Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND PROBELE

Secțiunea 1.1 Sediul materie. Noțiunea și importanța probelor în procesul civil


Secțiunea 1.2. Subiectul, obiectul și sarcina probei

CAPITOLUL 2. REGULI GENERALE PRIVIND ADMISIBILITATEA,


ADMINISTRAREA ȘI APRECIEREA PROBELOR

Secțiunea 2.1. Aplicarea legii de procedură civilă în timp cu privire la mijloacele de probă

Secțiunea 2.2. Admisibilitatea probelor

Secțiunea 2.3. Administrarea probelor

Secțiunea 2.4. Aprecierea probelor

Secțiunea 2.5. Administrarea probelor de către avocați sau consilieri juridici

Secțiunea 2.6. Asigurarea probelor

CAPITOLUL 3. MIJLOACE DE PROBĂ FOLOSITE ÎN PROCESUL CIVIL

Secțiunea 3.1.Proba prin înscrisuri

Secțiunea 3.2. Proba prin declarațiile martorilor

Secțiunea 3.3. Proba prin rapoartele de expertiză

Secțiunea 3.4. Mijloace materiale de probă

Secțiunea 3.5. Cercetarea la fața locului

Secțiunea 3.6. Mărturisirea

Secțiunea 3.7.Prezumțiile

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE