Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.4.b Aplicare la clasă.

Jurnal reflexiv

Activitate 2.4.b Aplicare la clasă. Jurnal reflexiv


 
  

Clasa a V-a

    

            L1 Textul narativ literar: Zâna Zorilor de Ioan  Slavici

            L2 Timp, spaţiu, acţiune

                        Ce am intenționat?

Strategii de comprehensiune: inferențe simple (relații cauză – efect, problemă – soluție etc.),
predicții, împărtășirea impresiilor de lectură.

Interese și atitudini față de lectură

-          am inițiat activităţi de lectură individuală în perechi în urma cărora elevii şi-au
exprimat emoţiile pe care le-au trăit în situaţia de viaţă prezentată;

-          exprimarea  impresiilor în urma lecturii textului;

-          elevii au vizionat filmul, primul minut, ca activitate de dezgheț, pentru identifica


asemănări sau deosebiri cu textul;

-          am realizat activităţi care au vizat analiza textului-; activităţi  de recunoaştere a


reperelor spaţiale şi temporale; ordonarea ideilor principale din textul-suport, rezultând firul
narativ;

-          lucrând pe grupe, elevii au desenat câte un moment semnificativ din textul studiat și au
lipit imaginile create conform firului narativ. Folosind metoda „Turul galeriei” s-au făcut
aprecieri asupra modului cum au lucrat.

Ce am obţinut?

În urma parcurgerii celor două ore, elevii și-au exprimat emoțiile pe care le-au trăit în situaţia
de viaţă prezentată, impresiile provocate de lectură textului studiat. De asemenea, prin
exercițiile lucrate au identificate cu ușurință trăsăturile textului narativ literar, reconstituind
firul narativ în imagini.

Ce reacţii au avut elevii?


Elevii au avut reacții positive, şi-au exprimat sincer opiniile referitoare la situaţiile de viaţă
prezentate în textul-suport şi au făcut raportarea la situaţii de viaţă personale; au dovedit
empatie cu anumite personaje din text.

Ce feedback am oferit elevilor?

-          am făcut aprecieri asupra  modului în care elevii au participat la activităţi;

-          am încurajat exprimarea liberă a ideilor şi impresiilor proprii şi totodată exemplificarea


unor situaţii de viaţă personală;

-          am urmărit corectitudinea exprimării orale sau scrise a elevilor.

Ce aş fi putut face mai bine?

-          Acordarea unui interval  de timp mai mare pentru discutarea acestei teme.

Ce îmi propun pentru data viitoare?

-           implicarea elevilor în realizarea unui proiect cu titlul „Călătorie în lumea basmelor”;

S-ar putea să vă placă și