Sunteți pe pagina 1din 8

Apare cu binecuvântarea I.P.S.

CALINIC, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului

tru miere sunt similare cu cele ale zahă-


rului de masă.
O lingură de miere este considerată Știați că
o porție și nu se recomandă să se
depășească 10 linguri pe zi. Se va ține - Mierea de
cont ca pentru evidența consumului salcâm diminuează acidi-
celor 10 linguri de zahăr-miere se vor tatea gastrică fiind reco-
man-dată în tratamentul Periodic de informare și educație creștin-ortodoxă editat de
lua în calcul toate produsele consumate, Parohia Sf. Ier. Nicolae și Sf. Ier. Nectarie - Pitești
inclusiv alimentele ambalate. ulcerului împreună cu un
Efectele pe termen scurt - Depă- regim alimentar adecvat.
 Serie nouă - Anul II, Nr. 6 - mai 2015  ISSN 1641 - 9682
șirea a 10 linguri pe zi poate cauza pro- - Mierea este singurul ali-
bleme gastrice, cum ar fi crampe ment neperisabil.
stomacale, balonare și diaree. Din cauza
conținutului mare de fuctoză, consumul - De obicei albinele culeg
excesiv poate să interfere cu capacitatea
nectar de la o distanță de
până în 2 km de la stupină.
intestinului mic de a absorbi nutrienții.
Acest lucru ar putea declanșa disconfort - O linguriță de miere con-
abdominal până când mierea va fi elimi- ține peste 400 de substanțe
nată din sistemul digestiv. organice.
Efecte pe termen lung - Consuma-
rea excesivă, pe termen lung a mierii - Mierea și scorțișoara
poate avea efecte negative asupra trac- reprezintă un leac naturist,
tului gastrointestinal. Absorbția substan- care este aproape un
țelor nutritive ar putea deveni o panaceu universal, ajutând
problemă permanentă chiar și atunci la tratarea și vindecarea
când mierea nu este prezentă în sistemul
a foarte multe
afecțiuni.
digestiv.
Mierea este ușor acida și expunerea
prelungită la alimente acide poate eroda
smalțul dinților, precum și mucoasa eso-
fagului, stomacului și intestinelor, fapt
ce poate duce la apariția refluxului acid.

Periodic de informare și educație


creștin-ortodoxă editat de
PAROHIA SF. IER. NICOLAE
 ISSN 1641 - 9682 ȘI SF. IER. NECTARIE
Serie nouă - Anul II, Nr. 6 - mai 2015 Pitești, Str. Depozitelor,
Canton CFR, Km 110

16

medicului Nr. 6, mai 2015

Utilizarile mierii

Înălțarea Domnului Mierea poate fi folosită în diverse


scopuri:
- ca pansament pentru accelerarea

Înălțarea noastră
vindecării cauzată de leziuni tisulare;
- amestecul în cantități egale de suc
de ghimbir și miere este un bun expec-
torant;
† Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului - mirea în combinație cu tinctura de
Simbolul de credinţă al Bisericii Ortodoxe mărtu- propolis ajută la tratarea răcelilor, tusei,
riseşte, în articolul 6, că Domnul şi Mântuitorul nos- durerilor în gât și secreților nazale;
tru Hristos Iisus, după patruzeci de zile de la Înviere, - pentru tratarea astmului bronșic,
"S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui!". se amestecă o jumătate de gram de praf
de piper negru cu un amestec de miere creștere mai mică a valorilor de zahăr
Înălţare, Iisus Hristos S-a întors întru slava și suc de ghimbir. Se va bea de câteva din sânge decăt zaharurile rafinate, mai
Sa dumnezeiască precum le-a spus celor ori pe zi; ales în cazul persoanelor cu diabet za-
doi călători spre Emaus, Luca şi Cleopa: O, - mierea poate calma și încuraja harat de tip II. Puțină miere neprelucrată
nepricepuţilor, şi cu inima zăbavnici a
crede toate câte au spus profeţii! Nu tre- vindecarea rănilor din gură; poate fi adaugată în băuturile bolnavilor
buia oare ca Hristos să pătimească acestea - un bol de ovăz sau terci de ovăz de diabet zaharat de tip II, atunci când
şi să intre întru slava Sa? (Luca 24, 26). cu o lingură de miere poate calma stările apare pofta de alimente sau băuturi
Pentru a se lămuri cei din preajma lui de nervozitate; dulci.
Iisus, care-L ascultau cu sfinţenie: În ziua - este ideală pentru calmarea
cea din urmă ziua cea mare a sărbătorii Riscul botulismului infantil declanșat de
Iisus sta între ei şi a strigat, zicând: "Dacă emoțiilor și a stresului pre-examen;
consumul mieri
însetează cineva, să vină la Mine şi să bea! - are efect hidratant și poate fi fo-
Cel ce crede în Mine precum a zis Scriptura losită pentru sănătatea pielii ca mască Mierea de albine este o potențială
râuri de apă vie vor curge din inima lui. Iar naturală revitalizantă; sursă de multiplicare a sporilor botulis-
aceasta a spus-o despre Duhul pe Care - consumul unor cantități mici de mului. Specialiștii recomandă ca
aveau să-L primească acei ce cred într-
miere, vă va face imuni la alergiile se- bebelușii sub vârsta de 1 an să nu con-
Însul. Că Duhul încă nu era dat, pentru că sume miere. Botulismul infantil este o
Sfânta Înălţare a Fiului de-a dreapta Iisus încă nu Se preamărise (adică nu se în- zoniere la polen;
Tatălui, precum şi alte multe evenimente ălţase la ceruri, n.n.). (Ioan 7, 37-39). - pentru imbunatatirea vederii se boală rară cauzată de bacteria clostri-
din viaţa Mântuitorului, au fost profeţite Din convorbirile lui Iisus Domnul cu amestecă miere cu suc de morcovi. Se dium botulinum.
cu sute şi mii de ani de proroci (Psalmii ucenicii Săi, se arăta limpede că El Se va Boala provoacă diverse grade de
23, 7-10; 67, 18; 109, 1; Isaia 53, 13; Efe- va consuma cu o ora înainte de masă,
seni 4, 8; Fapte 2, 34); a fost arătată lumii
întoarce la Dumnezeu Tatăl: Acum însă Mă
dimineața; paralizie. Copiii cu vârsta de peste un an
duc la Cel ce m-a trimis şi nimeni din voi și adulții sănătoși au sistemul digestiv
de El Însuşi (Luca 22, 69; Ioan 6, 62; 7, nu Mă întreabă: Unde te duci? Ci pentru - pentru purificarea sângelui, se va
33; 8, 21; 14, 28; 16, 5; 20, 17) este des- că v-am grăit acestea, întristarea v-a um- amesteca un pahar de apă caldă (nu mai matur, fapt necesar pentru a preveni
crisă, precum citim şi în Scripturile Noului plut inima. Dar vă spun Eu vouă adevărul: mult de 500 C) cu una sau două lingurițe dezvoltarea sporilor de botulism.
Testament (Marcu 16, 19-20; Luca 24, 50- De folos vă este ca Eu să mă duc. Că dacă
51; Fapte 1, 9-11); mărturisită întru ade- de miere și o linguriță de suc de lămâie. Efectele secundare ale CONSUMULUI EX-
nu mă voi duce, Mângâietorul (Duhul
verire de sfinţii apostoli, cei care au văzut Sfânt) nu va veni la voi; iar dacă Mă voi Preparatul se va bea zilnic, înainte de a CESIV de miere
cu propriii lor ochi (Fapte 2, 32-3; 5, 31- duce, Îl voi trimite la voi... Dar când va merge la toaletă. Va reduce cantitatea de Mirea de albine are dulceață și o
2; 7, 55-6; Romani 8, 34; Efeseni 1, 20- veni Acela, Duhul Adevărului, El vă va că- grăsimi din organism și va curăța intes- compoziție chimică asemănătoare cu
22; Coloseni 3, 1; I Petru 3, 22; Evrei 1,
3, 13; 8, 1; 10, 12; 12, 2).
lăuzi întru tot Adevărul! (Ioan 16, 5-7, 13). tinele; cea a zahărului de masă, astfel încât
Iisus Hristos S-a înălţat la ceruri pentru - mierea naturala determină o cantitățile de servire recomandate pen-
Precum spun Scripturile Sfinte, după a ne pregăti loc de fericire veşnică: Să nu

2 15
Sfatul Nr. 6, mai 2015

se tulbure inima voastră: credeţi în Dum- de ce staţi privind la cer? Acest Iisus, Care
nezeu, şi în Mine credeţi. În casa Tatălui S-a înălţat de la voi la cer, aşa va şi veni,

Mierea de albine Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, oare n- cum L-aţi văzut voi mergând la cer (Fapte
aş fi spus vouă că Mă duc să vă pregătesc 1, 9- 11).
loc? Şi de vreme ce Mă voi duce şi vă voi Cum se poate înţelege această minune

aliment și medicament pregăti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la a Înălţării lui Iisus Domnul la cer? Dacă ne
Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu să fiţi gândim de la înălţimea unei credinţe tari şi
şi voi. Voi ştiţi şi unde Mă duc Eu, şi calea neclintite, chiar şi pentru oamenii de ştiinţă,
(Ioan 14, 1-4). această învăţătură este uşoară. Cum se ştie

M
ierea este un aliment dulce, lichid siropos produs natural de către albine Prin Sfânta Înălţare, Iisus Hristos Dom- prea bine, toate corpurile mai uşoare ca
ca hrană pentru ele însele. Culoarea aurie și gustul delicios sunt incon- nul este şi înaintemergătorul nostru, deve- aerul se ridică spre cer. După cum spune
fundabile. După ce albinele culeg nectarul de la o floare, il amestecă cu nit Arhiereu în veac, după rânduiala lui Sfântul Apostol Pavel, trupul înviat este
produse chimice din saliva lor pentru a rezulta mierea. Melchisedec (Evrei 6, 20), arătându-ne trup duhovnicesc; are calităţile pe care nu
Albinele zboară înapoi în stup și-l păstrează în celulele fagurilor. Excesul de calea vieţii, scopul slujirii Sale, precum şi le are trupul firesc sau pământesc. Trupul
ţinta sigură şi ultimă a vieţii noastre vre- înviat este fără greutate: uşor, luminos, pro-
umiditate este înlăturat din miere cu ajutorul aripilor albinelor, pentru ca mierea melnice. Iar unul dintre punctele de forţă, slăvit, ceresc, strălucitor, nestricăcios, în-
să fie gata pentru consum. Rolul și actiunea naturală a albinelor este cu adevărat din Testamentul cel Nou al lui Iisus Hristos, geresc, puternic (I Corinteni 15, 43, 50-5).
uimitoare, iar rezultatul este un produs alimentar deosebit: mierea. pe care ni l-a lăsat pentru totdeauna şi pe Iisus a fost văzut şi nevăzut, aşa cum se
care nu trebuie să-l uităm, ci mai mult să arată în Sfintele Evanghelii, din apariţiile
Mierea ca aliment și medicament decă rănile. ni-l întrupăm fiecare în viaţa noastră, de zi (arătările) dese în mijlocul apostolilor şi
Mirea poate fi din soiuri diferite. - Sursă de energie - mierea de al- cu zi spune: Aşadar, pocăiţi-vă şi întoar- ucenicilor. Iar atunci când vedem cum oa-
Gustul și textura depind de tipul florilor ceţi-vă, ca să vi se şteargă păcatele, ca să menii se înalţă în văzduh cu rachete,
bine pură este o sursă de carbohidrați, vină de la faţa Domnului vremi de uşurare avioane, elicoptere, baloane şi alte mijloace
din care provine nectarul cules de către atât fructoza cât și glucoza pe care or- şi să vă trimită pe Cel mai dinainte vestit până la înălţimi de zeci, sute şi mii de kilo-
albine. Probabil cel mai des este întâl- ganismul le transformă în energie. Glu- vouă, pe Hristos Iisus pe Care cerul trebuie metri, cu atât mai mult poate face Dumne-
nită mierea de trifoi, dar și aceasta coza oferă instant energie în timp ce să-L primească până la vremile reaşezării zeu la care "toate sunt cu putinţă!".
poate avea diverse arome și culori. fructoza este mai lent absorbită și fur- tuturor celor despre care a grăit Dumnezeu În decursul vremilor, fiii de pe Terra au
Combinația dintre miere și laptele prin gura sfinţilor Săi profeţi din veac! simţit că între cer şi pământ ar fi un spaţiu
nizează energie în mod constant. (Fapte 3, 19-21). întins şi de necuprins. Despre aceasta nu se
de capră a fost folosită pentru tratarea Sportivii și copiii activi ar trebui să Glasul Împăratului Mântuitor avea să mai poate vorbi şi nici spaime de necunos-
infecțiilor bronșice. consume miere întrucât aceasta le va răsune în urechile şi inima ucenicilor Săi, cut nu trebuie să mai avem, întrucât: Drept
Mierea conține numeroși antio- oferi energia de care ei au nevoie. Mie- umplându-li-se sufletul de focul iubirii, aceea, având un Mare Arhiereu care a stră-
xidanți - caracteristica importantă pen- rea pură de albine este o sursă naturala atunci când le-a zis: Datu-Mi-s-a toată pu- bătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu,
tru oameni. În plus, aceasta are o terea în cer şi pe pământ. Drept aceea, să ne ţinem cu tărie mărturisirea: că nu
de minerale cum ar fi calciu, fier și po- mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, bote- avem un Arhiereu care să nu poată suferi
componentă antiinfecțioasă și este fo- tasiu dar și vitamine din complexul B. zându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al cu noi în slăbiciunile noastre, ci Unul după
losită pentru vindecarea tusei, bolilor - Prevenirea alergiilor sezoniere - Sfântului Duh, învăţându-le să păzească asemănarea noastră, întru toate ispitit, în
intestinale și rănilor pielii. mierea poate fi benefică pentru persoa- toate câte v-am poruncit Eu vouă. Şi iată, afară de păcat. Să ne apropiem deci cu în-
nele care suferă de unele tipuri de aler- Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfâr- credere de tronul harului, pentru ca milă
Beneficiile mierii şitul veacului! (Matei 28, 19-20). Şi aces- să primim şi să aflăm har spre ajutor la
- Vindecarea plăgilor - mierea gii. Pentru că albinele adună polenul de tea zicând, în timp ce ei priveau, vremea potrivită (Evrei 4, 14-16). Aşadar,
crudă este un remediu care datează din la plantele native și îl transformă în ridicându-şi mâinile, i-binecuvântat (Luca astăzi drumul spre cer şi rai este deschis
Egiptul și Grecia antice. Medicina mo- miere, consumul de miere produsă la 24, 50), S-a înălţat şi un nor L-a luat din pentru toţi, absolut, dacă ascultăm porun-
nivel local poate preveni apariția aler- ochii lor. Şi privind ei, în timp ce El mergea cile lui Iisus şi-L urmăm până la moarte: Fii
dernă redescoperă proprietățile de vin- la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbaţi, în credincios până la moarte şi-ţi voi da cu-
decare ale mierii. Cercetătorii consideră giilor sezoniere.
haine albe, care au şi zis: Bărbaţi galileeni, nuna vieţii! (Apocalipsa 2, 10).
că mierea are capacitatea de a ucide mi- Alte beneficii ale mierii includ:
este antifungică și hrănitoare, ajută la Aşa au fost moşii şi strămoşii noştri! Aşa au fost sfinţii şi eroii tuturor timpurilor pe
crobii. Aciditatea din miere și caracte- care noi îi cinstim de ziua Înălţării Domnului! Ei ne văd din ceruri şi ne ajută şi acum
ristica sa de a deshidrata bacteriile ar asimilarea calciului în organism, poate
stimula sistemul imunitar. să străbatem valurile din această Vale a Plângerii. Să nu le uităm jertfa! Să ţinem le-
putea fi motivul pentru care mierea vin-
gătura cu ei prin rugăciune şi astfel nu vom mai pieri întru neuitare şi nerecunoştinţă!

14 3
Pilde creștine Nr. 6, mai 2015

Reflecții și maxime  Pagini realizate de Pr. Ionuț - Codruț SOVEJA Rugăciunea unei țărăncuțe

Preotul
tuirea mea? Eu nu ştiu multe
rugăciuni pe de rost, pentru că nu
am fost dată la şcoală şi nu ştiu să
citesc". Părintele a întrebat-o: "Şi nu
Există un om în orice parohie, un te rogi?", la care ea a grăit: "Mă rog,
om, a cărui familie e lumea întreagă; un cum să nu mă rog". "Şi cum te
om pe care îl chemi ca martor, ca sfă- rogi?". "Uite cum mă rog. Atunci
tuitor, sau ca să te slujească în toate când mătur prin casă zic în mintea
faptele solemne ale vieții; un om fără mea: "Doamne, curăţeşte sufletul
de care nu se naște, nici moare cineva; meu, cum curăţ eu gunoiul din
care ia pe om din sânul maicii sale și
nu-l lasă decât în mormânt; care bine-
casă". Atunci când spăl rufe spun
cuvântează sau sfințește leagănul, patul din nou: "Spală, Doamne, negreala
conjugal, patul morții și sicriul. păcatelor din inima mea, ca să fie
Copii se obișnuiesc să-l iubească frumoasă, aşa cum e o rufă curată şi
și să-l respecte; chiar necunoscuții îl spălată". Când fac orice alt lucru
numesc tată al lor. spun aceleaşi cuvinte". Femeia l-a
La picioarele lui creștinii își fac dimpotrivă de toate clasele: de clasele întrebat în final: "Părinte, o fi bună
mărturisirile cele mai ascunse și varsă de jos prin viața lui săracă și adesea
lacrimile cele mai tainice. El este mân- La părintele Paisie Olaru venise rugăciunea asta?", iar părintele
prin nașterea sa modestă; de clasele o femeie să se spovedească. Ea l-a Paisie i-a spus asa: "Numai aşa să te
gâietorul tuturor neajunsurilor sufletu- înalte prin educația, știința și noblețea
lui și trupului, mijlocitorul îndatoritor întrebat: "Părinte, cum o fi cu mân- rogi toată viaţa de acum înainte!".
sentimentelor, pe care o religie filantro-
între bogăție și sărăcie; care vede rând pică le insuflă și le impune.
pe rând și pe bogat și pe sărac bătând Un om în sfârșit, care știe tot, care
la poarta sa; bogatul pentru ca să de- are dreptul de a spune totul și al cărui
pună milostenia sa în taină, săracul
pentru ca să o primească fără a roși de
rușine.
cuvânt cade de sus asupra inimilor, cu
autoritatea unei misiuni dumnezeești și Lumina vine de sus
cu porunca unei credințe desăvârșite.
El nu ține de un rang social, ci O doamnă avea să facă un drum fără teamă.
Chateaubriand lung cu trăsura, printr-o pădure - Cum vezi dumneata drumul? îl
* François-René de Chateaubriand (n. 4 septembrie 1768 - d. 4 iulie 1848) a deasă. Era noapte, un întuneric de întrebă ea târziu așteptându-se în
fost un scriitor francez, politician și diplomat. Principala sa lucrare este Geniul nu se vedea pic de lumină. Auzea toată clipa la o nenorocire.
creștinismului sau Frumusețea religiei creștine (1802), publicată ulterior în nu- zgomote ciudate. I se părea că vede - Lesne, răspunse el, privesc în sus!
meroase ediții. Restaurator al creştinismului în Franţa, libertin şi credincios, René stafii alergând prin întuneric. Inima Calea mi-e trasă pe cer de creștetele
de Chateaubriand a oscilat adesea între credinţă şi îndoială. Spirit contradictoriu, îi bătea tare. Era pierdută de groază. brazilor. Să ridicăm, așadar ochii în
frământat de schimbări şi lupte interioare, a avut curajul de a face apologia
credinţei într-o vreme când societatea franceză se îndrepta spre disoluţie Cu toate acestea vizitiul mâna caii sus; de acolo ne vine Lumina.

4 13
Rugăciunile poetilor
, Nr. 6, mai 2015

Rugaciune Bisericile Ortodoxe Autocefale


Vasile Militaru și întâistătătorii lor
Mărire Ţie, Doamne Sfinte,
Că mi-ai dat viaţă  o comoară 
Mi-ai dat lumină, mi-ai dat minte
Şi toate câte mă-nconjoară.

Să fiu mereu iubit de Tine


Eu voi munci din răsputere,
Mereu voi face numai bine
Şi voi fi numai mângâiere.
Mare praznic luminos „Pogorârea Sf. Duh” ne-a fost dat și as-
Voi înflori prin fapte bune tăzi la sfârșit de florar, împodobit de-a lungul secolelor și mai fru-
Aşa cum înfloreşte mărul mos de jocurile, cîntecele, tradițiile, obiceiurile moșilor noștri ca
Şi-n toată vorba mea voi spune dovadă a înțelegerii importanței zilei celei mari a întemeierii Bi-
De-a pururi numai adevărul. sericii creștine una, sfântă, sobornicească și apostolică, Ziua
desăvârșitei uniri a Cerului cu Pământul sau Duminica Mare.
Cu toţi copiii voi fi frate Comunitatea ucenicilor lui Hristos din aceleași Sfinte Taine și se găsesc
Şi nu voi şti ce este ura a devenit Biserică la Cincizecime, nu- sub purtarea de grijă a unui episcop.
Spre clevetiri şi nedreptate Cu milă inima-mi va bate mindu-se astfel în urma episodului re- Plecând de la micile comunități de
Eu, Doamne, n-oi deschide gura. latat în Faptele Apostolilor, când cea creștini s-a ajuns astăzi la numeroase
Şi voi iubi cu milă sfântă de-a treia persoană a Sfintei Treimi, Biserici care nu sunt cunoscute multor
Pe orişicare vietate Duhul Sfânt, s-a pogorât sub forma credincioși. De aceea ca o continuare al
Flămândului s-astâmpăr chinul Ce-n lumea asta nu cuvântă. limbilor de foc peste apostoli. Biserica numărului precedent m-am gândit să
Voi frânge pâinea mea în două ne pune la dispoziție nu numai mediul prezint acum Bisericile Ortodoxe Au-
prielnic împlinirii sensului vieții, ci și tocefale și întâistătatorii lor:
Voi fi curat precum e crinul Aşa mă leg, cu dor fierbinte, mijloacele - Sfintele Taine - prin care, 1. Patriarhia Ecumenică [Istam-
Scăldat în boabele de rouă. Să-mi fie fapta şi cuvântul primind harul lui Dumnezeu, putem să bul, Turcia]: Sanctitatea SA Bartolo-
Şi-aşa ajută-mi, Doamne participăm efectiv la viața lui Hristos. meu, Arhiepiscop al
Biserica mai înseamnă și comuni- Constantinopolului - Noua Romă și Pa-
Sfinte, tate, de unde, mai târziu, capătă triarh Ecumenic;
Cum îmi voi ţine legământul. înțelesul de instituție organizată după 2. Patriarhia Alexandriei și a între-
norme specifice. Biserica este deci acea gii Africi [Alexandria, Egipt]: Preaferi-
comunitate de credincioși, aflați în co- cirea Sa Teodor II, Papă și Patriarh al
muniune unii cu altii și cu Dumnezeu, Alexandriei și al Întregii Africi;
care au aceeași credință, se împărtășesc 
12 5

eparhiale Nr. 6, mai 2015

3. Patriarhia Antiohiei și a Întregu- hul Bulgariei;


lui Orient [Damasc, Siria]: Preaferici-
rea Sa Ioan X, Patriarhul Antiohiei și al
Întregului Orient;
4. Patriarhia Ierusalimului [Ierusa-
lim, Israel]: Preafericirea Sa Teofil III,
Patriarhul ortodox grec al Ierusalimu-
9. Patriarhia Georgiei [Tbilisi, Ge-
orgia]: Preafericirea Sa Ilie II, Patriar-
hul-Catolicos al Întregii Georgii;
10. Biserica Ortodoxă a Ciprului
[Nicosia, Cipru]: Preafericirea Sa Hri-
sostom II, Arhiepiscop de Noua Justi-
Bucuria darului
la Parohia Sf. Nicolae și Sf. Nectarie - Pitești
lui; niana și al Întregului Cipru;
5. Patriarhia Moscovei și a Întregii 11. Biserica Ortodoxă a Greciei Cu un bănuţ dăruit poţi cumpăra cerul. Nu fiindcă
Rusii [Moscova, Rusia]: Prefericirea Sa [Atena, Grecia]: Preafericirea Sa Iero- cerul ar fi atât de ieftin, ci fiindcă Dumnezeu este
Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii nim II, Arhiepiscop al Atenei și al În- atât de plin de iubire. Dacă n-ai nici măcar acel
Rusii;
6. Patriarhia Sârbă [Belgrad, Ser-
tregii Grecii; bănuţ, atunci dă un pahar cu apă rece!
bia]: Preafericirea Sa Irineu, Arhiepis- 12. Biserica Ortodoxă a Poloniei
[Varșovia, Polonia]: Preafericirea Sa Sfântul Ioan Gură de Aur
cop de Peci, Mitropolit de
Belgrad-Karlovici și Patriarhul Biseri- Sava, Mitropolit al Varșoviei și al În- rificat şi apoi depăşit complet. Există
cii Ortodoxe Sarbe; tregii Polonii; însă şi pericolul ca egoul să-şi supună
7. Patriarhia Română [Bucuresti, 13. Biserica Ortodoxă a Albaniei şi să pervertească până şi actul elemen-
Romania]: Preafericirea Sa Daniel, Ar- [Tirana, Albania]: Preafericirea Sa tar şi sfânt al dăruirii. Este vorba, aici,
hiepiscopul Bucurestilor, Mitropolitul Anastasie, Arhiepiscop de Tirana, Dur- de toate darurile pe care le realizăm cu
Munteniei și Dobrogei, Locțiitor al res și al Întregii Albanii; scopul de a câştiga faimă sau diferite
Tronului Cezareei Capadociei și Pa- 14. Biserica Ortodoxă din alte avantaje.
triarhul Bisericii Ortodoxe Romane; Ținuturile Cehe și din Slovacia [Praga, Preoții slujitori ai parohiei Sf. Ier.
8. Patriarhia Bulgară [Sofia, Bul- Cehia]: [scaun vacant la sfârșitul anului Nicolae și Sf. Ier. Nectarie din Pitești,
garia]: Preafericirea Sa Neofit, Patriar- 2013]. la îndemnul și cu binecuvântarea
Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop
Calinic, cu implicarea Sectorului So-
Personalităti cial, Filantropic și de Misiune au oferit
o serie de daruri unei familii cu venituri
reduse. Cele două surori au primit din
ION PILLAT Un om care dăruieşte din toată partea parohiei rechizite și cărți, din
Poet al meleagurilor argeșene inima primeşte în schimb o bucurie de dorința de a sprijinii și de a încuraja
performanțele școlare.
nedescris. A dărui este în firea întregii
1891 - 1945 umanități, iar a accepta darul este a
 Mioara M. doua natură omului. Dar, nu trebuie să
uităm că puterea de a dărui vine de la
În lista boierimii moldovene, pre- mare, apoi Colegiul Național Sf. Sava Dumnezeu. Zgârcenia, însă, vine din
zentată de Dimitrie Cantemir în Des- și în continuare liceul Henric IV din egoism. Ceea ce ne împiedică să
criptio Moldaviae, apare și familia Paris. Studiile superioare le începe tot dăruim din suflet este egoul. Simţul
Pillat, familia tatălui poetului. Părinții la Paris, obținând în anul 1913 licența eului, impurificat de dorinţele infinite
poetului erau Ion Pillat, proprietar în Litere, iar în 1914 licența în Drept. ale plăcerii şi comodităţii, poate fi o
rural moldovean și parlamentar libe- A debutat ca poet în Convorbiri povară imensă ce nu poate fi
rar, iar mama sa, Maria, era a doua literare îndată după Bacalaureat, la re- îndepărtată cu uşurinţă. Cine doreşte
fiică a lui I.C. Brătianu. comandarea lui Titu Maiorescu. A să-şi îmbunătăţească puterea de a dărui
Ion Pillat s-a născut în București. frecventat cenaclul lui Alexabdru Ma- trebuie să îndepărteze egoul. Prin sim-
A urmat, ca elev particular, clasele pri- cedonski și colaborează la revistele: plul act de a dărui, egoul poate fi pu-

6 11
Știri Nr. 6, mai 2015

Cercetarea aproapelui Acolo unde-n Argeș se varsă Râul Doamnei


– bucurie duhovnicească - Și murmură pe ape copilăria mea,
Ca Negru Vodă care descălecând venea,
Mi-am ctitorit viața pe dealurile toamnei
Părintele Vîlcu Preda Costin,
preot coslujitor la Parohia Nașterea Ion Pilat, Pe Argeș în sus
Maicii Domnului (Prundu III) ală-
turi de oameni doritori să ajute, pe
lângă masa caldă, au oferit și alte
daruri constând în încălțăminte, îm- Gândirea, Cugetul românesc unde lăriei și faptul că viața patriarhală de-
brăcăminte, pături. publică poezii de emoție și pitoresc cade. Toamna copilăriei are mireasma
ortodox. de gutui într-un iatac bătrân.
Acțiunea face parte din proiec- În 1926 apare volumul Biserica Ideea finalului este resimțită în
tul “Cercetarea aproapelui – bucurie de altădată, una dintre cele mai de sensul că nici timpul și nici moartea
duhovnicească” implementat de seamă realizări ale tradiției ortodoxe. nu pot fi învinse. Trecerea timpului în
Sectorul Social, Filantropic și de (Tudor Vianu) Volumul se deschide cu goană este prinsă în versul: trecură
Misiune pentru ajutoarea persoane- Drumul magilor, unde apar revelații ciute și-ntunecați ogari (Zile și nopți).
lor fără adăpost care locuiesc în cen- ale clopotului și ale toacei. Continuă În fața trecerii timpului cere un lucru
cu Povestea Maicii Domnului, poezii imposibil: Dă-mi din apa vremii doar
tre de primiri urgențe – adăposturi un strop / Să-mi vină tinerețea în
în care găsim tonurile cele mai deli-
de cate pentru ochii și urechile cititoru- galop.
lui. Ion Pillat este un poet al luminii,
Volumul care l-a consacrat pe Ion care este impresionat de toamnă și de
Pillat ca poet original și tradiționalist asfințit:
Cu purtarea de grijă și cu în- este Pe Argeș în sus (1923). Aici apar: Lumină, lumină, de ce
Negoiu, Florica, Golești, priveliștea În toamnă târzie te duci?
demnul permanent al Înaltprea- argeșeană, apar boierii autohtoni, Bră-
sfințitului Părinte Calinic, în Lumină, lumină, mai stai
tienii, bunica oferind dulceață de chi- La mine măcar până-n mai!
Arhiepiscopia Argeșului și Mus- tră. Apar castanele coapte, piersicile,
celului se desfășoară mai multe strugurii tămâioși, nucile și gutuile. Cântec de lumină
activități de binefacere față de oa- Vasile Voiculescu apreciază poe- Ion Pillat a cântat în lumea satului
menii fără adăpost. zia lui Pillat ca fiind acea îmbinare vie liniștea și ordinea firii. N. Manolescu
între cufletul cucernic al poetului și apreciază poezia lui Ion Pillat ca una
O acțiune socială desfășurată în trecutul neamului. dintre cele mai frumoase din literatura
sprijinul acestor oameni nevoiași a Moșia tatălui, Miorcanii Moldo- română; valoarea lui Pillat este de a fi
inimitabil, tradiționalismul lui este
avut loc la Parohia Prundu III din vei, l-au ajutat să descopere vrăjita ră- fermecător la orice lectură.
Pitești și a constat în oferirea unei dăcină a folclorului care răzbate în
volumele: Satul meu, Limpezimi etc. * Ion Pillat, Poezii, Editura Minerva,
mese calde pentru 10 persoane fără Moșia Florica și Miorcani îi vor rea- București, 1989; Repere istorico - li-
adăpost. minti mereu paradisul pierdut al copi- terare în același volum

10 7
Nr. 6, mai 2015

RUSALIILE omului de a trăi


sub
Duhului
ocrotirea
Sfant:
degetul spre
celălalt.
Acestea
Pogorârea Sf. Duh Împărate ceresc,
Mângâietorule, Duhul
Adevărului, vino și te
sunt trei dintre
obstacolele care
pun barieră, pun
 Pr. Octavian Duminică sălășluiește întru noi… zid între noi și Duhul
Este rugăciunea cu care, Sfant. Să amintim

L
a Sf. Liturghie din ziua Pogorârii Sf. Duh auzim cuvin- creștinul fie în particular, fie în acum, dintre multe al-
tele: „Cine este însetat, să vină la Mine și să bea, să pri- comunitate (în Biserică) începe tele, și trei căi prin care
mească apa cea vie. Cel care crede în Mine, râuri de apă orice slujbă, orice rugă Duhul Sfânt sălășluiește
vie vor curge din pântecele lui“. Aceste cuvinte evanghelice vor- îndreptată către cer. în omul credincios:
besc despre Duhul cel Sfant pe care îl primeasc toți cei ce cred Doamne, Cela ce ai trimis pe Duhul libertății, fără
într-însul. Dacă nu ai fi fost însetat, atunci nu ai mai fi băut. Dacă Prea Sfântul Tău Duh în ceasul al de care Duhul Sfânt nu poate fi prezent.
n-ai descoperit cât de gol eşti, nu ai fi crezut în Hristos. Înainte treilea Apostolilor Tăi, pe Acesta, Un Sfânt Părinte al Bisericii din veacul
de a spune “râuri de apă vie vor curge din pântecele lui”, El spune Bunule, nu-L lua de la noi, ci-L trecut, Cuviosul Sofronie Saharov,
întâi Dacă cineva este însetat, atunci să vină la Mine şi să bea. înnoiește întru noi, celor ce ne rugăm când vorbește despre libertate spune că
Motivul pentru care ai un râu de apă vie, este acela că ai băut. Şi Ție… Este rugăciunea continuă a Bis- are două trepte: capacitatea de a te elib-
nu bei dacă nu ţi-e sete. (Fericitul Augustin) ericii în timpul Sfintei Liturghii, ca era de dorința de a-i domina pe alții, si
Sfinții Apostoli așteptau minunea perioadă. Este perioada descrisă de Sf. Duhul Sfânt să se coboare peste lume cea de-a doua treaptă, foarte greu de
Pogorârii Duhului Sfânt. Ei erau Grigorie Palama, Arhiepiscop de Tesa- și peste darurile de pâine și vin, care împlinit pentru noi oamenii obișnuiți:
încredințați de acest lucru chiar de lonic și teolog al luminii celei necreate, devin Trupul și Sângele Mântuitorului lipsa răzvrătirii lăuntrice față de cel
Mântuitprul Hristos: „Să nu vă cu urmatoarele cuvinte: Este timpul în Hristos. care încearcă să te domine.
îndepărtați de Ierusalim până nu vă veți care Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, Cea de-a doua cale este smerenia.
îmbrăca cu putere de Sus”. Iar în Ghet- urcă la cer și Se coboară; Se coboara Cum putem dobândi puterea Acolo unde este smerenie, Duhul cel
simani, la Cina cea de Taină, înainte de pentru a uni cele de jos cu cele de sus, Duhului Sfânt? Sfant al lui Dumnezeu, Duhul cel
Patima și Rastignirea Sa, Mântuitorul a împreuna cerul și pământul, înte- Mai întâi, cred că ar trebui să știm smerit al lui Dumnezeu Se sălășluiește.
făgăduiește Apostolilor și lumii întregi, meind Biserica pământeană și cerească, care sunt obstacolele care stau îm- Smerenia este contrariul ambițiilor
venirea Mângâietorului, a Duhului întru slava iubirii Sale de oameni. potriva sălășluirii Duhului Sfânt în noi. nemăsurate, care, așa cum aminteam,
celui Sfânt, care avea să împlinească și Cei de după Cincizecime până Ele sunt multe, dar vom aminti doar împiedică venirea Duhului Sfânt în noi.
să desăvârșească lucrarea lui Hristos în astăzi și până la cea de-a Doua Veniri a trei, poate cele mai importante: Iubirea vrăjmașilor este cea de a
lume pentru mântuirea lumii. Domnului nostru Iisus Hristos, suntem Duhul Sfânt nu poate sălășlui într- treia cale, dintre multe altele, prin care
Sfinții Apostoli, aflați din nou într-o așteptare a Duhului Sfânt, Care un suflet orgolios, într-o inimă mândră. Duhul Sfânt se sălășluiește în omul
împreună, primesc pe Duhul Sfânt care să Se coboare ori de câte ori se Dorința diabolică de superioritate în credincios. Este calea cea mai sigură,
se pogoară peste ei în chip de limbi de săvârșește Sfânta Liturghie, așteptăm relația cu ceilalți este un obstacol de ne- este dovada cea mai clară că Duhul
foc la cincizeci de zile după Înviere. să Se coboare ori de câte ori, în duh de trecut pentru ca Duhul Sfânt să stea în Sfânt se află în om. Acolo unde nu este
Din oameni fricoși devin, prin puterea smerenie, ținem legătura cu Cerul prin noi. iubire – incluzând în aceasta și pe
Duhului Sfant, martori și mărturisitori rugăciune. Sfinții Apostoli, înainte de Duhul vicleniei este un alt obstacol dușmani – acolo nu este Duhul Sfânt.
neînfricați ai lui Hristos Celui mort și Cincizecime așteptau pogorarea peste care nu lasă loc prezenței Duhului Nu ne rămâne decât, cu ochii
înviat. Călăuziți de puterea Duhului ei a puterii Duhului Sfânt. Viața Sfânt în noi. minții îndreptați spre Cer, să cerem
Sfânt vor merge până la marginile creștină, nu este altceva decât o Și, în al treilea rând judecata pogorârea Duhului Sfânt în noi. O viață
lumii, cunoscute atunci, pentru a vesti, așteptare continuă a Duhului Sfânt, aproapelui, care oprește orice revărsare autentică, în lumina Evangheliei, nu
a propovădui Evanghelia iubirii lui care să-și găsească locaș în inima, su- de har în inima celui care arată cu poate fi decât viața în Duhul Sfânt.
Dumnezeu pentru lume. fletul și cugetul omului.
Odataă cu poborarea Duhului Cele mai cunoscute rugăciuni ale Împărate ceresc, Mângâietorule, vino și te sălășluiește
Sfant, istoria umanității intră într-o alta Bisericii se referă tocmai la nevoia
în tru noi împreună cu Tatăl și cu Hris tos Domnul!
8 9