Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU 1

subansamble constructive ale maşinilor electrice (I)

Competenţa: Analizează construcţia maşinilor electrice

În figura următoare sunt prezentate elemente şi subansambluri constructive ale


maşinilor electrice.

1. Precizaţi denumirea fiecărui reper numerotat din figură şi realizaţi o scurtă


descriere a sa (formă, localizare în ansamblul maşinii).
2. Specificaţi materialul din care este executat.
3. Indicaţi rolul funcţional al fiecărui reper identificat

Puteţi organiza răspunsul sub forma unui tabel cu câte o coloană pentru fiecare cerinţă
rezolvată.

1
FIŞĂ DE LUCRU 2

subansamble constructive ale maşinilor electrice (II)


Competenţa: Analizează construcţia maşinilor electrice

În figura următoare sunt prezentate un stator şi un rotor al unei maşini de curent


continuu.
Completaţi casetele din figură cu denumirea reperelor şi subansamblurilor
maşinii.
Câte perechi de poli are maşina electrică din figură ?