Sunteți pe pagina 1din 13

ACTIVITATE INTEGRATĂ

„ Vine Mos Craciun”

1
2
PROIECT DIDACTIC

Data:19.12.2019

Prof inv.primar:DUPU ANISOARA


Practicant:) IACOB PETRUTA SIMONA(PETROVICI
Unitatea de invatamant: Grădiniţa cu P.P. „Ştefan cel Mare şi Sfant” Dorohoi

NIVELUL/GRUPA: I / ”FLUTURAŞII”

Tema anuala: Cu ce si cum exprimăm ceea ce simtim?

Tema saptamanala: „ Vine Mos Craciun”

Tipul activităţii: consolidarea de cunoştinte, priceperi şi deprinderi

Forma de organizare: activitate integrată

Categorii de activităţi:

3
ADP:
Rutine: - Întâlnirea de dimineaţă: „Povestea lui Moş Crăciun”-prezentare Powert point
- Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii
- Ne pregătim pentru activităţi
- Sosirea copiilor la grădiniţă – deprinderi specifice;
- Servirea micului dejun – deprinderi de igienă şi autoservire.

Tranziţii:
- Moş Crăciun cu plete dalbe -cântec
- Săniuţa fermecată –joc muzical
ADE: - Activitate matematică (DS): joc didactic: „Spiriduşii Moşului”- numere cardinale şi numere ordinale în intervalul
1-5
- Activitate practică (DOS): colaj „Brăduţi” - mototolirea,lipirea hârtiei
ALA :
Biblotecă: „Moşul învaţă cuvinte româneşti”-despărţirea cuvintelor în silabe, trasarea liberă de cifre;
Construcţii:” Atelierul lui Mos Crăciun”- construire prin alăturare, îmbinare, suprapunere;
Joc de rol : „De-a cofetarii Moşului” –deprinderi practic-gospodăreşti

ALA II
”Cântece, poezii, colinde de Crăciun”- Program artistic
„Spiriduşul intreabă…spiriduşul răspunde!”- Joc liniştitor

COMPETENTA GENERALA:
Finalizarea sarcinilor si actiunilor(persistenta in activitati)

COMPORTAMENTE SPECIFICE:

Realizarea sarcinilor de lucru cu consecventa;


Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
4
Stimularea curiozităţii,a interesului de cunoaştere faţă de tradiţiile de iarnă la români.
Coordonarea muschilor in desfasurareaunor activitati diversificate, specifice varstei copiilor;

SCOP: consolidarea deprinderii de a utiliza corect numerele cardinale şi ordinale în intervalul 1-5, a deprinderii de
mototolire şi lipire a hârtie pentru realizarea de colaje , a deprinderii de a despărţi în silabe cuvinte, a unor deprinderi
specifice nivelului de dezvoltare psihomotrică.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ADE:
DS: Activitate matematica
O1: să folosească corect numerele cardinale şi ordinale în intervalul 1-5 ;
O2: să realizeze corespondenţa cifra-cantitate de obiecte;
O3: să formeze şirul numeric crescător şi descrescător în intervalul 1-5.

DOS: Activitate practică


O1: să mototolească,să lipească hârtie;
O2: să respecte etapele şi sarcinile de lucru;
ALA I
Bibliotecă:
O1: să despartă cuvinte în silabe;
O2: să scrie numerele da la 1 la 5;
O3: să povestească,pe baza desenului realizat, ce-şi doreşte de Crăciun.
Construcţii:

5
O1: să construiască prin alăturare, îmbinare, suprapunere Atelierul lui Moş Crăciun;
O2: să colaboreze cu colegii pentru a realiza tema dată.
Joc de rol:
O1: să respecte reguli de igienă;
O2: să modeleze aluatul;
O3: să obtină prin aplicarea formei (de prăjitură) pe foaia de aluat, prăjiturele;
ALA II
O1: să interpreteze colinde/cântece de Crăciun expresiv, clar respectănd linia melodică;
O2: să recite expresiv poezii de Crăciun;
O3: să respecte regulile jocului.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul, problematizarea, tehnica 6/3/5, brainstorming-ul, strategia de
învătare prin cooperare „Cerc interior – cerc exterior” combinată cu metoda : „Amestecă , îngheată, formează perechi;
lucrul individual, în perechi sau în grupuri mici, metoda R.A.I.
Mijloace de învăţământ:laptop, material PPT; siluete spiriduşi, siluetă Moş Crăciun, fesuri colorate, jucării, fişe de lucru,
creioane colorate, carioca, brăduţi din materiale reciclabile, pastă de lipit silete din hârtie glase, hârtie creponată,ecusoane,
cuburi din lemn, figurine kinder, postit-uri, markere, cartonaşe numere 1-5 , aluat multicolor, forme prăjituri, plansete,
sorturi, făină, tavă pentru copt,imagini reprezentative de iarnă; măşti; stea, capră, sorcove pentru colindători;

Material bibliografic:
*** Curriculum pentru învătământul prescolar (3-6/7 ani), M.E.C. -2008;
• Revista învătământului preșcolar 1-2/2009;
• Mihaela Păisi Lăzărescu, Liliana Ezechil, Laborator prescolar,Ghid metodologic, București, 2002;
• S. Breban, E. Gongea, G. Ruiu, M. Fulga, Metode interactive de grup, Ed. Arves, 2002
• www.didactic.ro;

6
SCENARIUL ACTIVITĂŢII

Întâlnirea de dimineaţă debutează cu Salutul între copii care se va realiza utilizând strategia de învătare prin
cooperare „Cerc interior – cerc exterior” combinată cu metoda : „Amestecă , îngheată, formează perechi”.Salut copiii şi le
împart cartonaşe colorate spunând:
”Dimineaţa a venit, / Toţi copiii au sosit. / În cerc să ne adunăm,/ Cu toţi să ne salutăm”În funcţie de culoarea cartonaşului
primit, copiii, formează două cercuri concentrice. La semnalul „Amestecă” copiii se rotesc în cerc , la semnalul „Îngheaţă” –
copiii se opresc iar la semnalul „Formează perechi”, copiii din cercul interior se întorc cu faţa spre cei din cercul exterior,
formează pereche cu cei din faţă, salutându-se şi împărtăşindu-şi de ce aşteaptă Sărbătoarea Crăciunului. Se vor repeta
comenzile de două ori dându-le astfel posibilitatea salutării cu mai mulţi. Prezenta:”Cine nu este prezent astăzi?”O fată va
număra băieţii şi un băiat va număra fetele.
După această etapă copiii vor fi direcţionaţi spre locul unde vor completa Calendarul naturii ajutaţi de întrebările: " In ce
luna ne aflăm ?”,”În ce anotimp suntem?”,”În ce zi a săptămânii suntem?”, ”Cum este vremea astăzi?".
Noutatea zilei constă în prezentarea „Poveştii lui Moş Crăciun” şi a unei scrisori prin care Moşul îi roagă pe copii să-
l ajute să facă pregătirile pentru seara cea mare, find transformaţi printr-o vrajă „Hocus- pocus ursuleţi măricei,/ Astăzi vă
transform în spiriduşii mei!”.
În continuare se se derulează activitatea matematică. Pentru a-l putea ajuta pe Moş Crăciun acesta îi supune mai
întâi pe copiii-spiriduşi la o încercare să vadă dacă aceştia ştiu să numere,deoarece cadourile pe care îngeraşii le-au trecut
pe listă, pentru copiii cuminţi, aşteaptă şă fie numărate. Copiii deveniţi spiriduşi ai Moşului trebuie să-şi amintească, prin
joc, cum să numere corect.

7
După ce au trecu cu succes de această probă se urcă toţii în săniuţa magică şi cântând vor vizita Ţara lui Moş
Crăciun (sectoarele) si fiecare copil îşi va alege ce doreşte să lucreze pentru a-l ajuta pe Moş să facă pregătirile pentru seara
de Ajun, pentru că este în întârziere. La sectorul Joc de rol,, după reţeta Crăciuniţei, vor face dulciuri pentru copii, la
sectorul Construcţii vor confecţiona jucării, la Artă, fiecare copil va primi ecuson cu spiriduş de culoarea pe care şi-a ales-
o pentru a împodobi brăduţii pentru copiii săraci, iar la sectorul Bibliotecă copiii îl vor învăţa pe Moş câteva cuvinte despre
Crăciun, în limba română şi îi vor povesti ce cadouri iubesc. La finalul se analizează produsele din fiecare sector, copiii
sunt felicitaţi şi recompensaţi cu surprize dulci.
Activitatea se încheie cu un program artistic pentru Moş Crăciun şi cu jocul liniştitor „Spiriduşul intreabă…spiriduşul
răspunde!”

8
DEMERSUL DIDACTIC

Evenimente Strategii didactice Evaluare


didactice Conţinutul ştiinţific Metode şi Mijloace de (instrumente şi
procedee învăţământ indicatori)
Moment Se vor asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea optimă a
organizatoric activităţii:
- se va aerisi sala de grupă; Observarea
- mijloacele de învăţământ vor fi distribuite în fiecare sector. Strategia de Calendarul naturii; comportamentului
Întâlnirea de dimineaţă:„ De ce aşteptaţi Sărbătoarea de învătare prin Catalog iniţial-interesul
Craciun?” cooperare „Cerc Calculator răspunsurile
 Salutul: ”Dimineaţa a venit, / Toţi copiii au sosit. / În interior – cerc Postit-uri copiilor
cerc să ne adunăm,/ Cu toţi să ne salutăm” exterior”
 Prezenta: „Cine nu este prezent astazi?” combinată cu
 Calendarul Naturii: ”Cum este vremea astăzi?". metoda :
 Tranzitie: Săniuţa fermecată –joc muzical „Amestecă ,
îngheată,
formează
perechi
Conversaţia
Captarea şi Se va realiza prin prezentarea „Poveştii lui Mos Crăciun” şi a Povestirea -laptop Observarea
orientarea unei scrisori prin care Moşul îi roagă pe copii să-l ajute să facă -Material PPT comportamentului
atenţiei pregătirile pentru seara cea mare, fiind transformaţi printr-o Explicaţia -scrisoare nonverbal
9
copiilor vrajă „Hocus-pocus ursuleţi măricei,/ Astăzi vă transform în - flipchart
spiriduşii mei!” după care se derueaza jocul „Cum îl putem Brainstorming -marker Răspunsurile
ajuta pe Moş Crăciun?” copiilor, notarea
acestora prin
desene
reprezentative
Anunţarea Se prezintă copiilor tema zilei „Să-l ajutăm pe Moş Crăciun” Explicaţia
temei şi Se vor anunţa: tema, obiectivele şi modul de desfăşurare a Conversaţia
obiectivelor activităţii.
Prezentarea Activitate matematică:Pentru a-l putea ajuta pe Moş Crăciun Jocul
optimă a acesta îi supune întâi pe copiii-spiriduşi la o încercare să vadă Siluete spiriduşi Frontală
continutului dacă ştiu să numere,deoarece cadourile pe care îngeraşii le-au Explicaţia Siluetă Mos
trecut pe listă, pentru copiii cuminţi, aşteaptă şă fie Crăciun Individuală
ADE (DŞ) numărate.De aceea copiii se vor juca de-a „Spiriduşii Moşului” Conversaţia Fesuri colorate
Se vor prezenta regulile jocului: Moş Crăciun şi spiriduşii săi Jetoane fulgi cu Colaborarea dintre
se prezintă ca pe o şcenă de teatru. Copiii numără spiriduşii , Exercitiul numere copii în timpul
denumesc culoarea cu care este îmbrăcat fiecare,le stabilesc jocului, respectarea
locul şi ordinea pe scenă. La semnalul educatoarei,copiii închid Problematizarea regulilor de joc,
şi deschid ochii pentru sesiza al câtelea spiriduş s-a ascuns . aplauze, aprecieri
Sarcina jocului este ca fiecare copil să precizeze al câtelea verbale.
spiriduş s-a ascuns, ce culoare avea hăinuta şi ce loc ocupă
fiecare în şirul numeric al spiriduşilor.
Elemente de joc :aplauze, mişcarea, închiderea şi deschiderea
ochilor, teatrul de păpuşi, mânuirea siluetelor,a jetoanelor cu
cifre,costumarea copiilor în spiriduşî.
Dupa realizarea jocului de probă se trece la desfăşurarea
propriu-zisă a jocului.
ADE(DOS) Copiii se vor urca în Săniuţa fermecată: Jocul
Sus în săniută acum,
Să-l ajutăm pe Moş Crăciun
Suntem spiriduşi voinicei,
Pricepuţi şi hărnicei”
şi vor vizita fiecare sector de activitate, intuind materialele,
pentru a li se prezenta sarcinile de lucru:

10
Toţi spirisuşii veseli noi cântăm
Şi în săniuţă iute ne urcăm,
Mergem prin sectoare să le vizităm Brăduţi din
Şi cu mic cu mare, pe Moş să-l ajutăm. materiale Colaborarea dintre
Activitate practică: se va desfăşura integrat în centrul Artă: La Tehnică 6/3/5 reciclabile, pastă copii pentru
acest centru de interes preşcolarii vor avea ca sarcină şă de lipit, siluete din realizarea lucrărilor
împodobească brăduţi pentru copiii săraci, prin lipire de siluete hârtie glase,
(fulgi, îngeri, steluţe, lumânări de diferite culori) dar şi hârtie hârtie Probă practică
mototolită (globuleţe). Deoarece spiriduşilor Moşului le place creponată,ecusoan
foarte mult şă lucreze împreună, fiecare spiriduş îsi alege o e
culoare din cele şase (alb, galben, portocaliu,roşu, albastru,
violet ) şi lipeşte doar siluete de acea culoare şi Moşul mai are o
rugaminte, şă nu pună mai mult de 5 podoabe de aceeaşi culoare
în brad, pentru că devine prea greu, iar Moşul este bătrân.
Construcţii: În acest centru preşcolarii vor avea ca sarcină să Lucrul pastă de lipit
construiască prin alăturare, îmbinare şi suprapunere utilizând individual şi în cuburi din lemn, Observarea
cuburi de lemn Atelierul lui Moş Crăciun, jucării, cutii pentru echipă figurine kinder, comportamentelor
cadouri. Şi la acest centru Moşul are o rugăminte, pe fiecare postit-uri, copiilor
cutie spirduşii să lipească o etichetă şi şă scrie câte jucării sunt markere,
în respectiva cutie, astfel îi vor uşura munca Moşului în
ALA I umplerea sacului. fişe de lucru,
Bibliotecă: Deoarece Moşul nu prea ştie multe cuvinte în limba creioane colorate, Individuală
română, el fiind din Laponia, spiriduşii îl vor învăţa câteva Exercitiul carioca,
cuvinte legate de sărbătoarea Crăciunului la români şi îi vor
povesti prin desen care sunt jucăriile pe care şi le doresc.
Joc de rol:
În acest centru Moşul îi roagă pe spiriduşii săi să facă dulciuri
pentru copii ( prăjiturele). Fiecare spiriduş cofetar va face cel fotografiile
mult 5 prăjiturele şi va lipi în dreptul fotografiei sale din Jocul copiilor, cartonaşe Probă practică
bucătărie cartonasul cu numărul de prăjituri pe care le-a făcut, numere 1-5
atfel fiindu-i Moşului mai uşor şă ştie câte prăjituri are şi cum şă aluat multicolor,
le împartă copiilor, nici prea multe pentru că dulciurile multe forme prăjituri,
sunt neşănătoase pentru dintişori şi copiii nu mai au pofţă de planșete, șorțuri, ,
mâncare şi deci nu mai cresc mari. făină, pentru copt.
Se complică sarciana didactică prin verificarea atenţiei şi
11
Obţinerea memoriei copiilor. Siluetele piticilor dispar si se pun întrebări Lucrul Observarea
performanţei pe sărite :  « -Ce culoare avea hăinuţa şpiriduşului care ocupa individual şi în Fesuri colorate comportamentului
locul al doilea în şirul numeric ? e.t.c. echipa copiilor
ADE (DŞ) Copiii care răspund bine primesc fesul de culoarea pe care o
purta spiriduşul de la numărul indicat de educatoare Se constată
ca nici un copil n-a gresit şi că toţi cei cinci spiriduşi sunt la
locul lor,O fetiţă, Crăciuniţă,îi numără pe copii :primul spiriduş
cu hăinuţa verde(şi-i înmânează acestuia cifra 1),al doilea
spiriduş cu hăinuţa roşie (şi-i înmânează acestuia cifra 2),al Aprecieri verbale
treiea s.a.m.d.,până când toţi spiriduşii au fost număraţi şi au în
mână sau în piept cifra corespunzătoare locului pe care-l opupă.
Alt copil,un băieţel cu un coş de jucării,numără spiriduşii şi dă
ADE(DOS) fiecăruia atâtea jucării câte arata cifra pe care o poartă in piept .
ALA I Educatoarea le propune preşcolarilor alegerea unui centru în
care ar dori să lucreze cu specificaţia ca se pot roti în ordinea
preferintelor. precizându-le că fiecare spiriduş va lucra la
impodobirea brazilor deoarece se stie că spiriduşii au sufletul
foarte bun şi le place să-i facă fericiţi pe toţi copiii.
Educatoarea va supraveghea activitatea în centre şi îi va ajuta
copiii acolo unde este cazul.
Aprecieri verbale
Evaluarea În final jocului didactic educatoarea cere copiilor să închidă
Asigurarea ochii.În timpul acesta pe cei cinci spiriduşi (copii) îi schimbă de Explicaţia Aprecieri pozitive
feed-back- la locul lor,îi amestecă între ei.După cifra din piept ei nu mai Conversaţia ale răspunsurilor;
ului sunt în ordinea care le-o pretinde locul în sirul natrual al Produsele Interpretarea
numerelor. Dă semnalul care înseamnă  « ochi deschişi ».Copiii activităţii lucrărilor;
sunt atenţi şi observă schimbarea.Sunt invitaţi copiii sa Aprecierea modului
ordoneze spiriduşii –copii după cifra,după fes. de lucru, a
La sectorul Artă sunt emise aprecieri verbale şi autoaprecieri respectarii
asupra modului de lucru, asupra calităţilor estetice ale brăduţilor cerintelor, a calităţii
, este apreciată şi colaborarea între partenerii ce au lucrat la estetice şi
acest sector, respectarea culorii alese dar şi a numărului cerut, acurateţea lucrărilor
de ornamente; la Bibliotecă vor pronunţa cuvintele copiilor;
semnificative pentr Crăciunul la povesti despre cadourile pe Aprecierea
care doresc să le primeasă, la Construcţii, aprecieri referitoare creativităţii
12
la respectarea sarcinilor date în realizarea Atelierului Moşului, răspunsurilor;
si aprecieri gastronomice la sectorul Joc de rol Analiza produselor
activităţii;
ALA II Educatoarea descoperă un saculeţ cu surprize dulci în care
Captarea şi Moşul le-a lăsat o scrisoare de mulţumire. Conversaţia Observarea
orientarea Explicaţia comportamentului
atenţiei copiilor

Anunţarea Pentru că au terminat cu bine tot ce i-a rugat Moşul este Observarea
temei şi a timpul să se aseze în jurul bradului, şi să cânte colinde comportamentului
obiectivelor româneşti, să cante şi să recite poezii lui Moş Crăciun. copiilor

Măşti Observarea
Prezentarea Preşcolarii prezintă un scurt program artistic cu datini şi Stea comportamentului
optimă a obiceiuri, poezii şi cântece de Crăciun. Clopoţei copiilor
conţinutului Joc liniştitor: „Spiriduşul intreabă…spiriduşul răspunde”: Sorcove
Se foloseşte o minge pe care o are un copil; acesta formulează o R.A.I Capră Întrebările şi
întrebare ,legată de activitatea de astăzi,pe care o adresează unui răspunsurile
alt copil; cel care prinde mingea răspunde la întrebare, apoi o copiilor
aruncă mai departe altui copil, formulând şi el o
întrebare.Copilul care nu ştie răspunsul solicitat iese din joc la
fel ca şi cel care este descoperit că nu ştie răspunsul la propria
întrebare.

Încheierea Preşcolarii primesc aprecierea educatoarei şi sunt răsplătiţi Frontal dulciuri Aprecieri verbale
activităţii cu….surprize dulci

13

S-ar putea să vă placă și