Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lecție

Data: 03.05.2020 Școala: Școala gimnazială „Ion Creangă”


Clasa: a VII-a Disciplina: Educație muzicală
Subicetul lecției: Operarea cu elemente de construcție a discursului muzical
(repetiția,secvența,contrastul,variația) Profesor mentor: Liliana Fărcaș
Tipul lecției: Predare/ învățare Profesor îndrumător: Alexandra Homone
Propunător: Toaș Răzvan

A:
Competențe generale: 1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative (vocale şi instrumentale)
2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical
4. Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale şi artistice

Competențe specifice: 2.1 Audierea diferitelor lucrări muzicale, identificând tipul şi genul de muzică
2.3 Sesizarea specificului diferitelor tipuri de muzică (populară, uşoară, de operă)
3.3 Cunoaşterea şi diferenţiere elementelor componente ale genurilor muzicale scenice
4.5 Asocierea mesajului muzical receptat cu imagini vizuale

Obiective operaționale: 1. Elevii să fie atenți la indicațiile profesorului și să noteze pe caiete definiția fiecărui termen de discurs
muzical.
2. Elevii să recunoască și să încercuiască locul notației elemntelor de construcției a discursului muzical pe
partiturile primite în fișa de lucru.
3. Elevii să diferențieze și să identifice în audiție elemenetele de construcție a discursului muzical.
Metode didactice: Conversația, explicarea, expunerea didactică, învățarea prin descoperire, observarea, audiția.

Mijloacele didactice: boxe, pix, catalog, caiete,creioane, cretă,tablă, stick, fișă de lucru, calculator.

Material auditiv: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B:
Evenimentele Obiective Activitatea Activitatea Metode Mijloace Evaluarea
lecției operaționale profesorului elevului didactice didactice
Captarea atenției Profesorul intră în sala Elevii se așează în Conversația Pix Feedback
de clasă și salută elevii,bănci și salută Catalog
iar apoi strigă catalogul profesorul, după
și consemnează care ascultă cu
eventualele absențe. mare atenție citirea
catalogului, astfel
încât să poată
răspunde cu
prezent atunci
când le vine
rândul.
Predare- învățare Profesorul scrie pe tablă Elevii notează în Conversația Pix Feedback
titlul noii lecții caiete titlul noii
..Operarea cu elemente lecții și sunt atenți
de construcție a la desfășurarea
discusului orei.
muzical(repetiția,secven
ța, contrastul,variația)’’.
Profesorul întreabă Elevii răspund la Conversația Creion Feedback
elevii dacă au habar în întrebarea adresată Explicarea Caiet Orala
ceea ce constă lecția ce de către profesor și Învățarea prin Calculator
urmează să fie predată își dau cu părerea descoperire Stick
și îi întreabă dacă au în ceea ce privește Boxe
mai întalnit acești conținutul noii Tablă
termeni și dacă cunosc lecții. Cretă
notarea acestora în Elevii sunt atenți la
partitură. audițiile propuse
Profesorul propune de către profesor și
elevilor câteva audiții în încearcă să
care sunt prezente identifice auditiv
elementele de discurs repetiția unui
muzical care urmează fragment muzical
să fie mai apoi de mai multe
discutate. ori,contrastul
Profesorul le sugerează sonor de la forte la
elevilor să fie atenți mai piano și celelalte
în detaliu la conținutul elemente de
fiecărei audiții și să discurs muzical
noteze pe caiete care se regăsesc în
elementele noi sau care fragmentele
le sunt necunoscute în audiate.
audiție iar apoi să tragă
concluziile legate de
fiecare fragment
muzical audiat.
Predare-învățare Elevii să fie atenți După ce au fost trase Elevii notează pe Conversația Pix Feedback
la indicațiile toate concluziile legate caiete definiția Explicarea Caiete
profesorului și să de elementele fiecărui termen și Observarea
noteze pe caiete necunoscute audiate fiecare informație Expunerea
definiția fiecărui anterior, profesorul primită. didactică
termen de discurs definește fiecare termen
muzical. în parte pentru ca elevii
să se familiarizeze cu
elementele
necunoscute.
Repetiția-reprezintă
reluarea exactă și
identică a unui fragment
muzical
Variația-constă în
repetarea unei idei
muzicale dar cu mici
modificări
Contrastul-reprezinta
diferența interpretativă
a unei lucrări muzicale
sau a unui fragment
muzical dintre tare-
încet și repede-lent.
Secvența-
Profesorul Elevii
Fixarea Elevii să Conversația Caiete Feedback
cunoștințelor noi recunoască și să Observarea Boxe Oral
încercuiască locul Audiția Calculator Scris
notației Stik
elemntelor de Audițiile:
construcției a A.La Traviata-
discursului scena
muzical pe Petrecerii din
partiturile primite Actul I de
în fișa de lucru. Giuseppe Verdi.

B.Walkiria de
Richard
Wagner.

C.Aida- Marșul
triumfal de
Giuseppe Verdi.

D.Lohengrin-
Marșul nupțial
de Richard
Wagner.

E.Rigoletto- La
Dona e mobile
de Giuseppe
Verdi.

F.Concertul
pentru 2 viori
în la minor de
Antonio
Vivaldi.

Transfer de Profesorul le propune Elevii primesc Conversația Video-proiector Feedback


cunoștințe elevilor un joc în care fiecare un tub Explicarea Boxe
aceștia vor fi sonor iar în Calculator
asemănători unor soliști momentul în care Tub sonor
ai operei. Astfel, fiecare pe ecranul
elev va primi un tub calculatorului vor
sonor ce poartă apărea anumite
denumirea unui sunet sunete muzicale
muzical, pe care îl vor elevii vor acționa
activa atunci când vor cu acel tub sonor
vedea pe ecranul pentru a produce
calculatorului apariția fiecare sunet
acelui sunet muzical. muzical.

Profesorul le împarte
elevilor o fișă de lucru
cu anumite informații
legate de Giuseppe Conversația Fișă de lucru Feedback
Verdi și Richard Elevii primesc o Observarea Pix
Wagner, comporzitorii fișă de lucru pe Explicarea
studiați la oră. care mai apoi, o
completează cu
informațiile aflate
în acea oră.
C:Planul tablei
21.03.2019

Audiție : 1.Gioacchino Antonio Rossini- Aria lui Figaro din Bărbierul din Sevilla

Opera romantică la Giuseppe Verdi și Richard Wagner

Audiție: 2. Giuseppe Verdi- La Traviata-scena Petrecerii din Actul I


3. Richard Wagner- Walkiria
4. Giuseppe Verdi- Aida- Marșul triumfal
5. Richard Wagner- Lohengrin-Marșul nupțial
6. Giuseppe Verdi- Rigoletto- La Dona e mobile
7. Antonio Vivaldi- Concertul pentru 2 viori în la minor- partea 1

S-ar putea să vă placă și