Sunteți pe pagina 1din 2

Omilia a VI-a

Îndemnătoare la post, în care se face pe scurt (cuvânt) și despre nașterea lumii

1. VERSATILITATEA și INGENIOZITATEA diavolului împotriva binelui


- mașinațiune fr. – uneltire, complot
- îți pune în față dificultatea făptirii virtuții: lene și deznădejde
- neîncredere în răsplătirile făgăduințelor lui Dumnezeu celor ce se luptă
- pilda pământului care nu dă roadă fără osteneli – luptele duhovnicești
- diavolul ne convinge să făptuim binele dar pentru ochii oamenilor lipsindu-ne
astfel de darurile duhovnicești – Matei 6, 1-4
- când ne atacă cu gânduri de mândrie cum că prin faptele noastre am dobândit
virtutea: „FĂRĂ DE MINE NU PUTEȚI FACE NIMIC” – In 15,5
- - tot sufletul rațional este potrivit pentru virtute

2. DESPRE POST

Gastrimarghia - „după cum lăcomia pântecelui face să răsară roiul cel fără de număr al
păcatelor, la fel postul este rădăcina tuturor virtuților și început al poruncilor
dumnezeiești”

- "După săturarea pântecelui e cu neputință să nu se apropie ispite în gânduri și să nu se


stârnească mișcări în mădulare. Tu însă fugi de aceasta, precum stă scris: Ca să nu uiți de
Domnul și să nu săvârșești o nelegiuire. Căci prin tulburarea inteligenței care vine pe
neașteptate în tine de la un pântec ghiftuit, mintea rătăcește ușor și consimte la fapte
rușinoase. Să nu ne amăgim: desăvârșirea nu stă în pântec. Ghituielii îi urmează disprețul
din pricina motivelor de rușine care urcă dinlăuntrul nostru; iar stomacului gol îi urmează
veghea și cumințenia, o veghe care nu privește doar trupul, ci și mintea." Cuvânt către
singuratici, partea a II-a, Cuvântul 2, pag. 119.

- Hristos, Moise, Ilie – 40 de zile

– postul fariseului nu i-a folosit pentru că l-a amestecat cu mândrie și judecarea


aproapelui

- „tristețea cea mântuitoare și lacrimile


–„Omul a călcat postul ce poruncit”

- „ din cauza lipsa de cumpătare a intrat moartea în lume și a împărățit păcatul”

- „din cauza lipsei de cumpătare a venit potopul în lume” – lăcomia pântecelui, beția,
desfrânarea, sodomia

- Isav a fost lipsit de dreptul de întâi născut și de binecuvântare din cauza „cererii
nesocotite a lipsei de hrană”

- lipsa cumpătării nu este doar cauza păcatului ci și a impietății – a lipsei de evlavie

„așadar, postul și cumpătarea nu sunt de folos numai pentri virtute ci și pentru dreapta
închinare” – relația dintre asceză și credința dreaptă, dogmatică

Hristos, Moise, Ilie – 40 de zile

- „după cum lăcomia pântecelui face să răsară roiul cel fără de număr al păcatelor, la fel
postul este rădăcina tuturor virtuților și început al poruncilor dumnezeiești” p. 94– cuvânt
si Sf. Isaac despre gastrimarghie

3. DESPRE CREAȚIE – universul a fost creat gradual pentru OM