Sunteți pe pagina 1din 1

Poziția Comitetului Economic și Social în sistemul instituțional al Uniunii Europene

CES are sediul la Bruxelles, fiind organizat din 317 membri, numiți de Consiliul U.E. Este
format din persoane aparținând diferitelor sectoare profesionale, precum: industriași,
agricultori, transportatori, muncitori, comercianți, etc.

În art. 194 și 166 ale TCE și TCEEA este stabilit că membri CES sunt aleși în unanimitate, de
către Consiliu, stabilindu-se astfel că CES nu are un caracter instituțional. Această listă
trebuie să includă un număr dublu de propuneri, astfel încât Consiliul va aproba doar prima
jumătate, acea parte pe care statele membre o favorizează. Membrii CES trebuie să
îndeplinească obligatoriu 2 condiții: să fie cetățeni ai unei țări membre și să provină dintr-o
categorie socio-economică a Comunităților.

Art. 196 și 168 TCE și TCEEA vorbesc despre ,,autonomia administrativă”, aceasta numindu-
și Președintele și membrii conducerii colective. Convocarea este realizată de către Președinte,
nu de către Consiliu sau Comisie. Mandatul Președintelui este de 2 ani, iar el poate convoca
din proprie inițiativă membri CES. Comitetul are un rol executiv la nivelul U.E.

La început, consultarea ECOSOC era facultativă, devenind pe parcurs obligatorie, în special


în domeniul pieței unice comunitare, dar și asupra noilor politici comunitare, ele fiind lansate
în spațiul european comunitar. Un aspect negativ este constituit de activitatea Comitetului,
acesta neputând adopta un caracter omogen.