Sunteți pe pagina 1din 3

BRAUS IMOBILIARE S.R.L. tel.

: (373-62) 04 66 67
str. Carierei 18A, ap.4 tel.: (373 62) 04 66 68
MD-2023, Chişinău mob.: (373 68) 556624
Republica Moldova e-mail: braus.info@gmail.com

Către: Primarul General al Municipiului Chișinău

Ion Ceban

din partea Directorului companiei de construcții

”Braus Imobiliare” S.R.L.,

Țîrchi Grigore.

SCRISOARE DESCHISĂ

Orașul Chișinău a fost, este și va rămânea principalul “motor” economic al Republicii


Moldova, care la fel ca și toate celelalte state, urmează să treacă prin una dintre cele mai
profunde crize din istorie. Și de acest motor depinde, în mare parte, relansarea economiei
naționale în noile condiții și asigurarea unor venituri stabile la bugetul de stat, pentru a asigura
familiilor bugetarilor un venit pentru existență.

Sectorul de construcții, pe care îl reprezint, poate deveni în cel mai scurt timp un “colac
salvator” pentru economia națională. Companiile de construcții pot în cel mai scurt timp
furniza zeci de mii de locuri de muncă, cu salarii lunare de zeci de mii de lei, asigurate pentru
minim un an înainte.

Am ajutat orașul în primele săptămâini ai pandemiei, oferind împreună cu colegii un


ajutor de câteva sute de mii de lei pentru lupta cu pandemia. Avem toate posibilitățile să trecem
la o nouă fază, ajutând oamenii din capitală cu locuri de muncă, iar bugetul municipal cu
venituri stabile, chiar in zilele următoare.

Viteza de restabilire a domeniului construcțiilor depinde acum doar de primărie. După


o jumătate de an în care procesul de eliberare a actelor permisive pentru construcții a fost
practic stopat, astăzi, autoritățile locale pot debloca acest sector, oferind noi locuri de muncă.
La fel, bugetul de stat poate atrage noi bani din contul eliminării abuzurilor legate de
companiile de construcții care deja sunt în plină dezvoltare a propriilor proiecte și ”Braus
Imobiliare” este un exemplu vorbitor.

SRL ”Braus Imobiliare” este o întreprindere înregistrată în Republica Moldova (cu


activitate în domeniul construcției de clădiri, reconstrucţii, consolidări, restaurări), având în
calitate de administrator pe dl Țîrghi Grigore. La data de 01.02.2018 SRL ”Braus Imobiliare”
a achiziționat de la o altă întreprindere, un teren pentru construcții (cu suprafața de 0,5737 ha)
amplasat în str.Mircea cel Bătrân 13/2 mun.Chișinău.

Vânzătorul bunului la data înstrăinării, din data de 08.12.2017 avea eliberat de către
Primăria municipiului Chișinău Certificat de urbanism – ce este un prim document permisiv
în ”construcție” (conform art.3-6 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de
construcție). Ulterior la data de 28.03.2018 SRL ”Braus Imobiliare” a primit Autorizația de
construire prin care s-a autorizat ”executarea lucrărilor de construire a unui complex (3 blocuri
locative) cu spații comerciale/prestări servicii și parcări auto subterane, în limitele terenului
privat”.

Acest act s-a eliberat în temeiul Certificatului de urbanism din 08.12.2017. În


conformitate cu art.4 alin.1 Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător,
investiţia poate avea formă de: drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile,
precum şi alte drepturi reale; orice drept acordat în baza legii sau contractului, orice licenţă
sau autorizaţie acordată în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv concesiuni de
cercetare, cultivare, extragere sau explorare a resurselor naturale; mijloace bănești; drepturi de
creanţe monetare sau alte forme de obligaţii faţă de investitor ce au valoare economică şi
financiară; Achiziția, în special terenul procurat, actele permisive eliberate de autorități,
adoptate în privința SRL ”Braus Imobiliare” se raliază la categoria investițiilor, ce sunt
garantate de către stat în temeiul legii (art.9 Legea cu privire la investițiile în activitatea de
întreprinzător). După primirea Autorizației de construire au fost demarate lucrările de
construcție, iar la 11.06.2019 autoritatea publică locală (Primăria municipiului Chișinău), fără
rezerve, a prelungit termenul Autorizației cu o perioadă de 10 luni pentru îndeplinirea
lucrărilor.
La un termen de 1,5 ani de executarea lucrărilor (fiind ridicat un numări de 10 nivele a
blocului locativ), la 26.06.2019 Primăria municipiului Chișinău, în persoana Primarului
General interimar Ruslan Codreanu, a suspendat Autorizația de construire, în parte ce ține de
executarea construcției la 2 blocuri (A și B) din cele 3 la adresa str.Mircea cel Bătrân 13/2.
Din această perioadă, în lipsa SRL ”Braus Imobiliare” la sediul Primăriei Chișinău, a Agenției
Supraveghere Tehnică, au avut loc ședințe în care se invocau anumite încălcări. Deși până la
acest termen Agenția Supraveghere Tehnică a avizat fără obiecții, iar în răspunsurile sale a
indicat că lucrările de construcție sunt conforme normelor.

Concluzii similare au fost date și de către INCP ”Urbanproiect”. La data de 13.12.2019


Primăria municipiului Chișinău, Primar General Ion Ceban, a revocat Autorizația de construire
din 28.03.2018 în parte ce ține de executarea lucrărilor la 2 blocuri (A și B). La 16.03.2020
Judecătoria Chișinău sediul Râșcani (judecător Alexei Paniș) a anulat integral Autorizația de
construire din 28.03.2018 și Certificatul de urbanism din 08.12.2017. Hotărârea este nelegală,
deoarece instanța judecătorească a admis o cerere tardivă, contrar art.14, 17 din Legea
contenciosului administrativ, art.209 Cod administrativ (care acordă 30 zile de la emitere).

La data de 04.03.2020 SRL ”Braus Imobiliare” a depus la Primăria mun.Chișinău cerere


de eliberare a noului Certificat de urbanism pentru recoordonarea documentației de proiect.
La această cerere nu s-a luat nici o atitudine, deși art.60 Cod administrativ, acordă un termen
de 30 zile pentru examinare, Primăria mun.Chișinău neglijează/refuză cererile SRL ”Braus
Imobiliare”, iar pe de altă parte au intensificat controalele la sediul companiei, la șantierul din
str.Mircea cel Bătrân 13/2, precum și la domiciliul administratorului.

Suntem de părerea că astfel de situații doar descurajează întreprinzătorii din sectorul


construcțiilor, afacerile cărora sunt bazate pe o investiție transparentă și legală de lungă durată.
Contăm pe lansarea de către municipalitate a unui dialog constructiv cu sectorul de construcții,
pentru a normaliza situația eocnomică din municipiul Chișinău în cel mai scurt timp posibil.

Cu respect și speranța unei colaborări eficiente, Țîrchi Grigore