROMANESCU” CRAIOVA


EDUCATOARE: BARBU VIORICA
GRUPA MARE
TEMA – Cum a fost şi va fi aici pe pământ?
SUBTEMA – ”Şi ei sunt copii ca noi”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL - DOS
TEMA ACTIVITĂŢII – “Învăţăm să fim toleranţi”
MIJLOC DE REALIZARE – Temă de discuţie
SCOPUL ACTIVITĂŢII
 Cunoaşterea unor tradiţii şi obiceiuri din viaţa unor comunităţi conlocuitoare;
 Dezvoltarea unor comportamente socio-emoţionale necesare în stabilirea unor relaţii de grup
bazate pe prietenie, armonie, toleranţă.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să manifeste o atitudine pozitivă faţă de cultura, tradiţiile şi obiceiurile celorlalţi parteneri
de grup;
 Să manifeste stări afective de bucurie, admiraţie, simpatie faţă de alte etnii;
 Să analizeze din punct de vedere intercultural credinţele si tradiţiile rromilor;
 Să schimbe impresii, opinii păreri, transmiţând cu sinceritate experienţele părerile despre un
anumit eveniment ;
 Să comunice idei proprii pe baza unei idei elaborate;
 Să găsească soluții pentru eliminarea prejudecătilor;
 Să accepte necondiţionat diferenţa dintre oameni şi cultura lor;
 Să adopte un comportament de relaxare, bună dispoziţie şi respect ;
STRATEGII DIDACTICE
1. METODE ŞI PROCEDEE–conversaţia, observaţia, expunerea explicaţia, exerciţiul,
problematizarea.
2. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT – planşe din povestea « Păţania ursului cafeniu »,
imagini cu steagul ţării noastre, steagul Uniunii Europene, planşe şi fotografii cu imagini ce
reprezintă viaţa şi activitatea culturală a rromilor, un filmuleţ cu un spectacol pregătit de
copiii rromi împreună cu copiii români.
3. ORGANIZARE – Frontal, individual
BIBLIOGRAFIE :
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani2008( PRET)
 A.Nedelcu, Educatia interculturala in scoala, Editura Humanitas Educational,
Bucuresti,2000
 G. Sarau, Istorie si traditii rrome, Editura Proiect finantat de E.U., Bucuresti, 2006
 Romii din Romania- repere din istorie, Editura Vanemonde, Bucuresti, 2005
 N.C. Matei ,Psihologia relatiilor morale interpersonale Editura Scrisul Romanesc
,Bucuresti, 1981
ETAPELE CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
ACTIVITĂŢII
Momentul Crearea condiţiilor necesare bunei Conversația Observarea
organizatoric desfăşurări a activităţii comportamentului
 aerisirea sălii de grupă copiilor
 aranjarea mobilierului
 pregătirea materialului didactic
 introducerea copiilor în sala de
grupă
Captarea Se va face printr-o scurtă conversaţie
atenţiei despre povestea “Păţania ursului cafeniu”
Educatoarea va prezenta câteva imagini
din poveste punând întrebări referitoare la
imaginile respective: Observarea
 Din ce poveste sunt aceste comportamentului
imagini? Conversația copiilor
 Ce s-a întâmplat cu ursuleţul? Expunerea
 Cine l-a salvat pe ursuleţ ? Observația Aprecieri verbale
 De ce nu l-au vrut ceilalţi urşi albi
să stea alături de ei ?
 De ce l-au acceptat după aceea să
stea alături de ei ?
 Ce i-a spus mama ursoaică ?
« Nu contează că te ştiu
Negru alb sau cafeniu
Inima să-ţi fie dreaptă,
Eu te judec după faptă.

Anunţarea Astăzi copii vom învăţa şi noi cum să ne


temei şi a purtăm cu toţi oamenii indiferent de cum
obiectivelor arată şi de unde vin, indiferent de culoare, Conversația Observarea
rasă, etnie, credinţă, ţară, vom vorbi comportamentului
despre obiceiuri, tradiţii cultura şi condiţii copiilor
de trai ale unei categorii de oameni care
trăiesc alături de noi dar care sunt totuşi
diferiţi de noi.

Prezentarea Tot aşa se întâmplă şi în lumea noastră a


noului oamenilor, exact ca în povestea despre
conţinut care am vorbit. Alături de noi trăiesc Conversația
oameni din alte ţări, de culoare diferită,
cu altă credinţă, de alte etnii, cu obiceiuri
şi tradiţii diferite, care vorbesc o altă
limbăşi ca să ne înţelegem unii cu alţii
trebuie să ne tolerăm, să ne acceptăm unii
pe alţii, să ne respectăm fără a ne
respinge pentru că toţi suntem oameni
indiferent de ţara din care provenim, de
culoarea pielii, de credinţa pe care o
avem, de etnia din care facem parte, de
faptul că suntem săraci sau bogaţi.
Dirijarea Se va prezenta copiilor o imagine cu o
învăţării horă a copiilor ce reprezintă toate rasele:
 Toţi copiii arată la fel? Expunerea
 Credeţi că sunt prieteni? Conversația
 Ce ar trebui să facă pentru a fi Problematizarea Observarea
fericiţi împreună? comportamentului
Se vor prezenta şi alte imagini ce copiilor
reprezintă copii de rase diferite şi se
accentuează faptul că şi ei sunt tot oameni Aprecieri verbale
ca şi noi şi că trebuie să ne comportăm
frumos cu ei, să ne înţelegem, să ne
respectăm, să ne ajutăm, să ne tolerăm.
 Faţă de cine ar trebui să mai fim
toleranţi?(oamenii în vârstă, copii
mai mici, oameni cu handicap,
oameni bolnavi)

Obţinerea Noi ştim şi am mai discutat că pe pământ


performanţei există mai multe etnii
dar în zona noastră cei mai numeroşi sunt
rromii.Şi ei sunt tot oameni ca noi, iubesc
muzica, dansul, merg la grădiniţă, la
şcoală, la facultate alături de noi, au
servicii, au credinţa lor, obiceiurile lor, Observarea
limba lor şi cu toate acestea ştiu şi limba Conversația comportamentului
noastră. Observația copiilor
Am învăţat şi noi câteva cuvinte în limba Problemațizarea
lor şi o să mai învăţăm. Aprecieri verbale
Educatoarea spune bună ziua în limba
romanes – ,,Dobroituca” iar copiii
răspund în aceeaşi limbă.
Se prezintă copiilor steagul ţării noastre.
- Al cui este acest steag?
- Ce reprezintă culorile?
Se prezintă apoi steagul UE
- Al cui este acest steag?
- Ce reprezintă steluţele ?
Se prezintă steagul rromilor
- Dar acest steag, al cui este?
- Ce reprezintă culoarea verde?
(pământul)
- Şi cea albastră?(cerul şi
Dumnezeu)
- Dar roata cu spiţe roşii ?
(drumurile pe care le-au făcut
rromii)
- Cum se numeşte Imnul României?
- Dar Imnul rromilor?(ghelem,
ghelem)
Aşa cum sărbătorim noi ziua ţării noastre
tot aşa şi rromii îşi sărbătoresc ziua, pe 8
aprilie în fiecare an se sărbătoreşte Ziua
Internaţională a Rromilor. Aceştia se
îmbracă în haine de sărbătoare şi cântă,
dansează, merg la spectacole.
Se prezintă imagini cu rromiii în zi de
sărbătoare îmbrăcaţi în portul specific.
- Cum sunt îmbrăcaţi aceşti rromi?
- Dar femeile?
- Există deosebiri între hainele
noastre şi ale lor?
Chiar dacă sunt îmbrăcaţi diferit faţă de
noi, rromii sunt tot oameni şi trebuie să Conversația
ne înţelegem, să ne respectăm unii pe Observația
alţii. Problemațizarea
Ei ca şi românii muncesc, unii au servici,
alţii se ocupă cu prelucrarea metalelor, a Observarea
lemnului, a osului adică fac diferite comportamentului
obiecte pe care apoi le vând celor care au copiilor
nevoie de ele. Foarte mulţi rromi se ocupă
cu lăutăria, ei cântă pe la nunţi, prin Aprecieri verbale
restaurante.
Unii ca şi românii sunt mai săraci, alţii
sunt mai bogaţi dar noi nu trebuie să
facem deosebiri, trebuie să ne comportăm
la fel cu toţi.
Se prezintă copiilor diferite imagini cu
ocupaţiile rromilor cu locuinţele acestora
şi se discută fiecare imagine în parte.
Noi ştim că rromii au şi ei datinile şi
obiceiurile lor, haideţi să ne amintim care
sunt acestea(colindatuil, ghicitul în
palmă, datul în cărţi, mersul cu ursul).
Se concluzionează de către educatoare
faptul că rromii sunt foarte credincioşi şi
ei au obiceiul ca la Crăciun să nu
mănânce până nu dau la un străin o porţie
de mâncare ca dar pentru Dumnezeu.
Evaluarea Se prezintă un filmuleţ în care copiii
activităţii rromi dansează împreună cu copii români
şi nişte fotografii de la diferite spectacole( Conversația
Crăciun, concursuri, etc.) Observația Observarea
Se discută cu copiii pe marginea acestor comportamentului
imagini şi a filmuleţului, scoţându-se în copiilor
evidenţă mesajul activităţii de a fi mai
buni, toleranţi, înţelegători cu cei diferiţi Aprecieri verbale
de noi, fie că sunt rromi, că sunt din altă
ţară, că au alte obiceiuri, că vorbesc altă
limbă, etc.
Se vor face aprecieri asupra modului de
comportare al copiilor faţă de copiii
rromi.

S-ar putea să vă placă și