Sunteți pe pagina 1din 3

RĂSPUNSURI

FIȘA 1

1.Trăsături care justifică apartenența operei Ion la specia lierară a romanului :


- amploarea acțiunii, desfășurată pe mai multe planuri;
- complexiatea conflictului;
- prezența numeroasă a personajelor;
- realizarea unei imagini ample asupra vieții.

2.Opera literară Ion este un roman obiectiv prin:


- specificul relației narator-personaj (omnisciența și omniprezența naratorului);
- obiectivitatea/impersonalitatea naratorului ( naratorul nu se implică
emoțional, are o atitudine detașată în descriere, iar narațiune se realizează la
persoana a III-a și este non);
- veridicitatea.
Proza realist-obiectivă se realizează prin narațiunea la persoana a III-a non-focalizată.
Viziunea dindărăt presupune un narator obiectiv detașat care nu se implică în faptele
prezentate lasă viața să curgă. Naratorul omniscient știe mai multe decât personajele sale și,
omniprezent, dirijează evoluția lor ca un regizor universal. El plăsmuiește traiectoriile
existenței personajelor conform unui destin prestabilit și a legii cauzalității. De aceea texul
conține semne prevestitoare ale sfârșitului fiecărui personaj, care este o victimă a fatalității :
nu-și poate depăși destinul (roman al destinului ) . Înlănțuite temporal și cauzal faptele sunt
credibile, verosimile. Efectul asupra cititorului este de iluzie a vieții ( veridicitate ) și de
obiectivitate.
3. Drama țăranului ardelean de la începutul secolului al XX-lea care trăiește într-o societate
pentru care pământul este mai mult decât un mijloc de subzistență, un criteriu al valorii
individuale.
4. Titlul romanului este semnificativ pentru intenția autorului de a face din Ion tipul generic al
țăranului ardelean dar și de a sugera evoluția lui spre atipic, ca personaj puternic
individualizat. Rațiunea numelui eroului și implicit a titlului romanului este de ordin profund
estetic, numele fiind în domeniul creației o însușire esențială a personajului. În viața reală,
după cum spune I. Brăileanu numele se sudează cu imaginea fizică și morală a purtătorului
devenind o însușire a lui oricare i-ar fi numele. În creația artistică, numele nu poate fi pus la
întâmplare pentru ca trebuie să semene cu personajul. Numele Ion Glanetașu seamănă perfect
cu personajul, fiind tipic și reprezentativ pentru lumea țărănească românească, Ion, uneori e
un fel de apelativ care se indentifică perfect cu noțiunea de țăran.
FIȘA 2

Fişa de identitate a personajului

 NUME: Ion Glanetașu

 LOCUL ÎN OPERĂ (principal, secundar, episodic): Ion este un personaj principal.

 DATE LEGATE DE FAMILIE: Ion este fiul Zenobiei și al lui Alexandru Glanetașul..

 OCUPAŢIE : țăran ;

 PORTRET FIZIC:

Portretul fizic este în schimbare, la început este prezentat ca un flăcău arătos cu ochii
negri, lucitori, ca două mărgele vii, fața osoasă și strălucitoare, pomeții ridicați, în final
însă portretul fizic exprimă și transformarea sufletească a lui Ion : ,, fața I se îngălbeni,
fruntea I se zbârci de gănduri iar ăn ochi îi ardea parcă mai multă patimă șă hotărâre.

 PORTRET MORAL:
-Viclean, lacom, răzbunător, brutal, harnic, iute la mănie, orgolios.

Tipologia personajului: Ion este un personaj realist, tipul țăranului lacom după pămân