Sunteți pe pagina 1din 1

Curs 1 online, săptămâna 16-22 martie 2020

Moștenirea testamentară

În cadrul acestei teme se impun a fi analizate următoarele aspecte:


1. Reguli generale cu privire la moștenirea testamentară, care includ: noțiunea de
testament, condițiile de validitate ale testamentului (cele de fond și de formă,
inclusiv noțiunile despre testamentul conjunctiv), diferitele forme de testamente-
ordinare și extraordinare.
2. Regimul juridic al principalelor dispoziții testamentare: legatul. Cu privire la legat se
va insista asupra felurilor legatelor (universal, cu titlu universal și cu titlu particular),
asupra legatului uzufructului, legatul lucrului altuia, legatului bunului indiviz.
3. Clasificarea legatelor în funcție de modalități, anume : legatul pur și simplu, cu
termen și sub condiție, legatul cu sarcină.

Pentru studiul acestor teme se va folosi oricare dintre cursurile și tratatele indicate la
începutul acestui semestru.

Lector univ. Viorica Dumitrache