Sunteți pe pagina 1din 2

Către Ion Ceban, Primarul General al

Municipiului Chișinău, din partea Directorului


companiei de construcții Braus Imobiliare, Țîrchi
Grigore.

SCRISOARE DESCHISĂ

Orașul Chișinău a fost, este și va rămânea principalul “motor” economic al Republicii Moldova, care la fel
ca și toate celelalte state, urmează să treacă prin una dintre cele mai profunde crize din istorie. Și de
acest motor depinde, în mare parte, relansarea economiei naționale în noile condiții și asigurarea unor
venituri stabile la bugetul de stat, pentru a asigura familiilor bugetarilor un venit pentru existență.

Sectorul de construcții, pe care îl reprezint, poate deveni în cel mai scurt timp un “colac salvator” pentru
economia națională. Companiile de construcții pot în cel mai scurt timp furniza zeci de mii de locuri de
muncă, cu salarii lunare de zeci de mii de lei, asigurate pentru minim un an înainte.

Am ajutat orașul în primele săptămâini ai pandemiei, oferind împreună cu colegii un ajutor de câteva
sute de mii de lei pentru lupta cu pandemia. Avem toate posibilitățile să trecem la o nouă fază, ajutând
oamenii din capitală cu locuri de muncă, iar bugetul municipal cu venituri stabile, chiard in zilele
următoare.

Viteza de restabilire a domeniului construcțiilor depinde acum doar de primărie. După o jumătate de an
în care procesul de eliberare a actelor permisive pentru construcții a fost practic stopat, astăzi,
autoritățile locale pot debloca acest sector, oferind noi locuri de muncă. La fel, bugetul de stat poate
atrage noi bani din contul eliminării abuzurilor legate de companiile de construcții care déjà sunt în plină
dezvoltare a propriilor proiecte și ”Braus Imobiliare” este un exemplu vorbitor.

SRL ”Braus Imobiliare” este o întreprindere înregistrată în Republica Moldova (cu activitate în domeniul
construcției de clădiri, reconstrucţii, consolidări, restaurări), având în calitate de administrator pe dl
Țîrghi Grigore. La data de 01.02.2018 SRL ”Braus Imobiliare” a achiziționat de la o altă întreprindere, un
teren pentru construcții (cu suprafața de 0,5737 ha) amplasat în str.Mircea cel Bătrân 13/2
mun.Chișinău.

Vânzătorul bunului la data înstrăinării, din data de 08.12.2017 avea eliberat de către Primăria
municipiului Chișinău Certificat de urbanism – ce este un prim document permisiv în ”construcție”
(conform art.3-6 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție). Ulterior la data de
28.03.2018 SRL ”Braus Imobiliare” a primit Autorizația de construire prin care s-a autorizat ”executarea
lucrărilor de construire a unui complex (3 blocuri locative) cu spații comerciale/prestări servicii și parcări
auto subterane, în limitele terenului privat”.

Acest act s-a eliberat în temeiul Certificatului de urbanism din 08.12.2017. În conformitate cu art.4 alin.1
Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător, investiţia poate avea formă de: drepturi de
proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi alte drepturi reale; orice drept acordat în baza
legii sau contractului, orice licenţă sau autorizaţie acordată în conformitate cu legislaţia în vigoare,
inclusiv concesiuni de cercetare, cultivare, extragere sau explorare a resurselor naturale; mijloace
bănești; drepturi de creanţe monetare sau alte forme de obligaţii faţă de investitor ce au valoare
economică şi financiară; Achiziția, în special terenul procurat, actele permisive eliberate de autorități,
adoptate în privința SRL ”Braus Imobiliare” se raliază la categoria investițiilor, ce sunt garantate de către
stat în temeiul legii (art.9 Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător). După primirea
Autorizației de construire au fost demarate lucrările de construcție, iar la 11.06.2019 autoritatea publică
locală (Primăria municipiului Chișinău), fără rezerve, a prelungit termenul Autorizației cu o perioadă de
10 luni pentru îndeplinirea lucrărilor.
La un termen de 1,5 ani de executarea lucrărilor (fiind ridicat un numări de 10 nivele a blocului locativ),
la 26.06.2019 Primăria municipiului Chișinău, în persoana Primarului General interimar Ruslan
Codreanu, a suspendat Autorizația de construire, în parte ce ține de executarea construcției la 2 blocuri
(A și B) din cele 3 la adresa str.Mircea cel Bătrân 13/2. Din această perioadă, în lipsa SRL ”Braus
Imobiliare” la sediul Primăriei Chișinău, a Agenției Supraveghere Tehnică, au avut loc ședințe în care se
invocau anumite încălcări. Deși până la acest termen Agenția Supraveghere Tehnică a avizat fără
obiecții, iar în răspunsurile sale a indicat că lucrările de construcție sunt conforme normelor.

Concluzii similare au fost date și de către INCP ”Urbanproiect”. La data de 13.12.2019 Primăria
municipiului Chișinău, Primar General Ion Ceban, a revocat Autorizația de construire din 28.03.2018 în
parte ce ține de executarea lucrărilor la 2 blocuri (A și B). La 16.03.2020 Judecătoria Chișinău sediul
Râșcani (judecător Alexei Paniș) a anulat integral Autorizația de construire din 28.03.2018 și Certificatul
de urbanism din 08.12.2017. Hotărârea este nelegală, deoarece instanța judecătorească a admis o
cerere tardivă, contrar art.14, 17 din Legea contenciosului administrativ, art.209 Cod administrativ (care
acordă 30 zile de la emitere).

La data de 04.03.2020 SRL ”Braus Imobiliare” a depus la Primăria mun.Chișinău cerere de eliberare a
noului Certificat de urbanism pentru recoordonarea documentației de proiect. La această cerere nu s-a
luat nici o atitudine, deși art.60 Cod administrativ, acordă un termen de 30 zile pentru examinare,
Primăria mun.Chișinău neglijează/refuză cererile SRL ”Braus Imobiliare”, iar pe de altă parte au
intensificat controalele la sediul companiei, la șantierul din str.Mircea cel Bătrân 13/2, precum și la
domiciliul administratorului.

Suntem de părerea că astfel de situații doar descurajează întreprinzătorii din sectorul construcțiilor,
afacerile cărora sunt bazate pe o investiție transparentă și legală de lungă durată. Contăm pe lansarea
de către municipalitate a unui dialog constructiv cu sectorul de construcții, pentru a normaliza situația
eocnomică din municipiul Chișinău în cel mai scurt timp posibil.

Cu respect și speranța unei colaborări


eficiente, Țîrchi Grigore