Sunteți pe pagina 1din 2

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SĂLIȘTE DE BEIUȘ

BISERICA CU HRAMUL
„SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL”

Situat pe o muchie de deal, la 10 km de orașul Beiuș, iar de cealaltă parte la o


aruncătură de băț de poalele Munților Vlădeasa, unde este și comuna Budureasa, satul Săliște
de Beiuș are un pitoresc aparte.
Întins pe o singură uliță, acesta are în centru Sfânta Biserică a satului, oglindă vie a
unei așezări creștinești de câteva veacuri.
Într-un „Dicționar istoric al localităților din Transilvania” al lui Coriolan Suciu,
satul este amintit ca aparținând: „r. Beiuș, R. Crișana – 1588 Zlelesthe”. Apoi, în 1600
Szeliste, 1692 – Szalaskij, 1828-1851 Belényes Szelistye, 1913 – Belényesszeleste 1.
Într-o „Situație centralizatoare privind satele componente ale domeniului Beiușului”,
conform unei conscrieri din anul 1778, apare și satul Săliște de Beiuș, cu 2 iobăgii, 54 jeleri
cu casă, sesie nr. 2/8, Cens. fl. 56 și 4 taxe pe cazan de țuică. Într-o hartă din sec. XVI-XVII a
districtului Beiuș apare și satul Săliște 2.
Pe de altă parte, între anii 1581-1582, în registrele de dijmă din cereale și animale
pentru cetatea Oradea, apare și satul Săliște de Beiuș aparținând crăiniciei lui Petru Banda din
Broaște. Districtul Beiușului, pentru a fi cât mai eficientă strângerea obligațiilor, a fost
subîmpărțit unor crainici care erau de fapt dregători ai administrației domeniului respectiv.
Astfel figurează și Săliște de Beiuș în registrele dijmelor din oi și capre și banii fumului
într-una din cele trei crăinicii existente, amintite mai sus 3.
Referitor la viața și activitatea bisericească din Săliște de Beiuș, ea s-a desfășurat
de-a lungul timpului la umbra Sf. Biserici, începând, din ceea ce se cunoaște, cu anul 1903,
când s-a construit biserica în timpul păstoririi pr. Popa Zaharia. Între anii 1963-1964 s-au
efectuat lucrări de reparații în timpul preotului Octavian Ciuhandu.
Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” a fost sfințită după toată
rânduiala canonică în data de 6 septembrie, anul 1964, de către P.S. Valerian Zaharia,
Episcopul Oradiei. Întregul suport financiar, material și fizic, atât pentru zidirea și sfințirea,
cât și pentru întreținerea Sf. Biserici aparține jertfelniciei credincioșilor creștin-ortodocși din
satul Săliște de Beiuș, filie a parohiei Saca.
Astăzi, credincioșii din Săliște de Beiuș se bucură de înălțarea unei noi biserici, din
2011, când, prin sfințire arhierească, s-a pus piatra de temelie a unui noi așezământ. De
atunci, lucrările au avansat, în prezent fiind aproape la acoperiș, toate acestea cu ajutorul

11
Coriolan Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, vol. II, p. 105
22
Nicolae Brânda și Ioan Degău, Beiușul și lumea lui, vol. II, p. 121
33
Nicolae Brânda și Ioan Degău, Beiușul și lumea lui, vol. II, p. 290
1
Consiliului Local al Primăriei și jertfelniciei creștinilor în număr de 69 de gospodării din sat și
din alte părți, creștini receptivi la lucrările aflate în desfășurare.
Astfel, viața satului împletită cu cea a bisericii dăinuiesc peste spațiu și timp, în
Săliște de Beiuș, pentru posteritate.

Date de contact ale parohiei:

PAROHIA ORTODOXĂ SĂLIȘTE DE BEIUȘ


LOC. SĂLIȘTE DE BEIUȘ
COM.
JUD. BIHOR
Tel. -

Surse bibliografice

1. Coriolan Suciu, Dicționarul istoric al localităților din Transilvania, Ed.


Academiei, București, 1968.
2. Nicolae Brânda și Ioan Degău, Beiușul și lumea lui, vol. II.