Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL ŞCOALĂ- PĂRINȚI

“OBICEIURI ŞI TRADIŢII”

Am iniţiat acest proiect plecând de la premisa:,,Daca nu ne cunoaştem istoria locală , nu ştim


cine suntem!” Cu toţii ştim că folclorul este din ce în ce mai puţin prezent în viaţa şcolarilor mici,
ajungându-se chiar la necunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice zonei din care provin. Astăzi
chiar şi cei mai mari dintre noi nu-şi mai amintesc de portul tradiţional românesc sau de cântecele
populare româneşti.
Inevitabil apare şi întrebarea: Ce vom lăsa moştenire generaţiilor viitoare de copii? Ştiut fiind
faptul că într-o epocă a tehnologizării atât copiii cât şi noi adulţii nu mai avem răbdare să apreciem
valori tradiţionale pe care ni le-au lăsat cei de dinaintea noastră.
Sper ca acest proiect să contribuie la cunoaşterea de către elevi a folclorului din zona noastră,
iar aceştia, la rândul lor, să sensibilizeze părinţii şi comunitatea locală privind păstrarea şi transmiterea
pe mai departe a culturii populare.
Parteneriatul dintre şcoală, grădiniţă, şi comitetele de părinţi ,încearcă găsirea celor mai eficiente
modalităţi de păstrare şi valorificare a tradiţiilor , prin înfiinţarea unei ,,SĂLI CU TRADIŢII”şi
realizarea unor programe artistice cu obiceiuri tradiţionale.
Prin implementarea proiectului educaţional ,,Obiceiuri şi tradiţii din zona Alba Iulia” elevii
vor înţelege legătura dintre folclor şi viaţa cotidiană, trezindu-le interesul faţă de tradiţiile şi obiceiurile
specifice zonei, deci, le putem trezi dorinţa de a cunoaşte şi respecta valorile care ne definesc.
Echipa proiectului (cadre didactice, elevi, părinţi) a hotărât continuarea proiectului
educaţional,, Obiceiuri şi tradiţii din zona Alba Iulia” şi în acest an şcolar 2009/2010, ţinând seama de
dorinţele elevilor de a cunoaşte şi alte obiceiuri tradiţionale şi de a înfrumuseţa şi mai mult minimuzeul
nostru prin achiziţionarea altor obiecte tradiţionale româneşti.

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVUL GENERAL

Cunoaşterea, păstrarea şi valorificarea tradiţiilor şi meşteşugurilor populare specifice


zonei prin implicarea copiilor, cadrelor didactice şi a părinţilor în amenajarea ,, Sălii cu tradiţii”.

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Aprecierea valorilor tradiţionale;


2.Amenajarea şi dotarea în incinta şcolii a unei ,, Săli cu tradiţii” cu costume populare
şi diferite obiecte tradiţionale din zona noastră;
3.Promovarea tradiţiilor prin realizarea unor programe artistice cu obiceiuri
tradiţionale, cum ar fi: dansul popular, obiceiuri de Crăciun (colindatul, mersul copiilor cu
steaua, cu biserica), şezători...;
4.Culegerea şi expunerea unor cântece vechi, doine, descântece, chiuituri de nuntă...,
de la bătrâni;
5. Recunoaşterea şi păstrarea unor evenimente tradiţionale importante:culturale,
istorice, religioase.

RESURSE
Resurse umane : cadre didactice, copiii, părinţii copiilor, reprezentanţi ai autorităţilor locale;
Resurse materiale :
- costume populare şi obiecte ţărăneşti( dosuri, şterguri, vase vechi, icoane, mobilier vechi ...)
- materiale obţinute din sponsorizări;
 sălile de clasă;
 muzeul;
 aparate tehnice: calculator, imprimantă , aparat foto.
 Resurse fianciare : autofinanţare, donaţii de la părinţi, cadre didactice, sponsorizări

MODALITĂŢI DE DISEMINARE
- prezentarea parteneriatului în cadrul comisiilor metodice şi a şedinţelor cu părinţii;
- prin materiale informative;
- programe artistice ;
- prin partenerii de proiect;
- publicarea unor articole, lucrări, imagini

MONITORIZARE
- derularea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă punându-se accent pe activitatea
concretă;
- activităţile se vor desfăşura la termenele prevăzute.
- realizarea unui CD cu fotografii obţinute în urma activităţilor desfăşurate;

REZULTATE SCONTATE
Creşterea interesului copiilor pentru tradiţii, pentru evenimentele laice şi religioase specifice
zonei în care trăiesc.
Dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale.
Înfiinţarea ,,Sălii cu tradiţii” cu portul şi tradiţiile populare din zonă.
Formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter la copii, în concordanţă cu valorile
tradiţionale.
Creşterea calităţii învăţământului prin abordarea unor teme noi, legate de tradiţii.
Creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţi.

EVALUARE
Programe artistice cu diferite ocazii;
Realizarea ,,Sălii cu tradiţii” cu obiecte de artă populară în şcoala;
Lista de inventar a obiectelor;
Expoziţii comune cu lucrările copiilor;
Realizarea unor pliante

S-ar putea să vă placă și