Sunteți pe pagina 1din 31

CATEDRA DE PROPEDEUTICĂ STOMATOLOGICĂ “PAVEL GODOROJA”

ELABORĂRI METODICE

Pentru lecţiile practice la cursul de pregătire preclinică a studenţilor anului III,


semestrul V

(compartimentul Endodonţie Preclinică)

Chişinău 2019

Lucrare practică № 1
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Tema : Endodonție. Noțiuni generale. Scopul și sarcinile endodonției. Structura spațiului
endodontic.

Locul petrecerii lecţiei practice : sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: studierea noţiunii de ” Edodonţie” , familiarizarea cu scopul şi sarcinile ei,cu
esenţa metodelor de tratament.

Planul lecţiei

Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.

Lucrul practic-Demonstrarea datelor topografice a cavității dentare.

transversală- 60 min
Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Endodonție. Noțiuni generale.

2. Scopul endodonției.

3. Sarcinile endodonției.

4. Metode de diagnostic în endodonție.

5. Criteriile ce favorizează reușita terapiei endodontice.

6. Noțiuni despre camera pulpară.

7. Date topografice ale cavității coronare a dintelui (fundul, tavanul și pereții).

8. Date topografice ale canalelor radiculare (canalul principal, ramificații).

9. Date topografice ale zonei apicale: apex radiologic, apex anatomic, constricție apicală
(diametru apical minor), foramen apical (diametru apical major), joncțiune cemento-
dentinară.

2
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

10. Tipuri de constricții apicale.

11. Clasificarea morfotipurilor canalare după Ingle (1976), Vertucci (1984), Weine (1989).

12. Factori ce generează modificări în structura cavității dintelui, inclusiv cei de vârstă.

Lucrul pe acasă

 De desenat în caiete:

1. Date topografice ale cavității coronare a dintelui (fundul, tavanul și pereții, canalul
principal, ramificații).

2. Apex radiologic, apex anatomic, constricție apicală (diametru apical minor), foramen
apical (diametru apical major), joncțiune cemento-dentinară.

3. Tipuri de constricții apicale.

4. Morfotipurile canalare după Ingle (1976), Vertucci (1984), Weine (1989).

Bibliografie
1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.

7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.

9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.

3
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Lucrare practică № 2

Tema : Anatomia topografică a cavităților pulpare a dinților permanenți. Particularități de grup și
individuale.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: studierea particularităţilor anatomo-topografice a cavităţii pulpare a
dinților permanenți.

Planul lecţiei

Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.

Lucrul practic- studierea topografiei cavităţii pulpare a a dinților permanențI în secţiune


transversală şi longitudinală pe fantom şi tabele-60 min.

Totalizare-15 min
Întrebări de verificare

1. Particularitățile topografiei cavității pulpare a incisivilor centrali maxilari și mandibulari,


a incisivilor laterali maxilari și mandibulari.

2. Particularitățile topografiei cavității pulpare caninului maxilar și caninului mandibular.

3. Particularitățile topografiei camerii pulpare la primii premolarii maxilari și mandibulari.

4. Particularitățile topografiei camerii pulpare la premolarii II maxilari și mandibulari.

5. Particularitățile topografiei camerii pulpare la molarii I, II și III maxilari și mandibulari.

6. Puncte de elecție pentru trepanare și forma cavității de acces la incisivii maxilarului
superior și inferior.

7. Puncte de elecție pentru trepanare și forma cavității de acces la caninii maxilarului
superior și inferior.

4
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

8. Puncte de elecție pentru trepanare și forma cavității de acces la premolarii maxilarului
superior și inferior.

9. Puncte de elecție pentru trepanare și forma cavității de acces la molarii maxilarului
superior.

10. Puncte de elecție pentru trepanare și forma cavității de acces la molarii maxilarului
inferior.

11. Instrumentarul utilizat pentru realizarea accesului endodontic.

12. Deosebiri în topografia camerei pulpare la incisivii maxilari și mandibulari.

13. Deosebiri în topografia camerei pulpare la caninii maxilari și caninii mandibulari.

14. Deosebiri în topografia camerei pulpare la premolarii maxilari și premolarii mandibulari.

15. Deosebiri în topografia camerei pulpare la molarii maxilari și molarii mandibulari.

Lucrul pentru acasă

De desenat:
1. Cavitatea pulpară a incivilor şi caninilor în secţiune transversală şi longitudinală.

2. Cavitatea pulpară a premolarilor maxilari şi mandibulari în secţiune transversală şi


longitudinală.

3. Cavitatea pulpară a premolarilor maxilari şi mandibulari în secţiune transversală şi


longitudinală.

Bibliografie
1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009
5
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

4. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.

7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.

9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 3

Tema : Clasificarea formelor anatomo-clinice ale inflamațiilor pulpare. Factorul microbian în
patologia endodontică. Necroza și gangrena pulpară. Tehnici, materiale și substanțe folosite în
menținerea vitalității pulpare. Anestezia locală în endodonție. Coafajul indirect și direct.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: studierea formelor anatomo-clinice ale inflamațiilor pulpare și a tehnicilor, materialelor
și substanțelor folosite în menținerea vitalității pulpare.

Planul lecţiei

Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


Lucrul practic- Realizarea pe modele a etapelor de coafaj direct și indirect - 60 min.
Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Clasificarea formelor anatomo-clinice ale inflamațiilor pulpare.

2. Clasificarea patologiei pulpare după Baume.

3. Clasificarea patologiei pulpare după Seltzer și Bender.

4. Clasificarea patologiei pulpare după Ingle.

6
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

5. Clasificarea patologiei pulpare după Grossman.

6. Factorul microbian în patologia endodontică.

7. Necroza și gangrena pulpară.

8. Tehnici, materiale și substanțe folosite în menținerea vitalității pulpare.

9. Anestezia locală în endodonție.

10. Coafaj indirect. Obiective. Materialele de coafaj indirect.

11. Tehnica coafajului indirect. Coafajul direct. Indicații și contraindicații.

12. Condiții de aplicare și tehnica coafajului direct.

Lucrul pentru acasă

De notat în caietele de lucru etapele de realizare a coafajului direct și indirect.

Bibliografie
1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.

7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.

7
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 4

Tema : Metode de amputație și extirpație vitală a pulpei. Totalizare

Locul petrecerii lecţiei practice rsala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3ore
Scopul lecţiei: studierea noţiunii și tehnicii de amputație și extirpație vitală a pulpei.

Planul lecţiei

Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.

Lucrul practice: Realizarea pe modele a etapelor de amputare și extirpare vitală a pulpei dentare -
65 min.

Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Esența de amputație și extirpație vitală, noțiune de pulpotomie.

2. Indicațiile și contraindicațiile pulpotomiei vitale.

3. Avantajele și dezavantajele pulpotomiei vitale.

4. Tehnica pulpotomiei vitale.

5. Metode de extirpație vitală a pulpei.

6. Noțiunea de devitalizare a pupei.

Lucrul pentru acasă


De notat în caietele de lucru etapele de realizare a amputaţiei şi extirpaţiei vitale.

8
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.

7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.

9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 5

Tema : Instrumentarul endodontic manual. Metode de sterilizare și dezinfecție. Asepsia în
endodonție.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: studierea instrumentarului endodontic, familizarea cu metodele de sterilizare ale
acestuia.

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


2. Lucrul practic- studierea instrumentarului endodontic în baza tabelelor şi a seturilor de
instrumente de demonstrare- 65 min.
3. Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare
9
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

1. Clasificarea instrumentelor endodontice după ISO-FDI.

2. Clasificarea instrumentarului endodontic după Grossman.

3. Clasificarea instrumentelor endodontice în funcție de metoda de folosire (Nisha Garg,


2014).

4. Clasificarea instrumentelor endodontice după: menirea instrumentului, metoda de


confecționare, materialul din care sunt confecționate, flexibiltatea instrumentului,
lungimea instrumentului, codificarea instrumentelor endodontice conform mărimii, forma
părții active și a vârfului instrumentului, conicitatea, modul de a acționa instrumentele.

5. Mărimile instrumentelor endodontice după ISO.

6. Codificarea coloră ale instrumentelor endodontice.

7. Standardizarea instrumentelor endodontice după ISO.

8. Simboluri după ISO.

9. Metode de sterilizare și dezinfecție în endodonție.

10. Asepsia în endodonție.

Lucrul pe acasă

De notat în caietele de lucru clasificarea instrumentului endodontic după ISO, metodile de


sterilizare în endodonţie. De notat în caiete tabelul cu mărimile după ISO, codificarea coloră a
instrumentelor endodontice, sistemul de numerotare prin simboluri. De desenat conicitatea
instrumentelor endodontice.

Bibliografie
1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

10
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.

7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.

9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 6

Tema : Instrumentarul endodontic rotativ. Piese endodontice.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: însuşirea tipurilor de instrumentar endodontic rotative.

Planul lecţiei

Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.

Lucrul practic- studierea și demonstrarea instrumentarului endodontic rotative în baza tabelelor


şi a seturilor de instrumente de demonstrare- -65 min.

Totalizarea -15 min.

Întrebări de verificare

1. Instrumentarul rotativ din oțel.

2. Instrumentarul rotativ din Ni-Ti: cu turație continuă,

3. Sistemul Protaper,

4. Sistemul Profile,

5. Sistemul Protaper Next,

6. Sistemul cu mișcare reciprocă,

7. Sistemul WaveOne,

11
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

8. Sistemul SAF (Self Adjusting File).

9. Piese endodontice.

Lucrul pentru acasă

De notat în caietele de lucru tipul intsrumentarului rotativ endodontic.

Bibliografie
1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.

7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.

9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 7

Tema: Determinarea lungimii de lucru în canalele radiculare.

Locul petrecerii lecţiei practice: sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor Timpul: 3 ore

12
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Scopul lecţiei: însuşirea metodelor şi tehnicilor de determinăre a lungimii de lucru în canalele
radiculare.

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 mirt.

2. Lucrul practic- realizarea determinării lungimii de lucru în canalele radiculare.

- 65min.

3. Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Definiția lungimii de lucru în canalul radicular, lungimii de lucru a dintelui.

2. Metode de determinare a lungimii de lucru a canalului radicular.

3. Clasificare: metode radiologice și neradiologice.

4. Lungimea calculată a dintelui și rădăcinii.

5. Metoda tactilă. Metoda radiologică.

6. Metoda clinico-radiologică de determinare a lungimii de lucru a canalului radicular.

7. Tehnică. Instrumentar în determinarea lungimii de lucru.

8. Procedeul Dieck.

9. Metode electronice. Avantaje, dezavantaje. Indicații. Instrumentar. Aparataj.

Lucrul pentru acasă

De notat în caietele de lucru metodele de determinare a lungimii de lucru canalului radicular. De


desenat imaginea anatomo- topografică apicală(Cohen) şi tabelul lungimilor medii ale dinţilor
(Weine).

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
13
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,


Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.

7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.

9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 8

Tema : Utilizarea instrumentarului endodontic manual în permeabilizarea, lărgirea și prelucrarea
chemomecanică a canalului radicular.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor Timpul: 3 ore

Scopul lecţiei: însuşirea utilizării instrumentului endodontic manual în permeabilizarea, lărgirea
și prelucrarea chemomecanică a canalului radicular.

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.

2. Lucrul practic- realizarea etapizată a prelucrării mecanice a canalelor radiculare la diferite


grupuri de dinţi pe fantom- 65 min.

3. Totalizare-15 min.

14
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Întrebări de verificare

1. Modalitatea de manevrare a instrumentelor de canal.

2. Modalitatea de lărgire manuală a canalelor.

3. Regulile pentru prelucrarea instrumentală a canalului radicular.

4. Reaming.

5. Pilirea circumferențială.

6. Recapitularea.

7. Metoda lărgirii chimice a canalelor radiculare.

8. Preparate pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare.

9. Tehnicile de lărgire manuală.

10. Tehnica standardizată,

11. Tehnica step- back,

12. Tehnica step-back modificată,

13. Tehnica step-back pasivă,

14. Tehnica balanced force,

15. Tehnica step-down/crown-down (telescopării progresive),

16. Tehnica dublei telescopări (duble flare),

17. Tehnica cilindrului apical (apical box).

18. Prepararea ultrasonică a canalului radicular.

19. Prepararea vibratorie a canalului radicular.

20. Tipurile de piese endodontice cu acţiune vibratorie.

15
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Lucrul pentru acasă


1. De notat în caietele de lucru regurile de preparare a canalelor radiculare, timpii
operatori în cadrul tratamentul mecanic de canal, etapele şi instrumentarul endodontic
utilizat în diferite tehnici de modelare endodontică. De desenat principalele instrumente
endodontice.

2. De desenat în caietele de lucru tehnica de lărgire step-back.

3. De desenat în caietele de lucru tehnica de lărgire crown-down.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.

7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.

9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.

16
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Lucrare practică № 9

Tema : Utilizarea instrumentarului endodontic rotativ în prelucrarea chemomecanică a canalului


radicular. Totalizare.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: Însușirea utilizării instrumentarului endodontic rotativ în prelucrarea chemomecanică a
canalului radicular.

Planul lecţiei

Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.

Lucrul practic- Utilizarea instrumentarului endodontic rotativ în prelucrarea chemomecanică a canalului
radicular- 65 min.

Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Regulile lărgirii rotative.

2. Sisteme de freze rotative Ni-Ti.

3. Tipuri de mișcări de lărgire rotativă: mișcare de rotație continuă.

4. Sistemul ProTaper universal,

5. Sistemul Profile,

6. Sistemul ProTaper Next,

7. Sistemul WaveOne.

8. Tehnica hibridă de lărgire rotativă a canalelor radiculare.

9. Mișcare reciprocă.

.
17
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Lucrul pentru acasă

De înregistrat în caiete de lucru consecutivitatea utilizării instrumentarului rotative în


prelucrarea canalului radicular.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.

7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.

9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 10

Tema : Metode de dezinfectare și irigare a canalelor radiculare.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: însuşirea tipurilor de soluții și tehnici de irigare a canalelor radiculare.
18
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Planul lecţiei

Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


Lucrul practic- irigarea canalelor radiculare cu diverse soluții pentru irigare- 65 min.
Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Soluții de lavaj: hipocloritul de sodiu.

2. Soluții de lavaj: EDTA,

3. Soluții de lavaj: soluții iodurate

4. Soluții de lavaj: Digluconatul de clorhexidină

5. Soluții de lavaj: MTAD

6. Soluții de lavaj: acidul citric

7. Tehnici și protocoale de lavaj.

8. Cerințele și funcțiile iriganților.

9. Alegerea soluțiilor de lavaj.

10. Irigare ultrasonică.

11. Soluții moderne de irigare.

12. Metode de irigare.

13. Endovac.

14. Medicamente intracanalare.

Lucrul pentru acasă

19
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

De înregistrat în caiete etapele şi regulule generale de permeabilizare a canalelor


radiculare.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.

7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.

9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 11

Tema : Materiale de obturație a canalelor radiculare. Clasificări. Proprietăți fizico-chimice.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: însuşirea tipurilor de materiale de obturație a canalelor radiculare

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


2. Lucrul practic- malaxarea diverselor materiale de obturare a canalelor radiculare- 65 min.
3. Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

20
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

1. Materiale de obturație.

2. Clasificarea și cerințele către materialele de obturație radiculară.

3. Materiale solide: gutaperca.

4. Sigilanții: pe bază de oxid de zinc și eugenol,

5. Sigilanții: pe bază de mineral trioxide agregate.

6. Rășini epoxide pentru obturația canalelor radiculare.

Lucrul pentru acasă

De înregistrat în caiete clasificarea materialelor de obturaţie a canalelor radiculare.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.

7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.

9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 12

Tema : Obturarea canalelor radiculare cu diferite materiale.

21
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor


Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: studierea metodelor de obturare a canalelor radiculare.

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


2. Lucrul practic- obturarea canalelor radiculare prin metoda condensării verticale și
laterale. Tehnica obturației cu un singur con.- 65 min.
3. Totalizarea-15 min.

Întrebări de verificare

1. Obturarea radiculară. Importanța obturației de canal.

2. Momentul optim al obturației de canal.

3. Limita apicală a obturației de canal.

4. Tehnici de obturare radiculară.

5. Clasificarea tehniclor de obturare radiculară .

6. Tehnica obturaţiei cu un singur con. Timpii operatori. Instrumentar, materiale.

7. Tehnica condensării laterale la rece. Timpii operatori. Instrumentar, materiale.

8. Tehnica condensării verticale. Timpii operatori. Instrumentar, materiale.

9. Obturaţia canalelor radiculare cu tehnica Thermafill, Gutacore. Timpii operatori.


Instrumentar.

Lucrul pentru acasă.

De notat în caietele de lucru clasificarea tehnicilor de obturare radiculară. De desenat


imaginea cavităţii pulpare unui dinte monoradicular în secţiune longitudinală obturat prin tehnica
unui con, calibrat la apex şi prin condensare laterală.

Bibliografie
22
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.

7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.

9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 13

Tema : Retratament endodontic. Totalizare.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: însuşirea metodelor şi tehnicilor de re-tratament endodontic.

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


2. Lucrul practic- Aplicarea etapelor de re-tratament endodontic- 65 min.
3. Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

23
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

1. Factorii decizionali.

2. Etapele retratamentului ortograd.

3. Accesul retratamentului ortograd.

4. Trepanarea sau îndepărtarea obturației coronare sau a coroanelor de înveliș.

5. Îndepărtarea dispozitivelor corono-radiculare.

6. Înlăturarea materialelor existente coronar și în canale.

7. Îndepărtarea materialelor de reconstituire coronară din camera pulpară.

8. Îndepărtarea materialului de obturație endodontică.

9. Solvenții pentru sigilanți.

Lucrul pentru acasă

 De notat în caietele de lucru etapele retratamentului endodontic.


 De notat în caietele de lucru instrumentarul şi solvenţii utilizaţi în cadrul dezobturării
canalelor incomplete obturate.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.

7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.

24
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 14

Tema : Examenul imagistic în tratamentul endodontic.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor Timpul: 3
ore
Scopul lecţiei: însuşirea tipurilor de radiografii utilizate în practica endodontică.

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


2. Lucrul practic- analiza diverselor tipuri de imagini radiologice utilizate în practica
endodontică-65 min.
3. Totalizare- 15 min

Întrebări de verificare

1. Radiografia retroalveolară. Tehnici.

2. Reperele radiologice normale la maxilă și mandibulă.

3. Reperele radiologice patologice dentare în caria dentară, fracturi coronare, radiculare,
resorbții radiculare externe și interne.

4. Radiografia digitală.

5. Tomografia computerizată cu fascicul conic (CBCT).

6. Valoarea examenului CBCT.

7. Indicațiile CBCT în endodonție.

Lucrul pentru acasă

 De desenat în caietele de lucru reperele radiologice fiziologice dentare.

 De desenat în caietele de lucru reperele radiologice patologice dentare (tratament


endodontic incomplete, rezorbție osoasă periapicală)
25
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.

7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.

9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 15 Tema

Erori și complicații în endodonție. Metode și tehnici de tratament.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor

Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: elucidarea erorilor şi complicaţiilor în endodonţie în scopul prevenirii apariţiei
lor.

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


2. Lucrul practic- însuşirea erorilor şi complicaţiilor în terapia endodontică prin demonstrare
pe fantom, tabelele,radiografii,dinţi umani extraşi - 65 min
3. Totalizare-15 min.

26
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Întrebări de verificare

1. Clasificarea erorilor și complicațiilor în tratamentul endodontic.

2. Accidente în lărgirea canalelor radiculare.

3. Blocajele.

4. Pragurile.

5. Fenestrarea.

6. Transportarea apicală.

7. Fracturarea instrumentarului în canale.

8. Tratamentul accidentelor.

9. Anestezie incompletă. Cauze. Conduita.

10. Acces endodontic incorect. Cauze. Conduita.

11. Posibile erori (perforaţia planşeului şi peretele camerei pulpare, fractura peretelui).

12. Perforaţia pereţilor canalului radicular.

13. Subobturarea canalului radicular. Cauze. Consecinţe. Conduita.

14. Supraobturarea canalului radicular. Cauze. Consecinţe. Conduita.

15. Fractura rădăcinii. Cauze. Conduita.

16. Inhalarea de corpi străini. Conduita.

17. Înghiţirea instrumentelor. Cauze. Conduita.

18. Emfizemul părţilor moi. Cauze. Conduita.

19. Hemoragia intracanalară. Cauze. Conduita.

20. Metode de prevenire a accidentelor în terapia endodontică.

Lucrul pentru acasă

27
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

 De notat în caiete erorile şi complicaţiile în terapia endodontică.


 De desenat imaginea unei perforaţii, subobturări şi supraobturări.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
3. Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
4. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
5. Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009
6. Gafar M. Iliescu A. Odontologie. Endodonţie clinică şi practică. Bucureşti. Ed. Medicală.
7. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992
8. Mocanu C. Vataman M. Endodonţie practică. Iaşi 1992
9. Borovski E. Stomatologie terapeutică. Chişinău, Editura Lumina, 1990

Lucrare practică № 16
Tema : Metode moderne de restaurare a dinților tratați endodontic.

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor

Timpul: 3 ore
Scopul lecţiei: însuşirea metodelor moderne de restaurare a dinților tratați endodontic.

Planul lecţiei

1. Verificarea cunoştinţelor la acest compartiment- 60 min.


2. Lucrul practic-realizarea etapelor de restaurare a dinților tratați endodontic - 65 min
3. Totalizare-15 min.

Întrebări de verificare

1. Metode de restaurare directă.

2. Obturație coronară simplă.

3. Restaurarea dinților frontali.

4. Restaurarea dinților laterali. Obiective. Indicații. Contraindicații.


28
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

5. Obturație coronară armată.

6. Prepararea spațiului radicular.

7. Restaurarea dinților devitali cu pivoturi din fibre de sticlă.

8. Metode de restaurare indirectă (protetică).

Lucrul pentru acasă

De notat în caiete etapele de restaurare a dinților tratați endodontic.

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.

7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.

9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.

Lucrare practică № 17

Tema : Examenul clinic în endodonție. Totalizare

Locul petrecerii lecţiei practice :sala pentru pregătirea preclinică a studenţilor

Timpul: 3 ore
29
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Scopul lecţiei: însuşirea totalităţii de metode în cadrul examenului clinic şi complementar al

pacienţilor

1. Anamneza. Anamneza medicală și dentară.

2. Examenul clinic general.

3. Examenul clinic loco-regional.

4. Examenul exooral și endooral.

5. Examenul părților moi.

6. Examenul arcadelor dentare.

7. Examene complementare.

8. Teste de vitalitate termice.

9. Testul la cald.

10. Testul la rece.

11. Teste de vitalitate electrice.

12. Testul de masticație.

13. Testul frezajului explorator.

14. Testul anesteziei selective.

15. Transiluminarea.

16. Examenul radiologic.

Lucrul pentru acasă

De notat în caiete schema fişei de observaţie clinică a pacientului.

30
RED: 01
CATEDRA DE PROPEDEUTICA STOMATOLOGICĂ DATA: 22.08.2019
„PAVEL GODOROJA”
PAG. 1/34

Bibliografie

1. Materialul cursurilor
2. Odontologie practică modernă; Alexei Terehov, Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau,
Valentina Nicolaiciuc; Iaşi. Nasticor Ch. Vector 2010
3. Bazele endodonţiei practice modeme; Comeliu Năstase, Gheorghe Nicolau, Valentina
Nicolaiciuc; Nasticor Ch. Vector 2009

4. Iliescu A. Tratat de endodonție. București, 2015, 959 p.


5. Pătraş E. Zetu L. Endodonţie practică. Iaşi 1992

6. Garg N., Garg A. Textbook of Endodontics. New Delhi, London, Philadelphia, Panama,
2014, 603 p.

7. Hargreaves K., Berman L.H. Cohen's Pathways of the Pulp. Missouri, 2016, 907 p.

8. Nelson St. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion, Ninth Edition.
Missouri, 2010, 346 p.

9. Burlacu V., Fala V. Secretele endodonției clinice. Ghid practic. Chișinău, 2007, 132 p.

31

S-ar putea să vă placă și