Sunteți pe pagina 1din 3

Alterări ale patriotismului:

xenofobia, şovinismul, demagogia

considerați inferiori intelectual, moral


Xenofobia = ura împotriva străinilor priviţi ca un pericol
priviţi ca o cauză a răului

Şovinismul= bazata pe ideea de superioritate a unei naţii asupra altora


= ura împotriva altei nații

promisiuni false
Demagogia = înşelarea (manipularea) opiniei publice prin:
discursuri exagerate
FIŞA de LUCRU nr. 1

Anne Frank
Sarcini de lucru pentru elevi:
1. Apreciaţi vârsta tinerei din imagine precizând când credeţi că s-a născut.
2. La momentul în care a fost realizată fotografia în ce clasă ar fi fost?
3. Precizaţi ţara în care consideraţi că a trăit tânăra.
4. Ce destin credeţi că a avut?
5. Ce formă de alterare a patriotismului se evidenţiază din text?

Sursa fotografiei: www.jewishjournal.com


FIŞĂ DE LECTURĂ nr. 1… xenofobia
Anne Frank

S-a născut la 12 iunie 1929. Familia lui Otto Frank, de origine evreo-germană, se
refugiase la Amsterdam când Hitler a devenit cancelar al Reichului. Când în 1942 Anne împlinea
13 ani, a primit (…) şi un caiet imaculat, potrivit să devină „jurnal”(…).
La 5 iulie, pe numele surorii sale mai mari, Margot, a sosit o citaţie de la autorităţile SS.
Gândul la lagărele de concentrare i-a îngrozit pe toţi ai casei. A doua zi, întreaga familie, cu
ajutorul unor prieteni olandezi, şi-a părăsit căminul şi s-a ascuns în podul unei case din marele
Amsterdam. Spaţiul a fost împărţit cu alţi trei „fugari” – familia prietenă van Dann: părinţii şi
fiul lor Peter, de vârsta Annei.Doi ani şi o lună a trăit Anne în acest spaţiu închis, lipsit de lumina
soarelui şi de căldura prietenilor (…)
Singurul prieten adevărat, căruia i s-a destăinuit total, căruia i-a împărtăşit durerile şi
micile bucurii, spaimele şi visurile, primul fior de dragoste şi suferinţă că mama ei n-o înţelege
(…) a fost jurnalul.
În ziua de 21 iulie 1944, Anne notează: „Acum am speranţe – lucrurile în sfârşit merg
bine!... Veşti nemaipomenite! S-a încercat un atentat împotriva lui Hitler…”.
Peste două săptămâni, Gestapo-ul a năvălit în ascunzătoare. Toţi locatarii au fost arestaţi
şi trimişi în lagărul de concentrare Bergen-Belsen.
Anne n-a rezistat… în martie 1945 a murit. Dintre „locatarii” ascunzătorii n-a
supravieţuit decât tatăl Annei.
(Sursa citatului: ***Ecouri din Holocaust în literatura universală, AERVH, Bucureşti, 2005, p.
43-44)
Sarcini de lucru pentru elevi:
1. Apreciaţi vârsta Annei Frank precizând când credeţi că s-a născut.
2. La momentul în care a fost realizată fotografia în ce clasă ar fi fost?
3. Precizaţi ţara în care consideraţi că a trăit.
4. Ce destin credeţi că a avut?
5. Ce formă de alterare a patriotismului se evidenţiază din text?

FIŞA DE LECTURĂ nr. 2 … demagogia


Caţavencu: (ia poză, trece cu importanţă printre mulţime şi se suie la tribună; îşi pune
pălăria la o parte, gustă din paharul cu apă, scoate un vraf de hârtii şi gazete şi le așează pe tribună,
apoi îşi trage batista şi-şi şterge cu eleganţă avocăţească fruntea. Este emoţionat, tuşeşte şi luptă
ostentativ cu emoţia care pare a-l birui. - Tăcere completă. Cu glasul tremurat.) Domnilor!...
Onorabili concetăţeni!... Fraţilor!... (plânsul îl îneacă.) Iertaţi-mă, fraţilor, dacă sunt mişcat, dacă
emoţiunea mă apucă aşa de tare... suindu-mă la această tribună... pentru a vă spune şi eu... (plânsul
îl îneacă mai tare.)... Ca orice român, ca orice fiu al ţării sale... în aceste momente solemne... (de
abia se mai stăpâneşte) mă gândesc... la ţărişoara mea... (plânsul l-a biruit de tot) la România...
(plânge. Aplauze în grup)... la fericirea ei!... (acelaşi joc de amândouă părţile)... la progresul ei!
(asemenea crescendo)... la viitorul ei! (plâns cu hohot. Aplauze zguduitoare).
(Sursa citatului: „O scrisoare pierdută”, I.L. Caragiale, Manual Editura Sigma, pagina 101)

Sarcini de lucru pentru elevi:


1. Formulaţi o părere despre discursul lui Caţavencu (pozitivă / negativă).
2. Motivaţi de ce plânge Caţavencu în momentul în care citeşte discursul.
3. Precizaţi dacă „personajul Caţavencu” poate exista în orice ţară?
4. Ce formă de alterare a patriotismului se evidenţiază din text?

S-ar putea să vă placă și