Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Data: 06.12.2019
Colegiul National –Mihai Eminescu, Iași
Clasa a V-a D
Aria curiculară:Civilizația greacă
Tema:Adevăr și legendă
Tipul lectiei: mixtă
Timpul: 50 min
Profesor : Doroftei Liliana
Competenţe generale:
1. Utilizarea eficientă a limbajului de specialitate.
2. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.
3.Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă.
Competenţe specifice:

2.1.Construirea unor demersuri de tip analitic cu privire la situații și contexte economice , sociale, politice , culturale
2.3.Descoperirea constantelor în derularea fenomenelor istorice studiate

Obiective operationale: La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili să:


O1- facă distincția între mit și adevăr istoric
O2- ce este Iliada și Odiseea ?
O3- care erau zeitățile importante ale grecilor?
1
Metode şi procedee didactice: observarea sistematica, descoperirea, explicația, comparaţia,
Mijloace didactice : imagini
Bibliografia: Manual pentru clasa a V-a, Magda Stan,Editura Litera, 2017
- C. Felezeu, Didactica istoriei, Ediţia a II-a, Presa Universitară Clujeană , Cluj-Napoca, 2004;

Desfășurarea lecției
Succesiunea Succesiunea Metode,
Obiectivul momentului elementelor de Activitatea profesorului Activitatea elevului de procedee,
lecţiei şi conţinut de predare sau de învăţare mijloace de
timpul afectat organizare învăţământ
Momentul Notează absenţele.
organizatoric Pregăteşte mijloacele de
(3’) învățare.
Verificarea Cere elevilor sa precize:
cunoșțintelor -ce este un mit? Ascultă si raspund
anterioare - de cine erau conduși zeii? Conversaţia
(5 ’)
Explicaţia
Adevăr și legendă

Urmăresc ideile expuse şi (Tabla şi creta)


2
identifică la ce face referire
Captarea noua lecţie.
atentiei Enuntarea obiectivelor Interacţioneazǎ cu
(1’) lectiei noi profesorul

Anuntarea
titlului lectiei
noi
(2’)
Dirijarea
predarii si Prezentarea Grecii aveau o religie Elevii descoperă care Conversaţia
invățării prin noului continut politeistă,care includea contextul internațional al
folosirea si a sarcinilor nenumărate divinității sau politicii externe a Explicaţia
resurselor de invatare personaje cu însușire divine, domnilor .
materiale si precum, GEEA(GAIA, zeița (Tabla şi creta)
procedurale pământului, titaniii
(30’) CRONOS(timpul)și cei 12 zei Descoperirea
principali.
O1 -Zeii erau conduși de ZEUS,
locuiau în Muntele
Olimpului, un loc din Grecia
Centrală. Elevii sunt atenţi la
Conform credinței lor , zeii explicaţii. Conversaţia
aveau trăsături umane , dar Notează în caiet Explicaţia
. Conducera spre deosebire de oameni, ei Descoperirea
noii invățări erau nemuritori Tabla şi creta
O2 Zeii din Olimp erau:
1.ZEUS-zeul cerului
2.Hera-soția lui Zeus , și zeița
3
O3 căsătoriei și căminului
3.Poseidon –zeul mărilor și
oceanelor
4.Afrodita-zeița frumuseții
5.Hefaistos-zeul focului și al
meșteșugarilor Comparatia
6.Atena-zeița înțelepciuni
7.Apollo-zeul artelor Conversaţia
8.Ares-zeul războiului Explicaţia
9.Demetra-zeița agrculturii Descoperirea
10.Dyonisos-zeul viței-de-vie Demonstraţia
și al vinului
(Tabla şi creta)

Poveștile despre viața zeilor


au fost culese și transpuse în
scris de către primii autori
greci precum Hesiod , care a Observarea
scris despre originea zelior – Descoperire
Theogonia.
Poetul grec Homer a scris
O2 poemele Iliada și Odiseea,
care au fost transmise până
O3 astăzi.
Iliada inspirată din războiul
împotriva cetății Troia , unul
dintre multele razboiaie ale
acelor vremuri .
4
Odiseea-de neumăratele
călătorii pe care le făceau Conversaţia
grecii, în căutare de pământ Observatia
pentru agricultură Descoperirea
Tabla şi creta

Observarea
Descoperirea

Asigurarea
feed-back-ului

Fixarea Profesorul întreabă:


cunoştinţelor Cine era Afrodita?
(5’) Ce este calul troian? Răspund la cerinţele Explicaţia
profesorului. Conversaţia

5
6
7