Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞĂ DE LUCRU

Moara cu noroc, Ioan Slavici

Grupa 1

Se dau textele:

“- Vorba scurtă, răspunse Ghiţă, să rămânem aici să cârpesc şi mai departe cizmele
oamenilor, care umblă toată săptămâna în opinci ori desculţi…”

“- Atunci să nu mai pierdem vorba degeaba: mă duc să vorbesc cu arândaşul şi de St.


George cârciuma de la moara cu noroc e a noastră.”

“Rămâind singur cu Ana şi cu copiii, Ghiţă priveşte împrejurul său, se bucură de


frumuseţea locului şi inima-i râde când Ana cea înţeleaptă şi aşezată deodată îşi pierde
cumpătul şi se aruncă răsfăţată asupra lui, căci Ana era tânără şi frumoasă, Ana era fragedă şi
subţirică, Ana era sprintenă şi mlădioasă, iară el însuşi, înalt şi spătos, o purta ca pe o pană
subţirică”.

“…el pipăia prin întunerec să vadă daca Ana, care dormea ca un copil îmbăiat lângă
dânsul, nu cumva s-a descoperit prin somn şi s-o acopăre iar.”

1. Care este statutul social al lui Ghiţă şi ce îşi doreşte pentru familia sa?
2. Ce trăsături de caracter se desprind din fragmentele citate?
3. Care sunt modalităţile de caracterizare foloseşte autorul?
FIŞĂ DE LUCRU

Moara cu noroc, Ioan Slavici

Grupa 2

Se dau textele:

“… aceşti trei ani atârnau de Lică. Dacă se punea bine cu dânsul, putea să-i meargă de
minune, căci oamenii ca Lică sunt darnici. E vorba numai ce va fi cerând Lică pentru ceea ce
dă.”

„Ghiţă întâia oară în viaţa lui ar fi vrut să n-aibă nevasta şi copii, pentru ca să poată
zice: „Prea puţin îmi pasă!" Se gândea la câştigul pe care 1-ar putea face în tovărăşia lui Lică,
vedea banii grămadă înaintea sa şi i se împăiănjeneau parcă ochii: de dragul acestui câştig ar fi
fost gata să-şi pună pe un an, doi capul în primejdie. Avea însă nevastă şi copii şi nu putea să facă
ce-i plăcea.”

“Abia trecuseră dar câteva luni după Sf. Gheorghe, şi drumeţii mai umblaţi nu ziceau
că are să facă popas la Moara cu noroc, ci că se vor opri la Ghiţă, şi toată lumea ştia cine e
Ghiţă şi unde e Ghiţă ...”

1. Ce deduceţi despre influenţa lui Lică asupra lui Ghiţă?


2. Care sunt gândurile lui Ghiţă referitoare la familia sa?
3. Care este concluzia meditaţiei lui Ghiţă?
FIŞĂ DE LUCRU

Moara cu noroc, Ioan Slavici

Grupa 3

Se dau textele:

,,Ca om harnic şi sârguitor, Ghiţă era mereu aşezat şi pus pe gânduri, dar el se
bucura când o vedea pe dânsa veselă: acum el se făcuse mai de tot ursuz, se aprindea
pentru orişice lucru de nimic, nu mai zâmbea ca mai-nainte, ci râdea cu hohot, încât îşi
venea să te sperii de el, iar când se mai hârjonea câteodată cu dânsa, îşi pierdea lesne
cumpătul şi-i lăsa urme vinete pe braţe.”

„Adeseori Ana ar fi voit să-l întrebe: Ghiţă! Ce-i cu tine?, însă ea nu mai îndrăznea
să-i vorbească dezgheţat ca mai nainte, căci se temea ca nu cumva să se mânie şi pe dânsa,
ceea ce nu făcuse încă până atunci.”

„Tu nu eşti om, Lică, iar Ghiţă nu e decât o muiere îmbrăcată în haine bărbăteşti, ba chiar mai
rău decât aşa.”

„Ana simţea că de câtva timp bărbatul ei s-a schimbat şi îi părea că, de când are câini, ţine mai
puţin la nevastă şi la copii.”

„Tare om eşti tu, Ghiţă, grăi Pintea pe gânduri. Şi eu îl urăsc pe Lică, dar n-aş fi putut să arunc
o nevastă ca a ta drept momeală în cursa cu care eu vreau să-l prind.”

1. Ilustrează procesul îndepărtării lui Ghiţă de propria familie.


2. Care sunt gândurile lui Ghiţă referitoare la familia sa?
3. Ce trăsături morale şi psihologice se desprind din replicile celorlalte personaje?
FIŞĂ DE LUCRU

Moara cu noroc, Ioan Slavici

Grupa 4

Se dau textele:

,,Iartă-mă, Ano, iartă-mă cel puţin tu, căci eu n-am sa mă iert cat oi trai pe fata
pamantului.”

„Sărmanilor mai copii, voi nu mai aveţi (...) un tata om cinstit (...) tatăl vostru e un
ticălos.”

„...aşa m-a lăsat Dumnezeu! Ce sa-mi fac daca e in mine ceva mai tare decât voinţa
mea?! Nici cocoşatul nu e însuşi vinovat ca are cocoaşa in spinare.”

1. Ilustrează trăirile contradictorii ale personajului Ghiţă.


2. Identifică două trăsături sufleteşti ale personajului.
3. Precizaţi modalitatea de caracterizare.

Anexa 2
OGLINDA TABLEI

Moara cu noroc
de Ioan Slavici

Evoluţia persoanjului Ghiţă

Influenţa societăţii
Familie unită -------------------------------------------- Familie destră mată
Lică Sămădăul
Ghiţă: - cizmar Ghiţă:
- harnic - geniu al răului - lacom (patima banului)
- sincer - răufăcător - egoist
- sociabil - hoţ, criminal - închis în sine
- îşi respectă familia şi soţia - forţă a destinului - complice la furt şi la crimă
- spirit practic - lipsit de încredere în sine
- putere de iniţiativă - irascibil
- protector; iubitor - criminal

Este vinovat Ghiţă de prăbuşirea sa morală şi de distrugerea familiei?

DA NU

- nu reuşeşte să i se împotrivească lui Lică - doreşte să scape de sărăcie;


Sămădăul; - vrea ca familia sa să ducă o
- acceptă toate fărădelegile porcarului; viaţă mai bună;
- se înstrăinează de familie; - se îndepărtează de Ana doar
- patima pentru bani; pentru a o proteja;
- îşi sacrifică soţia - se întovărăşeşte cu Pintea,
jandarmul satului.