Sunteți pe pagina 1din 5

ADRESA: LIVADA, JUD. SATU MARE, ROMANIA STR. OASULUI; NR.

2
: 0261 840379, 0261 840321; FAX: 0261 840379, 0261 840325 TEL; E-mail:
liceultehnologiclivada@yahoo.ro

LICEUL TEHNOLOGIC ,,GEORGE BARIŢIU” LIVADA , JUD. SATU MARE

Proiect educaţional

Cercul de lectură „Să citim pentru sufletul şi mintea noastră”

Proiect educativ de promovare a lecturii

2015
ADRESA: LIVADA, JUD. SATU MARE, ROMANIA STR. OASULUI; NR. 2
: 0261 840379, 0261 840321; FAX: 0261 840379, 0261 840325 TEL; E-mail:
liceultehnologiclivada@yahoo.ro

Argument
Provocarea acestui demers didactic a apărut din “nevoia” de a nu ne da bătută în faţa
viziunii aproape fataliste a inapetenţei pentru lectură a tinerilor: e o falsă concurenţă între carte,
pe de o parte şi calculator şi internet, pe de altă parte. Credinţa noastră sinceră este că lectura
poate încă cuceri foarte mult teren, dacă profesorul găseşte strategia adecvată şi puntea de
comunicare cu elevul.
Fără a minimaliza şi, chiar, fără a exclude dintre sursele de lectură calculatorul, ne-am
propus o mai bună apropiere a elevului de carte, creând o atmosferă de emulaţie şi competiţie,
dar fără “trauma”produsă de notare.
Motivaţia alegerii cercului de lectură ,” Să citim pentru sufletul şi mintea noastră”
apare din experienţa didactică la clasă, la orele de limba şi literatura română, unde s-a constatat
că elevii, în mare parte, nu mai sunt interesaţi de lectură. Agresiunea audio-vizualului în
domeniul informaţiilor, de multe ori facile şi nocive, lipsa posibilităţilor de selecţie, necesită
găsirea unor modalităţi de atragere a elevilor către un univers plăcut, atractiv, relaxant – lectura.
Acest univers trebuie redescoperit de către elevi, prin iniţierea şi parcurgerea unor teme
interesante, bogate în conţinut informaţional, cu valenţe formative şi capabile să readucă în
conştiinţa lor adevăratul sens al cărţii.
Literatura, prin profunzimea mesajului, gradul de accesibilitate şi nivelul realizării
artistice, se dovedeşte capabilă să intre într-o relaţie afectivă cu cei cărora le este destinată:
elevii. Mesajul artistic al operelor contribuie la educarea acestora în spiritul unor virtuţi morale.
Prin limbajul specific al cărţii, personajele exponenţiale, epicul dens, conflictul împins spre
suspans şi senzorial, deznodământul fericit, literatura contribuie la formarea şi modelarea
caracterelor, la stimularea dorinţei de cunoaştere şi perfecţiune. Formarea şi modelarea
caracterelor, deprinderilor elevilor cu normele de comportare civilizată a sentimentelor morale,
curajul, perseverenţa, respectul pentru muncă, sunt cerinţe cărora opera literară, prin specificul
ei, aduce o contribuţie majoră. De regulă, o mare parte dintre elevi citesc din “constrângerea”
notei din catalog. Astfel, de multe ori lectura se transformă în asimilarea de cunoştinţe noi, fără
ca cititorii să fie cu adevărat afectaţi de lectură. Prin urmare, să-i învăţăm pe elevi cum să
citească de plăcere, cum să se relaţioneze cu textul şi cum să acţioneze ca răspuns la ceea ce au
citit, cum să treacă de la reproducerea naivă la analiza complexă a textului.

Cercul de lectură ales oferă posibilitatea de a-i convinge pe elevi să devină prietenii
cărţilor, aducându-le ca argument cuvintele lui Charles W. Eliot : ,,Cărţile sunt cei mai tăcuţi
prieteni; sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri şi cei mai răbdători profesori”.
Aşadar, consider că este de datoria şcolii şi cu atât mai mult a profesorului de limba şi
literatura română de a găsi strategia adecvată şi puntea de comunicare prin care să cultive
elevilor plăcerea de a citi. Acesta este şi scopul prezentului demers didactic.
ADRESA: LIVADA, JUD. SATU MARE, ROMANIA STR. OASULUI; NR. 2
: 0261 840379, 0261 840321; FAX: 0261 840379, 0261 840325 TEL; E-mail:
liceultehnologiclivada@yahoo.ro

Perioada de desfăşurare: 1 an şcolar (septembrie – iunie)


Grup ţintă: elevii claselor a IX-XII -a
Coordonatorii proiectului:
- Director: prof.ing. Nastai Rodica
- Director adj.: prof. Pribilean Mariana
- Prof. limba şi literatura română: Cămăraş Daniela, Pocol Raluca
- Bibliotecar: Kovacs Csilla
- Prof.doc.: Oproiu Bogdan
Parteneri în desfăşurarea proiectului:
 Biblioteca şcolii
 Casa Corpului Didactic Satu Mare
 ISJ Satu Mare
 Profesori
Motivaţia în contextul general:
 Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către aceştia a importanţei pe
care o are lectura în construirea şi desăvârşire personalităţii lor.

Obiective:
 Încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură;
 Cultivarea lecturii de plăcere;
 Formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce şi când să citească;
 Dezvolatrea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi;
 Însuşirea unor instrumente de analiză şi valorizarea a operelor literare;
 Încurajarea aptitudinilor de creaţie literară ale elevilor talentaţi;
 Familiarizarea cu personalităţi marcante ale culturii şi literaturii române;
 Stabilirea relaţiilor de prietenie între elevi.
Resurse umane:
o Profesor coordonator
o Bibliotecar şcolar
o Elevi
Resurse materiale:
– volume de opere literare, calculator- internet videoproiector, copiator, aparat foto, materiale video,
markere, coli, etc.

Rezultate aşteptate:
– Sporirea interesului elevilor pentru lectură;
ADRESA: LIVADA, JUD. SATU MARE, ROMANIA STR. OASULUI; NR. 2
: 0261 840379, 0261 840321; FAX: 0261 840379, 0261 840325 TEL; E-mail:
liceultehnologiclivada@yahoo.ro

– Familiarizarea elevilor cu mediul cultural ( prin vizitarea muzeelor şi caselor memoriale);


– Formarea elevilor ca cititori pe tot parcursul vieţii;
– Stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevi ;

Diseminarea informaţiei:
o Crearea unui blog al proiectului
o Prezentarea activităţilor pe site-ul şcolii;
o Realizarea unei expoziţii cu materialele elevilor: desene, colaje, picturi etc.
o Realizarea unor programe artistice la bibliotecă
o Intâlnire cu oameni de cultură: scriitori, poeţi, pictori, muzicieni
o Prezentarea creaţiilor literare ale elevilor în revista şcolii

Evaluare:
 Chestionare;
 Desfăşurarea unor activităţi comune sub forma unor jocuri şi programe artistice;
 Aprecierea asupra colaborării în modul de lucru, în prezentarea produsele realizate;
 Acordarea unor diplome copiilor care s-au evidenţiat şi în cadrul unor concursuri având ca temă
lectura
 Expoziţie de afişe cu mesaje pro-lectura.
 Revista Şcolii

Monitorizare:
– profesori de limba şi literatura română, coordonatorul proiectului.

Calendarul activităţilor cercului de lectură


1. Întâlniri săptămânale, între orele 13-14 sau 13-15: se ascultă creaţiile copiilor,
sunt comentate de colegii lor şi de profesorii;
2. Realizarea şi comentarea creaţiilor elevilor, concepute după vizionarea unui
tablou, ascultarea unor genuri diferite de muzică;
3. Sunt selectate cele mai bune creaţii pentru a fi popularizate
4. Întâlnire cu scriitori şi cu alţi oameni de cultură
5. Vizionarea unor filme, documentare despre viaţa şi opera unor scriitori, pictori,
muzicieni, actori reprezentativi, despre importanţa lecturii în viaţa oamenilor
6. Sărbătorirea zilei Limbii române – 24 noiembrie printr-un program special
(conceput şi executat de elevi) la bibliotecă;
7. Întâmpinarea Naşterii Domnului şi a sărbătorilor de iarnă
ADRESA: LIVADA, JUD. SATU MARE, ROMANIA STR. OASULUI; NR. 2
: 0261 840379, 0261 840321; FAX: 0261 840379, 0261 840325 TEL; E-mail:
liceultehnologiclivada@yahoo.ro

8. Realizarea unui moment artistic ”Eminesciana” 15 ianuarie (concurs, dramatizare,


atelier literar, expoziţie de desene după opera eminesciană)
9. Revigorarea patriotismului autentic – 24 ianuarie – dramatizare
10. Vizite la muzee importante din judeţ si realizarea unor momente artistice
11. Participare la lansări de carte, exploziţii de pictură
12. Audierea unor CD-uri cu recital de poezie
13. Pictopoezia-expoziţie de pictopoezii şi afişe pro-lectura
14. Mărţişor – prieten drag!
15. Tipărirea revistei şcolii
16. În aşteptarea mieilor (sfintele sărbători pascale)
17. Vine, vine, se apropie vacanta!
18. Realizarea unui blog al cercului care să reflecte întreaga activitate
19. Popularizarea produselor în proiecte e-twinning