Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA 2

1. Concepeţi o activitate de educaţie muzicală pentru perioada prenotaţiei utilizând un joc


didactic în vederea formării deprinderilor melodice.
2. Concepeţi o activitate de educaţie muzicală pentru perioada notaţiei muzicale utilizând
o metodă interactivă pentru însuşirea elementelor ritmice.
3. Rezolvaţi o temă din unul din manualele alternative pentru clasa a III-a ce conţine o
problemă ritmică.
4. Rezolvaţi o temă din unul din manualele alternative pentru clasa a IV-a ce conţine o
problemă melodică.

UNITATEA 3
1. Concepeţi o activitate de educaţie muzicală pentru perioada prenotaţiei utilizând un joc
muzical în vederea formării deprinderilor armonico-polifonice.
2. Concepeţi o activitate de educaţie muzicală pentru perioada notaţiei muzicale utilizând
o metodă interactivă pentru însuşirea elementelor armonico-polifonice.
3. Prezentaţi o temă de audiţie muzicală pentru clasa a III-a.
4. Prezentaţi o modalitate de consolidare a unui cântec în perioada prenotaţiei.

UNITATEA 4
1. Concepeţi o activitate de educaţie muzicală pentru perioada prenotaţiei utilizând un joc
didactic în vederea formării deprinderilor ritmice.
2. Concepeţi o activitate de educaţie muzicală pentru perioada notaţiei muzicale utilizând
o metodă interactivă pentru însuşirea elementelor melodice.
3. Rezolvaţi o temă din manualele alternative pentru clasa a III-a ce conţine o problemă
melodică.
4. Rezolvaţi o temă din manualele alternative pentru clasa a IV-a ce conţine o problemă
ritmică.