Sunteți pe pagina 1din 3

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SIBIU Nr.

cerere 10591
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu Ziua 05
Luna 02
Anul 2020
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ Cod verificare
PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 101275 Cristian

A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Necunoscut Nr. CF vechi:6857

Adresa: Loc. Cristian, Jud. Sibiu


Nr. Nr. cadastral
Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe
Crt Nr. topografic
A1 Top: 6120/1 250

Construcţii
Nr cadastral
Crt Adresa Observaţii / Referinţe
Nr.
A1.1 Top: 6120/1 Loc. Cristian, Jud. Sibiu casa de locuit

B. Partea II. Proprietari şi acte


Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

809 / 21/03/1977
Alte Acte nr. 0;
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala A1 / B.8, B.9, B.10, B.11
B1
3/32
1) STATUL ROMAN
OBSERVATII: (provenita din conversia CF 6857)
321 / 09/02/1989
Certificat De Mostenitor nr. 1120 din 1988 emis de Notariatul de Stat Jud Sibiu;
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Succesiune, cota A1.1
B5
actuala 3/32
1) DANULETIU GHEORGHE RADU
53592 / 07/10/2010
Act Administrativ nr. ordin nr 252, din 28/06/2010 emis de INSTITUTIA PREFECTULUI -JUDETUL SIBIU;
Intabulare, drept de PROPRIETATEin conformitate cu dispozitiile art 36 A1
B9
din Legea 18/1991, dobandit prin Lege, cota actuala 3/32
1) DANULETIU GHEORGHE RADU
43198 / 28/07/2011
Act Notarial nr. 655, din 27/07/2011 emis de NP NOVAC CRISTINA MARIA;
Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobandit prin Conventie, A1.1
B12
cota actuala 26/32
1) DANULETIU GHEORGHE - RADU, si sotia
2) DANULETIU MIHAELA, bun comun
Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobandit prin Conventie, A1
B13
cota actuala 26/32
1) DANULETIU GHEORGHE - RADU, si sotia
2) DANULETIU MIHAELA, bun comun
63070 / 05/09/2014
Act Notarial nr. 1080, din 04/09/2014 emis de NP Novac Cristina Maria;
Intabulare, drept de PROPRIETATEdonatie cu scutire de raport, A1.1
B14
dobandit prin Conventie, cota actuala 3/32
1) DANULETIU GHEORGHE - RADU, casatorit, bun propriu

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1


Carte Funciară Nr. 101275 Comuna/Oraş/Municipiu: Cristian
Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,
Referinţe
drepturi reale de garanţie şi sarcini

C. Partea III. SARCINI


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,
Referinţe
drepturi reale de garanţie şi sarcini
63070 / 05/09/2014
Act Notarial nr. 1080, din 04/09/2014 emis de NP Novac Cristina Maria;
Intabulare, drept de FOLOSINTAdonatie cu scutire de raport, dobandit A1
C8
prin Conventie, cota actuala 3/32
1) DANULETIU GHEORGHE - RADU, casatorit, bun propriu

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1


Carte Funciară Nr. 101275 Comuna/Oraş/Municipiu: Cristian
Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe
Top: 6120/1 250
* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.
DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren


Nr Categorie Intra Suprafaţa
Crt vilan Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe
folosință (mp)
1 curti - 250 - - 6120/1 loc de casa
constructii
Date referitoare la construcţii
Destinaţie Situaţie
Crt Număr Supraf. (mp) Observaţii / Referinţe
construcţie juridică
constructii de
A1.1 Top: 6120/1 - Cu acte casa de locuit
locuinte

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,


05/02/2020, 19:20

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

S-ar putea să vă placă și