Sunteți pe pagina 1din 10

Tocitu Daniel-Petruț MSPAV

Grupa 8404B Mentenanța sistemului de alimentare cu motorină de tipul cu rampă comună si pompă injector.

Mentenanța sistemului de alimentare cu motorină


sistemul cu rampă comună; sistemul pompă injector; sistemul cu unități de
pompare individuale

1. Funcțiile sistemului de alimentare:

- să asigure stocarea unei cantități de combustibil, care să permită realizarea unei autonomii de
300-1000 km;
- să asigure introducerea în camera de ardere a unei doze de combustibil, în corelație cu regimul
de funcționare al motorului;
- introducerea dozei de combustibil să se facă în momentul optim, și după o lege de debitare
care să conducă la o evoluție corespunzătoare a proceselor de ardere;
- să asigure o orientare optimă a jetului de combustibil în camera de ardere în concordanță cu
geometria acesteia, și cu mișcarea organizată a aerului din interiorul acesteia.

1. Scheme constructive

Pompa de
Traductor de
înaltă presiune
presiune
Regulator de
presiune
Rampa comună

Filtru Injector
combustibil

Rezervor cu Unitate
ansamblul centrală
pompei de Presiune înaltă
alimentare Presiune joasă
Fig 1. Schema sistemului de alimentare cu motorină de tipul cu rampă comună

Sistemul de alimentare cu combustibil, partea de joasă presiune, furnizează un debit


corespunzător de combustibil filtrat la o presiune adecvată (de exemplu 2,5÷6 bar).
Sistemul de înaltă presiune are rolul de a crea înalta presiune și de a injecta motorină în
camera de ardere. În funcție de generația sistemului și de constructor presiunea este cuprinsă
între 1350 bar și 2500 bar.
Tocitu Daniel-Petruț MSPAV
Grupa 8404B Mentenanța sistemului de alimentare cu motorină de tipul cu rampă comună si pompă injector.

Fig 2. Sisteme de alimentare cu motorină pompa injector


a – pompa injector pentru automobile și
b – pompa injector pentru vehicule comerciale (autocamioane);
autoutilitare;
c – unitate de pompare individuală pentru vehicule comerciale grele (autocamioane si
autobuze);
1. culbutor, 2. arbore cu came; 3. electrosupapa de control a presiunii, 4. pompa injector, 5.
camera de ardere, 6. injector, 7. conducta de înaltă presiune, 8. pompa de înaltă presiune.

Fig. 3. Pompa de înaltă presiune din sistemul rampă comună.


1. arbore cu excentric; 2. inel; 3. piston; 4. element de pompare; 5. supapa se admisie; 6. dispozitiv de
scoatere din funcţiune a unui element de pompare; 7 supapa de refulare; 8 element de etanşare; 9.
racord către rampa comună; 10. electrosupapa de control a presiunii; 11. vârful supapei; 12. racord
către returul de combustibil; 13. racord alimentare cu combustibil; 14. supapa de reținere a
combustibilului în pompă; 15. canalizaţie de admisie combustibil.
Tocitu Daniel-Petruț MSPAV
Grupa 8404B Mentenanța sistemului de alimentare cu motorină de tipul cu rampă comună si pompă injector.

Fig. 4. Injectorul de motorină din sistemul cu rampă comună acționat electromagnetic

1. racord retur motorină, 2. conexiune electrică, 3. solenoid, 4. record pentru motorina din rampa
comună, 5. bilă, 6. orificiu de comunicare între retur și camera de comandă, 7. orificiu de comunicare
între camera de comandă și canalizaţia cu motorină la presiunea din rampa comună, 8. camera de
comandă, 9. tija injectorului, 10. canalizaţia cu motorină la presiunea din rampa comună, 11. acul
injectorului
Tocitu Daniel-Petruț MSPAV
Grupa 8404B Mentenanța sistemului de alimentare cu motorină de tipul cu rampă comună si pompă injector.

Fig. 5. Pompa injector pentru vehicule comerciale


1. element de acționare cu cap sferic (pivot), 2. arc de readucere, 3. pistonul pompei, 4. corpul pompei, 5.
element de legătură, 6. miez magnetic. 7. carcasa supapei electromagnetice, 8. tija supapei electromagnetice,
9. element de rigidizare, 10. înfășurarea bobinei, 11. retur de combustibil (joasă presiune), 12. inel de
etanșare, 13. admisie de combustibil, 14. dop de înaltă presiune, 15. canal de joasa presiune, 16. limitator de
deplasare tijă bobină, 17. orificiu cu diametru controlabil, 18. suportul arcului injectorului, 19. carcasa
injectorului, 20. pulverizatorul, 21. chiulasa, 22. arcul injectorului, 23. pin de presiune, 24. element de
legătură, 25. camera de înaltă presiune, 26. arcul supapei electromagnetice.
Tocitu Daniel-Petruț MSPAV
Grupa 8404B Mentenanța sistemului de alimentare cu motorină de tipul cu rampă comună si pompă injector.

Fig. 6. Unitate de pompare și injector


1. injector, 2. element de legătură sub presiune, 3. conductă de înaltă presiune, 4. piulița de legătură,
5. opritor, 6. acul bobinei electromagnetice, 7. flanșă 8. corpul pompei, 9. camera de înaltă presiune,
10. pistonul pompei, 11. blocul motor, 12. axul rolei, 13. cama, 14. talerul arcului, 15. arcul supapei
electromagnetice, 16. corpul supapei electromagnetice cu bobina și miezul magnetic, 17. element de
rigidizare, 18. piesă intermediară, 19. garnitura de etanșare, 20. admisie de combustibil (presiune
scăzută), 21. retur de combustibil, 22. dispozitiv de ghidare piston, 23. arc, 24. tachet, 25. talerul
arcului, 26. umerii unde se montează axul 12, 27. rola tachetului.
Tocitu Daniel-Petruț MSPAV
Grupa 8404B Mentenanța sistemului de alimentare cu motorină de tipul cu rampă comună si pompă injector.

2. Desfășurarea lucrării

Se studiază construcția și modul de funcționare al pompei de înaltă presiune din


sistemul cu rampă comună, al injectoarelor de motorină, al pompelor injector și al unităților
de pompare individuale.

Se studiază și se notează în referat modificările stării tehnice.

Modificarea stării tehnice a pompei de înaltă presiune din sistemul cu rampă


comună :
o elementul de pompare;
- uzarea pistoanelor și a cilindrilor,
- griparea pistonului în cilindru,
- modificarea caracteristicii elastice a resorturilor,
- blocarea supapei de admisie,
- blocarea supapei de refulare,
- uzarea arborelui cu cama,
- uzarea inelului cu cama,
- uzarea lagărelor arborelui și pierderea etanșeității,
- blocarea supapei de siguranță (menținere a presiunii),
- slăbirea elementului de etanșare,

o electrosupapa de control a presiunii:


- străpungerea înfășurării solenoidului,
- colmatarea sitei din vârful supapei,
- blocarea tijei de acționare,
- oxidarea conexiunilor electrice.

o dispozitivul de oprire a unui element de pompare


- străpungerea înfășurării solenoidului,
- blocarea tijei de acționare,
- oxidarea conexiunilor electrice.

Modificarea stării tehnice a rampei de combustibil (rezervorul comun):


- slăbirea racordului de alimentare cu motorină,
- blocarea supapei de control a presiunii,
- scoaterea din funcțiune a traductorului de presiune de pe rampă,
- slăbirea racordurilor de înaltă presiune către rampă.

Modificarea stării tehnice a injectorului de motorină din sistemul cu rampă


comună (injector acționat electromagnetic):
- uzura suprafeței cilindrice a acului și a ghidului său;
- uzura suprafeței conice de etanșare a acului;
- fenomene de gripare sau funcționare cu frecare excesivă a acului în
ghid;
- uzarea orificiilor pulverizatorului;
- uzarea scaunului de așezare din pulverizator;
- depuneri de calamină pe vârful pulverizatorului;
- depunere ce cocs în interiorul pulverizatorului,
- străpungerea înfășurării solenoidului,
- modificarea caracteristicii elastice a resorturilor,
Tocitu Daniel-Petruț MSPAV
Grupa 8404B Mentenanța sistemului de alimentare cu motorină de tipul cu rampă comună si pompă injector.

- oxidarea conexiunilor electrice.

Modificarea stării tehnice a pompei injector:


- uzarea excesivă sau griparea elementului de acționare cu cap sferic,
- modificarea elasticității sau ruperea arcului de readucere,
- uzura excesivă sau griparea pistonului pompei în cilindrul său (acesta
ungându-se numai cu motorină).
- uzarea garniturilor de etanșare atât la admisia de combustibil cât și pe
traseul de retur.
- înfundarea orificiilor de intrare a motorinei în pompa injector din
rampa comună din chiulasă
- uzarea suprafeței cilindrice a acului și ghidului său;
- uzarea suprafeței conice de etanșare a acului;
- fenomene de gripare sau funcționare cu frecare excesivă a acului în
ghid;
- uzarea orificiilor pulverizatorului;
- uzarea scaunului de așezare din pulverizator;
- depuneri de calamină pe vârful pulverizatorului;
- depunere ce cocs în interiorul pulverizatorului,.

Starea tehnică necorespunzătoare a supapei electromagnetice din sistemul pompă injector


afecta doza de motorină si momentul de declanșare a injecției.
Modificarea stării tehnice a supapei electromagnetice:
- străpungerea înfășurării solenoidului,
- oxidarea contactelor electrice,
- griparea acului solenoidului,
- uzarea suprafeței de etanșare a acului,
- înfundarea canalizațiilor de combustibil,
- modificarea elasticității sau ruperea arcului de readucere a acului
(miezului) solenoidului.

La sistemul de alimentare cu pompă individuală pentru fiecare cilindru din punct de vedere
al modificării stării tehnice sunt fenomene similare ca la sistemul cu pompă injector. În plus
apar probleme legate de etanșeitatea elementelor de legătură ale conductelor de înaltă presiune,
uzarea tachetului cu rolă de acționare a pistonului pompei.

Verificări:

Verificarea acestor sisteme se face folosind echipamente de verificare specifice fiecărui


producător sau echipamente de verificare mai generale ce verifică parametrii impuși la
monitorizare prin normele de diagnosticare la bordul autovehiculului (OBD și EOBD On Board
Diagnosis)

Verificarea injectorului de motorină din sistemul cu rampă comună:


- fără demontare (pe automobil) se verifică debitul de motorină pe retur - debitul de
motorina se măsoară în eprubete gradate și trebuie să fie în limitele prescrise de
constructor;
- pe stand se verifică calitatea jeturilor de motorină, etanșeitatea injectorului, buna
funcționare a solenoidului supapei de comandă;
Tocitu Daniel-Petruț MSPAV
Grupa 8404B Mentenanța sistemului de alimentare cu motorină de tipul cu rampă comună si pompă injector.

Verificarea pompei de înaltă presiune din sistemul cu rampă comună:


- se verifică cu un traductor montat la racordul de ieșire către rampa comună,
presiunea realizată de pompă la acționarea demarorului, aceasta trebuie să fie peste
o limită impusă de constructor.

Reglaje:

În general nu există.

La unele sisteme cu rampă comună, pompa de înaltă presiune are pe pinionul de antrenare
repere pentru poziționarea relativă față de pinionul arborelui cu came.

La sistemele cu pompă injector se reglează jocul între șurubul cu cap sferic filetat în
culbutorul de acționare și pivotul de acționare al pompei (reperul 1 din figura 5).

Întreținere:

- înlocuirea filtrelor de combustibil;


- înlocuirea pulverizatorului la injectoarele cu o geometrie a jetului
necorespunzătoare;
- purjarea aerului din sistem.

3. Observații și concluzii

• Motorina intră in toată pompa de înaltă presiune pentru că ungerea elementelor din interior se face cu
motorina. Motorina trebuie să fie de bună calitate și să fie foarte bine filtrată, deoarece jocul dintre piston
si clindru sunt jocuri foarte mici, de ordinul micronilor.
• Pentru inlocuirea filtrului de motorină trebuie pornită pompa de alimentare din software, actiunea trebuie
imediat dupa inlocuirea filtrului, pentru ca motorina trebuie sa fie caldă la momentul cand este evactuat
aerul. Acesta daca intra in elementul de pompare face ca pistonul să rămână sus, nemaifiind împins.
• Pentru inlocuirea pompei de inalta presiune trebuie urmarite indicatiile constructorului.
• Dupa depresurizarea sistemului (ex. La montarea unei pompe noi) trebuie eliminat aerul din sistemul de
alimentare cu motorina. Exista mai mult vairante: pompa de eliminare a aerului manuala, pompă de vid
sau se acționează independent pompa electrica de alimentare din rezervor conform unei proceduri
stabilite.
• În functie de performantele de care este capabila o pompa de injectie , presiunea poate fi mai mare (700-
1000 bar), numai ca deschiderea injectorului se face aprox. La max. 300 bar, urmând ca pe parcursul
injectiei, datorata vitezei de actionare a elementului de pompare se creeaza presiuni ce pot ajunge la 600-
1000 bar.
Tocitu Daniel-Petruț MSPAV
Grupa 8404B Mentenanța sistemului de alimentare cu motorină de tipul cu rampă comună si pompă injector.

Bibliografie:

1. ***, Schemă sistem de alimentare la mac de tipul cu rampă comună, disponibilă la:
https://www.linkedin.com/pulse/training-diesel-engine-common-rail-fuel-system-vijay-
tharad;
2. ***, Bosch Professional Automotive Information, Diesel Engine Management, Systems
and Components, 2014, ISBN: 978-3-658-03980-6

3. ***, imagine cu sisteme de alimentare cu motorină, disponibilă la:


https://www.mecpedia.com/2017/04/unit-pump-system-ups-diesel-engine.html

4. ***, Unit pump system (UPS) - Diesel Engine Management, disponibil la:
https://www.appropedia.org/Engine_components
Tocitu Daniel-Petruț MSPAV
Grupa 8404B Mentenanța sistemului de alimentare cu motorină de tipul cu rampă comună si pompă injector.

S-ar putea să vă placă și