Sunteți pe pagina 1din 1

MULTICULTURALITÁTE s. f. Existența mai multor culturi în cadrul aceleiași țări.


Din fr. multiculturalité.
Multiculturalismul este o politică și practică culturală dezvoltată în Occident în ultimii 30 de
ani[1], care se referă la comunitățile care conțin mai multe culturi.
Multiculturalismul ca teorie politică reprezintă prezență pe teritoriul unui stat a mai mult de
o comunitate culturală (etnică, națională, religioasă) care dorește să-și protejeze identitatea,
valorile și practicile pe care le împărtășesc membrii săi[2].
Punctul de plecare al tuturor reflecțiilor contemporane asupra multiculturalismului trimite la
ideea că identitatea fiecăruia se definește mai degrabă pornind de la apartenențele culturale
multiple ale individului, decât de la însăși individualitatea sa - proprie unei concepții
universaliste despre om[3].

Identitățile multiple, tradițiile și obiceiurile se fac simțite chiar și în comunitățile mici, rurale.
Același lucru putem spune și despre modul de relaționare dintre diverși indivizi sau grupuri de
indivizi. Această diversitate presupune o nouă abordare a societății și a educației.
Interculturalitatea aduce în societate un plus de cunoaștere și de îmbogățire culturală.
Educaţia interculturală se referă la teme ca ”acceptarea”, ”conviețuire cu ceilalți”, ”participare”,
evitarea prejudecațiilor și promovarea unei educații democratice interculturală/ multiculturală.
Când vorbim de educație interculturală ne referim ca un element cheie și anume
interculturalismul.
Interculturalitatea este termenul ce denumeste contactul dintre culturi, existenta unui dialog intre
acestea si nu in ultimul rand interactiunea si influenta pe care o primesc reciproc.
Se vorbeste din ce in ce mai des despre interculturalitate ca o stare de fapt intr-un nou mileniu al
politicii globale si al comunicarii inter-etnice. Interculturalitatea prezinta, interpreteazasi
reevalueaza experienta sociala a diversitatiisi a diferentelor.