Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr. 7 de modificare și înlocuire a Anexei nr.

22 din HG 345/2010
Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizică

"FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE"


Timp necesar pentru completarea formularului
Minim : 2’00’’
Mediu : 3’00’’
(nr. şi data înregistrării la unitatea care primeşte cererea) Maxim : 5’00’’

S-a eliberat certificatul de cazier judiciar

Seria _____________ numărul _________________ data_____________

CERERE
pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar

Subsemnatul Numele:
Prenumele:
Nume anterior:
Fiul / fiica lui si

Născut(ă) în anul: luna: ziua:


în: localitatea judeţul ţara
Cetăţenie:
Domiciliat(ă) în
localitatea
str.
nr. bloc scara , etaj
Ap. judeţ/sector

CNP
S A A L L Z Z N N N N N C

seri
Posed actul de identitate nr.
e

Solicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar, acesta fiindu-mi necesar


pentru

Declar pe proprie răspundere că nu am avut şi nici nu am folosit alte nume şi date de identificare în
afară de cele înscrise în prezenta cerere şi îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal1.

Semnătura, _____________________ Rezultatul verificării

Data

_____________________
1) Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se fac în scopul eliberării certificatului de cazier
judiciar și a unor situații statistice.

S-ar putea să vă placă și