Sunteți pe pagina 1din 2

Instrucțiunea IF

- este o instrucțiune de decizie

Forma acesteia este:

if (condiție)

operație1

else

operație2

Modul de execuție al acesteia este:

- se verifică valoarea de adevăr pentru condiție; în cazul în care condiția este adevărată se va executa operație1
iar dacă este falsă se va executa operație2.

Observație:

În cazul în care operație1 respectiv operație2 sunt formate din mai multe instrucțiuni acestea vor fi scrise între
{ și }.

Exerciții:

1. Verificați dacă ultima cifră a unui număr dat este sau nu 5.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n;
cout<<"dati numarul";
cin>>n;
if (n%10==5)
cout<<"ultima cifra este 5";
else
cout<<"ultima cifra nu este 5";
return 0;
}
2. Verificați dacă ultimele două cifre ale unui număr dat sunt sau nu 0.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n;
cout<<"dati numarul";
cin>>n;
if (n%100==0)
cout<<"ultimele doua cifre sunt 0";
else
cout<<"ultimele doua cifre nu sunt 0";
return 0;
}
TEMA:

1. Se dă un număr. Verificați dacă numărul este par sau impar.

2. Se dă un număr. Verificați dacă numărul este pozitiv, negativ sau nul.

3. Se dă un număr. Verificați dacă numărul are sau nu 2 cifre.

4. Se dau două numere. Afișați care dintre aceste numere este mai mare.

5. Se dă un număr. Verificați dacă numărul are sau nu 3 cifre. În caz afirmativ afișați suma cifrelor acelui
număr.