Sunteți pe pagina 1din 1

Tipuri de interese profesionale, preferinte

profesionale

Interesele reprezintă preferinţele cristalizate ale unei


persoane pentru anumite domenii de cunoştinţe sau de
activitate. Acestea reprezintă factori motivaţionali esenţiali în
alegerea carierei, de aceea este foarte importantă investigarea
lor în trasarea planului individual de carieră.

Pornind de la teoria lui Holland s-au conturat câteva idei:

 gradul de concordanţă/neconcordanţă dintre tipurile de personalitate şi tipurile de ocupaţie


influenţează cursul carierei;
 indivizii îşi aleg, de obicei, ocupaţii în acele domenii în care pot face dovada abilităţilor şi a
capacităţilor de care dispun;membrii acelorași domenii de activitate au personalităţi asemănătoare, chiar
identice şi pot răspunde similar în multe situaţii sau la diferite probleme;
 satisfacţia vocaţională, stabilitatea şi realizarea în profesie depind de corelaţia dintre propria
personalitate şi caracteristicile mediului în care lucrează;
 elementele comportamentale specifice unui individ sunt date de modul particular de interacţiune
dintre trăsăturile sale de personalitate şi caracteristicile mediului în care trăieşte şi îşi desfăşoară
activitatea.

Abordarea
personalitatii si a
constiintei de sine prin
intermediul studiului
intereselor este deci, o
abordare euristica in
orientarea scolara si
profesionala.