Sunteți pe pagina 1din 18

CURS 6

6.2.2. Aplicatii ale polarimetriei 1


6.2.2.1. Utilizarea relatiei de definitie a rotatiei specifice. Variante 1
EXEMPLUL 56 (calcul) 1
6.2.2.2. Determinarea puritatii optice. Efectul Horeau 1
EXEMPLUL 57 (calcul) 2
EXEMPLUL 58 (acidul S-2-etil-2-metilsuccinic) 2
6.2.2.3. Fluctuatii ale valorii rotatiei specifice 3
EXEMPLUL 59 (influenta solventului si a concentratiei: R-BINAPOL-ul si acidul R,R-tartric) 3
EXEMPLUL 60 (criptochiralitatea) 3
EXEMPLUL 61 (influenta temperaturii si criptochiralitatea in cazul S-nicotinei) 4
EXEMPLUL 62 (influenta temperaturii si criptochiralitatea in cazul acidului S-aspartic) 4
6.2.2.4. Atribuiri empirice ale configuratiei absolute a unui compus organic pe baza rotatiei specifice 4
EXEMPLUL 63 (metoda Applequist & Brewster in cazul S-bromoclorofluorometanului) 5
EXEMPLUL 64 (metoda Applequist & Brewster in cazul R-Etanol-1-d) 6
EXEMPLUL 65 (metoda Applequist & Brewster in cazul acidului R-lactic vs. R-lactatului de sodiu) 6
6.2.3. Dispersia Optica Rotatorie (D.O.R., eng. ORD) si Dicroismul Circular (D.C., CD) 7
6.2.3.1. Fenomenul 7
EXEMPLUL 66 (analiza prin D.O.R. si efectul Cotton in cazul 1R,4R-camforului) 6
6.2.3.2. Aplicatii ale D.O.R. si D.C. la deducerea semiempirica a configuratiei absolute 14
EXEMPLUL 67 (aplicarea regulei octantului in cazul unei molecule achirale: ciclohexanona) 15
EXEMPLUL 68 (aplicarea regulei octantului in cazul enantiomerilor 5-izopropil-2-metilciclohexanonei) 15
EXEMPLUL 69 (aplicarea regulei octantului in cazul 4aS,8aS-8a-metiloctahidronaftalen-2(1H)-onei) 17

Modificarile ulterioare asupra continutului, operate de catre autor, nu fac obiectul vreunei notificari prealabile.
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 1
6.2.2. Aplicatii ale polarimetriei
6.2.2.1. Utilizarea relatiei de definitie a rotatiei specifice. Variante
EXEMPLUL 56:
Pentru un compus optic activ (non-racemic) care are unghiul de rotatie masurat instrumental α = 1.375o atunci
cand s-a analizat 1.0 mL de solutie a sa continand 0.0140 g subtanta dizolvata la 25oC in etanol avem :
100 × α 100 × 1.375 2 -1
[α]D25 = = -3 = 9.82 (1.4% EtOH) grad × cm × g
l×c 10 × cm × 1.4 × g × cm
Pentru lichide pure, optic active (non-racemice), relatia care se utilizeaza este:
α
[α]DT = ρ: densitatea lichidului pur (g × ml-1)
l×ρ

Este in uz foarte curent determinarea rotatiei molare, [Ф] (10-3 × grad × cm2 × mol-1) definita prin relatia:

M × [α]DT [α]DT: rotatia specifica


M: [Φ]DT = masa molara a compusului (g × mol-1)
100
6.2.2.2. Determinarea puritatii optice. Efectul Horeau
In mod ideal, relatia de definitie a rotatiei specifice poate fi utilizata la determinarea puritatii optice (optical purity,
o.p.) a unui compus optic activ (non-racemic), recomandabil in domeniul solutiilor diluate.

100 × [α]DT
% puritate optica (o.p.) =
[αo]DT
[α]DT: rotatia specifica masurata a probei de analizat
[αo]DT : rotatia specifica a aceluiasi compus dar enantiopur (a priori cunoscuta, “standard”))
Conditiile de masurare: T, λ, c sunt riguros identice pentru [α]DT si [αo]DT
Puritatea optica a unui compus enantiopur (asadar e.e = 100%) este, evident, 100% iar cea a racemicului 0%.
Puritatea optica apare a fi in dependenta liniara cu rotatia specifica: o.p. = (100 / [αo]DT) × [α]DT
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 2
EXEMPLUL 57:
Fie o proba de amestec de enantiomeri (non-racemic) P(R) : P(S) = 3 : 1
Excesul enantiomeric e.e. al probei este :
e.e. (%) = 100 [(R - S) / (R + S)] = 100 [(3 – 1) (3 + 1)] = 50%
Proba fiind formata din 2 moli P(R) si 2 moli de racemic, 1 mol P(R) + 1 mol P(S), ea este doar 50% “optic pura”.
In cazul variatiei liniare o.p. = f ([α]DT), daca [αo]DT = + 98 (enantiopur R),
[α]DT = + 49 iar o.p. = 50%
Faptul se verifica experimental in majoritatea cazurilor.
Numai in situatia in care, pe domenii precis stabilite de concentratie, exista relatia de dependenta liniara o.p. = (100 /
[αo]DT) × [α]DT metoda are valoare analitica si este standardizata (e.g. industria farmaceutica).
Utilizarea acestei relatii liniare trebuie facuta cu mare precautie si numai in cazul solutiilor diluate.
Abaterile de la liniaritate se numesc “efect Horeau”.
Horeau, A., Tetrahedron Lett., 1969, 10, 3121-3124; Horeau, A.; Guetté, J.P., Tetrahedron, 1974, 30, 1929-1931
Daca intre componentii non-racemicului exista interactii diastereomere importante [P(R) + P(S)] ≠ [P(R) + P(R)], [P(S)
+ P(S)] apar abateri importante de la liniaritatea o.p. = (100 / [αo]DT) × [α]DT ea nemaifiind riguros valabila decat pentru
o.p. = e.e. = fie 100% (enantiopuritate) fie 0% (amestec racemic).
EXEMPLUL 58:
o.p. 100
CH2CH3
4
S2 1
3
COOH
HOOC-H2C
CH3
50
(S)-2-Ethyl-2-methylsuccinic acid
36
[αo]D22 = +4.4 (15% CHCl3) pentru e.e. (S) = 100% (HPLC)
[α]D22 = +1.6 (15% CHCl3) pentru e.e. (S) = 50% (HPLC) si nu +2.2 !
dar o.p.= 100 ([α]D22 / [αo]D22 ) = 100 (1.6 / 4.4) = 36% falsa !
0 50 e.e. 100 e.e.
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 3
6.2.2.3. Fluctuatii ale valorii rotatiei specifice
EXEMPLUL 59:
In general, nu exista, nici chiar pentru substante standard enantiopure, vreun sens univoc al rotatiei specifice.

COOH
OH [α]D20 = + 4.77 (0.86 % THF) dextrogir [Φ]57824 = -12.9 (10 % 1,4-Dioxan) levogir
H OH
OH [α]D20 = + 13.0 (1.12 % THF) dextrogir [Φ]57857 = -0.9 (10 % 1,4-Dioxan) levogir
HO H
[α]D20 = -5.2 (1.03 % MeOH) levogir [Φ]57854 = +10.8 (10 % MeOH) dextrogir
COOH
(R,R)-tartaric acid
(aR)-BINAPOL
Kabuto, K.; Yasuhara, F.; Yamaguchi, S. Bull. Chem. Soc. Jpn., 1983, 56, 1263-1265; Hargreaves, M.K.; Richardson, P.J. J. Chem. Soc., 1957, 2260-2261
Notiunea de c r i p t o c h i r a l i t a t e
De tipul I: varierea rotatiei specifice cu lungimea de unda, [α]λT = f(λ) cand [α]λT ~ 0
EXEMPLUL 60: H3C
Compusi organici care prezinta rotatii specifice atat de mici CH3 H C2H5
incat nu sunt masurabile, in conditii normale. (H3C)3C OH n-C6H13 n-C4H9
Rezolvarea acestor cazuri face apel la schimbarea lungimii CD3 D n-C3H7
de unda de la valoarea standard de λ = 589 nm deoarece, D3C
conform legii lui Biot, rotatia specifica [α]λT este direct
proportionala cu 1/λ2 (vezi mai departe).

[α]λT 200 [α]λT 80 (1.1% MeOH)


F C*H(OH)-CH2-COOH
150
100 (0.7% CHCl3) O
50 30
0 λ (nm)
400 500 600
λ (nm) 350 400 450 500 550 600
-50 -30
-100
-150
-200 Nu este criptochirala -80
Nu este O
criptochirala Este criptochirala
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 4
De tipul II: varierea rotatiei specifice cu concentratia si temperatura
Este cazul in care, prin varierea concentratiei sau a temperaturii, compusul optic activ isi schimba semnul rotatiei
specifice: in mod necesar, aceasta va fi nula la o valoare a concentratiei (temperaturii) cuprinsa in acest interval.
EXEMPLUL 61:
Cazul (S)-nicotinei:
[α]D20 = +6 (90% CHCl3) dextrogir
[α]D20 = +4 (80% CHCl3) dextrogir
N [α]D20 = +1.5 (60% CHCl3) dextrogir
CH3 [α]D20 = -1 (40% CHCl3) levogir
N
[α]D20 = -3 (20% CHCl3) levogir
Winther, C. Z., Phys. Chem. 1907, 60, 621-622.
Influenta temperaturii asupra rotatiei specifice:
Regula generala: prin varierea temperaturii cu 1 oC, valoarea rotatiei specifice se modifica cu 1 - 2%.
Exceptiile de la aceasta regula sunt notabile.
EXEMPLUL 62:
Cazul acidului (S)-aspartic:
COOH
[α]D20 = +4.4 (0.5% H2O) dextrogir
H2N H
[α]D75 = 0 (0.5% H2O) criptochiralitate
CH2
[α]D90 = -1.86 (0.5% H2O) levogir
COOH
Greenstein, J.P.; Winitz, M. Chemistry of the Amino Acids, Wiley, New-York, 1961

6.2.2.4. Atribuiri empirice ale configuratiei absolute a unui compus organic pe baza rotatiei specifice
Nu exista metoda sigura si universal valabila care sa permita atribuirea configuratiei absolute, R sau S a unui compus
organic enantiopur in functie de valoarea rotatiei sale specifice, [α]λT > 0 dextrogir, [α]λT < 0 levogir.
In cazul compusilor cu mai multe centre de chiralitate, atribuirea, pe baza rotatiei specifice, este practic imposibila.
Metoda Applequist & Brewster
Applequist, J.; Carl, J.R.; Funf, K.-K., J. Am. Chem. Soc., 1972, 94, 2952-2956
Brewster, J. H., J. Am. Chem. Soc., 1959, 81, 5475-5478
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 5
Principul metodei: un mediu optic activ, birefringent (are doi indici de refractie, nCPD ≠ nCPS) raspunde diferit, din
punct de vedere al polarizabilitatii atomilor si grupelor functionale pe care le contine fata de o
radiatie CPD si una CPS, fiecareia fiindu-i asociat un vector de camp electric E respectiv E diferit.
Polarizabilitatea: proprietate a moleculelor organice de a-si modifica distributia sarcinilor electrice sub influenta unui
camp electric exterior (E). In polarimetrie, este vorba despre ECPD si ECPS.
Sub influenta unui camp electric exterior (de intensitate E), apare μi (moment dipol indus) deoarece:
a) Electronii (e-) se deplaseaza spre polul pozitiv (+, are loc polarizatia e l e c t r o n i c a, importanta).
b) Atomii, astfel partial pozitivati, se deplaseaza spre polul negativ (are loc polarizatia a t o m i ca).
Marimea momentului dipol indus μi este direct proportionala cu intensitatea campului electric aplicat moleculei (E):
μi = α × E
α: Polarizabilitatea moleculei in discutie („mobilitatea” electronilor moleculei respective plasata in camp electric, E).
EXEMPLUL 63:
Pentru molecula chirala CHFClBr se cunosc polarizaibilitatile (α, Ǻ3) tuturor atomilor constituenti:
Br (2.90) > Cl (1.90) > C (0.848) > H (0.380) > Fl (0.148).
Pasul 1: se scrie o molecula in proiectie Fischer astfel incat sa avem odinea descrescatoare
a polarizabilitatii atomilor A > B > C > D de forma:
B
A C A > B > C > D aceasta molecula, model, va fi dextrogira [α]DT > 0
D
Pasul 2: in molecula model se inlocuiesc A - D cu atomii din cazul real dar pastrand strict
ordinea descrescatoare a polarizabilitatii liganzilor

Cl
Br > Cl > H > F aceasta molecula reala va fi dextrogira [α]DT > 0
Br H
F
Pasul 3: se scrie formula de configuratie perspectivica, dedusa din cea Fischer si se
atribuie configuratia absoluta pe baza regulei clasice C.I.P.
Cl Cl
S practic: [Φ] = +2 → +16 10-3 × grad × cm2 × mol-1
Br H Br S
F H F
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 6
Observatii:
i) polarizabilitatile atomice utilizate in determinare sunt aproximativ constante in toti compusii organici.
ii) in contact cu radiatia plan polarizata, enantiomerul S(+), sufera modificari ale polarizabiltatii moleculare
diferite sub influenta CPD, respectiv CPS, carora le sunt asociati vectori de camp electric ECPD si ECPS diferiti.
Rezultate asemanatoare se obtin daca, in locul polarizabilitatilor atomice (α), se utilizeaza Refractiile atomice (Ra) si
refractiile de grup, care sunt si ele o masura a polarizbilitatii (atomilor si grupelor de atomi).
Din relatia de definitie a Refractiei moleculare, Rm (legea H. A. Lorentz, L. Lorentz, 1880):
n: indicele de refractie al compusului organic
n2 - 1 M 4 M: masa molara a compusului organic (g/mol)
Rm = 2 × = π × N × α [cm3/mol]
n +2 d 3 d: densitatea compusului organic (g/cm3)
N: numarul lui Avogadro
α : polarizabilitatea moleculei
rezulta dependenta ei de indicele de refractie n si de polarizabilitate α.
Refractia moleculara Rm, determinata experimental, este, intre anumite limite, o marime aditiva, ea fiind
insumarea refractiilor tuturor atomilor din molecula la care se adauga corectiile aferente legaturilor covalente.
Sunt cunoscute, de exemplu, urmatoarele Refractii atomice, in ordine descrescatoare:
I (13.954) > Br (8.741) > SH (7.729) > Cl (5.844) > C≡C (3.580) > C≡N (3.580) > C=C (3.379) > C6H5 (3.379)
> COOH (3.379) > CH3 (2.591) > NH2 (2.382) > OH (1.528) > H (1.018) > D (1.008) > F (0.81)
EXEMPLUL 64
Determinarea configuratiei absolute a (R)-Ethanol-1-d:
1.528 OH
2.591 OH
B A>B>C>D 1.018 R Anticipat: dextrogir
(scaderea Refractiei H3C H H3C
A C D Gasit experimental: [Φ] > 0
atomice) D 1.008 H
D
Klyne, W.; Buckingham, J., Atlas of Stereochemistry, 2nd Ed.; vol I; Oxford, New-York, 1978, p.211
EXEMPLUL 65
Utilizarea marimilor care definesc polarizabilitatea are limitari si aproximatii foarte serioase.
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 7

2.591 CH3
B A>B>C>D CH3 R Anticipat: dextrogir
3.379 Gasit experimental: [Φ] < 0
A C (scaderea Refractiei HOOC OH 1.528 HOOC H
atomice) OH
D H 1.018
Eroarea provine din faptul ca trebuie luate in considerare si posibilele interactiuni intre liganzii de la centrul chiral,
ceea ce le modifica profund polarizabilitatea.
CH3 CH3
HO R R
Asociere intramoleculara [Φ] < 0 +-
C H prin legatura de hidrogen Na OOC H Gasit
O O compus levogir OH experimental
: [Φ] > 0
H
6.2.3. Dispersia Optica Rotatorie (D.O.R., eng. ORD) si Dicroismul Circular (D.C., CD)
6.2.3.1. Fenomenul
Definitie: dependenta rotatiei specifice [α] (implicit cea a rotatiei molare [Ф]) de lungimea de unda a radiatiei
electromagnetice plan polarizate care strabate un mediu non-racemic se numeste Dispersie Optica
Rotatorie (D.O.R.). Ea acopera domeniul UV-VIS (λ = 200 – 600 nm).
Daca mediul non-racemic nu absoarbe radiatia electromagnetica plan polarizata (doar o roteste), dependenta este
data de legea lui Biot:
A M A [Φ]
[α] = sau [Φ] = × Curba D.O.R. normala
λ2 100 λ2 pozitiva
A: constanta caracteristica substantei analizate non-racemic dextrogir
>0
Dependenta este reprezentata de curbe
fara maxime sau minime numit curbe D.O.R. 0 200 300 400 500 600
λ (nm)
normale.
Curba D.O.R. normala
Din punct de vedere matematic, curba este negativa
totdeauna pozitiva: semnul (-) are sens <0
fizic si nu matematic non-racemic levogir

In absenta absorbtiei de radiatie electromagnetica plan polarizata, diferenta intre radiatia incidenta si cea
emergenta consta doar din rotirea planului de polarizare cu un unghi α = f(λ).
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 8
PLANUL DE POLARIZARE
al radiatiei INCIDENTE (i) ELIPSA DE POLARIZARE
(contine rezultanta vectoriala) a radiatiei EMERGENTE (e) Directia de propagare a EPD
ELIPTIC POLARIZATE
α ψ

EiCPS EiCPD
l (cm) in Δt a
i e
Ee Parametrii elipsei: a ≠ b ≠ 0
CPS CPD
Solutia unui compus CPS EeCPD
axa mare: a
enantiopur sau non- axa mica: b
racemic elipticitatea: tg ψ = b/a
MEDIU CIRCULAR b
ψ = arctg (b/a)
BIREFRINGENT asadar
OPTIC ACTIV

Cum vede un observator


radiatia UV INCIDENTA si
PLAN POLARIZATA, Cum vede un observator
perpendicular pe directia de radiatia UV EMERGENTA si ELIPTIC POLARIZATA,
propagare perpendicular pe directia de propagare
Legea Lambert & Beer se scrie diferit pentru cele doua radiatii, CPD si CPS deoarece ele sunt absorbite inegal de catre
mediul birefringent, e.g. CPS a fost absorbita mai mult decat CPD (non-racemicul este, asadar, dextrogir):
(EiCPS - EeCPS) > (EiCPD-EeCPD)

Drept care absorbantele, A sunt inegale: ACPS = εCPS × c × l > ACPD = εCPD × c × l
Rezulta imediat si inegalitatea coeficientilor molari de extinctie ε : Δε = εCPS - εCPD > 0
Ordinea scaderii termenilor este luata astfel prin definitie.

Variatia Δε = εCPS - εCPD = f(λ) se numeste DICROISM CIRCULAR (D.C.)


Radiatia emergenta nu mai este un “racemic electromagnetic” ci un “non-racemic”, eliptic polarizat dreapta EPD.
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 9
Daca mediul non-racemic absoarbe radiatia electromagnetica plan polarizata in domeniul UV-VIS, se inregistreaza
asa numitele curbe D.O.R. anomale (“anormale”).
[Φ] > 0 [Φ] > 0
sau Amax. (UV) sau Amax. (UV) A: absorbanta
A A = f(λ) A A = f(λ) (absorbitivitatea molara)
sau sau conform legii Lambert & Beer:
Δε Δε A=ε×c×l
[Φ]M [Φ]M ε = coeficientul molar de extinctie
Δε = f(λ): D.C.
(Dicroism [Φ] = f(λ) (dm3 × mol-1 × cm-1)
Circular) Effect Cotton c = concentratia solutiei probei
pozitiv POZITIV
(mol × dm-3)
λo λm λo λM l = lungimea cuvei care contine
λ (nm) λ (nm) solutia (cm)
λm λmax. λM λmax.
Δε= f(λ): D.C. [Φ] : rotatia molara a solutiei
(Dicroism
Δε = εCPS - εCPD > 0 Circular) (10-3 × grad × cm2 × mol-1)
[Φ] = f(λ)
[Φ]m negativ [Φ]m Effect Cotton
[Φ] < 0 [Φ] < 0 NEGATIV
(+) non-racemic (-) non-racemic
dextrogir levogir Δε = εCPS - εCPD < 0

In cazul curbelor D.O.R. anomale se constata:


ii) Variatia brusca a semnului [Φ] = f(λ) in jurul lui λo se
i) Variatia rotatiei molare [Φ] in functie de lungimea de unda λ, [Φ] = f(λ): numeste Efect Cotton, caracterizat tocmai prin existenta
este data de ecuatia lui Drude:
lim [Φ] = - ∞ lim [Φ] = + ∞ curbelor D.O.R. anomale si anume:
M K - efect Cotton pozitiv: [Φ]max. > 0 la valoarea λM
[Φ] = × λ →λo λ →λo
100 λ2- λo2 λ<λo λ>λo - efect Cotton negativ: [Φ]max. > 0 la valoarea λm
λo: "punctul de nul" la care [Φ] isi schimba semnul |[Φ]M-[Φ]m|
K : constanta specifica compusului analizat iii) Amplitudinea (molara) a curbei D.O.R.: a =
100
M: masa molara a compusului analizat (g × mol-1)

Valoarea λo ("punctul de nul") la care [Φ] = 0 (determinat cu radiatie UV plan polarizata) este foarte apropiata
dar nu coincide cu valoarea λmax. (maximul de absorbtie al non-racemicului determinat cu radiatie UV
obisnuita).
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 10
α ψ
Parametrii elipsei: a ≠ b ≠ 0 Directia de propagare a
Absorbtie inegala de radiatie radiatiei emergente
(ceea ce vede observatorul)
Ei
a
ELIPSA DE POLARIZARE
EeCPS a radiatiei EMERGENTE (e)
EeCPD ELIPTIC POLARIZATE
b EiCPD = EiCPS > EeCPD > EeCPS
circular circular circular circular
polarizata polarizata polarizata polarizata
dreapta stanga dreapta stanga

Incidenta Emergenta
Plan Polarizata Eliptic Polarizata Dreapta
α
Parametrii elipsei: a ≠ 0, b = 0 Directia de propagare a radiatiei emergente
Absorbtie egala de radiatie (ceea ce vede observatorul)

PLANUL DE POLARIZARE
a a radiatiei EMERGENTE (e)
EeCPS PLAN POLARIZATE
Ei EeCPD
EiCPD = EiCPS > EeCPD = EeCPS
circular circular circular circular
polarizata polarizata polarizata polarizata
dreapta stanga dreapta stanga

Incidenta Emergenta
Plan Polarizata Plan Polarizata
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 11

Parametrii elipsei: a = b ≠ 0
Absorbtie inegala de radiatie Directia de propagare a radiatiei emergente
α CPS absorbita total (ceea ce vede observatorul)
CPD absorbita partial
CERCUL DE POLARIZARE
i a radiatiei EMERGENTE (e)
a=b E
CIRCULAR POLARIZATE

EeCPD EiCPD = EiCPS > EeCPD > EeCPS = 0


circular circular circular circular
polarizata polarizata polarizata polarizata
dreapta stanga dreapta stanga

Incidenta Emergenta
Plan Polarizata Circular Polarizata Dreapta
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 12

In cazul curbelor D.O.R. anomale si a D.C. se definesc urmatoarele marimi:


- elipticitatea: ψ (unghiul de elipticitate, analog celui α in cazul rotatiei)
Ψ = 32.982 × ΔAmax. = 32.982 × Δεmax. × c’ × l
ΔA max.: diferenta intre maximele celor doua absorbante (Amax.CPS - A max.CPD > 0, in exemplul nostru)
Δε max.: diferenta intre maximele coeficientilor molari de extinctie (e.g. ε max.CPS-ε max.CPD > 0) in dm3 × mol-1 × cm-1
c’: concentratia probei dar exprimata in mol × dm-3
l: lungimea cuvei care contine solutia probei de analizat, 10 cm.
- elipticitatea specifica: [Ψ] (grad × cm2 × g-1, considerand 1 mL = 1cm3) (analog rotatiei specifice, [α])
ψ
[ψ] = c × l
l : lungimea cuvei (cm) care contine solutia substantei de analizat (standardizata la 1 dm).
c : concentratia solutiei (g non-racemica / 100 mL solvent achiral) implica operarea analitica:
- cantitate cantarita cu precizie de 4 (patru) zecimale
- volum de solutie determinat la balon cotat
Prin intermediul elipticitatii Ψ, elipticitatea specifica [Ψ] depinde de temperatura (oC) la care s-a facut
determinarea (proba termostatata) si, evident, lungimea de unda λ (nm, care se specifica totdeauna).

- elipticitatea molara: [θ] (analog rotatiei molare, [Ф]), in grad × cm2 × mol-1
[ψ] × M
[θ] = M (g × mol-1) masa molara a non-racemicului
100
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 13
Legatura intrinseca intre curbele D.O.R. ca si [Ф] = f(λ) si cele de D.C. Δε = f(λ) este data de catre ecuatia
Kronig-Kramers:
[Φ] > 0 [Φ]M EXEMPLUL 66
sau Amax. (UV)
+ 3080
A A = f(λ)
sau H3C CH3
Δε
[Φ]M 4
2
1
UV normal H3C
λmax.=292 nm O
ε =32 (1R,4R)-(+)-Camfor
[Φ(λmax.)] λo
[Φ(λo)] λmax λM λ (nm)
λm
Δε= f(λ): D.C. [Φ]=0 274 312
Δε max.
[Φ] = f(λ) 294
[Φ]m Effect Cotton
[Φ] < 0 NEGATIV
λ=∞
3080 - (-3320)
λ a= = 64
[Φ(λ)] = 2099.6 Δε(λ) 2
dλ 100
λ o−λ
λ=0
Curba D.O.R. anomala cu
λ=∞ un singur efect Cotton, pozitiv
1.9303 × 10-4 λ
Δε(λ) = [Φ(λ)] dλ
λo λ2 o − λ - 3320
[Φ]m
λ=0
λ (nm)
Forme simplificate ale ecuatiei Kronig - Kramers:
200 300 400
|[Φ]M-[Φ]m|
a= = 40.28 Δεmax. = 40.28 (εmax.CPS - εmax.CPD)
100
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 14
6.2.3.2. Aplicatii ale D.O.R. si D.C. la deducerea semiempirica a configuratiei absolute
Curbele D.O.R. si D.C. pot fi utilizate cu succes la deducerea configuratiei absolute a unui non-racemic daca:
i) non-racemicul prezinta, de regula, un singur maxim de absorbtie, clar si net, in spectrul UV normal.
ii) in cazul prezentei unui singur asemenea maxim, curba D.O.R. prezinta un singur efect Cotton clar si net, al
carui sens (pozitiv sau negativ) se poate determina fara ambiguitate.
Evident, asemenea determinari se pot face doar in cazul non-racemicilor activi in UV datorita prezentei unor cromofori
clasici: >C=O (tranzitie utila π → π*, carbonil), >C=C< (tranzitie utila π → π*, vinil), Ar (π → π*, aril) etc.
In asemenea cazuri, se aplica asa numitele “reguli sectoriale”.
R e g u l a o c t a n t u l u i (octantilor)
Metoda semiempirica de atribuire a configuratiei absolute a unui compus non-racemic, activ in UV, indiferent de
numarul de centre chirale, cu conditia cunoasterii curbei sale D.O.R. si, deci, a sensului efectului sau Cotton.

x x
O-I (+)
spate
O-II (-) De regula, octantii din fata
O-VI (+)
spate O-V-VIII nu au nici o
fata O-I (+) O-II (-)
semnificatie la aplicarea spate spate
O-V (-) o regulei octantului
fata y o y
O-IV (+) O-III (-) O-IV (+)
O-III (-) spate spate spate
z spate
O-VII (+) O-VIII (-)
fata fata Octantii vazuti din
directia axei Oz
Semnul fiecaruia dintre cei opt octanti este
(modul de lucru la aplicarea
dat de produsul semnelor coordonatelor care
definesc pozitia oricarui punct din acel octant: regulei octantului)
e.g. O-I este (-z) × (+x) × (-y) > 0
Observa orientarea axelor de coordonate !
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 15
EXEMPLUL 67 : Aplicarea regulei octantului in cazul unei molecule achirale: ciclohexanona
x x
4
O-I (+) 5
3 i) cromoforul (>C=O) este amplasat exact pe
O-II (-) I (+) 5 3 II (-)
axa Oz, cu atomul de C in originea
4
sistemului de axe de coordonate carteziene.
6 ii) se aranjeaza inelul de 6 atomi inspre
2 6 1 2
octantii O-I si O-II (orientat "in sus").
y O y iii) se priveste molecula din directia axei Oz
1
O iv) se constata ocuparea egala a octantilor
O-IV (+)
z
O-I si O-II si se conchide: molecula achirala.
O-III (-)
III (-) IV (+)

Imaginea proiectiei ciclohexanonei


Directia in planul de coordonate carteziene xOy
de privire
EXEMPLUL 68: Aplicarea regulei octantului in cazul enantiomerilor 5-izopropil-2-metilciclohexanonei
x i-Pr x Atribuirea configuratiei absolute:
4
O-I (+)
CH(CH3)2 5
3 (H3C)2HC i) (hetero)atomii si grupele de
4 O-II (-) 3
5 5 4 atomi plasati in plane de
I (+) II (-) simetrie, nu contribuie la
6 3 6 crearea Efectului Cotton:
2 6 2
y O CH3 y O, C-1, C-2, C-4, C-6 si CH3.
2
O Me ii) atomii (grupele de atomi) aduc
O 1 O-IV (+)
CH3 III (-) IV (+) contributii pozitive sau negative
z O-III (-)
Imaginea proiectiei in functie de semnul octantului
Enantiomerul pe care il ocupa e.g. C-5 > 0 iar
2R,5R in planul de coordonate
carteziene xOy C-3 < 0)
Directia
de privire
iii) deoarece octantul cel mai ocupat este I-(+) (contine gruparea i-Pr si, per global, cea mai mare parte a moleculei), sensul
efectului Cotton dat de catre acest enantiomer este pozitiv: curba sa D.O.R. trebuie sa fie pozitiva.
Practic, se compara rezultatele curbelor D.O.R. cu cele date de regula octantului:
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 16
x x
CH(CH3)2 (H3C)2HC
4 4 CH(CH3)2
(H3C)2HC 5 5
3 3
5 4 4 5
6 3 3 6
I (+) II (-) I (+) II (-)
1 2 2 2 2 1
6 6
O CH3 y H3C O y
O 1 1 O
CH3 CH3 III (-) IV (+)
III (-) IV (+)
Enantiomerul Enantiomerul
Effect Cotton POZITIV 2R,5R 2S,5S Effect Cotton NEGATIV

Amax. (UV) Amax. (UV)


A = f(λ) A = f(λ)

?
[Φ] = f(λ)
Effect Cotton
POZITIV ?
λ (nm) λ (nm)

[Φ] = f(λ)
Effect Cotton
NEGATIV

A T E N T I E ! 5-izopropil-2-metilciclohexanona este, din punct de vedere conformational, o molecula rigida,


conformerii trans e-e fiind larg majoritari fata de cei trans a-a.
Neglijarea acestui aspect prin aplicarea regulei octantului asupra conformerului trans a-a duce la rezultate eronate !
x
Effect Cotton NEGATIV ???
CH(CH3)2
in plan 3
H Me H in plan 4 4 5
O 5
vertical orizontal 3
2 5 i-Pr I (+) II (-)
R i-Pr o 5
i-Pr
R 120 2 5 1
Me 2 2 6
O H i-Pr Me H3C O y
2 180o Me
Enantiomerul 2R,5R 6
H III (-) IV (+)
Enantiomerul 2R,5R ca si diastereomer O O 1

ca si diastereomer conformational trans a-a Regula octantului se aplica, totdeauna, acolo unde este cazul, asupra
conformational trans e-e INSTABIL (URME) conformerului dominant, cel mai stabil.
STABIL
Mircea Darabantu Sinteza organica fina a compusilor chirali C-6 17
EXEMPLUL 69:
In cazul in care nu exista ambiguitati conformationale (asupra carui conformer non-racemic sa se aplice regula
octantului ?), aplicarea regulei este simpla si expeditiva:
30o CH3 H3C
O
1 CH3 Orientarea ceruta
8 O
2 8a 7 de regula octantului
3
4a
6
O
4 5 H
H
(4aS,8aS)-8a-methyl- H
octahydronaphthalen-2(1H)-one x
Octantul cel mai ocupat este
6
7 7 5 O-I-(+). Efectul Cotton va fi
6
O-I-(+) O-II-(-) pozitiv. Acest compus, ca si
H3C 8
5 8a 4a enantiomer (S,S) trebuie sa
8a 8 4
1
4a dea o curba D.O.R. pozitiva,
4 H 1
2
3
este asadar (+) adica Dextrogir.
O O y
2 3
Directia O-III-(-) O-IV-(+)
de privire
Dispunerea in trans diaxial a liganzilor Me (la C-8a) si H (la C-4a) nu are alternative conformationale, ea fiind dictata
de condensarea in trans a celor doua carbocicluri hexaatomice.