Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data:11.05.2020
Clasa: a III-a
Propunător: Nica Alina Georgiana
Unitatea de învăţământ: Colegiul Național Fraţii Buzeşti
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Unitatea tematică: Salutare, primăvară!
Disciplină: Limba şi literatura română
Titlul lecției :Pentru tine ,primăvară! de Otilia Cazimir
Tipul lecţiei: predare-învățare

Durata lecţiei: 45 de minute


Scopul lecției:
Dezvoltarea deprinderii de a citi corect, cursiv şi expresiv poezia
Consolidarea şi dezvoltarea abilităţilor de exprimare orală şi scrisă.
Competenţe generale:
 Receptarea de mesaje scrise în diverse situaţii de comunicare
 Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
 Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

1
Competenţe specifice:

 Comunicare în limba română


3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
3.4. Evaluarea conținutului unui text pentru a evidenția cuvinte-cheie și alte aspecte importante ale acestuia
4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text
Obiective operaţionale:
O1. Să citească corect, şi expresiv textul dat, adaptând intonaţia impusă de semnele de punctuație
O2 – să explice cuvintele noi din poezie;
O3– să formuleze propoziţii cu cuvinte noi (oral şi în scris);
O4. Să identifice în text cuvinte şi expresii ca simboluri ale anotimpului de primăvară, enumerându-le
O5. Să răspundă corect la întrebări
O6. Să rezolve corect exerciţiile date
Strategii didactice:
a). Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul scris şi oral, discuţia de grup, joc de rol
b). Forme de organizare: frontală, individuală, pe echipe
c). Mijloace didactice: manualul
d). Forme de evaluare: aprecieri verbale, evaluare scrisă, observare sistematică.
Bibliografie:
 „Limba şi literatura română”, manual pentru clasa a III-a.

 Programa şcolară pentru disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, Clasele a III-a şi a IV-a

2
Demersul didactic
Metoda Mijloc Forma de Forma de
Etapele lecţiei Timp Conţinut instructiv - educativ
didactică didactic organizare evaluare
Se pregătesc materialele necesare lecţiei, se
1). Moment
2’ asigură disciplina si ordinea în clasă, se notează conversaţia - frontală -
organizatoric
absenţii, dacă sunt.

2). Captarea
atenţiei
Le captez elevilor atenţia cu ajutorul unei ghicitori:
Astazi, in gradina mea
Am vazut dupa perdea
conversația ghicitoare
Cum o zana frumusica
Iar da viata la gradina …
Cine-i oare zana aceea?
(Primavara)

3). Anunţarea Se anunţă elevii: ,,Astăzi, vom citi o poezie plină de


2’ sensibilitate și delicatețe scrisă de Otilia Cazimir cu conversaţia manualul frontală
titlului lecţiei titlul ,,Pentru tine, primavară!”.
tabla deprinderea
Se scrie pe tablă data și titlul lecției, iar elevii
de a citi
deschid manualul la pagina 32.
coerent şi
4) Dirijarea Aceştia sunt anunţaţi că li se va citi textul, model, iar expresiv

3
învăţării apoi vor citi şi ei textul, după care se vor explica
cuvintele necunoscute. Explicaţia,
Se citeşte textul model, apoi se face citirea în lanţ, conversaţia,
se întreabă elevii dacă sunt cuvinte pe care nu le-au
înţeles. - capacitatea
– se explică următoarele cuvinte cu de a identifica
ajutorul elevilor: cocoare, plăpând, îngânat, cuvintele noi
zarzări, belşug, păpădii; Caietele
-Cocoare=pasări migratoare cu ciocul ascuțit,cu elevilor,
gâtul și picioarele lungi,cu pene cenușii. Conversaţia
-Plăpând=fragil,lipsit de rezistență
-Îngânat=rostit ușor,șoptit
-Zarzări=pomi fructiferi,cu flori albe,cu fructe sferice
mici
-Belşug=bogație
-priceperea
-Păpădii=floare cu frunze lungi si cu flori galbene.
Tabla de a scrie
Formularea de propoziţii cu cuvintele Explicaţia propoziţii cu
nou-învăţate:
– se va formula oral câte o propoziţie şi noile cuvinte
se va scrie la tablă, care să cuprindă
cuvintele: – cocoare, belşug, păpădii,
plăpând;

5) Fixarea Pentru întelegerea textului le sunt adresate elevilor


cunoştinţelor cateva intrebari :Posibile întrebări pe baza textului

4
sunt:
1. Despre ce este vorba în poezia citită? (În poezie
se vorbeşte despre anotimpul primăvara.)
2. Ce sentiment razbate din poezie?(de
incântare,de bucurie pe care o traim in
anotimpul primavara)
3. Care sunt elementele legate de anotimp, care conversaţia
apar în textul dat? (Elementele prezente în text sunt:
șirurile de cocoare ,ghioceii ,soarele cald, albinele, ,
flori,flori de crengi pline papadiile ,etc.) Explicaţia

6). Obţinerea
performanţelor În continuare, elevii vor rezolva exercitiile 1,2,3,4
exerciţii ,pe baza textului,de la ,,Tu știi să
manualul
interpretezi un text” din manual oral. exercițiul

5
7) Realizarea - Învăţătorul face aprecieri verbale asupra gradului aprecieri
feed-back-ului de participare activă a elevilor la lecţie. conversaţia frontală verbale

S-ar putea să vă placă și