Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare scrisă

Decalogul: importanța lui în viața omului

NOTA___________
I. Alegeți varianta corectă.

1. Cine a scris cele zece porunci? ( 0,5 p) 2. Pe ce au fost scrise cele 10 porunci? ( 0,5 p.)
a) Prorocul David a) Pe două tăblițe de piatră
b) Dumnezeu Tatăl b) Pe hârtie
c) Iisus Hristos c) Pe pământ

II. La ce se referă primele 4 porunci? ( 1 p).

III. Scrieți și explicati porunca a patra. (2p)


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________
IV. La ce se referă ultimele 6 porunci? (1 p).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________
V. Scrieți și explicați a noua poruncă. (2 p)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________
______________________________________________________________________________
_____
VI. Cine au fost cei doi profeți care au mărturisit credința în Vechiul Testament? (1p)

VII. Cum ne mărturisim în prezent, credința în Dumnezeu? (1 p)


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________
Timp de lucru 30 minute. Se acordă 1 punct din oficiu. SUCCES!