Sunteți pe pagina 1din 67

SC ASC CONSTRUCT MECANO SRL

PLANUL PROPRIU DE SECURITATE Şl SĂNĂTATE

întocmit in baza H.G. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate in


muncă pentru şantierele temporare şi mobile

LOCALIZARE ŞANTIER
Adresa obiectivului – AUTOSTRADA SEBES –TURDA KM 41+250 – KM 53+700

a. NUMELE SUBANTREPRENORULUI

SC ASC CONSTRUCT MECANO SRL

b. Adresa antreprenorului/subantreprenorului

1Decembrie1918, Nr. 1G, Cladire Aprodex, Apt. 20-21, Bucuresti

c. NUMĂRUL LUCRĂTORILOR DIN ŞANTIER: 40


d.NUMELE PERSOANEI DESEMNATE SĂ CONDUCA EXECUTAREA
LUCRĂRILOR
Vasile Cristian Giurgiu

e. DURATA ESTIMATĂ A LUCRĂRILOR

Data de început a lucrărilor: 07.11.2014


Durata estimată a lucrărilor: 20 luni

5. ANALIZA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE EXECUŢIE CARE POT AFECTA


SĂNĂTATEA Şl SECURITATEA LUCRĂTORILOR Şl A CELORLALŢI PARTICIPANŢI
LA PROCESUL DE MUNCĂ PE ŞANTIER

In cadrul şantierului, SC ASC CONSTRUCT MECANO SRL va executa următoarele


categorii de lucrări: poduri, pasaje si viaducte, armare, cofrare, turnare beton, montaj
grinzi prefabricate, montaj tablier.

5.1. Pentru constructia podurilor, viaductelor, pasajelor si a altor lucrari de arta


se diferentiaza urmatoarele faze de constructie:
 Coloane
 Fundatii
 Ridicari
 Montaj grinzi s traverse
 Turnare branturi si finisari

1
Categorii de personal utilizat:
şef punct de lucru, conducator auto, dulgher, fierar betonist, muncitor necalificat,
sudor, automacaragiu etc.

Atentie ! Tot personalul care desfasoara activitati in santier va fi apt din punct de
vedere medical (vor avea atasata, la fisa individuala de instruire SSM, fisa de
aptitudini eliberata de medicul de medicina muncii), iar cei care desfasoara
activitati la inaltime vor avea si mentiunea apt lucru la inaltime

Mijloace de muncă utilizate:

 Automacara,autoutilitare transport materiale, tasatoare mecanice, pompa de


beton, vibrator ptr. beton,grup electrogen,aparat de sudura,
 unelte şi scule de mână, maşină de găurit, polizor unghiular, materiale de
construcţie (betoane, lemn), schela, etc.

PROCESUL DE MUNCĂ

Echipele execută lucrări de finisare sapaturi, sprijinire(unde este cazul), montaj


armaturi metalice,montaj cofraje, turnari beton, pozitionare si montaj semifabricate(grinzi
si traverse

Operaţii:
 accesul la frontul de lucru
 primirea frontului de lucru/ repartizarea sarcinilor
 studiază proiectul de execuţie
 aprovizionarea şantierului cu materialele necesare
 preluarea comenzii de execuţie
 stabileşte ordinea operaţiilor de efectuat
 executarea manuala sau mecanizata a lucrărilor
 pregăteşte materialele ( armaturi metalice,cofraje)
 executarea de lucrări de intretinere si de reparaţii accidentale a
uneltelor,sculelor, dispozitivelor, la locul de munca;

Mijloacele de producţie
Echipamentele folosite în desfăşurarea activităţii sunt:
Autovehicul, macara, tasatoare de pamant, motofierastrau ; ciocan, şpiţ; daltă; boloboc,
grup electrogen , prelungitor 30m; ciocan; secure dulgher; fierăstrău (coadă de vulpe);
bec halogen; rangă; ciocan cauciuc; fir cu plumb; fir de trasat; cleşte tâmplar; vinclu;
burghiu beton; ruletă 5m; fierăstrău pendular; polizor unghiular; foarfecă tablă;maşină de
găurit cu percuţie; maşină de înşurubat cu acumulatori; lopată; târnăcop; pistol
silicon;maşină manuală faianţă, roabă; baros; scara 3 tronsoane; schele

Sarcina de muncă

 se deplasează la punctul de lucru


 se pregăteşte pentru lucru, imbraca echipamentul de lucru si de protecţie
 verifică, monitorizează şi controlează starea de funcţionare a echipamentelor
tehnice din dotare
 preluarea comenzii pentru lucrările ce urmeaza a fi executate
 studiază proiectul lucrării şi stabileşte ordinea operaţiilor de executat

2
 organizeaza locul de munca - delimitare loc de munca, montare echipamente de
lucru, semnalizarea riscurilor din zona de lucru, etc.
 executa lucrările specifice
 comunică apariţia defectelor şi a incidentelor de la locul de muncă către şeful de
lucrare
 se asigură că sunt respectate regulile de securitate şi sănătate în muncă
 respecta in timpul lucrului instrucţiunile interne sau procedurile de lucru;
 utilizează echipamentul de protecţie respectiv echipamentul de lucru din dotare
 se dezechipează de echipamentul de lucru si de protecţie si părăseşte punctul de
lucru la sfârşitul programului;
 respecta prevederile ROF si ROI al unităţii, pe toata perioada programului de
lucru;

Mediul de muncă
• Activitatea se desfăşoară în condiţii de şantier în aer liber, în mediul exterior,
deschis, în incinta şantierului mai sus mentionat.

Coloane

Forarea coloanelor se fa face de catre alte societati si va fi preluata ulterior de


catre lucratorii SC ASC CONSTRUCT MECANO SRL pentru alte lucrari.In cazul in care
lucratorii SC ASC CONSTRUCT MECANO SRL desfasoara activitati in imediata
vecinatate a utilajelor de foraj a coloanelor vor respecta distanta de siguranta fata de
aceste utilaje.

Fundatii

Dupa incheierea fazei de realizare a coloanelor se va trece la jalonarea fundatiei


in vederea delimitarii marginilor sale pentru sapatura care va fi efectuata mecanizat de
catre alta societate si va fi preluata de catre lucratorii SC ASC CONSTRUCT MECANO
SRL pentru executia si montajul armaturilor metalice.
La pregatirea tuturor tipurilor de armaturi pretensionate se vor respecta urmatoarele:
· calitatea armaturii
· curatarea de impuritati a armaturii
· armaturile care urmeaza sa fie tensionate simultan vor proveni pe cat posibil din
acelasi lot de material
Pe tot parcursul lucrarilor de montaj armaturi metalice lucratorii vor respecta
reglementarile IPSSM privind activitatea de executie si montaj fier beton, utilizarea
uneltelor de mana, lucrul la inaltime, utilizare EIP, semnalizare de securitate, utilizare
unelte actionate electric,etc.
Montajul armaturilor de dimensiuni mari se vor manevra cu ajutorul
automacaralei iar pozitionarea si manevrele vor fi supervizate pe tot parcursul lor de catre
conducatorul locului de munca.

Cofraje

Executia cofrajelor se va face in functie de proiectul de executie utilizand cofraje


de tip DOKA , material lemnos sau alte tipuri de materiale .Pozitionarea cofrajelor de va
face cu ajutorul automacaralei , iar panourile cofrajelor vor fi unse inainte cu ulei sau
dezarmant pentru ciment. Ulterior se va face o ultima verificare a dimensiunilor si
confrntarea acestoa cu proiectul de executie.

3
Turnarea betonului

Turarea betonului va fi efectuatain functie de specificul lucrarilor direct din


autobetoniera, cu ajutorul jgheaburilor de transfer, sau cu pompa de beton. Turnarea va fi
executata continuu, iar eliminarea golurilor se va face cu ajutorul vibratoarelor actionate
cu aer comprimat sau electric.
Dupa atingerea rezistentelor necesare ale betonului (uscare) se va proceda la
decofrare .Pentru demontarea cofrajelor se va utiliza automacaraua din dotare.
O ultima operatie dupa realizarea turnarii si decofrarii se vor umple si tasa
golurile.

Ridicari

Aceasta operatie prevede verificarea pozitionarii armaturilor care ies din soclu de fundatie
si completarea acesteia. Pentru aceasta faza se vor utiliza schele necesare pentru a
facilita si a face sigure lucrarile la inaltime. Toate schelele trebuie sa fie concepute,
construite şi întreţinute astfel încât sa se evite prăbuşirea sau deplasarea lor accidentala.
Platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor trebuie sa fie construite,
dimensionate, protejate şi utilizate astfel încât persoanele sa nu cada sau sa fie expuse
căderilor de obiecte.Schelele trebuie controlate de către o persoana competenta, astfel:
a. înainte de utilizarea lor;
b. la intervale periodice;
c. după orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau
cutremur de pământ ori în alte circumstanţe care le-ar fi putut afecta rezistenta sau
stabilitatea.
Scările trebuie sa aibă o rezistenta suficienta şi sa fie corect întreţinute.
Acestea trebuie sa fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare şi conform destinaţiei
lor. Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasărilor involuntare.
Dupa finalizarea punerii fierului se va continua cu montarea cofrajului. Vor fi
utilizate sisteme de cofrare deja receptionate si cu fiabilitate sigura.Aceste cofraje vor
permite o turnare minima de 4 ml inaltime si vor fi manevrate cu ajutoril automacaralei.
Dupa verificarea conformitatii se va trece la turnarea betonului care se va face continuu
cu ajutorul pompei de beton. Deasemeni eliminarea golurilor se va face cu vibratoare de
beton.

Montarea grinzilor si a traverselor prefabricate


Transportul prefabricatelor va fi asigurata de antreprenor iar pozitionarea si primirea
acestora se va face de catre lucratorii SC ASC CONSTRUCT MECANO SRL.
Pozitioarea la punctul de depozitare a prefabricatelor se va face cu deosebita atentie cu
ajutorul automacaralei .Atentie ! Conducatorul locului de munca se va informa cu
privire la greutatea sarcinii ce urmeaza a fi manevrate , numarul punctelor de
legare a sarcinii si numarul punctelor de sprijin pe care trebuie sa aseze
semifabricatul pentru manevrarea si pozitionarea sigura a acestuia. Ulterior se va
semnaliza din punct de vedere SSM locul de depozitare a semifabricatelor.
Montajul grinzilor prefabricate se va face cu ajutorul automacaralei tinand cont de
greutatea acestora. Lucratorii care vor directiona aceste grizi vor utiliza funii suficient de
lungi pentru a nu intra in raza de actiune a automacaralei si pentru a pozitiona grinzile de
pe pozitii sigure. Intreaga lucrare de montaj a grinzilor va fi supravegheata de catre
conducatorul locului de munca. Definitivarea montarii grinzilor (suduri , asamblari
mecanice, etc) se va face imediat dupa pozitionare evitand nefixarea uneia sau a mai
multor grinzi de pe o zi pe alta de lucru.

4
Turnari branturi si lucrari de finisare
Montajul cofrajelor dintre grinzi se va face de pe schele motate sub nivelul grizilor
penru accesul in siguranta a lucratorilor ce executa lucrari la inaltime . In cazul in care
conformatia terenului nu permite pozitionarea schelelor pe toata suprafata de lucru
(cursuri de apa, teren mlastinos, etc) , lucrarile vor fi executate de alpinisti utilitari iar
protectia impotriva caderii de la inaltime va fi asigurata cu ajutorul plaselor de protectie si
a EIP specific lucrului la inaltime ( casca de protectie, coarda de siguranta, centura de
siguranta). Dupa executarea cofrajului se va proceda la montajul armaturii . Fierul beton
va fi manevrat cu ajutorul automacaralei. Turnarea betonului se va face cu ajutorul uneia
sau a mai multor pompe de beton. Lucratorii vor acorda o atentie deosebita activitatilor ce
se desfasoara pe marginile grinzilor, pentru a evita caderile de la inaltime.Dupa
maturarea betonului se va trece la impermeabilizarea puntii, la punerea articulatiilor si la
lucrarile secundare ( parapeti, guardrail, etc).

Atentie!
Lucrarile care se desfasoara in imediata vecinatate a liniilor
aeriene de distributie si transport energie electrica vor fi
reglementate dupa cum urmeaza:

 
Tensiunea nominală a instalaţiei [kV] 1–20kv 110kv 220kv 400kv
   
Distanţa minimă de
vecinătate [m] la instalaţii
 executarea lucrărilor în exterioare  0,6-2  1,1-3  2,5-5
1,6-4
instalaţii electrice
 

5
Evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, materialele utilizate , echipamentele de munca
utilizate, deplasarea personalului, organizarea santierului

Muncitor necalificat

CONSECINŢA MAXIMĂ

PROBABILITATECLASA DE
CLASA DE GRAVITATE

RISCNIVEL DE
COMPONENŢ FACTORII DE
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC
A SISTEMULUI RISC
( descriere, parametrii)

PREVIZIBILĂ
DE MUNCĂ IDENTIFICATI

0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Lovire de către mijloace de ridicat si transportat, ce se deplaseaza în santier în vederea
Deces 7 1 3
PRODUCŢIE RISC MECANIC aprovizionării cu materii prime.
2. Lovire, strivire cap, corp, membre superioare şi/sau inferioare la căderea sarcinii din mijloacele
Deces 7 1 3
de ridicat pe timpul efectuării operaţiei de manipulare materii prime.
4. Lovire corp lucrător (muncitor necalificat) la ruperea sârmei pe durata efectuării operaţiei de
INV. gr.III 4 2 3
îndreptare şi/sau precomprimare a oţelului pentru realizarea armăturilor metalice.
5. Prindere mână antrenare membre, corp de către organele de maşini în mişcare ale
echipamentelor de munca de la locul de muncă, cuplaje, maşini de găurit, polizoare, vibratoare DECES 7 1 3
etc.
6. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare din cauza unor scurgeri libere de ulei, apă, beton,
INV. gr.III 4 1 2
provenite de la neetanşeităţi ale conductelor, furtunilor etc.
7. Pornirea accidentală a unor mecanisme, mijloace de transport si ridicat datorită unor frâne
DECES 7 2 4
defecte, a neasigurarii acestora de către conducători pe durata manipulării de materiale.
8. Deplasări sub efectul gravitaţiei, căderea de obiecte de la înălţime din cauza unor podine
nerezistente la greutatea omului si/sau a materialelor depozitate, fără consolă (copertină) din DECES 7 2 4
plasă de sârmă pentru prevenirea căderii de obiecte.
9. Deplasări sub efectul gravitaţiei, răsturnarea maşinilor de ridicat, de transportat materiale etc.
DECES 7 1 3
din cauza denivelărilor solului, a asigurării, poziţionării necorespunzătoare.
10. Surpare, alunecare pământ pe durata lucrărilor de sprijiniri, cofrare pentru fundaţii, din cauza
DECES 7 2 4
consolidării defectuoase a pereţilor, a neasigurării acestora spre vecinătăţi.
11. Prăbuşire schelă la încărcarea acesteia peste sarcina admisă. DECES 7 1 3
12. Cădere de la înălţime de pe scări şi schele interioare care nu sunt prevăzute cu scări
DECES 7 1 3
corespunzătoare de acces sau nu prezintă balustradă superioara
13. Lovire, strivire, tăiere membre în timpul preluării, materiei prime, a geamurilor din mijlocul de
Inv. gr.III 4 2 3
ridicat sau transportat.
14. Plaga tăiată, înţepată la contactul cu suprafeţele înţepătoare, tăioase ale sculelor, pieselor, ITM 3-45 2 5 3

6
geamurilor, folosite la îndeplinirea sarcinii de lucru. zile
FACTORI DE 15. Arsuri superficiale ale membrelor superioare la contactul cu suprafeţele fierbinţi ale pieselor,
ITM 3-45 2 4 2
RISC TERMIC subansamble, la efectuarea sarcinii de muncă etc.
FACTORI DE 16. Desprindere, deteriorare tegumentara a membrelor superioare (palma) din cauza temperaturii
ITM 3-45 2 4 2
RISC TERMIC scazute a suprafetei metalice a mijlocului de productie.
FACTORI DE 17. Electrocutare prin atingere directă din cauza unor defecte de protecţie sau a unor defecte de
DECES 7 1 3
RISC ELECTRIC izolaţie a cablurilor de alimentare sau a instalaţiei electrice.
18. Electrocutare prin atingere indirectă din cauza unor defecţiuni a instalaţiei de împământare şi
DECES 7 1 3
legare la nul sau din lipsa unor circuite de protecţie, aparitiei tensiunii de pas
MEDIUL DE FACTORI DE 19. Afecţiuni ale aparatului respirator (gripe, bronşite, viroze) din cauza temperaturilor reci, a ITM 3-45 3
2 5
MUNCĂ RISC FIZIC viscolului, vântului, a curenţilor puternici şi a schimbărilor mari de temperatură. zile
ITM 3-45
20. Umiditatea relativă ridicată a aerului lucru in aer liber 2 4 2
zile
ITM 3-45
21. Curenţi de aer puternici, la efectuarea sarcinii de muncă pe durata sarcinii de munca 2 4 2
zile
22. Afecţiuni ale urechii din cauza zgomotului de fond existent in mediul de lucru de la mijloacele
ZGOMOT INV. gr.III 4 1 2
de transport, ridicat, compresoare etc.
ILUMINAT 23. Nivel de iluminare scăzut atât pe căile de acces cât la locul de muncă. INV. gr.III 4 1 2
24. Calamităţi naturale – colaps (seism, trăsnet, vânt, grindină, viscol prăbuşiri de teren, schele,
DECES 7 1 3
eşafoade etc.)
FACTORI DE 25. Afecţiuni ale căilor respiratorii din cauza prezenţei in mediul de muncă a diverselor pulberi de ITM 3-45 2
2 4
RISC CHIMIC ciment, praf, gaze de eşapament etc. zile
SARCINA DE 26. Afecţiuni ale sistemului osteo–musculo-articular din cauza efortului depus la manipularea ITM 45 –
3 4 3
MUNCĂ manuala a maselor, transport greutăţi mai mari decât sarcina admisă. 180 zile
27. Afecţiuni digestive si/sau respiratorii din cauza prafului de ciment, a gazelor de eşapamet, a
INV gr. III 4 2 3
degajărilor de gaze (CO, NO, O3, etc.) în mediu de muncă.
28. Asigurarea si utilizarea de echipamente de munca , EIP, unelte, scule decalibrate,
DECES 7 2 4
necorespunzătore sarcinii de muncă pentru personalul din subordine.
29. Organizarea defectuoasă a operaţiilor de încărcare- descărcare, asigurarea improprie a
accesului la înălţime, neverificarea cofrajelor, schelelor înainte de turnare (scări improvizate, DECES 7 2 4
neasigurate, lipsa semnalizărilor de securitate).
ACŢIUNI 30. Lovire membre din cauza efectuării greşite a operaţiei de manevrare a materialelor, a roabei,
EXECUTANT Inv gr. III 4 2 3
GREŞITE a altor mijloace de transport cu acţionare manuală.
31. Executarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă. Inv. gr.III 4 2 3
32. Staţionarea personalului muncitor necalificat în zona de descărcare a betonului din mijlocul de
DECES 7 1 3
transport, sub şi în raza utilajului de ridicat, sub conductele pompei debeton
33. Lovire, strivire membre din cauza alunecării, rostogolirii, răsturnării materiilor prime
ITM 3-45 2 4 2
depozitate necorespunzător  în vederea transportării.
34. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, dezechilibrare de materiale, piese depozitate ITM 3-45
2 5 3
necorespunzător, în timpul deplasării între punctele de lucru. zile
35. Cădere de la joasă înălţime la efectuarea operaţiei de depozitare a materialelor în rastel sau
DECES 7 1 3
în timpul descărcării unui mijloc de transport marfă.
36. Căderea de la înălţime din cauza neatenţiei la deplasarea pe schele , eşafodaje, vinciuri; pe DECES 7 1 3
durata supravegherii efectuării unor săpături din cauza poziţionării greşite; păşire în gol,

7
dezechilibrare sau alunecare,de pe schela, eşafodaj etc, neutilizarii EIP specific
37. Cădere scule, materiale, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a codului de semnalizare
DECES 7 1 3
între operatori.
38. Nesincronizarea la lucrul a echipei la efectuarea operaţiei de transportare a unui material
DECES 7 1 3
lung si greu de mai multe persoane.
39. Deplasări, staţionări în zone periculoase în timpul desfăşurării sarcinii de muncă (căi de
DECES 7 1 3
acces, mijloace auto, de transportat si ridicat, echipamente tehnice ).
40. Strivire, plăgii ale membrelor din cauza neutilizării EIP-ului din dotare. ITM 3-45
3 3 3
zile
41. Utilizarea de scule, unelte necorespunzătoare sau decalibrate la îndeplinirea sarcinii de
ITM 3-45 2 4 2
muncă.
42. Accidente de traseu datorită nerespectării legislaţiei rutiere. DECES 7 1 3

Masuri ptr. eliminarea sau diminuarea riscurilor

NIVEL MĂSURI PROPUSE


Nr. RASPU TERM
FACTOR DE RISC DE NOMINALIZAREA MĂSURII
crt. NDERI ENE
RISC
1. Lovire de către mijloace de ridicat si 1.1. Exploatarea (manipularea-manevrarea) mijloacelor de transport va fi deservită de persoane
transportat, ce se deplaseaza în autorizate şi instruite în acest scop.
santier în vederea aprovizionării cu 1.2. Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate, corespunzătoare
materii prime. standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizate prin lumini de culoare roşie.
1.3. Când este necesar, în zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de transport
sau se vor stabili posturi de supraveghere şi dirijare a circulaţiei.
1.4. Pe timp de noapte căile de circulaţie trebuie iluminate corespunzător standardelor în
3
vigoare.
1.5. Căile de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere, curate, asigurate împotriva
pericolului de alunecare şi derapare.
1.6. Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în conformitate cu condiţiile de muncă
şi prevederile Legii nr.319/ 2006
1.7. Executanţii care îşi desfăşoară activitatea in imediata vecinătate a mijloacelor de ridicat şi
transportat vor respecta o distanţă minimă de siguranţă pentru evitare accidentării.
2. Lovire, strivire cap, corp, membre 3 2.1. Executanţii vor fi instruiţi periodic cu privire la prevederile instrucţiunilor de lucru si a celor
superioare şi/sau inferioare la căderea proprii specifice locului de muncă.
sarcinii din mijloacele de ridicat pe 2.2. Efectuarea controlului medical în conformitate cu prevederile legale
timpul efectuării operaţiei de 2.3. Executanţii care îşi desfăşoară activitatea in imediata vecinătate a mijloacelor de ridicare -
manipulare materii prime. transportare vor respecta o distanţă minimă de siguranţă pentru evitare accidentării
2.4. Verificarea înaintea începerii lucrului a capacităţii psiho fiziologice a salariaţilor.
2.5. Respectarea instructiunilor stabilite la deplasarea în incinta societăţii, a semnalizării,
indicatoarelor existente şi a zonelor periculoase; 
2.6. Efectuarea instructajului periodic în conformitate cu prevederile legale;
2.7. Legarea sarcinilor manevrate cu mijloace de ridicat se va efectua doar de către lucrători
autorizaţi în acest sens de către organele abilitate ISCIR şi doar prin folosirea de organe de
legare şi dispozitive de prindere certificate şi verificate ISCIR.

8
2.8. Conducătorii locului de muncă vor asigura şi vor verifica cunoaşterea de către legătorii de
sarcină a prevederilor măsurilor de securitate pentru legătorii de sarcină, stabilite prin
instrucţiunile proprii şi în concordanţă cu prescripţiile tehnice ISCIR în vigoare
4. Lovire corp lucrător (muncitor 4.1. Lucrătorii angrenaţi în procesul de precomprimare prin înfăşurarea sârmei sub tensiune, vor
necalificat) la ruperea sârmei pe durata trebui să-şi însuşească şi să respecte normele specifice legătorilor de sarcină precum şi sistemul
efectuării operaţiei de îndreptare şi/sau de semnalizare la distanţă privind manipularea maşinilor de ridicat.
precomprimare a oţelului pentru 4.2. Se interzice utilizarea macaralei din dotarea utilajului de înfăşurare sub tensiune în alte
realizarea armăturilor metalice. scopuri decât ridicarea sau coborârea depănătorului de sârmă sau acţionarea ei de către
persoane neautorizate.
4.3. Se interzice efectuarea precomprimării pe vreme ploioasă sau cu descărcări electrice
atmosferice.
3 4.4. Înaintea începerii lucrului utilajului de înfăşurare a sârmei sub tensiune se va verifica:
- montarea corectă a principalelor părţi componente ale utilajului;
- corectitudinea conexiunilor electrice;
- legătura la pământ a instalaţiei;
- traseul sârmei de înfăşurare de la colac până la ieşirea în urma utilajului;
- aşezarea corectă a lanţului Gall (cu care angrenează căruciorul inferior al maşinii), atât pe
peretele construcţiei cât şi printre elementele de ghidare de pe căruciorul respectiv.
4.5. Respectarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii si a prevederilor instrucţiunilor de
lucru.
5. Prindere mână antrenare membre, 5.1. Este interzisă muncitorilor necalificaţi intervenţia şi lucrul cu/la echipamentele tehnice din
corp de către organele de maşini în dotarea şantierelor care necesită calificări şi autorizări speciale.
mişcare ale echipamentelor de munca 5.2. Pentru echipamentele de munca cu care li se permite desfăşurarea unor operaţiuni (gen:
de la locul de muncă, cuplaje, maşini bormaşini, flexuri etc.) se va verifica existenţa şi starea protectorilor de la organele de lucru în
de găurit, polizoare, vibratoare etc. 3 mişcare şi vor fi acceptate doar acelea care sunt conforme cu legislaţia de securitate şi sănătate
în muncă.
5.3. Pe timpul utilizării echipamentelor respective vor purta EIP corespunzător, cu mânecile
salopetelor prinse şi vor respecta distanţele de siguranţă în zona organelor de maşini în mişcare.
5.4. Verificarea periodică a stării psihofiziologice.
7. Pornirea accidentală a unor 7.1. Înaintea începerii lucrului conducătorul locului de muncă, va verifica starea mijloacelor de
mecanisme, mijloace de transport şi ridicat şi nu vor permite utilizarea acestora în cazul prezentării unor defecţiuni la sistemul de
ridicat datorită unor frâne defecte, a direcţie, frânare, rulare decât după reparare.
neasigurarii acestora de către 7.2. Înaintea începerii lucrului conducătorul locului de muncă va verifica starea psihofiziologică a
conducători pe durata manipulării de 4 conducătorilor de echipamente de transport, ridicat şi nu va permite începerea lucrului celor care
materiale. nu prezintă o stare corespunzătoare.
7.3. Periodic se va verifica nivelul de cunoştinţe profesionale a lucrătorilor, muncitorii necalificaţi
fiind prelucraţi permanent asupra riscurilor prezenţei lor în zonele de acţiune ale mijloacelor
respective şi măsurilor preventive pe care trebuie să le adopte.
8. Deplasări sub efectul gravitaţiei, 4 8.1. Verificarea zilnică, înainte de începerea lucrului, a stării psihofiziologice a lucrătorilor. 
căderea de obiecte de la înălţime din 8.2. Periodic se va verifica nivelul de cunoştinţe profesionale a angajaţilor.
cauza unor podine nerezistente la 8.3. Amplasarea, în consolă, deasupra zone circulate, a plaselor (copertinei) de protecţie
greutatea omului si/sau a materialelor împotriva căderilor de obiecte (scule, materiale etc.
depozitate, fără consolă (copertină) din 8.4. Semnalizarea zonei periculoase, marcarea acestora, iluminarea de protecţie si de avertizare
plasă de sârmă pentru prevenirea pe timp nefavorabil (întunecos).
căderii de obiecte. 8.5. Efectuarea instructajului periodic în conformitate cu prevederile legale

9
8.6. Efectuarea controlului medical în conformitate cu prevederile legale
9. Deplasări sub efectul gravitaţiei, 9.1. Verificarea zilnică, înainte de începerea lucrului, a stării psihofiziologice a lucrătorilor. 
răsturnarea maşinilor de ridicat, de 9.2. Când este necesar, în zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de transport
transportat materiale, etc. din cauza sau se vor stabili posturi de supraveghere şi dirijare a circulaţiei.
denivelărilor solului, a asigurării, 9.3. Pe timp de noapte căile de circulaţie trebuie iluminate corespunzător standardelor în
poziţionării necorespunzătoare. vigoare.
9.4. Căile de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere, curate, asigurate împotriva
3 pericolului de alunecare şi derapare.
9.5. Pentru lucrările de săpături şi sprijiniri trebuie întocmit un plan de securitate care să
cuprindă: precizări asupra straturilor, a existenţei apelor subterane care pot conduce la
alunecarea terenului, a existentei unor construcţii sau instalaţii subterane, a unor cabluri etc.
9.6. Instruirea conducătorilor de echipamente tehnice de transport şi ridicat înainte de începerea
programului privind necesitatea respectării instrucţiunilor de lucru
9.7. Respectarea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii.
10. Surpare, alunecare pământ pe durata 10.1. Adoptarea unor soluţii tehnice care să elimine pericolele de accidentare.
lucrărilor de sprijiniri, cofrare pentru 10.2. Circulaţia pe cofraje (după montarea armăturii) pentru transportul betonului se va face pe
fundaţii, din cauza consolidării podine aşezate pe capre, cu o lăţime de cel puţin 1,2 m.
defectuoase a pereţilor, a neasigurării 10.3. Asigurarea peretelui spre vecinătăţi prin turnarea unui sprijin suplimentar şi, după întărire,
acestora spre vecinătăţi. 4 continuarea lucrărilor pentru fundaţie.
10.4. Se vor prevedea, peste conducte, podeţe de trecere pentru transportul materialelor,
precum şi pentru zonele care traversează locuri cu circulaţie intensă.
10.5. Realizarea unei demarcaţii efective între zona şantierului şi vecinătăţi (panouri continue,
rezistente la şocuri).
11. Prăbuşire schelă la încărcarea 11.1. Calitatea materialului lemnos utilizat la confecţionarea podinelor si schelelor trebuie să
acesteia peste sarcina admisă. corespundă proiectului de execuţie.
11.2. Înainte de utilizare, podinele auxiliare, aşezate pe sol, pe calupuri de lemn, se supun unei
încercări statice duble faţă de încărcătura preconizată.
11.3. Podinele de lucru trebuie să aibă suprafaţa continuă.
11.4. Rosturile între panourile sau dulapii podinei nu trebuie să fie mai mari de 10 mm. Pe
suprafaţa podinei în pantă sau curbă se fixează şipci împotriva alunecării la distanţă de 300-
400mm.
11.5. Schele mobile trebuie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.
3 11.6. Realizarea schelelor pentru accesul la locul de muncă conform planului de montare
conceput în funcţie de forma si dimensiunile concrete ale cofrajului. Schela trebuie să fie dotată
cu scară de acces pe nivele, balustrade de protecţie la nivelul de lucru, ancorată si sprijinită
exterior conform formei construcţiei.
11.7. Amplasarea de platforme de lucru, peste tot unde situaţia o impune, pentru facilitarea
manipulărilor manuale a maselor şi materiale.
11.8. Este interzisă circulaţia pe planşee înainte ca acestea să fi fost bine consolidate şi
verificate în prealabil.
11.9. Lucrătorii muncitori necalificaţi care transportă mase de dimensiuni şi greutăţi mari vor fi
repartizaţi uniform pe toate părţile acestora.
12. Cădere de la înălţime de pe scări si 3 12.1. Pentru evitarea căderilor de la înălţime se vor respecta prevederile Anexei nr.4 din HG nr.
schele interioare care nu sunt 300/2006. În acest sens se vor lua măsuri privind:
prevăzute cu scări corespunzătoare de - asigurarea de balustrade de protecţie a perimetrului;

10
acces sau nu prezintă balustradă - asigurarea, contra căderilor în gol, a deschiderilor ferestrelor, a zonei casei scărilor etc.
superioară - pentru lucrările de săpături şi sprijiniri trebuie întocmit un plan de securitate care va cuprinde
detalii despre sol, ape subterane, conducte, construcţii, instalaţii subterane, modul de asigurare
a asistenţei tehnice si organizatorice;
- montarea unei balustrade continue, la nivelul superior al cofrajului, deplasabilă cu cofrajul,
rezistentă la o eventuală deversare de pământ;
- marcarea şi iluminarea de protecţie şi de avertizare a zonelor periculoase.
- verificarea zilnică a stării tehnice a centurii de siguranţă;
- se vor acoperi şi îngrădi cu balustrade executate pe tot conturul, cu o înălţime de cel puţin 1 m,
golurile din planşeele clădirilor în construcţie pe care se execută lucrări sau e posibil să se
circule; golurile vor fi marcate cu indicatoare de pericol.
12.2. Se va folosi încălţăminte de protecţie şi echipament pentru lucru la înălţime specific
activităţii desfăşurate.
12.3. Zilnic înaintea începerii programului conducătorul locului de muncă va verifica starea
psihofiziologică a personalului si nu vor fi admişi la lucru cei care prezintă o stare
necorespunzătoare.
12.4. Efectuarea instructajului periodic în conformitate cu prevederile legale
12.5. Efectuarea controlului medical conformitate cu prevederile legale
13. Lovire , strivire, tăiere membre în 13.1. Se interzice manipularea de către un singur salariat a maselor cu centre de greutate
timpul preluării, materiei prime, a excentrice, care pot genera dezechilibrări.
geamurilor din mijlocul de ridicat sau 13.2. Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere
transportat. corespunzătoare.
13.3. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare în acelaşi timp a maselor care sunt
instabile între ele.
3
13.4. Manipularea şi transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafeţe tăietoare
sau care datorită naturii lor pot produce leziuni ale mâinilor se va face numai cu palmare.
13.5. Respectarea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii la locul de
muncă, efectuarea numai a acelor operaţiuni pentru care muncitorul necalificat a fost instruit,
respectiv unde a fost repartizat de conducătorul locului de muncă. 
13.6. Folosirea corectă si curentă a EIP din dotare.
14. Plaga tăiată, înţepată la contactul cu 14.1. Uneltele de percuţie (ciocane, dălţi, căpuitoare şi toate uneltele de mână similare) vor fi
suprafeţele înţepătoare, tăioase ale executate din oţeluri corespunzătoare, în aşa fel încât sub acţiunea eforturilor la care sunt
sculelor, pieselor, geamurilor, folosite supuse în timpul lucrului, partea activă să nu sufere deformări permanente, fisuri sau desprinderi
la îndeplinirea sarcinii de lucru. de aşchii.
14.2. Folosirea uneltelor de percuţie deformate, înflorite, ştirbite sau improvizate este interzisă.
14.3. Dacă uneltele de mână cu acţionare electrică sau pneumatică sunt dotate cu scule ce
3
reprezintă pericol de accidentare, ca pietre de polizor, pânze de fierăstrău, etc., acestea or fi
protejate împotriva atingerii cu apărători, carcase.
14.4. Verificarea înainte de începerea lucrului a sculelor şi materialelor folosite în procesul de
muncă şi se vor lua măsuri de remediere în cazul constatării unor defecţiuni.
14.5. Respectarea instrucţiunilor de lucru şi a instructiunilor de securitate şi sănătate în muncă.
14.6. Conducătorul locului de muncă va verifica purtarea corectă şi curentă a EIP-ului din
dotarea muncitorilor necalificaţi.
17. Electrocutare prin atingere directă din 3 Măsurile ce se vor lua împotriva riscurilor de electrocutare prin atingere directă vor fi:
cauza unor defecte de protecţie sau a 17.1. Verificarea existenţei şi continuităţii acoperirii cu materiale electroizolante ale părţilor active

11
unor defecte de izolaţie a cablurilor de (izolarea de protecţie) ale componentelor electrice.
alimentare sau a instalaţiei electrice. 17.2. Acoperiri cu învelişuri exterioare rezistente la şocuri mecanice a conductoarelor de
alimentare sau suspendarea acestora pentru evitarea deteriorării mecanice.
17.3. Scoaterea de sub tensiune a instalaţiei sau a echipamentului electric la care urmează a se
efectua lucrări şi verificarea lipsei de tensiune.
17.4. Utilizarea de dispozitive speciale pentru legări la pământ şi în scurtcircuit.
17.5. Intervenţiile la instalaţiile electrice se vor face numai de personal calificat în meseria de
electrician, autorizat şi instruit pentru lucrul respectiv.
17.6. Utilizarea echipamentului individual de protecţie cu ocazia intervenţiilor la echipamentele
electrice.
18. Electrocutare prin atingere indirectă 18.1. Măsuri de protecţie principale:
din cauza unor defecţiuni a instalaţiei - legarea la pământ;
de împământare şi legare la nul sau - legarea la nul de protecţie;
din lipsa unor circuite de protecţie, - izolarea suplimentară de protecţie aplicată utilajului în procesul de muncă;
aparitiei tensiunii de pas - separarea de protecţie.
18.2. Măsuri de protecţie secundare:
- izolarea amplasamentului;
- egalizarea şi/sau dirijarea potenţialelor;
3 - deconectarea automată în cazul apariţiei unei tensiuni sau unui curent de defect periculoase;
- folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante.
18.3. Se va interzice orice intervenţie la componentele instalaţiei electrice fără scoaterea
acesteia de sub tensiune, prin acţionarea întrerupătoarelor de circuit
18.4.Este interzis lucrul la distante de LEA mai mici decat: 1m pentru LEA pana la 1 kV, 2,5 m
pentru LEA până la 20 kV inclusiv; 3 m pentru LEA cu tensiuni între 25kV şi 35 kV; 4,0 m pentru LEA
cu 110 kV; 5,0 m pentru LEA de 220 kV şi 6,0 m pentru LEA de 400 kV
18.5.Se vor efectua verificari ale rezistentei la impamantare ale instalatiei electrice din santier
18.6.Se vor utiliza numai echipamente de munca si cabluri electrice intacte si conforme
19. Afecţiuni ale aparatului respirator 19.1. Dotarea personalului cu EIP corespunzător (haine vătuite, bocanci îmblăniţi, mănuşi
(gripe, bronşite, viroze) din cauza protecţie) conf. normativului propriu.
temperaturilor reci, a viscolului, 19.2. Se vor asigura spaţii speciale pentru încălzirea personalului pe perioada anotimpului
vântului, a curenţilor puternici şi a rece şi acordare ceai conf. Ord.99/2000.
3
schimbărilor mari de temperatură. 19.3. Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în conformitate cu condiţiile de
muncă şi prevederile Legii nr.319/ 2006;
19.4. În timpul anotimpului rece, în cazul lucrului în încăperi, uşile şi ferestrele se vor păstra
închise, pentru evitarea pătrunderii aerului rece. 
24. Calamităţi naturale – colaps (seism, 24.1. Instruirea salariaţilor în domeniul situaţilor de urgenţă conform Ordinului Ministrului
trăsnet, vânt, grindină, viscol prăbuşiri Administraţiei şi Internelor nr.712/23 iunie 2005 pentru aprobarea „Dispoziţiilor privind instruirea
de teren, schele, eşafoade etc.). salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii şi instruirea în domeniul protecţiei civile”.
3
24.2. Instruirea salariaţilor cu privire prevederile Legii 481/2004, privind protecţia civilă,
modificată şi completată prin Legea nr.212 din 24 mai 2006, precum si al modului de intervenţie
si de comportare in caz de calamităţi naturale.
26. Afecţiuni ale sistemului osteo- 3 26.1. Respectarea întocmai a sarcinilor şi a tehnologiei de lucru.
musculo- articular din cauza efortului 26.2. Se vor evita transporturile greutăţilor mari, peste limita admisă.
depus la împingerea manuală a 26.3. Respectarea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii la locurile de
cărucioarelor de transport materii muncă.

12
prime, transport greutăţi mai mari 26.4. Utilizarea EIP corespunzător;
decât sarcina admisă. 26.5. Conducerea societăţii va respecta prevederile din HG nr.1051/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri
pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.
27. Afecţiuni digestive si/sau respiratorii 27.1. Verificarea zilnică, înainte de începerea lucrului, a stării psihofiziologice a lucrătorilor
din cauza prafului de ciment, a muncitori necalificaţi. 
gazelor de eşapamet, a degajărilor de 27.2. Respectarea instrucţiunilor de lucru şi a sarcinii de muncă.
gaze (CO, NO, O3, etc.) în mediu de 27.3. Lucrătorii vor purta, conform normativului propriu şi a HG nr. 1048/2006 privind cerinţele
muncă. 3 minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale
de protecţie la locul de muncă, echipamentul de protecţie şi de lucru corespunzător condiţiilor de
mediu în care îşi desfăşoară activitatea.
27.4. Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în conformitate cu condiţiile de
muncă şi prevederile Legii nr.319/ 2006.
28. Asigurarea si utilizarea de 28.1. Utilizarea sculelor corespunzătoare îndeplinirii sarcinii de muncă.
echipamente de munca, EIP, unelte, 28.2. Sculele şi uneltele vor fi păstrate în truse sau cutii, pentru a se evita împrăştierea lor sau
scule decalibrate, necorespunzătore căderea de la înălţime.
sarcinii de muncă pentru personalul 4 28.3. Sculele de dimensiuni mici pot fi prinse şi de ochiuri special prevăzute în centurile de
din subordine ; siguranţă, adaptate pentru fiecare unealtă în parte;
28.4. Nu se admite folosirea unor scule şi unelte improvizate în timpul lucrului
28.5. Efectuarea periodică a instructajului la locul de muncă.
29. Organizarea defectuoasă a operaţiilor 29.1. Operaţiile de încărcare-descărcare trebuie executate numai sub supravegherea
de încărcare - descărcare, asigurarea permanentă a conducătorului formaţiei de lucru, instruit special în acest scop, care va stabili şi
improprie a accesului la înălţime, procedeul de lucru nepericulos.
neverificarea cofrajelor, schelelor 29.2. Alegerea mijloacelor ajutătoare pentru operaţiile de încărcare - descărcare (unelte,
înainte de turnare (scări improvizate, cărucioare) trebuie făcută de către conducătorul formaţiei de lucru, în funcţie de felul, volumul si
neasigurate, lipsa semnalizărilor de greutatea materialului, de natura terenului si tipul mijlocului de transport.
securitate). 4 29.3. La încărcarea şi descărcarea mijloacelor de transport, muncitorii trebuie astfel aşezaţi încât
să nu se lovească între ei, cu uneltele de lucru sau cu materialele care se manipulează.
29.4. Realizarea unei demarcaţii efective între zona şantierului si vecinătăţi ( panouri continue,
rezistente la şocuri)
29.5. Căile de circulaţie , inclusiv scările mobile , scările fixe, cheiurile şi rampele de încărcare,
trebuie să fie calculate, plasate, amenajate accesibil astfel încât să poată fi utilizate uşor, în
deplină securitate şi în conformitate cu destinaţia lor.
30. Lovire membre din cauza efectuării 30.1. Respectarea instrucţiunilor de lucru, a sarcinilor de serviciu şi tehnologiei de lucru. 
greşite a operaţiei de manevrare a 30.2. Personalul va fi instruit şi testat cu privire la conţinutul sarcinii de muncă şi al instrucţiunilor
materialelor, a roabei, căruciorului, a 3 specifice locului de muncă .
altor mijloace de transport cu acţionare 30.3. Încărcarea cărucioarelor, care sunt deplasate manual prin împingere, se va face in aşa fel
manuală. încât lucrătorul să poată observa calea de circulaţie din faţa căruciorului.
31. Executarea de operaţii neprevăzute 31.1. Verificarea zilnică, înainte de începerea lucrului, a stării psihofiziologice a lucrătorilor
prin sarcina de muncă. muncitori necalificaţi. 
31.2. Respectarea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi de securitatea muncii la locul de muncă,
3 efectuarea numai a acelor operaţiuni pentru care a fost instruit şi unde a fost repartizat de
conducătorul locului de muncă.
31.3. Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în conformitate cu condiţiile de
muncă şi prevederile Legii nr.319/ 2006

13
32. Staţionarea personalului muncitor 32.1. Se interzice accesul personalului muncitor necalificat în zona de turnare, unde este pericol
necalificat în zona de descărcare a de cădere a betonului. Dacă din punct de vedere tehnologic, acest lucru nu este posibil, se vor
betonului din mijlocul de transport, sub amenaja viziere de protecţie.
şi în raza utilajului de ridicat, sub bena 32.2. Circulaţia pe cofraje (după montarea armăturii) pentru transportul betonului se va face pe
de beton. podine aşezate pe capre, cu o lăţime de cel puţin 1,2m.
32.3. Se vor prevedea podeţe de trecere peste conductele pentru transportul betonului, care
traversează locuri cu circulaţie intensă.
3
32.4. Se interzice personalului muncitor necalificat să stea sub bena de beton.
32.5. La transportul betonului pe verticală şi orizontală, se interzice staţionarea personalului
muncitor necalificat sub şi în raza utilajului de ridicat.
32.6. Înainte de începerea turnării betonului, se va verifica starea tehnică a benei şi accesoriilor,
inclusiv dispozitivul de agăţare la cârligul macaralei.
32.7. Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în conformitate cu condiţiile de
muncă şi prevederile Legii nr.319/ 2006.
34. Cădere la acelaşi nivel prin 34.1. Curăţarea căilor de acces şi traseelor pe timp de iarnă şi dotarea cu EIP corespunzător
împiedicare, dezechilibrare de (bocanci/ cizme cu talpă cauciuc/ antiderapantă).
materiale, piese depozitate 34.2. Căile de acces şi de circulaţie la locul de muncă şi între punctele de lucru vor fi curăţate şi
necorespunzător, în timpul deplasării bine întreţinute.
între punctele de lucru. 34.3. Amplasarea indicatoarelor de securitate în locurile care prezintă pericole, instruirea
personalului privind respectarea acestora.
3 34.3. În interiorul clădirilor căile de circulaţie şi acces, respectiv uşile dintre acestea trebuie să fie
libere de orice obstacol, astfel încât să fie utilizate permanent fără nici o dificultate.
34.4. Fiecare loc de muncă va fi iluminat corespunzător atât ziua cât şi noaptea.
34.5. Conducerea societăţii va urmări ca lucrătorii muncitori necalificaţi care execută lucrări de
manipulare şi transport prin purtare să primească o instruire adecvată şi informaţii privind
manipularea şi transportul prin purtare;
34.6. Verificarea zilnică înainte de începerea lucrului a stării psihofiziologice a personalului. 
35. Cădere de la joasă înălţime la 35.1. Prevederea de balustrade sau bare de protecţie la toate locurile la înălţime.
efectuarea operaţiei de depozitare a 35.2. Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în conformitate cu condiţiile de lucru.
materialelor în rastel sau în timpul 35.3. Dotarea şi utilizarea cu EIP corespunzător (centură de siguranţă, cască protecţie, etc.).
descărcării unui mijloc de transport 35.4. Scările rezemate trebuie sa fie rezistente şi uşoar, conform standardelor in vigoare.
3
marfă. 35.5. Picioarele scărilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scărilor si căderea
lucrătorului.
35.6. În cazul în care condiţiile de lucru permit fixarea scării de sus, atunci se fixează cârligele de
la capetele superioare ale ramelor longitudinale.
36. Căderea de la înălţime din cauza: 3 36.1. Pentru evitarea căderilor de la înălţime se vor respecta prevederile Anexei nr.4 din
neatenţiei la deplasarea pe schele, Hotărârea Guvernului României nr. 300/2006 În acest sens se vor lua măsuri privind:
eşafodaje, vinciuri; pe durata - asigurarea de balustrade de protecţie a perimetrului;
supravegherii efectuării unor săpături - asigurarea, contra căderilor în gol, a deschiderilor ferestrelor, a zonei casei scărilor etc.
din cauza poziţionării greşite; păşire în - pentru lucrările de săpături şi sprijiniri trebuie întocmit un plan de securitate care va cuprinde
gol, dezechilibrare sau alunecare de detalii despre sol, ape subterane, conducte, construcţii, instalaţii subterane, modul de asigurare
pe schela, eşafodaj etc, neutilizarii EIP a asistenţei tehnice si organizatorice;
specific - montarea unei balustrade continue, la nivelul superior al cofrajului, deplasabilă cu cofrajul,
rezistentă la o eventuală deversare de pământ;
- pentru deplasarea lucrătorilor pe latura lungă a construcţiei, neprotejată de balustradă, aceştia

14
vor purta EIP specific căderii în gol, ancorat pe suport flexibil, cu disipator energie;
- marcarea şi iluminarea de protecţie şi de avertizare a zonelor periculoase.
- asigurarea cu centura de siguranţă la efectuarea lucrărilor la o înălţime mai mare de 1,5 m;
- se vor acoperi şi îngrădi cu balustrade executate pe tot conturul, golurile din planşeele clădirilor
în construcţie pe care se execută lucrări sau e posibil să se circule;
- toate golurile periculoase vor fi închise sau îngrădite cu parapeţi de protecţie.
- golurile de uşi în zidurile exterioare trebuie închise, pentru a opri trecerea lucrătorilor prin ele.
36.2. Se va folosi încălţăminte de protecţie şi echipament pentru lucru la înălţime specific
activităţii desfăşurate.
36.3. Zilnic înaintea începerii programului conducătorul locului de muncă va verifica starea
psihofiziologică a personalului si nu vor fi admişi la lucru cei care prezintă o stare
necorespunzătoare.
36.4. Efectuarea instructajului periodic în conformitate cu prevederile art. 95 - 100 din HG nr.
1425/2006;
36.5. Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în conformitate cu condiţiile de
muncă şi prevederile Legii nr.319/ 2006.
37. Cădere scule, materiale, ca urmare a 37.1. Depozitarea materialelor se va face astfel încât să se excludă pericolul de accidentare,
utilizării necorespunzătoare a codului incendii şi explozii.
de semnalizare între operatori. 37.2. La executarea lucrărilor la înălţime, uneltele manuale vor fi păstrate în genţi rezistente şi
vor fi fixate corespunzător pentru a fi asigurate împotriva căderii.
37.3. În timpul transportului, părţile periculoase ale uneltelor manuale, ca tăişuri, vârfuri, etc., vor
3 fi acoperite cu teci sau apărători adecvate.
37.4. Este interzis ca în timpul lucrului să se aşeze uneltele pe treptele scărilor mobile, schelelor,
tablourilor, etc.
37.5. Montarea de copertine de protecţie: vor avea lăţimea de minimum 1,5 m şi înclinarea de
20% faţă de orizontală; vor fi rezistente, având consolele de preferinţă din metal, iar copertina
din scânduri de 2,5 cm grosime, bătute una lângă alta.
38. Nesincronizarea la lucrul a echipei la 38.1. La efectuarea operaţiilor de manipulare şi transport prin purtare a maselor, se vor repartiza
efectuarea operaţiei de transportare a numai lucrătorii care corespund din punct de vedere fizic.
unui material lung si greu de mai multe 38.2. În cazul în care o sarcină este încărcată, descărcată sau transportată prin purtare,
persoane. concomitent de către mai mulţi muncitori, aceştia vor ridica şi coborî sarcina numai la comanda
conducătorului operaţiei.
38.3. Dacă unele materiale lungi se transportă pe umeri, toţi salariaţii se aşează pe aceeaşi
3 parte a piesei.
38.4. Conducătorul locului de muncă va stabili pentru fiecare salariat ,în conformitate cu fişa
postului , atribuţiile pe care le are de îndeplinit în cadrul unei lucrării complexe. Sarcinile vor fi
date în format scris.
38.5. Respectarea atribuţiilor de lucru si a instrucţiunilor proprii
38.6. Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în conformitate cu condiţiile de
muncă şi prevederile Legii nr.319/2006.
39. Deplasări, staţionări în zone 3 39.1. Pe timp de noapte se va asigura un iluminat fix şi portativ corespunzător la locul
periculoase în timpul desfăşurării intervenţiei.
sarcinii de muncă (căi de acces, 39.2. Locurile care prezintă un risc potenţial de accidentare şi locurile unde se fac revizii şi/sau
mijloace auto, de transportat şi ridicat, reparaţii se indică cu plăcuţe avertizoare.
echipamente tehnice). 39.3. Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în conformitate cu condiţiile de lucru ;

15
39.4. Efectuarea periodică a instructajului la locul de muncă.
40. Strivire, plăgii ale membrelor din 40.1. Instruirea întregului personal privind funcţia şi rolul fiecărui muncitor în desfăşurarea
cauza neutilizării EIP-ului din dotare. procesului de producţie.
40.2. Folosirea corectă a EIP acordat ;
3 40.3. Este interzis a se repartiza de la un loc de muncă la altul, decât acela pentru care a fost
instruit şi dotat cu echipament corespunzător. 
40.4. Verificarea zilnică de către conducătorul formaţiei a utilizării EIP din dotare. 
40.5. Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în conformitate cu condiţiile de lucru.
42. Accidente de traseu datorită Respectarea, cu stricteţe, a prevederilor Codului rutier (Legea nr.49 din 08.03.2006 pentru
nerespectării legislaţiei rutiere. aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu
3
modificările şi completările ulterioare), în care sens cu ocazia instructajelor periodice de
securitatea muncii se vor reaminti lucrătorilor prevederile legale pe această linie.

Fierar betonist

PROBABILITATECLASA DE
CLASA DE GRAVITATE
CONSECINTA MAXIMĂ

RISCNIVEL DE
PREVIZIBILĂ
COMPONENŢ
FACTORII DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC
A
RISC ( descriere, parametrii)
SISTEMULUI
IDENTIFICAŢI
DE MUNCĂ

0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE 1. Prindere mână, antrenare membre, corp de către organele de maşini în mişcare (ştanţă
FACTORI DE
DE acţionată cu motor electric, tambur îndreptare oţel, chei speciale pentru îndoirea manuală etc.). Inv. gr.III 4 2 3
RISC MECANIC
PRODUCŢIE
2. Lovire lucrător şi persoane din imediata vecinătate la executarea operaţiei de fasonare ITM 3-45
2 5 3
manuală a oţelului beton. zile
3. Prindere mâini sau lovire membre inferioare la căderea sau desfacerea accidentală colacilor ITM 3-45
2 5 3
de sârmă pe timpul manipulării. zile
4. Lovire lucrători la montarea armăturilor pretensionate din cauza tecilor neconforme. ITM 3-45
2 5 3
zile
5. Ruperea sârmei pe durata efectuării operaţiei de precomprimare prin înfăşurare. Inv. gr.III 4 2 3
6. Cădere în gol la efectuarea unor lucrări sub nivelul solului.sau caderi de la inaltime. DECES 7 2 4
7. Cădere la acelaşi nivel din cauza unor scurgeri libere de ulei, apă, provenite de la ITM 45 –
3 3 3
neetanşeităţi ale conductelor, furtunilor etc. 180 zile
8. Pornirea accidentală a unor mecanisme, mijloace de transport si ridicat datorită unor frâne
defecte, a neasigurarii acestora de către conducători pe durata efectuării transportului de DECES 7 2 4
materiale.

16
9. Deplasării sub efectul gravitaţiei a unor mijloace de transport, ridicare datorită alunecării,
rostogolirii pe solul neconsolidat, umed, a patinării, a deplasării centrului de greutate al braţului DECES 7 2 4
rotitor al macaralei, etc.
10. Deplasări sub efectul gravitaţiei, căderea de obiecte de la înălţime din cauza unor podine
nerezistente la greutatea omului si/sau a materialelor depozitate, fără consolă (copertină) din DECES 7 2 4
plasă de sârmă pentru prevenirea căderii de obiecte.
11. Surpare, alunecare pământ pe durata lucrărilor de montare armături pentru fundaţii, din
DECES 7 2 4
cauza consolidării defectuoase a pereţilor, a neasigurării acestora spre vecinătăţi.
12. Suprafeţe înţepătoare, tăioase a sculelor, uneltelor de mână, discurilor tăietoare de la ITM 3-45 3
2 5
operaţia de debitare sârme sau oţel folosite în îndeplinirea sarcinii de lucru. zile
FACTORI DE 13. Desprindere, deteriorare tegumentară a membrelor superioare (palmă) din cauza ITM 3-45
2 4 2
RISC TERMIC temperaturii scazute a suprafetei metalice a mijlocului de productie. zile
14. Arsuri superficiale ale epidermei la contactul involuntar al membrelor cu suprafaţa fierbinte ITM 3-45
2 4 2
a armăturilor sudate. zile
FACTORI DE 15. Electrocutare prin atingere directă a componentelor circuitelor electrice din dotarea locurilor
RISC de muncă, din cauza unor defecte de protecţie sau a unor defecte de izolaţie a cablurilor de DECES 7 1 3
ELECTRIC alimentare sau a instalaţiei electrice.
16. Electrocutare prin atingere indirectă a componentelor circuitelor electrice din dotarea
locurilor de muncă, din cauza unor defecţiuni a prizei de împământare şi legare la nul sau din DECES 7 1 3
lipsa unor circuite de protecţie, aparitiei tensiunii de pas
FACTORI DE 17. Afecţiuni ale pielii, dermatite de contact, la contactul mâinilor sau a altor părţi ale corpului ITM 3-45
2 4 2
RISC CHIMIC cu substanţe iritante, toxice (uleiuri, substanţe combustibile, diluanţi etc.). zile
MEDIUL DE FACTORI DE 18. Afecţiuni ale aparatului respirator (gripe, bronşite, viroze) din cauza temperaturilor reci, a ITM 3-45 3
2 5
MUNCĂ RISC FIZIC viscolului, vântului, a curenţilor puternici şi a schimbărilor mari de temperatură. zile
19. Umiditatea relativă ridicată a aerului pe timp ploios, la desfăşurarea activităţilor de ITM 3-45
2 4 2
manipulare, executare, montare armături metalice etc. zile
20. Nivel ridicat de zgomot în special în zona mijloacelor de transportat materii prime şi
ZGOMOT materiale pentru şantier sau pe perioada îndreptării cu unelte sau dispozitive a sârmelor, INV. gr.III 4 1 2
armăturilor, oţelului beton etc.
ITM 3-45
ILUMINAT 21. Nivel de iluminare scăzut atât pe căile de acces cât şi la locul de muncă. 2 4 2
zile
CALAMITĂŢI 22. Colaps ca urmare a seismelor, trăsnetelor, vântului, grindinii, viscolului, prăbuşirilor de
DECES 7 1 3
NATURALE teren etc.)
FACTORI DE 23. Intoxicaţii digestive şi/sau afecţiuni respiratorii din cauza particulelor pneumoconiogene, a ITM 3-45
2 5 3
RISC CHIMIC prafului de ciment, a piliturii de fier, ruginii de pe materialele metalice etc. zile
24. Afecţiuni ale sistemului osteo-musculo-articular din cauza poziţiilor de lucru vicioase,
SARCINA DE ITM 3-45
spaţiilor înguste, transport greutăţi mai mari decât sarcina admisă. 2 3 2
MUNCĂ zile
25. Utilizarea de echipamente de muncă, echipamente individuale de protecţie, unelte şi scule
DECES 7 2 4
decalibrate, necorespunzătore sarcinii de muncă.
26. Organizarea defectuoasă a lucrărilor având in vedere vecinătăţile şantierului, folosirea de
improvizaţii pentru demarcarea zonelor periculoase, asigurarea improprie a accesului la
DECES 7 2 4
înălţime, neverificarea armăturilor din cofraje, a schelelor înainte de turnare (scări improvizate,
neasigurate, lipsa semnalizărilor de securitate).

17
27. Plagă tăiată, amputare degete membre superioare la apropierea acestora din neatenţie de
ACŢIUNI
EXECUTANT zona de acţionare a discului cu tăiere de la dispozitivul de debitare mecanică a sârmelor şi a Inv. gr.III 4 2 3
GREŞITE
fierului beton.
28. Prăbuşire schelă, podine la încărcarea acestora peste sarcina admisă. DECES
7 1 3
29. Lovire, strivire, membre, corp lucrător din cauza alunecării, rostogolirii, răsturnării ITM 3-45
2 5 3
materialelor depozitate necorespunzător. zile
30. Lovire lucrător la executarea defectuoasă a operaţiei de îndreptare a sârmei sau a oţelului ITM 45 –
3 3 3
pentru armături. 180 zile
31. Staţionarea lucrătorilor în zona de descărcare a materialelor pentru armături. DECES 7 1 3
32. Neasigurarea zonei de lucru şi/sau nesemnalizarea executării unor lucrări periculoase la
OMISIUNI DECES 7 1 3
demontare-montare schelelor, podinelor.
33. Lovire lucrător la efectuarea operaţiei de calibrare, pretensionare a fierului beton din cauza
Inv. gr.III 4 2 3
lipsei îngrădirilor de siguranţă.
34. Utilizarea de scule, unelte necorespunzătoare sau decalibrate la îndeplinirea sarcinii de ITM 3-45
2 4 2
muncă. zile
35. Accidentare proprie sau a persoanelor din imediata vecinătate din cauza neasigurării
DECES 7 1 3
echipamentelor tehnice electrice în timpul utilizării.
36. Utilizarea greşită a echipamentelor colective si individuale de protecţie din dotare. DECES 7 1 3
37. Nerespectarea instrucţiunilor de lucru, a celor de securitate a muncii şi nesincronizarea pe
DECES 7 1 3
perioada lucrului în echipă.
38. Căderea de la înălţime din cauza neatenţiei la deplasarea pe schele, eşafodaje; cădere în
gol de la înălţime de pe schelă din cauza neutilizării sau neasigurării corespunzătoare a DECES 7 1 3
echipamentului individual de protecţie
39. Cădere scule, materiale, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a codului de semnalizare
DECES 7 1 3
între lucrători.
40. Neutilizarea sau/şi utilizarea defectuoasă a echipamentului individual de protecţie. Inv. gr.III 4 4 4

Masuri ptr. eliminarea sau diminuarea riscurilor

RASPUNDERI

TERMENE
NIVEL MĂSURI PROPUSE
Nr.
FACTOR DE RISC DE NOMINALIZAREA MĂSURII
crt.
RISC

6 Cădere în gol la efectuarea unor lucrări 4 6.1. La execuţia lucrărilor la canalele de aducţiune şi evacuare, operaţiunile de turnare a
sub nivelul solului. betonului se execută numai după terminarea completă a lucrărilor de săpături şi sprijiniri.
6.2. Zona de lucru va fi împrejmuită şi marcată cu plăcuţe avertizoare.
6.3. Înainte de intrarea muncitorilor în sanţuri se verifică desfacerea corespunzătoare a
pavajului (dacă este cazul), astfel încât să nu existe riscul căderilor de pietre.
6.4. Se va delimita spaţiul de manevră a vehiculului ce transportă armături astfel încât să
nu existe pericol de alunecare a acestuia în tranşee.

18
6.5. Muncitorii care lucrează în şanţuri trebuie să poarte în permanenţă căşti de protecţie.
6.6. În cazul săpăturilor în taluz, betonul se transportă în jos până la punctul unde
urmează să fie pus în operă, pe jgheaburi, iar în cazul săpăturilor cu pereţi verticali,
betonul se transportă cu ajutorul tuburilor (burlanelor telescopice).
4 8.1. Înaintea începerii lucrului conducătorul locului de muncă, va verifica starea
Pornirea accidentală a unor mecanisme,
mecanismelor, mijloacelor de ridicat şi nu vor permite utilizarea acestora în cazul
mijloace de transport si ridicat datorită
prezentării unor defecţiuni la sistemul de direcţie, frânare, rulare decât după reparare.
unor frâne defecte, a neasigurarii
8 8.2. Înaintea începerii lucrului conducătorul locului de muncă va verifica starea
acestora de către conducători pe durata
psihofiziologica a conducătorilor de echipamente de transport, ridicat si nu vor permite
efectuării transportului de materiale.
începerea lucrului celor care nu prezintă o stare corespunzătoare.
8.3. Periodic se va verifica nivelul de cunoştinţe profesionale a angajaţilor.
9.1. Verificarea zilnică, înainte de începerea lucrului, a stării psihofiziologice a lucrătorilor. 
9.2. Când este necesar, în zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de
transport sau se vor stabili posturi de supraveghere şi dirijare a circulaţiei.
9.3. Îmbrăcămintea căilor de circulaţie şi acces trebuie întreţinută în permanenţă astfel
încât să nu prezinte denivelări care să afecteze securitatea circulaţiei.
9.4. Pe timp de noapte căile de circulaţie trebuie iluminate corespunzător standardelor în
vigoare.
Deplasării sub efectul gravitaţiei a unor
9.5. Căile de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere, curate, asigurate împotriva
mijloace de transport, ridicare datorită
pericolului de alunecare şi derapare.
alunecării, rostogolirii pe solul
9.6. Pentru lucrările de săpături şi sprijiniri trebuie întocmit un plan de securitate care să
neconsolidat, umed, a patinării, a
9 4 cuprindă: precizări asupra straturilor, a existenţei apelor subterane care pot conduce la
deplasării centrului de greutate al braţului
alunecarea terenului, a existentei unor construcţii sau instalaţii subterane, a unor cabluri
rotitor al macaralei, etc.
etc.
9.7. Prevederea în planul de securitate şi sănătate de măsuri tehnico – organizatorice
conforme realităţii zonei de lucru, modul de asigurare a asistenţei tehnice pe durata
lucrărilor, avertizarea lucrătorilor în privinţa pericolelor existente.
9.8. Se vor face încercări de compactare la eventuale căi de acces în şantier pe durata
constructiei pentru circulaţia utilajelor grele.
9.9. Instruirea conducătorilor de echipamente tehnice de transport şi ridicat înainte de
începerea programului privind necesitatea respectării instrucţiunilor de lucru
9.10. Respectarea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi normelor de securitate a muncii.
10.1. Verificarea zilnică, înainte de începerea lucrului, a stării psihofiziologice a
lucrătorilor. 
Deplasări sub efectul gravitaţiei, căderea
10.2. Periodic se va verifica nivelul de cunoştinţe profesionale a angajaţilor.
de obiecte de la înălţime din cauza unor
10.3. Amplasarea ,în consolă, deasupra zone circulate, a plaselor (copertinei) de
podine nerezistente la greutatea omului
protecţie împotriva căderilor de obiecte (scule, materiale etc.
10 si/sau a materialelor depozitate, fără 4
10.4. Semnalizarea zonei periculoase, marcarea acestora, iluminarea de protecţie si de
consolă (copertină) din plasă de sârmă
avertizare pe timp nefavorabil (întunecos )
pentru prevenirea căderii de obiecte.
10.5. Este obligatorie respectarea indicatoarelor de securitate, montate în punctele de
lucru şi în zonele periculoase 
10.6 Efectuarea controlului medical în conformitate cu prevederile legale
11 Surpare, alunecare pământ pe durata 4 11.1. Adoptarea unor soluţii tehnice care să elimine pericolele de accidentare.
lucrărilor de montare armături pentru 11.2. Circulaţia pe cofraje (după montarea armăturii) pentru transportul betonului se va
fundaţii, din cauza consolidării face pe podine aşezate pe capre, cu o lăţime de cel puţin 1,2 m.

19
11.3. Asigurarea pereţilor fundaţiei prin sprijin din stoc sau calculate şi executate special.
11.4. Asigurarea peretelui spre vecinătăţi prin turnarea unui sprijin suplimentar şi, după
defectuoase a pereţilor, a neasigurării
întărire, continuarea lucrărilor pentru fundaţie.
acestora spre vecinătăţi.
11.5. Se vor prevede, peste conductele, podeţe de trecere pentru transportul materialelor,
precum şi pentru zonele care traversează locuri cu circulaţie intensă.
11.6. Realizarea unei demarcaţii efective între zona şantierului şi vecinătăţi (panouri
continue, rezistente la şocuri).
16.1. Este interzis lucrul la distante de LEA mai mici decat: 1m pentru LEA pana la 1 kV,
Electrocutare prin atingere indirectă a 2,5 m pentru LEA până la 20 kV inclusiv; 3 m pentru LEA cu tensiuni între 25kV şi 35 kV; 4,0 m
componentelor circuitelor electrice din pentru LEA cu 110 kV; 5,0 m pentru LEA de 220 kV şi 6,0 m pentru LEA de 400 kV
dotarea locurilor de muncă, din cauza unor 16.2. Toate macaralele si utilajele de ridicat trebuie dotate cu senzori de siguranta
16 3
defecţiuni a prizei de împământare şi (proximitate)
legare la nul sau din lipsa unor circuite de 16.3. Se vor efectua verificari ale rezistentei la impamantare ale instalatiei electrice din
protecţie, aparitiei tensiunii de pas santier
16.4. Se vor utiliza numai echipamente de munca si cabluri electrice intacte si conforme
25.1. Utilizarea sculelor corespunzătoare îndeplinirii sarcinii de muncă.
Utilizarea de echipamente de muncă,
25.2. Sculele şi uneltele vor fi păstrate în truse sau cutii, pentru a se evita împrăştierea lor,
echipamente individuale de protecţie,
căderea de la înălţime sua lovirea cu alte echipamente ceea ce ar putea cauza
25 unelte şi scule decalibrate, 4
decalibrarea.
necorespunzătore sarcinii de muncă.
25.3. Nu se va admite folosirea unor scule şi unelte improvizate în timpul lucrului.
25.4. Efectuarea instructajului periodic în conformitate cu prevederile legale
26.1.Tehnologia de pregătire şi formare a armăturilor pentru lucrări de armare a betonului
va fi elaborată în exclusivitate de către un proiectant autorizat şi atestat, conform
hotărârilor guvernului privind calitatea construcţiilor.
26.2. Încercarea la tracţiune a oţelurilor folosite la confecţionarea armăturilor se face la
Organizarea defectuoasă a lucrărilor maşini de încercat, care trebuie să îndeplinească toate condiţiile impuse de standardele în
având in vedere vecinătăţile şantierului, vigoare, privind oţelurile de armături şi standardele de securitate a muncii conexe.
folosirea de improvizaţii pentru 26.3. Descolăcirea şi îndreptarea oţelului pentru armături trebuie făcută pe un teren de
demarcarea zonelor periculoase, lucru separat, împrejmuit şi marcat cu plăcuţe avertizoare.
26 asigurarea improprie a accesului la 4 26.4. Intrările si perimetrul şantierului trebuie să fie semnalizat astfel încât să fie vizibile si
înălţime, neverificarea armăturilor din identificate în mod clar, marcarea acestora, iluminarea de protecţie si de avertizare pe
cofraje, a schelelor înainte de turnare timp nefavorabil si atât ziua cât si noaptea.
(scări improvizate, neasigurate, lipsa 26.5. Realizarea unei demarcaţii efective între zona şantierului si vecinătăţi ( panouri
semnalizărilor de securitate). continue, rezistente la şocuri).
26.6. Căile de circulaţie , inclusiv scările mobile , scările fixe , cheiurile si rampele de
încărcare , trebuie să fie calculate , plasate si amenajate , precum si accesibile astfel încât
să poată fi utilizate uşor , în deplină securitate si in conformitate cu destinaţia lor.
26.7. Căile de circulaţie trebuie să fie clar semnalate, verificate periodic şi întreţinute.
40 Neutilizarea sau/şi utilizarea defectuoasă a 4 40.1 Cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor de lucru şi a sarcinilor de serviciu, cu
echipamentului individual de protecţie. respectarea strictă a celor prevăzute prin fişa postului. 
40.2. Dotarea şi verificarea purtării zilnice a echipamentelor individuale de protecţie şi de
lucru de către lucrători, în conformitate cu normativul intern şi cu prevederile cuprinse în
HG nr. 1048/2006.
40.3. Verificarea periodică a cunoştinţelor tehnice şi de protecţia muncii a lucrătorilor ce
deservesc locul de muncă.

20
40.5. Lucrătorii îşi vor desfăşura activitatea numai în locurile pentru care au fost instruiţi şi
echipaţi corespunzător riscurilor cu care se confruntă pe timpul desfăşurării activităţilor
respective. 

Dulgher

CLASA DE
CLASA DE GRAVITATE

RISCNIVEL DE
CONSECINŢA MAXIMĂ
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A
COMPONENŢA FACTORII DE

PROBABILITATE
FACTORILOR DE RISC

PREVIZIBILĂ
SISTEMULUI RISC
( descriere, parametrii)
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI

0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Prindere mână sau echipament individual de protecţie la echipamentele de muncă cu mişcare Inv.
4 1 2
PRODUCŢIE RISC MECANIC de rotaţie . gr.III
2. Proiectare scule sau aşchii de lemn la prelucrarea lemnului, proiectarea de corpuri, dinţi rupţi
de pe discul tăietor aşchii si particule din cauza sistemului mecanic de deplasare a pânzei Inv. gr.II 5 1 3
tăietoare care nu este echilibrată provocând funcţionarea neuniformă şi cu şocuri a ferăstrăului.
3. Lovirea de către mijloacele de transport în incinta şantierului, traseu, căi de acces
DECES 7 1 3
(nerespectarea căilor de acces, circulaţie, indicatoare şi marcaje, etc.).
4. Prindere, strivire degete membre superioare la manipularea dulapilor, scândurilor de lemn, ITM 3-
2 5 3
semifabricate, panouri metalice. 45 zile
5. Cădere de materiale, scule, unelte de la înălţime şi/sau depozitate necorespunzător în timpul ITM 3-
2 4 2
executării sarcinii de muncă. 45 zile
6. Tăiere, înţepare, lovire, datorită sculelor şi echipamentelor folosite, suprafeţelor înţepătoare,
ITM 3-
tăioase a sculelor şi uneltelor de mână, discurilor tăietoare de la operaţia de debitare folosite în 2 4 2
45 zile
îndeplinirea sarcinii de lucru.
7. Alunecare sau rostogolire materiale la locul de depozitare. ITM 3- 2 4 2
45 zile
8. Surpare, alunecare pământ pe durata lucrărilor montare armături pentru fundaţii, din cauza
DECES 7 2 4
consolidării defectuoase a pereţilor, a neasigurării acestora spre vecinătăţi.
9. Proiectare scule, din cauza nefixării sau a asamblării necorespunzătoare a acestora în timpul
Inv. gr.II 5 1 3
executării operaţiei de tăiere a dulapilor din lemn.
10. Prăbuşire schelă, podine la încărcarea acestora peste sarcina admisă. DECES 7 1 3
11. Cădere de la înălţime, deplasări datorate gravitaţiei din cauza neasigurării mijloacelor
DECES 7 2 4
colective de protecţie a schelelor, scărilor etc.
12. Cădere de la înălţime de pe scări şi schele exterioare care nu sunt prevăzute cu scări
DECES 7 1 3
corespunzătoare de acces sau nu prezintă balustradă superioară pe durata sarcinii de muncă.
13. Cădere în gol în şanţuri, săpături pentru fundaţii pe durata efectuării unor lucrări sub nivelul DECES 7 1 3

21
solului.
FACTORI DE 14. Desprindere, deteriorare tegumentara a membrelor superioare (palma) din cauza ITM 3-
2 4 2
RISC TERMIC temperaturii scazute a suprafetei metalice a mijlocului de productie. 45 zile
15. Arsuri superficiale ale epidermei la contactul involuntar al membrelor cu suprafaţa fierbinte a ITM 3-
2 4 2
echipamentelor de munca, sculelor tăietoare în urma utilizării. 45 zile
16. Electrocutare prin atingere directă a componentelor circuitelor electrice din dotarea locurilor
de muncă, din cauza unor defecte de protecţie sau a unor defecte de izolaţie a cablurilor de DECES 7 1 3
alimentare sau a instalaţiei electrice.
17. Electrocutare prin atingere indirectă a componentelor circuitelor electrice din dotarea locurilor
de muncă, din cauza unor defecţiuni a prizei de împământare şi legare la nul sau din lipsa unor DECES 7 1 3
circuite de protecţie, aparitiei tensiunii de pas
MEDIUL DE FACTORI DE 18. Afecţiuni ale aparatului respirator ( gripe, bronşite, viroze) din cauza temperaturilor reci, a ITM 3-
2 5 3
MUNCĂ RISC FIZIC viscolului, vântului, a curenţilor puternici şi a schimbărilor mari de temperatură. 45 zile
19. Umiditatea relativă ridicată a aerului pe durata manipulării, executării , montării construcţiilor ITM 3-
2 4 2
specifice etc. 45 zile
Inv.
ILUMINAT 20. Nivel de iluminare scăzut atât pe căile de acces cât la locul de muncă. 4 1 2
gr.III
21. Calamităţi naturale – colaps (seism, trăsnet, vânt, grindină, viscol prăbuşiri de teren, schele,
DECES 7 1 3
eşafoade, etc)
FACTORI DE 22. Intoxicaţii digestive şi/sau afecţiuni respiratorii din cauza particulelor pneumoconiogene, a ITM 3-
2 6 3
RISC CHIMIC prafului de ciment , a pulberii de lemn, etc 45 zile
SARCINA DE 23. Afectiuni ale sistemului osteo-musculo-articular din cauza pozitiilor de lucru vicioase si a Inv gr.
4 2 3
MUNCĂ manevrarii de mase mari III
24. Asigurarea şi utilizarea de echipamente tehnice, EIL şi EIP, unelte, scule decalibrate,
DECES 7 2 4
necorespunzătore sarcinii de muncă pentru personalul din subordine.
26. Organizarea defectuoasă a lucrărilor având in vedere vecinătăţile şantierului, folosirea de
improvizaţii pentru demarcarea zonelor periculoase, asigurarea improprie a accesului la înălţime,
DECES 7 2 4
neverificarea cofrajelor, a schelelor, podinelor ( scări improvizate, neasigurate, lipsa
semnalizărilor de securitate).
ACŢIUNI ITM 3-
EXECUTANT 27. Comenzi greşite la pornirea şi acţionarea echipamentelor de muncă. 2 2 2
GREŞITE 45 zile
28. Utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de protecţie din dotare (mănuşi si cizme de Inv.
4 1 2
protecţie, centură de siguranţă defectă, etc.). gr.III
29. Efectuarea unor reglaje sau intervenţii în timpul funcţionării echipamentelor tehnice utilizate
DECES 7 1 3
la îndeplinirea sarcinii de muncă.
30. Plagă tăiată, înţepată la contactul cu suprafaţa tăioasă a sculelor de frezat, rindeluit, a
discurilor tăietoare, pânzelor tăietoare ale ferăstraielor, circularului etc., amputare degete Inv.
4 1 2
membre superioare la apropierea acestora din neatenţie de zona de acţionare a discului cu gr.III
tăiere de la dispozitivul de debitare mecanică a lemnului.
31. Folosirea necorespunzătoare a sculelor şi dispozitivelor din dotare, decalibrate, defecte, ITM 3-
2 4 2
improvizate, etc. 45 zile
32. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare, nerespectarea căilor de ITM 3-
2 4 2
acces şi circulaţie. 45 zile
33. Cădere de la înălţime prin alunecare, dezechilibrare, păşire în gol (clădiri, schele, eşafodaje, DECES 7 2 4

22
şarpante, scări, etc.).
34. Asamblare necorespunzătoare a schelelor, eşafodajelor, structurilor din lemn, etc.; DECES 7 2 4
35. Neasigurarea zonei de lucru şi/sau nesemnalizarea executării unor lucrări periculoase la Inv.
4 2 3
demontare-montare schelelor, podinelor etc. gr.III
36. Nerespectarea instrucţiunilor de lucru în timpul realizării sarcinii de muncă. Inv.
4 2 3
gr.III
37. Cădere în gol de la înălţime de pe schelă din cauza neutilizării sau neasigurării
DECES 7 1 3
corespunzătoare a centurii de siguranţă.
38. Cădere scule, materiale, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a codului de semnalizare
DECES 7 1 3
între operatori.
39. Deplasări, staţionări în zone de lucru periculoase (lovire de către mijloace de transport,
DECES 7 1 3
cădere obiecte de la înălţime, etc.
40. Nesincronizarea lucrului în echipă între lucrători. ITM 3-
2 4 2
45 zile
41. Neutilizarea sau/şi utilizarea defectuoasă a echipamentului individual de protecţie. Inv.gr.III 4 4 4
42. Accidente de traseu datorită nerespectării legislaţiei rutiere. DECES 7 1 3

Masuri ptr. eliminarea sau diminuarea riscurilor

RASPUNDERI

TERMENE
NIVEL MĂSURI PROPUSE
Nr.
FACTOR DE RISC DE NOMINALIZAREA MĂSURII
crt.
RISC

1. Adoptarea unor soluţii tehnice care să elimine pericolele de accidentare.


2. Circulaţia pe cofraje (după montarea armăturii) pentru transportul betonului se va face
pe podine aşezate pe capre, cu o lăţime de cel puţin 1,2 m.
Surpare, alunecare pământ pe durata
3. Asigurarea pereţilor fundaţiei prin sprijin din stoc sau calculate şi executate special.
lucrărilor montare armături pentru
4. Asigurarea peretelui spre vecinătăţi prin turnarea unui sprijin suplimentar şi, după
1 fundaţii, din cauza consolidării 4
întărire, continuarea lucrărilor pentru fundaţie.
defectuoase a pereţilor, a neasigurării
5. Se vor prevede, peste conductele, podeţe de trecere pentru transportul materialelor,
acestora spre vecinătăţi.
precum şi pentru zonele care traversează locuri cu circulaţie intensă.
6. Realizarea unei demarcaţii efective între zona şantierului şi vecinătăţi (panouri continue,
rezistente la şocuri).
2 Cădere de la înălţime, deplasări datorate 4 1. Lucrătorii trebuie instruiţi si verificaţi cu privire la modul de utilizare a instalaţiilor ,
gravitaţiei din cauza neasigurării dispozitivelor si sculelor în condiţiile lucrului la înălţime .
mijloacelor colective de protecţie a 2. Platforma de lucru trebuie prevăzută cu balustrade pe cele trei laturi exterioare formate
schelelor, scărilor etc. din minimum două elemente paralele dintre care primul montat la 1 m de suprafaţa
platformei prinse de bare verticale prevăzute la distanţe maxime de 1,5 m .
3. Conducătorul lucrărilor trebuie să asigure alegerea si funcţionalitatea optimă a
instalaţiilor , dispozitivelor necesare fiecărei faze tehnologice sau fiecărei operaţii specifice
4. Conducătorul locului de muncă trebuie să verifice zilnic integritatea si starea de
funcţionare a instalaţiilor, dispozitivelor si sculelor folosite pentru lucrul la înălţime precum

23
şi modul de asigurare a lucrătorilor de a nu cădea de la înălţime, în gol în timpul lucrului.
6. Amplasarea, în consolă, deasupra zone circulate, a plaselor (copertinei) de protecţie
împotriva căderilor de obiecte (scule, materiale etc.
7. Lucrătorii trebuie instruiţi în funcţie de natura pericolului existent, privind modul de
purtare a EIP in condiţiile specifice lucrului la înălţime.
1. Utilizarea sculelor corespunzătoare îndeplinirii sarcinii de muncă.
Asigurarea şi utilizarea de echipamente 2. Sculele şi uneltele vor fi păstrate în truse sau cutii, pentru a se evita împrăştierea lor,
tehnice, EIL+EIP, unelte, scule căderea de la înălţime sua lovirea cu alte echipamente ceea ce ar putea cauza
3 4
decalibrate, necorespunzătore sarcinii de decalibrarea.
muncă pentru personalul din subordine. 3. Nu se va admite folosirea unor scule şi unelte improvizate în timpul lucrului.
4. Efectuarea instructajului periodic în conformitate cu prevederile legale
1. Intrările şi perimetrul şantierului trebuie să fie semnalizat astfel încât să fie vizibile şi
Organizarea defectuoasă a lucrărilor identificate în mod clar, marcarea acestora, iluminarea de protecţie şi de avertizare pe
având in vedere vecinătăţile şantierului, timp nefavorabil, atât ziua cât şi noaptea .
folosirea de improvizaţii pentru 2. Realizarea unei demarcaţii efective între zona şantierului şi vecinătăţi (panouri continue
demarcarea zonelor periculoase, şi rezistente la şocuri).
4 asigurarea improprie a accesului la 4 3. Căile de circulaţie, inclusiv scările mobile, scările fixe, cheiurile şi rampele de încărcare,
înălţime, neverificarea cofrajelor, a trebuie să fie calculate, plasate, amenajate şi accesibile pentru a putea fi utilizate uşor, în
schelelor, podinelor ( scări improvizate, deplină securitate şi in conformitate cu destinaţia lor.
neasigurate, lipsa semnalizărilor de 4. Căile de circulaţie trebuie să fie clar semnalate, verificate periodic şi întreţinute.
securitate). 5. Conducerea societăţii va asigura condiţiile minime prevăzute de Anexa 4, din HG nr.
300/2006.
5 Cădere de la înălţime prin alunecare, 4 1. Pentru evitarea căderilor de la înălţime se vor respecta prevederile Anexei nr.4 din HG
dezechilibrare, păşire în gol (clădiri, 300/2006. În acest sens se vor lua măsuri privind:
schele, eşafodaje, şarpante, scări, etc.). - asigurarea de balustrade de protecţie a perimetrului;
- pentru lucrările de săpături şi sprijiniri trebuie întocmit un plan de securitate care va
cuprinde detalii despre sol, ape subterane, conducte, construcţii, instalaţii subterane,
modul de asigurare a asistenţei tehnice si organizatorice;
- prevenirea surpării prin aşezarea unei prelate pe suprafaţa înclinată, taluzată, adiacentă
fundaţiei;
- montarea unei balustrade continue, la nivelul superior al cofrajului, deplasabilă cu
cofrajul, rezistentă la o eventuală deversare de pământ;
- pentru deplasarea lucrătorilor pe latura lungă a construcţiei, neprotejată de balustradă,
aceştia vor purta EIP specific căderii în gol, ancorat pe suport flexibil, cu disipator energie;
- marcarea şi iluminarea de protecţie şi de avertizare a zonelor periculoase.
- verificarea zilnică a stării tehnice a centurii de siguranţă;
- asigurarea cu centura de siguranţă la efectuarea lucrărilor la o înălţime mai mare de 1,5
m;
- golurile cu suprafaţa mai mare de 900 cm2 se vor acoperi cu podine provizorii bine fixate.
- toate golurile periculoase vor fi închise sau îngrădite cu parapeţi de protecţie.
2. Se va folosi încălţăminte de protecţie şi echipament pentru lucru la înălţime specific
activităţii desfăşurate.
3. Zilnic înaintea începerii programului conducătorul locului de muncă va verifica starea
psihofiziologică a personalului si nu vor fi admişi la lucru cei care prezintă o stare
necorespunzătoare.

24
4. Efectuarea instructajului periodic în conformitate cu prevederile legale
1. Respectarea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi instructiunilor de securitate a muncii.
Asamblare necorespunzătoare a 2. Zilnic înaintea începerii programului conducătorul locului de muncă va verifica starea
6 schelelor, eşafodajelor, structurilor din 4 psihofiziologică a personalului si nu vor fi admişi la lucru cei care prezintă o stare
lemn, etc. necorespunzătoare.
3. Efectuarea controlului medical în conformitate cu prevederile legale
1 Cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor de lucru şi a sarcinilor de serviciu, cu
respectarea strictă a celor prevăzute prin fişa postului. 
2. Dotarea şi verificarea purtării zilnice a echipamentelor individuale de protecţie şi de
lucru de către lucrători, în conformitate cu normativul intern şi cu prevederile cuprinse în
Neutilizarea sau/şi utilizarea defectuoasă HG nr. 1048/2006
7 4
a echipamentului individual de protecţie. 3. Verificarea periodică a cunoştinţelor tehnice şi de securitatea muncii a lucrătorilor ce
deservesc locul de muncă.
4. Lucrătorii îşi vor desfăşura activitatea numai în locurile pentru care au fost instruiţi şi
echipaţi corespunzător riscurilor cu care se confruntă pe timpul desfăşurării activităţilor
respective. 
1. Este interzis lucrul la distante de LEA mai mici decat: 1m pentru LEA pana la 1 kV, 2,5 m
Electrocutare prin atingere indirectă a pentru LEA până la 20 kV inclusiv; 3 m pentru LEA cu tensiuni între 25kV şi 35 kV; 4,0 m pentru
componentelor circuitelor electrice din LEA cu 110 kV; 5,0 m pentru LEA de 220 kV şi 6,0 m pentru LEA de 400 kV
dotarea locurilor de muncă, din cauza 2. Toate macaralele si utilajele de ridicat trebuie dotate cu senzori de siguranta
8 3
unor defecţiuni a prizei de împământare (proximitate)
şi legare la nul sau din lipsa unor circuite 3. Se vor efectua verificari ale rezistentei la impamantare ale instalatiei electrice din
de protecţie, aparitiei tensiunii de pas santier
4. Se vor utiliza numai echipamente de munca si cabluri electrice intacte si conforme

Macaragiu

CONSECINTA MAXIMA

CLASA DE GRAVITATE

PROBABILITATECLASA DE
COMPONENTA FACTORII DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC NIVEL
SISTEMULUI RISC ( descriere, parametrii) DE
DE MUNCA IDENTIFICATI RISC

PREVIZIBILA
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE MISCARI 1. Deplasării sub efectul gravitaţiei a macaralei datorită alunecării, rostogolirii pe solul DECES 7 2 4
PRODUCTIE PERICULOASE neconsolidat, umed, a patinării, a deplasării centrului de greutate al braţului rotitor al
macaralei, etc.
2. Ruperea organelor sau a dispozitivelor de legat sarcina din cauza uzurii avansate a DECES 7 2 4
acestora, a cablurilor necorespunzătoare sau/si a prezentării unor defecţiuni interne

25
3. Lovire de către autovehiculele aflate în trafic în zona de lucru DECES 7 1 3
4. Devierea de la traiectoria normală din cauza defectării unor limitatoare de sarcină sau DECES 7 1 3
de moment sau spargerii unei conducte sub presiune
5. Accidentarea proprie şi/sau din cauza căderii materiilor prime din organe/ dispozitive DECES 7 1 3
de legare necorespunzătoare, din punct de vedere al sarcinilor maxime pe care le
suportă
6. Funcţionarea macaralelor cu organele de maşini în mişcare şi elementele neizolate DECES 7 2 4
aflate sub tensiune fără apărători de protecţie sau cu acestea demontate, îndepărtate
sau fixate necorespunzător.
7. Jet ulei hidraulic sub presiune la înlocuirea furtunilor din sistemul hidraulic de acţionare Inv. gr.III 4 2 3
a braţului rotitor
8. Lovire de către mijloace de ridicat si transportat în curtea societăţii sau pe traseul de DECES 7 1 3
deplasare la locul de muncă
9. Contact direct al epidermei cu suprafeţe înţepătoare, tăioase a sculelor, pieselor, ITM 3-45 2 4 2
subansamblelor folosite în îndeplinirea sarcinii de lucru zile
10. Arsuri provocate la contactul cu suprafeţele ce prezintă temperaturi ridicate a ITM 3-45 2 2 2
diferitelor subansamble ale macaralei zile
FLAME 11. Producere de flame la instalaţia electrică datorită scurt circuitelor (arsuri termice la ITM 3-45 2 4 2
mâini) zile
12. Atingerea diferitelor elemente metalice cu temperatura scăzută datorita temperaturii ITM 3-45 2 4 2
coborâte din timpul iernii zile
FACTORI DE 13. Electrocutarea prin atingere directă din cauza unor defecte de protecţie sau a unor DECES 7 1 3
RISC ELECTRIC defecte de izolaţie a cablurilor de alimentare sau a instalaţiei electrice
14. Electrocutarea prin atingere indirectă din cauza unor defecţiuni a instalaţiei de DECES 7 1 3
împământare şi legare la nul sau din lipsa unor circuite de protecţie, aparitiei tensiunii de
pas
MEDIUL DE FACTORI DE 15. Afecţiuni ale aparatului respirator (gripe, bronşite, viroze) din cauza temperaturilor ITM 3-45 2 5 3
MUNCĂ RISC FIZICI reci, a viscolului, vântului , a curenţilor puternici şi a schimbărilor mari de temperatură zile
16. Colaps caloric din cauza temperaturilor ridicate pe durata anotimpului cald ITM 3-45 2 4 2
zile
17. Curenţi de aer puternici la efectuarea sarcinii de muncă sau/si pe durata deplasării ITM 3-45 2 4 2
de la un punct de lucru la altul etc. zile
FACTORI DE 18. Lucrul cu substanţe inflamabile - lubrifianţi, carburanţi DECES 7 1 3
RISC CHIMIC
SARCINA DE 19. Solicitare psihică din cauza deciziilor dificile de luat în timp scurt pentru evitarea ITM 3-45 2 4 2
MUNCĂ accidentării proprii sau a persoanelor din imediata vecinătate zile
20. Afecţiuni ale sistemului osteo – musculo – articular din cauza poziţiilor de lucru Inv. gr.III 4 3 4
vicioase, forţate, a lucrului în spaţii înguste
EXECUTANT ACTIUNI 21. Cădere, răsturnare macara din cauza executării unei manevre bruşte, a balansului DECES 7 2 4
GRESITE indus sarcinii din cârlig
22. Efectuarea unei comenzi, manevre greşite din cauza gestului semnal eronat dat de DECES 7 2 4
coordonatorul locului de muncă si lovire persoane din imediata vecinătate de către
sarcina transportată
23. Cădere sarcinii din dispozitivul de prindere din cauza fixării necorespunzătoare a DECES 7 2 4

26
acestora şi accidentarea macaragiului la coborârea din cabină
24. Nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor de circulaţie in incinta ITM 3-45 2 4 2
zile
25. Lovire cap, taiere mana, la efectuarea diferitelor intervenţii datorita utilizării unor scule ITM 3-45 2 4 2
necorespunzătoare zile
26. Lovire, strivire membre din cauza alunecării, rostogolirii, răsturnării pieselor, a ITM 45- 3 3 3
materialelor, subansamblelor depozitate necorespunzător 180 zile
27. Căderea materialelor, din cauza utilizării unor organe de legare sau a unor DECES 7 1 3
dispozitive necorespunzătoare, din punct de vedere al sarcinilor maxime pe care le
suportă
28. Executarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă Inv. gr.III 4 2 3
29. Efectuarea diferitelor intervenţii la utilaje si echipamente, la care au fost îndepărtate DECES 7 2 4
apărătoarea /carcasele/ dispozitivele de protecţie în timpul funcţionării acestora
30. Nesincronizarea de operaţii – întârzieri sau devansări la lucrul în echipă cu legătorul DECES 7 2 4
de sarcină
31. Cădere sarcină din cârlig pe cabina automacaralei, din cauza efectuării unei DECES 7 1 3
manevre, frânări bruşte
32. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe umede sau îngheţate sau pe căile ITM 3-45 2 5 3
de acces care prezintă scurgeri de uleiuri zile
33. Cădere de la înălţime din cauza dezechilibrării, alunecării pe suprafaţa scării de ITM 45- 3 3 3
acces la cabină 180 zile
34. Lovirea de către mijloace de transport auto, mijloace de ridicat la deplasarea între DECES 7 2 4
punctele de lucru din cauza, neatenţiei la deplasarea pe căile de circulaţie si de acces
35. Deplasarea macaralei cu calele neretrase, transportul persoanelor pe sasiul ITM 45- 3 4 3
macaralei 180 zile
36. Nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi de securitatea muncii DECES 7 2 4

Masuri pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor

RASPUNDERI

TERMENE
Nr. NIVEL MĂSURI PROPUSE
Crt. FACTOR DE RISC DE NOMINALIZAREA MĂSURII
RISC

Deplasării sub efectul gravitaţiei a 4  Automacaralele trebuie să fie instalate pe teren orizontal şi bine compactat
macaralei datorită alunecării, rostogolirii pe  În cazul lucrului în apropierea unor canale, şanţuri, gropi, automacaraua trebuie calată la o
solul neconsolidat, umed, a patinării, a distanţă suficientă care să-i asigure securitatea ridicării sarcinii, evitându-se în limita unghiului
deplasării centrului de greutate al braţului de taluz natural sau taluz executat
rotitor al macaralei, etc.  Ridicarea sarcinilor se va face numai după ce automacaraua se calează conform
instrucţiunilor din cartea tehnică a macaralei. Sub tălpile de calare trebuie aşezate tălpi solide
şi stabile sau se vor pune în cruce traverse, grinzi sau scânduri, pentru a mări suprafaţa de
sprijin

27
 Instruirea conducătorilor de echipamente tehnice de transport si ridicat înainte de începerea
programului privind necesitatea respectării instrucţiunilor de lucru
Ruperea organelor sau a dispozitivelor de 4  Conducătorul locului de muncă se va asigura ca organele de legare şi dispozitivele de
legat sarcina din cauza uzurii avansate a prindere a sarcinii sa fie omologate, certificate şi nu va accepta să se lucreze cu acestea dacă
acestora, a cablurilor necorespunzătoare ele prezintă uzuri avansate
sau/si a prezentării unor defecţiuni interne  Persoana care manevrează macaraua trebuie sa fie autorizată
 Persoana care lucrează ca si legător de sarcină are următoarele obligaţii:
- sa utilizeze numai organe de legare şi dispozitive de prindere verificate;
- pentru legarea sarcinii, să aleagă organele de legare corespunzătoare greutăţii şi formei
geometrice a acesteia;
- sa execute legarea sarcinii în aşa fel încât, cablurile şi lanţurile să nu se încrucişeze la
introducerea lor în cârlig, să fie întinse şi aşezate uniform pe sarcină fără a forma noduri şi
ochiuri, asigurându-se echilibrarea şi asigurarea sarcinii numai pe vertical;
- sa execute şi să asigure legarea astfel încât să nu se poată deplasa, roti, aluneca sau cădea
după ce a fost ridicată ;
- pe muchiile ascuţite ale sarcinilor să aşeze piese speciale sau garnituri de tablă sau lemn
pentru protejarea cablului sau lanţului de legare;
- sa interzică circulaţia persoanelor pe sub sarcina suspendată şi să aibă grijă să nu se facă
transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de muncă, dacă necesităţile de producţie nu
impun aceasta; dacă totuşi trebuie transportată sarcina, se vor îndepărta în prealabil
persoanele de pe traseul sarcinii la o distanţă care să asigure securitatea acestora;
- sa nu folosească organe de legare sau dispozitive innădite sau care prezintă uzuri;
 La legarea şi transportul sarcinilor trebuie folosite numai organele de legare sau
dispozitivele executate şi verificate periodic conform prescripţiilor tehnice R 10-ISCIR şi care
au plăcuţe indicatoare cu privire la sarcinile maxime admise pe care le suportă.
 Instalaţii de ridicat vor fi în bună stare de funcţionare şi vor avea marcate sarcinile maxime
de ridicare
Funcţionarea macaralelor cu organele de 4  Este interzisă utilizarea macaralei cu braţ în zona în care se găsesc conductoare electrice
maşini în mişcare şi elementele neizolate aeriene aflate sub tensiune, daca aceasta nu este prevăzută cu un dispozitiv de avertizare a
aflate sub tensiune fără apărători de intrării braţului în câmp electric ca tensiune periculoasă
protecţie sau cu acestea demontate,  Este interzisă funcţionarea macaralelor dacă organele de maşini în mişcare şi elementele
îndepărtate sau fixate necorespunzător neizolate aflate sub tensiune, nu sunt prevăzute cu apărători de protecţie sau dacă acestea
sunt demontate, îndepărtate sau fixate necorespunzător
 Indiferent de tipul construcţiei, cabina macaragiului, camera mecanismelor de acţionare,
precum şi incintele pentru aparatajul electric, trebuie să fie prevăzute cu stingătoare de
incendiu adecvate
 Este interzisă utilizarea macaralelor dacă iluminatul la locul de muncă lipseşte sau nu
corespunde normelor în vigoare
Afecţiuni ale sistemului osteo - musculo- 4  Totodată angajatorul va efectua controlul medical la angajare, va respecta si se va asigura
articular din cauza poziţiilor de lucru că lucrătorul repartizat pe un loc de muncă este expus unor riscuri dacă:
vicioase, forţate, a lucrului în spaţii înguste - este necorespunzător din punct de vedere fizic sa execute sarcina de munca respectiva;
- poarta îmbrăcăminte, încălţăminte sau alte efecte personale necorespunzătoare;
- nu are cunoştinţe sau instruire suficienta ori adecvată.
 Încadrarea salariaţilor precum si efectuarea controlului medical la angajare şi periodic in

28
conformitate cu legislaţia in vigoare
 Conducerea societăţii va respecta prevederile din HG nr. 1051/2006
Cădere, răsturnare macara din cauza 4  Este interzisă utilizarea macaralelor dacă iluminatul la locul de muncă lipseşte sau nu
executării unei manevre bruşte, a corespunde normelor în vigoare
balansului indus sarcinii din cârlig  Este interzisă folosirea macaralelor sau mecanismelor de ridicat pentru ridicarea unor sarcini
mai mari decât sarcina maximă de ridicare admisă sau dacă nu sunt respectate condiţiile de
formă sau gabarit impuse de cartea tehnică
 Frânarea macaralelor si mecanismelor de ridicat în timpul lucrului, trebuie să fie executată lin
 Dacă este necesară reglarea poziţiei sarcinii în timpul deplasării, aceasta se va executa
numai cu ajutorul unui cablu, frânghii sau funii corespunzătoare
 Se va interzice macaragiului :
- folosirea macaralelor pentru târârea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a sarcinilor,
smulgerea sarcinilor aderente la sol
- ridicarea sau deplasarea sarcinilor când cablul este în poziţie oblică
- balansarea sarcinilor pentru a le aşeza într-un punct care nu poate fi deservit în mod normal
de macara
 Exploatarea (manipularea-manevrarea) mijloacelor de ridicat va fi deservită de persoane
autorizate şi instruite în acest scop
 Macaragiul este obligat să execute manevra macaralei lin, astfel încât să evite balansarea
sarcinii şi producerea şocurilor
Efectuarea unei comenzi, manevre greşite 4 Macaragiul are următoarele obligaţii:
din cauza gestului semnal eronat dat de - să cunoască perfect macaraua pe care o deserveşte şi instrucţiunile de exploatare ale
coordonatorul locului de muncă si lovire acesteia
persoane din imediata vecinătate de către - să cunoască şi să respecte codul de semnalizare şi măsurile de prim ajutor ce se acordă
sarcina transportată persoanelor accidentate
- să nu acţioneze nici un mecanism atât timp cât există oameni pe macara
- la primirea şi predarea serviciului, să consemneze în regimul de supraveghere a macaralei pe
care o deserveşte, starea acesteia
- să participe efectiv la operaţiile de întreţinere, revizie şi reparaţie, precum şi la verificările ce
se efectuează la macaraua pe care o deserveşte
- să interzică accesul persoanelor străine în cabina de comandă sau pe macara
- să aibă mâinile libere pentru a urca sau coborî scările fără riscuri de accidentare
- să nu părăsească cabina cât timp macaraua se găseşte sub sarcina
- să execute manevrele numai la semnalul legătorului de sarcină sau al persoanei desemnate
în acest sens de către conducătorul locului de muncă, cu excepţia semnalului de oprire pe care
trebuie să-l respecte, indiferent de către ce persoană este dat
Cădere sarcinii din organul sau dispozitivul 4  Locurile de muncă care prezintă pericol de accidentare vor fi semnalizate corespunzător cu
de prindere din cauza fixării tăbliţe de semnalare a pericolului existent
necorespunzătoare a acestora şi  Conducătorul locului de muncă va verifica si supraveghe modul in care legătorul de sarcina
accidentarea macaragiului la coborârea din respectă următoarele sarcini :
cabină - să utilizeze pentru legarea şi transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive care au
plăcuţe indicatoare cu privire la sarcinile maxime pe care le suportă şi să nu lege sarcini a
căror greutate depăşeşte sarcina maximă admisă
- să utilizeze numai organe de legare şi dispozitive de prindere verificate

29
- să execute legarea sarcinii în aşa fel încât, cablurile şi lanţurile să nu se încrucişeze la
introducerea lor în cârlig, să fie întinse şi aşezate uniform pe sarcină fără a forma noduri şi
ochiuri, asigurându-se echilibrarea şi asigurarea sarcinii numai pe vertical
- pe muchiile ascuţite ale sarcinilor să aşeze piese speciale sau garnituri de tablă sau lemn
pentru protejarea cablului sau lanţului de legare
Efectuarea diferitelor intervenţii la utilaje si 4  Respectarea instrucţiunilor de lucru, a sarcinilor de serviciu şi tehnologiei de lucru 
echipamente, la care au fost îndepărtate  Conducătorii locurilor de muncă vor verifica zilnic existenţa si starea protectorilor la ET de la
apărătoarea /carcasele/ dispozitivele de locurile de muncă si nu vor permite începerea activităţii dacă aceştia nu sunt sau prezintă o
protecţie în timpul funcţionării acestora stare necorespunzătoare
 Protectorii şi dispozitivele de protecţie trebuie:
a) sa fie de construcţie robusta;
b) sa nu genereze riscuri suplimentare;
c) sa nu fie inlaturate cu usurinta sau făcute inoperante;
d) sa fie amplasate la o distanta adecvată fata de zona periculoasa;
e) sa nu limiteze mai mult decât este necesar observarea ciclului de munca
 Orice intervenţii pentru reglare, gresare, întreţinere, revizii, reparaţii, în timpul funcţionării
utilajelor, ET sunt interzise
Nesincronizarea de operaţii – întârzieri sau 4  Să execute manevrele de ridicare- coborâre şi deplasare a sarcinilor numai în baza
devansări la lucrul în echipă cu legătorul de comenzilor date în conformitate cu codul de semnalizare de către legătorul de sarcini. Numai
sarcină în cazul când este vorba de o oprire urgentă, accidentală şi obligatorie a macaralei, macaragiul
va executa semnalul de oprire al altei persoane decât a legătorului de sarcini;
 Instruirea şi verificarea cunostinţelor macaragiului privind instrucţiunile de lucru si de
securitate a muncii
 Este obligatorie respectarea indicatoarelor de securitate, în punctele de lucru şi în zonele
periculoase
Lovirea de către mijloace de transport auto, 4  Este obligatorie respectarea indicatoarelor de circulaţie montate în punctele de lucru şi
mijloace de ridicat la deplasarea între zonele periculoase 
punctele de lucru din cauza, neatenţiei la  Înaintea începerii lucrului conducătorul locului de munca, va verifica starea mijloacelor de
deplasarea pe căile de circulaţie si de ridicat si nu vor permite utilizarea acestora în cazul prezentării unor defecţiuni la sistemul de,
acces frânar, rulare decât după reparare
 Exploatarea (manipularea-manevrarea) mijloacelor de ridicat, macarale, vor fi deservite de
persoane autorizate si instruite in acest scop
 Să oprească funcţionarea macaralei dacă iluminatul la locul de muncă este insuficient sau
dacă vizibilitatea este împiedicata de fum, vapori, ceaţă, obiecte etc.
 Să oprească funcţionarea macaralei atunci când vântul depăşeşte limita prescrisă în cartea
macaralei şi să o ancoreze
Nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi de 4  Obligaţiile lucrătorilor se stabilesc prin contractele individuale de muncă si prin fişa postului
securitatea muncii  Efectuarea instructajului periodic a personalului cu prezentarea riscurilor de la locul de
muncă si cu necesitatea respectării instrucţiunilor de lucru pentru prevenirea accidentelor de
muncă
 Respectarea cu stricteţe a sarcinilor de serviciu, a programului de lucru stabilit înainte de
începerea fiecărui schimb de lucru
 Verificarea zilnică a stării psihofiziologice a angajatului
 Verificarea modului de utilizarea a EIP din dotare de către lucrători

30
Electrocutarea prin atingere indirectă din 3  Este interzis lucrul la distante de LEA mai mici decat: 1m pentru LEA pana la 1 kV, 2,5 m
cauza unor defecţiuni a instalaţiei de pentru LEA până la 20 kV inclusiv; 3 m pentru LEA cu tensiuni între 25kV şi 35 kV; 4,0 m pentru LEA
împământare şi legare la nul sau din lipsa cu 110 kV; 5,0 m pentru LEA de 220 kV şi 6,0 m pentru LEA de 400 kV
unor circuite de protecţie, aparitiei tensiunii  Toate macaralele si utilajele de ridicat trebuie dotate cu senzori de siguranta (proximitate)
de pas  Se vor efectua verificari ale rezistentei la impamantare ale instalatiei electrice din santier
 Se vor utiliza numai echipamente de munca si cabluri electrice intacte si conforme

Sofer

CLASA DE GRAVITATE
CONSECINTA MAXIMA

PROBABILITATECLASA DE
COMPONENTA FACTORII DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC NIVEL
SISTEMULUI RISC ( descriere, parametrii) DE
DE MUNCA IDENTIFICATI RISC

PREVIZIBILA
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Arsuri provocate de scurgerii de ulei, lichid de frînă, antigel, din conductele fisurate Inv. Gr III 4 1 2
PRODUCŢIE RISC MECANIC
2. Devierea de la traiectoria normală din cauza autoblocării mecanismului de direcţie, a DECES 7 1 3
sistemului de frânare etc.
3. Căderea cabinei peste şofer în timpul diverselor verificări: motor, cutie de viteze DECES 7 1 3
(ruperea tijei de asigurare)
4. Surpare sol, prăbuşire autovehicol la efectuarea de transporturi de materiale pe DECES 7 2 4
şantierele de construcţii
5. Lovire de către alt mijloc de transport (autovehicol, tren) la manevre sau în timpul rulării DECES 7 2 4
6. Deversare beton din staţia de betoane din cauza unei defecţiuni tehnice si surprinderea DECES 7 1 3
şoferului pe durata sarcinii de muncă
7. Deplasarea sub efectul gravitaţiei prin rularea pe roti din cauza omiterii frânării DECES 7 2 4
autovehiculului la parcarea acestuia în pantă
8. Plăgi ale mâinilor la contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, ITM 3-45 2 4 2
tăioase abrazive ale materialelor, materiilor prime, pieselor manipulate pe durata sarcinii zile
de muncă
9. Căderea, răsturnarea sau ciocnirea autovehiculului datorită : terenului alunecos, uzura DECES 7 1 3
pronunţată a anvelopelor, panta mare a terenului, oprirea motorului în timpul mersului

31
datorită defectării lui
JET FLUIDE 10. Jet de ulei fierbinte, apă, motorină, aer comprimat prin spargerea unui furtun, conducte Inv gr III 4 2 3
etc.
11. Jet aburi şi apă fierbinte (peste 100 0C) la desfacerea buşonului radiatorului (arsuri ITM 3-45 2 4 2
termice la mâini şi faţă) zile
12. Electrocutare prin atingere directa si indirecta datorita unor defectiuni la instalaţia de DECES 7 1 3
împământare şi legare la nul, aparitia tensiunii de pas, lucrului in zona LEA etc.
VIBRAŢII 13. Vibraţii mari în mers datorită suspensiei rigide ITM 3-45 2 4 2
zile
FACTORI DE 14. Arsuri termice la mâini la contactul cu suprafaţa fierbinte a sistemului de răcire şi a ITM 3-45 2 3 2
RISC TERMIC galeriei de evacuare a gazelor zile
15. Contact cu suprafeţe ce prezintă o temperatură scăzută pe durata anotimpului rece ITM 3-45 2 3 2
zile
FLAME 16. Producere de flame la instalaţia electrică datorită scurt circuitelor (arsuri termice la ITM 3-45 2 4 2
mâini) zile
MEDIUL DE FACTORI DE 17. Oboseală, accident rutier datorate fenomenului de strălucire determinat de farurile DECES 7 1 3
MUNCĂ RISC FIZIC aprinse pe timp de noapte ale celor din trafic
18. Afecţiuni ale aparatului respirator, viroze, bronşite din cauza temperaturilor scăzute din ITM 3-45 2 3 2
timpul anotimpului rece sau a diferenţelor mari de temperatura de la locul de muncă zile
19. Curenţi de aer datorită neetanşeităţilor cabinei  mijlocului de transport ITM 3-45 2 3 2
20. Explozie datorita aparitiei de munitie neexplodata DECES 7 1 3
21. Inec daorita lucrului in apropierea apelor curgaoare DECES 7 1 3
ZGOMOT 22. Afecţiuni ale urechii, hipoacuzie datorită zgomotului produs de mijlocul de transport şi Inv. GR. 4 1 2
de alte echipamente de la locul de muncă III
SARCINA DE 23. Strivire membre inferioare de către piesele, subansamblele demontate de pe ITM 45- 3 2 2
MUNCĂ autovehicul din cauza manipulării, a suprafeţelor alunecoase, prinderii necorespunzătoare 180 zile
a acestora de către şofer.
24. Solicitare psihică datorită concentrării permanente în timpul mersului şi manevrelor şi ITM 45- 3 2 2
a conştientizării riscului de accidentare; 180 zile
EXECUTANT ACTIUNI 25. Deplasarea, staţionarea lucrătorului între dispozitivul de încărcare/descărcare şi DECES 7 1 3
GRESITE mijlocul de transport pe durata alimentării/ descărcării betonului.

26. Lovire cap, corp de către jgheabul de evacuare a betonului pe durata deplasării în ITM 45- 3 3 3
imediata vecinătate a acestuia 180 zile
27. Ciocnirea de alte mijloace de transport sau răsturnarea prin necorelarea vitezei la DECES 7 1 3
calea de rulare si la condiţiile meteorologice sau executarea unei manevre greşite.
28. Nesincronizare între manevra executată si semnalizarea direcţiei de rulare DECES 7 2 4
29. Strivire corp din cauza neasigurării cabinei rabatate, în cazul unei intervenţii DECES 7 1 3
accidentale  din cauza neasigurării acesteia  si/sau la executarea unor reparaţii, verificări
a autovehiculului în timpul funcţionării motorului
30. Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare de materiale, ITM 3-45 2 5 3
stivuite necorespunzător, etc. pe căile de acces zile
31. Cădere de la înălţime de pe platforma maşinii prin dezechilibrare, alunecare la ITM 45- 3 2 2
efectuarea diferitelor verificări, reparaţii pe autovehicul 180 zile

32
OMISIUNI 32. Lovire autovehicul de alt participant la trafic din cauza staţionării pe partea carosabilă DECES 7 2 4
şi a omiterii semnalizării de avarie cu triunghi reflectorizant.

Masuri pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor

RASPUNDERI

TERMENE
Nr. NIVEL MĂSURI PROPUSE
crt. FACTOR DE RISC DE NOMINALIZAREA MĂSURII
RISC

Surpare sol, prăbuşire autovehicul la 4  Respectarea art 56, 65, 66, 69 si anexa 4 din Hotărârea nr. 300/2006
efectuarea de transporturi de materiale pe  Căile care servesc la circulaţia mărfurilor precum si cele unde au loc operaţiile de
şantierele de construcţii încărcare sau descărcare trebuie să fie dimensionate în funcţie de numărul potenţial de
utilizatori si de tipul de activitate.
 Căile de circulaţie trebuie să fie clar semnalizate, verificate periodic si întreţinute
 Rampele de încărcare trebuie să corespundă dimensiunilor încărcăturilor ce se
transportă
 Rampele de încărcare trebuie să aibă cel puţin o ieşire
 Realizarea unei demarcaţii efective între zona şantierului si vecinătăţii (panouri
continue, rezistente la şocuri)
 Asigurare a pereţilor fundaţiei prin sprijin din stoc sau calculate si executate special
 Asigurarea peretelui spre vecinătăţii prin turnarea unui sprijin suplimentar si după
întărire continuarea lucrărilor pentru fundaţie
Lovire de către alt mijloc de transport 4  Executanţii vor fi instruiţi cu privire la circulaţia si staţionare pe căile de circulaţie din
(autovehicol, tren) la manevre sau în timpul societate.
rulării  Conducătorii locurilor de muncă vor verifica si testa nivelul de cunoaştere si
respectare de către angajaţi a atribuţiilor de serviciu
 La fiecare loc de muncă vor fi afişate instrucţiuni proprii de securitate a muncii pentru
transportul intern.
 Încadrarea salariaţilor precum si efectuarea controlului medical la angajare şi periodic
in conformitate cu legislaţia in vigoare
 Respectarea riguroasă prevederilor din Codul Rutier si din Regulamentul de circulaţie
pe drumurile publice
 Respectarea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi a regimului de viteze legal
Deplasarea sub efectul gravitaţiei prin rularea 4  Conducătorul locului de muncă va verifica modul de respectare a prevederilor
pe roti din cauza omiterii frânării cuprinse la pct. 40 din Legea 49/2006 si a instrucţiunilor de lucru si a instrucţiunilor de
autovehiculului la parcarea acestuia în pantă securitate a muncii
 La parcarea autovehiculului pe locurile destinate acestui scop, şoferii vor lua
următoarele măsuri : vor asigura distanţa de siguranţă, vor opri motorul, vor frâna
autovehiculul, vor închide şi vor asigura uşile cabinei, vor scoate de sub tensiune
instalaţia electrică a autovehiculul, acţionând întrerupătorul general;
 Conducătorul unui vehicul care circula în spatele altuia are obligaţia de a păstra o

33
distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii
 Vehiculul oprit sau staţionat pe partea carosabilă trebuie aşezat lângă şi în paralel cu
marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se
dispune altfel
Nesincronizare între manevra executată si 4  Conducătorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a direcţiei de mers, de
semnalizarea direcţiei de rulare virare spre dreapta ori spre stânga este obligat sa semnalizeze din timp şi sa se asigure
ca o poate face fără sa perturbe circulaţia sau sa pună în pericol siguranţa celorlalţi
participanţi la trafic.
 Semnalizarea schimbării direcţiei de mers trebuie sa fie menţinută pe intreaga durata a
manevrei.
 Instruirea participanţilor la trafic cu privire la cunoaşterea prevederilor legislaţiei de
circulaţie pe drumurile publice
 Zilnic înainte de plecare în cursă se va verifica starea tehnică a autovehiculului si nu
vor pleca în cursă cele care nu au o stare corespunzătoare
Lovire autovehicul de alt participant la trafic 4  Conducătorii autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sunt
din cauza staţionării pe partea carosabilă şi a obligaţi sa poarte vesta reflectorizanta atunci când executa intervenţii la vehiculul care
omiterii semnalizării de avarie cu triunghi se afla pe partea carosabilă a drumului public
reflectorizant.  Respectarea riguroasa a reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice 
 Înainte de plecarea în cursă conducătorul locului de muncă şi conducătorul auto vor
verifica dotarea autovehiculului si se vor asigura ca starea tehnica a autovehiculului să
fie corespunzătoare
 Instruirea conducătorilor auto cu privire la punctul 66 si 75, din Legea 49/2006
 Staţionarea pe drumurile publice va fi obligatoriu semnalată cu triunghiuri
reflectorizante
Electrocutare prin atingere directa si indirecta 3  Este interzis lucrul la distante de LEA mai mici decat: 1m pentru LEA pana la 1 kV, 2,5 m
datorita unor defectiuni la instalaţia de pentru LEA până la 20 kV inclusiv; 3 m pentru LEA cu tensiuni între 25kV şi 35 kV; 4,0 m
împământare şi legare la nul, aparitia pentru LEA cu 110 kV; 5,0 m pentru LEA de 220 kV şi 6,0 m pentru LEA de 400 kV
tensiunii de pas, lucrului in zona LEA etc.  Toate macaralele si utilajele de ridicat trebuie sa fie dotate cu senzori de siguranta
(proximitate)
 Se vor efectua verificari ale rezistentei la impamantare ale instalatiei electrice din
santier
 Se vor utiliza numai echipamente de munca si cabluri electrice intacte si conforme

Sudor

34
CONSECINTA MAXIMA

CLASA DE GRAVITATE

PROBABILITATECLASA DE

RISCNIVEL DE
COMPONENTA FACTORII DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC
SISTEMULUI RISC ( descriere, parametrii)
DE MUNCA IDENTIFICATI

PREVIZIBILA
0 1 2 3 4 5 6

MIJLOACE DE MIŞCĂRI 1. Prindere EIP, antrenare braţ, corp de organele în mişcare ale echipamentelor de lucru la DECES 7 1 3
PRODUCŢIE PERICULOASE efectuarea sarcinii de muncă
2. Pericol de explozii datorită defectării ale supapei de siguranţă, robinetului cu ventil de la DECES 7 1 3
recipientele de acetilena, oxigen
3. Proiectare, împroşcare cu scântei, material incandescent în timpul sudurii (arsuri, orbire la un Inv. 4 1 2
ochi, etc.) gr.III
4. Lovire, strivire membre inferioare, corp din cauza alunecării, rostogolirii, răsturnării pieselor, a ITM 45- 3 3 3
materialelor, subansamblelor aflate intr-un echilibru instabil pe rastele, stelaje sau pe cadrul de 180 zile
ridicare a motostivuitorului
5. Plagă tăiată, la contactul cu piese, scule, subansamble unelte de mână ce prezintă suprafeţe ITM 3- 2 4 2
tăioase, înţepătoare, lovire la intervenţie în bavuri; 45 zile
6. Proiectare burghiu, disc taietor de la flex, aflate in mişcare de rotaţie din cauza fixării, strângerii DECES 7 1 3
defectuoase a acestora, proiectare bucăti rupte din aceste scule pe durata sarcinii de muncă
7. Tăiere degete, membre pe durata debitării, tăierii unor repere Inv. 4 2 3
gr.III
8. Lovire de către mijloace de transport în curtea societăţii sau pe traseul de deplasare la depozitul DECES 7 1 3
de materiale pe durata aprovizionării
RECIPIENTE 9. Recipienţi sub presiune, butelii de oxigen, acetilena DECES 7 1 3
SUB PRESIUNE
FACTORI DE 10. Arsuri provocate la contactul cu suprafata fierbinte a pieselor sudate ITM 3- 2 4 2
RISC TERMIC 45 zile
11. Arsuri provocate de flamele puternice în timpul sudurii ITM 45- 3 3 3
180 zile
FACTORI DE 12. Electrocutare prin atingere directa datorita unor defecte de izolatie, defecte de protecţie, DECES 7 1 3
RISC ELECTRIC îngrădire şi avertizare
13. Electrocutare prin atingere indirecta datorita unor defectiuni la instalaţia de împământare şi DECES 7 1 3
legare la nul, lipsei unor circuite de protectie, aparitiie tensiunii de pas etc.
14. Substanţe inflamabile, gaze inflamabile, explozive – incendiu DECES 7 1 3
FACTORI DE 15. Afecţiuni ale pieli, dermatite de contact, la contactul mâinilor sau a altor părţi ale corpului cu ITM 3- 2 4 2
RISC CHIMIC substanţe iritante, toxice (uleiuri, substanţe decapante, vaseline etc.) 45 zile

35
MEDIU DE 16. Intoxicaţii şi/sau afecţiuni digestive din cauza neutilizării instalaţiei de ventilaţiei în timpul sudării ITM 3- 2 5 3
MUNCĂ în atelier 45 zile
17. Afectiuni digestive si/sau respiratorii din cauza degajări de gaze (CO, NO, O 3, etc.) în mediu de ITM 3- 2 4 2
munca 45 zile
18. Arsuri şi afecţiuni ale ochilor din cauza radiaţilor ultraviolete şi infraroşii în timpul sudării ITM 3- 2 5 3
45 zile
19. Afecţiuni ale urechii, hipoacuzie datorită zgomotului produs de echipamentele tehnice în timpul Inv. gr. 4 1 2
deplasării între punctele de lucru (utilaje, ET, etc.) III
20. Curenţi de aer la locul de munca ITM 3- 2 4 2
45 zile
21. Calamităţi naturale – colaps (seism, trăsnet, vânt, grindină, viscol prăbuşiri de teren, etc) DECES 7 1 3
SARCINA DE 22. Afecţiuni ale sistemului osteo–musculo–articular din cauza poziţiilor de lucru vicioase, forţate, a Inv. gr. 4 3 4
MUNCĂ lucrului în spaţii înguste, în spaţii greu accesibile, efort fizic static sau dinamic la manipularea III
pieselor
23. Lucrul în condiţii de stres cauzat de ritm de muncă mare, decizii dificile în timp scurt etc. ITM 3- 2 3 2
45 zile
EXECUTANT ACTIUNI 24. Accidentare din cauza succesiunii greşite a operaţiilor la utilizarea aparatului de sudura DECES 7 1 3
GRESITE
25. Efectuare sudură fără paravan sau mască de protecţie (arsuri, orbiri, etc.) Inv. gr. 5 2 4
II
26. Efectuarea diferitelor intervenţii la utilaje si echipamente, la care au fost îndepărtate apărătoarea DECES 7 1 3
/ carcasele / dispozitivele de protecţie în timpul funcţionării acestora
27. Nerespectarea ordinii de aplicare a tuturor măsurilor tehnice pentru realizarea zonei de lucru Inv. gr. 4 2 3
sau acceptarea de omisiuni si/ sau erori la echipamentele de protecţie III
28. Nesincronizării la lucrul în echipă, în special la transportul manual sau mecanizat al sarcinilor DECES 7 1 3
29. Lovire executant de către furtunul de la butelii din cauza presiunii si a prinderii, fixării ITM 3- 2 4 2
necorespunzătoare a acestora de către executant 45 zile
30. Deplasări, staţionări în zone periculoase (ET în funcţiune, mijloace de ridicat şi transport auto DECES 7 1 3
etc.)
31. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, în timpul deplasării de la un loc de muncă la ITM 45- 3 5 4
altul, sau în atelier din cauza depozitărilor necorespunzătoare de materiale si a cablurilor intinse la 180 zile
imtamplare
32. Cădere de la joasă înălţime prin dezechilibrare, alunecare (de pe scari, schele, cand se DECES 7 1 3
efectuează operaţii de sudură, montare etc.)
33. Nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii DECES 7 1 3
OMISIUNI 34. Neutilizarea mijloacelor de protecţie (ochelari / mască sudură, mănuşi, şorţ, jambiere de Inv. gr. 4 3 4
protecţie, bocanci) III

Masuri pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor

36
RASPUNDERI

TERMENE
Nr. NIVEL MĂSURI PROPUSE
crt. FACTOR DE RISC DE NOMINALIZAREA MĂSURII
RISC

Afecţiuni ale sistemului osteo–musculo– articular 4  Respectarea întocmai a sarcinilor şi a tehnologiei de lucru
din cauza poziţiilor de lucru vicioase, forţate, a  Angajatorul trebuie sa monitorizeze daca activitatea poate prezenta riscuri, în
lucrului în spaţii înguste, în spaţii greu accesibile, special de afecţiuni dorsolombare, in cazul in care implica una sau mai multe dintre
efort fizic static sau dinamic la manipularea următoarele cerinţe: efort fizic prea frecvent sau prelungit, perioada insuficienta de
pieselor repaus, distanţe prea mari pentru ridicare, coborare sau transport; ritm de munca
impus printr-un proces care nu poate fi modificat de lucrator si sa ia masuri in
consecinta
 Totodata angajatorul va efectua controlul medical la angajare, va respecta si se va
asigura că lucrătorul repartizat pe un loc de muncă este expus unor riscuri dacă:
- este necorespunzător din punct de vedere fizic sa execute sarcina de munca
respectiva
- poarta îmbrăcăminte, incaltaminte sau alte efecte personale necorespunzătoare
 Se vor evita transporturile greutăţilor mari, iar daca acest lucru nu este posibil,
transportul se va face de catre mai multi lucratori prin rotatie
 Se vor respecta prevederile HG 1051/2006
Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, 4  Caile de acces vor fi marcate si pastrate in permanenta libere
alunecare, în timpul deplasării de la un loc de  Toate prelungitoarele si cablurile electrice vor fi pozitionate la inaltime si in locuri
muncă la altul, sau în atelier din cauza unde nu incomodeaza activitatea
depozitărilor necorespunzătoare de materiale si a  Furtunurile vor fi intinse numai in caz de nevoie si vor ocupa un spatiu cat mai
cablurilor intinse la intamplare redus cu putinta
 Materialele necesare desfasurarii activitatii vor fi depozitate in imediata vecinatate
a locului de munca si cat mai putin imprastiate
Efectuare sudură fără paravan sau mască de 4  Este interzisă efectuarea operaţiilor de sudură fără folosirea măştii de sudură, iar la
protecţie (arsuri, orbiri, etc.) intervenţia pe teren, se va lua măsura asigurării locului de intervenţie
 Inainte de inceperea lucrului, persoana insarcinata cu supravegherea operatiilor va
verifica daca au fost luate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea
accidentelor si a imbolnavirilor
 Amplasarea paravanelor de protecţie la locurile de muncă unde se execută operaţii
de sudare si semnalizarea existentei lor pentru ceilalti lucratori
 Utilizarea EIP corespunzător de către toţi salariaţii conform instructiunii proprii de
acordare a EIP
Neutilizarea mijloacelor de protecţie 4  Respectarea sarcinilor de muncă prevăzute în fişa postului
(ochelari/mască sudură, mănuşi, şorţ, jambiere de  Folosirea obligatorie a EIP (mască de sudură, mănuşi piele, şorţ piele, jambiere de
protecţie, bocanci) protecţie, bocanci, etc.)
 Cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor de lucru şi a sarcinilor de serviciu

37
 Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic conform legislaţie in domeniu
 Personalul îşi va desfăşura activitatea numai în locurile pentru care a fost instruit
Electrocutare prin atingere indirecta datorita unor 3  Măsuri de protecţie principale:
defectiuni la instalaţia de împământare şi legare la - legarea la pământ;
nul, lipsei unor circuite de protectie, aparitiie - legarea la nul de protecţie;
tensiunii de pas etc. - izolarea suplimentară de protecţie aplicată utilajului în procesul de muncă;
- separarea de protecţie.
 Măsuri de protecţie secundare:
- izolarea amplasamentului;
- egalizarea şi/sau dirijarea potenţialelor;
- deconectarea automată în cazul apariţiei unei tensiuni sau unui curent de defect
periculoase;
- folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante.
 Se va interzice orice intervenţie la componentele instalaţiei electrice fără scoaterea
acesteia de sub tensiune, prin acţionarea întrerupătoarelor de circuit
 Este interzis lucrul la distante de LEA mai mici decat: 1m pentru LEA pana la 1 kV, 2,5
m pentru LEA până la 20 kV inclusiv; 3 m pentru LEA cu tensiuni între 25kV şi 35 kV; 4,0 m
pentru LEA cu 110 kV; 5,0 m pentru LEA de 220 kV şi 6,0 m pentru LEA de 400 kV
 Se vor efectua verificari ale rezistentei la impamantare ale instalatiei electrice din
santier
 Se vor utiliza numai echipamente de munca si cabluri electrice intacte si conforme

Legator de sarcina

CLASA DE GRAVITATE
CONSECINŢA MAXIMĂ

PROBABILITATECLASA DE

RISCNIVEL DE
PREVIZIBILĂ
COMPONENŢA FACTORII DE
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC
SISTEMULUI DE RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI

0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Accidentarea lucratorului sau a persoanelor din imediata vecinătate, din cauza defectării
MUNCĂ RISC sistemului de direcţie, a celui de frânare, exploziei unui cauciuc, lovirii de alte mijloace auto DECES 7 1 3
MECANIC participante la trafic, răsturnării macaralei
2. Vătămări corporale ale lucrătorilor ca urmare balansul sau căderea sarcinilor ridicate si
DECES 7 1 3
transportate
3. Căderi de la aceeaşi înălţime prin alunecare sau împiedicare în zona de activitate, pe timpul
DECES 7 1 3
desfăşurării operaţiunilor de lucru.
4. Ruperea organelor sau a dispozitivelor de legat sarcina din cauza uzurii avansate a acestora, a DECES 7 2 4

38
cablurilor necorespunzătoare sau/si a prezentării unor defecţiuni interne
5. Lovire de către autovehiculele aflate în trafic în zona de lucru DECES 7 1 3
6. Accidentarea proprie şi/sau din cauza căderii materialelor din dispozitive de legare DECES 7 1 3
necorespunzătoare, din punct de vedere al sarcinilor maxime pe care le suportă
7. Contact direct al epidermei sau părţi ale corpului cu suprafeţe înţepătoare sau tăietoare ale ITM 3-45
2 4 2
materialelor manipulate zile
FACTORI DE 8. Electrocutare prin atingere directa si indirecta datorita unor defectiuni la instalaţia de DECES 7 1 3
RISC împământare şi legare la nul, lipsei unor circuite de protectie, aparitia tensiunii de pas etc.
ELECTRIC
FACTORI DE 9. Contact cu suprafeţe ce prezintă o temperatură scăzută pe durata anotimpului rece. ITM 3-45
2 3 2
RISC TERMIC zile
SUBSTANTE 10. Incendiu datorită scurgerilor de combustibil din rezervor sau din conductele de alimentare ale
DECES 7 1 3
INFLAMABILE mijloacelor auto utilizate (neetanşeităţi, fisuri, degradarea garniturilor, ciocniri, etc.).
FACTORI DE 11. Degerături ale membrelor superioare sau/şi inferioare cauzate de temperaturile scăzute din
MEDIU DE ITM 3-45
RISC FIZICI timpul iernii pe durata efectuării operaţiilor de manipulare, transport, depozitare sau efectuării 2 3 2
MUNCĂ zile
activităţilor în aer liber.
12. Şoc caloric (insolaţie) cauzat de temperaturile ridicate din timpul verii pe durata efectuării ITM 3-45
2 3 2
operaţiilor de manipulare, transpor, depozitare sau efectuării activităţilor în aer liber. zile
13. Afecţiuni ale aparatului respirator (gripe, bronşite, viroze) din cauza temperaturilor reci, a ITM 3-
2 3 2
viscolului, a vântului, a curenţilor de aer sau a precipitaţiilor la lucrul în zonele de montaj. 45 zile
SARCINA DE 14 .Solicitare psihică din cauza deciziilor dificile de luat în timp scurt pentru evitarea accidentării ITM 3-45 2 3 2
MUNCĂ proprii sau a persoanelor din imediata vecinătate zile
ACTIUNI 15. Cădere sarcinii din organul sau dispozitivul de prindere din cauza fixării necorespunzătoare, a DECES 7 2 4
EXECUTANT
GREŞITE lipsei elemenelor de siguranta a acestora şi accidentarea lucratorilor
16. Căderea materialelor, din cauza utilizării unor organe de legare sau a unor dispozitive DECES 7 1 3
necorespunzătoare, din punct de vedere al sarcinilor maxime pe care le suportă.
17. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare pe suprafeţe umede sau îngheţate sau pe căile de acces ITM 3-45 2 4 2
care prezintă scurgeri de uleiuri, dezechilibrare, împiedicare de materiale depozitate pe căile de zile
acces sau în imediata vecinătate a locului de muncă
18. Cădere de la înălţime din cauza dezechilibrării, alunecării, impiedicarii ITM 45- 3 2 2
180 zile
19. Accidentarea altor lucrători, prin cădere, ca urmare a transportării neautorizate a acestora pe
DECES 7 1 3
platforma de transport
20. Lovire, strivire corp, membre din cauza staţionări in zonele periculoase din imediata vecinătate a
DECES 7 1 3
altor mijloace de transport care aduc produsele finite
21. Neutilizarea sau/şi utilizarea defectuoasă a echipamentului individual de protecţie. ITM 45-
OMISIUNI 3 2 2
180 zile
22. Accidente de traseu datorită nerespectării legislaţiei rutiere. DECES 7 1 3

Masuri pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor

39
RĂSPUNDERI

TERMENE
MĂSURI PROPUSE
NIVEL
Nr. NOMINALIZAREA MĂSURII
DE
crt. FACTOR DE RISC
RISC

 Conducerea societăţii va aloca fondurile necesare efectuării reviziilor tehnice a


motostivuitoarelor din dotare, conform legislaţiei in vigoare, iar acestea să fie făcute
Accidentarea lucratorului sau a persoanelor din
doar de către personal calificat (în ateliere specializate).
imediata vecinătate, din cauza defectării
 Conducătorul autovehiculului este obligat înaintea începerii lucrului, să
1 sistemului de direcţie, a celui de frânare, 3
controleze starea tehnică a acestuia, respectiv dacă stabilitatea, sistemele de
exploziei unui cauciuc, lovirii de alte mijloace
direcţie, de frânare şi de semnalizare audio-video, sunt corespunzătoare.
auto participante la trafic, răsturnării macaralei
 Efectuarea instructajului periodic in conformitate cu prevederile art. 95 - 100 din
HG 1425/2006
 Înlocuirea pneurilor care prezintă uzuri avansate şi respectarea presiunii aerului
în pneuri funcţie de recomandările din cartea tehnică a echipamentului.
 Se vor respecta termenele şi programarea reviziile tehnice ale mijloacelor auto,
Vătămări corporale ale lucrătorilor ca urmare conform graficelor.
2 balansul sau căderea sarcinilor ridicate si 3  Zilnic, înainte de plecare în cursă lucrătorul va verifica caracteristicile tehnice şi
transportate funcţionale mijlocului de transport şi nu va începe lucrul în cazul constatării unor
defecţiuni decât după remedierea acestora.
 Asigurarea corespunzătoare, împotriva balansului sau căderii, a încărcăturii
transportate
 Respectarea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi instructiunilor de securitate a
muncii.
 Verificarea zilnică a stării psihofiziologice a salariatului  şi nepermiterea începerii
Căderi de la aceeaşi înălţime prin alunecare sau lucrului de către cei care prezintă o stare necorespunzătoare sau dau semne de
3 împiedicare în zona de activitate, pe timpul 3 oboseală.
desfăşurării operaţiunilor de lucru.  Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic în conformitate cu
condiţiile de muncă şi prevederile HG 355/2007.
 Verificarea şi efectuarea, în caz de nevoie, a curăţenie şi a modului de
depozitare a eventualelor materiale, în zona operaţiunilor de lucru.
4 Ruperea organelor sau a dispozitivelor de legat 4  Persoana care manevrează macaraua trebuie sa fie autorizată
sarcina din cauza uzurii avansate a acestora, a  La legarea şi transportul sarcinilor trebuie folosite numai organele de legare sau
cablurilor necorespunzătoare sau/si a prezentării dispozitivele executate şi verificate periodic conform prescripţiilor tehnice R 10-
unor defecţiuni interne ISCIR şi care au plăcuţe indicatoare cu privire la sarcinile maxime admise pe care
le suportă.
 Instalaţii de ridicat vor fi în bună stare de funcţionare şi vor avea marcate
sarcinile maxime de ridicare
 Prinderea materialelor la mijloacele de ridicat se va face cu dispozitive speciale,
omologate, care sã asigure prinderea corectã si echilibratã.
 Se interzice ca la prinderea materialelor, echipamentelor sã se foloseascã lanţuri

40
sau cabluri care nu au poansonate sarcina maximã de ridicat.
 Se vor respecta termenele de revizii tehnice
 Operatorul va verifica zilnic organele de legare şi dispozitivele de prindere a
sarcinii şi nu vor accepta să lucreze cu acestea dacă ele prezintă uzuri avansate
Electrocutare prin atingere directa si indirecta  Este interzis lucrul la distante de LEA mai mici decat: 1m pentru LEA pana la 1 kV,
datorita unor defectiuni la instalaţia de 2,5 m pentru LEA până la 20 kV inclusiv; 3 m pentru LEA cu tensiuni între 25kV şi 35 kV;
împământare şi legare la nul, lipsei unor circuite 4,0 m pentru LEA cu 110 kV; 5,0 m pentru LEA de 220 kV şi 6,0 m pentru LEA de 400
de protectie, aparitia tensiunii de pas etc. kV
 Toate macaralele si utilajele de ridicat trebuie sa fie dotate cu senzori de
8
siguranta (proximitate)
 Se vor efectua verificari ale rezistentei la impamantare ale instalatiei electrice
din santier
 Se vor utiliza numai echipamente de munca si cabluri electrice intacte si
conforme
 Respectarea graficului de revizii şi reparaţii a autovehiculului (înlocuirea pieselor
Incendiu datorită scurgerilor de combustibil din defecte sau deteriorate).
rezervor sau din conductele de alimentare ale  Lucrările de reparaţii se vor efectua numai de către personal calificat, instruit şi
10 3
mijloacelor auto utilizate (neetanşeităţi, fisuri, autorizat.
degradarea garniturilor, ciocniri, etc.).  Respectorea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi instructiunilor proprii de
securitate a muncii.
 Locurile de muncă care prezintă pericol de accidentare vor fi semnalizate
corespunzător cu tăbliţe de semnalare a pericolului existent
 Se vor utiliza pentru legarea şi transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive
care au plăcuţe indicatoare cu privire la sarcinile maxime pe care le suportă
Cădere sarcinii din organul sau dispozitivul de  Se vor utiliza numai organe de legare şi dispozitive de prindere verificate
prindere din cauza fixării necorespunzătoare, a  Nu se leaga sarcini care sunt aderente la sol sau perete
15 4
lipsei elemenelor de siguranta a acestora şi  După legarea şi prinderea sarcinii în cârligul macaralei, legatorul de sarcina va
accidentarea lucratorilor semnaliza macaragiului efectuarea unei ridicări de probă până la înălţimea de cca.
100 mm de la nivelul solului; dacă echilibrul sarcinii este stabil, fără pericol de
deplasare sau alunecare, să semnalizeze macaragiului continuarea ridicării precum
şi restul de mişcări pe care trebuie să le execute cu macaraua, aşezându-se astfel
încât să se afle tot timpul în câmpul vizual al macaragiului
 Se vor utiliza pentru legarea şi transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive
Căderea materialelor, din cauza utilizării unor care au plăcuţe indicatoare cu privire la sarcinile maxime pe care le suportă
organe de legare sau a unor dispozitive  Se vor utiliza numai organe de legare şi dispozitive de prindere verificate
16 3
necorespunzătoare, din punct de vedere al  Nu se leaga sarcini care sunt aderente la sol sau perete
sarcinilor maxime pe care le suportă  Prinderea materialelor la mijloacele de ridicat se va face cu dispozitive speciale,
omologate, care sã asigure prinderea corectã si echilibratã.
19. Accidentarea altor lucrători, prin cădere, ca  Se va efectua instruirea periodică a lucrătorilor de pe autovehicule cu privire la
urmare a transportării neautorizate a acestora 3 riscurile de accidentare care există sau pot apare pe timpul desfăşurării operaţiilor
pe platforma de transport la acest sistem de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi măsurile ce se
impun a fi respectate.
 Se interzice transportul lucratorilor pe platformele instalatiilor de ridicat, in

41
cabina macaralelor sau pe scarile acestora
 Verificarea zilnică, înainte de începerea lucrului, a stării psihofiziologice a
lucrătorilor. 
 Se va efectua instruirea lucrătorilor, periodică şi ori de câte ori este nevoie, cu
privire la respectarea măsurilor de securitate a muncii şi prezentarea riscurilor de
accidetare, respectiv a urmărilor acestor accidente
 Posturile de lucru, căile de circulaţie şi alte amplasamente sau instalaţii în aer
liber, care sunt ocupate ori utilizate de către lucrători în decursul activităţii lor,
Lovire, strivire corp, membre din cauza staţionări trebuie sa fie astfel organizate ca circulaţia pietonala sau a vehiculelor sa se facă în
in zonele periculoase din imediata vecinătate a condiţii de securitate
20. 3
altor mijloace de transport care aduc produsele  Căile de circulaţie, cheiurile şi rampele de încărcare, trebuie sa fie calculate,
finite dimensionate şi amplasate astfel încât pietonii sau vehiculele sa le poată utiliza
uşor, în deplina securitate şi în conformitate cu destinaţia lor, iar lucrătorii aflaţi în
vecinătatea acestor cai de circulaţie sa nu fie ameninţaţi de nici un pericol
 Locurile de munca în aer liber trebuie sa fie iluminate corespunzător cu lumina
artificiala, în condiţiile în care lumina zilei este insuficientă. Pe timp de noapte se va
asigura un iluminat fix şi portativ corespunzător la locul intervenţiei
 Instruirea participanţilor la trafic cu privire la cunoaşterea prevederilor din Codul
Rutier si din Regulamentul de circulaţie pe drumurile publice
 Însuşirea prevederilor privind staţionarea pe drumurile publice de la pct 66-68,
din Legea 49/2006 si a instrucţiunilor proprii locului de muncă, a sarcinii de muncă
Accidente de traseu datorită nerespectării
22 3 şi cunoaşterea pericolelor existente 
legislaţiei rutiere.
 Lucrătorii vor fi instruiţi cu privire la circulaţia si staţionare pe căile de circulaţie
din societate
 La fiecare loc de muncă vor fi afişate instrucţiuni proprii de securitate a muncii
pentru transportul intern

Conducator punct lucru

CONSECINTA MAXIMA

CLASA DE GRAVITATE

PROBABILITATECLASA DE

RISCNIVEL DE
COMPONENTA FACTORII DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC
SISTEMULUI RISC ( descriere, parametrii)
DE MUNCA IDENTIFICATI

PREVIZIBILA
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Pornirea accidentală a unor mecanisme, mijloace de transport si ridicat datorită unor frâne DECES 7 1 3
PRODUCŢIE RISC MECANIC defecte, a neasigurarii acestora de către conducători pe durata verificării locurilor de muncă
2. Deviere de la traiectoria normală cauzată de unele defecţiuni tehnice ale mijloace de DECES 7 2 4

42
transport auto sau de transportat si ridicat, pe durata deplasarii între punctele de lucru
3. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare din cauza unor scurgeri libere de ulei, apă provenite Inv. gr. III 4 2 3
de la neetanşeităţi ale conductelor de la utilităţi, condens, etc
4. Contactul cu suprafeţe înţepătoare, tăioase în timpul realizării sarcinii de muncă ITM 3-45 2 4 2
zile
5. Cădere de la înălţime DECES 7 2 4
6. Balansul maselor transportate cu mijloacele de ridicat (automacarale, motostivuitoare, etc) DECES 7 2 4
7. Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, dezechilibrare, împiedicare la deplasarea de la ITM 45- 3 3 3
un punct de lucru la altul din cauza suprafeţelor alunecoase a căilor de acces în special în 180 zile
timpul anotimpului ploios, împiedicarea de materiale depozitate necorespunzător pe căile de
acces din şantier etc.
8. Pericol de explozii datorită recipientelor sub presiune: recipiente de aer comprimat, apă, DECES 7 1 3
ulei şi butelii oxigen sau acetilenă, etc
FACTORI DE 9. Electrocutare prin atingere directă din cauza unor defecte de protecţie sau a unor defecte DECES 7 1 3
RISC ELECTRIC de izolaţie a cablurilor de alimentare sau a instalaţiei electrice
10. Electrocutare prin atingere indirectă din cauza unor defecţiuni a instalaţiei de DECES 7 1 3
împământare şi legare la nul sau din lipsa unor circuite de protecţie, aparitia tensiunii de pas
MEDIUL DE 11. Afecţiuni ale căilor respiratorii datorită prafului ce se degaja in timpul lucrarilor din santier ITM 3-45 2 5 3
MUNCĂ zile
FACTORI DE 12. Intoxicaţii digestive şi/sau afecţiuni respiratorii din cauza particulelor pneumoconiogene ITM 3-45 2 4 2
RISC CHIMIC (praf de ciment, adezivi, particule de mase plastice, etc) pe durata supravegherii lucrărilor zile
SARCINA DE 13. Pericol de explozie datorita situarii santierului in apropierea unei statii de distributie DECES 7 1 3
MUNCĂ carburanti
14. Asigurarea şi utilizarea de scule necorespunzătoare sau decalibrate la îndeplinirea ITM 3-45 2 4 2
sarcinii de muncă zile
15. Accidente produse pe traseu, la deplasarea la societăţi comerciale, instituţii specializate, DECES 7 2 4
în santiere
EXECUTANT ACŢIUNI 16. Nerespectarea instrucţiunilor de lucru şi de securitatea muncii DECES 7 1 3
GREŞITE
17. Lovire, strivire membre din cauza alunecării, rostogolirii, răsturnării pieselor, a ITM 45- 3 3 3
materialelor, subansamblelor depozitate necorespunzător în timpul verificării locurilor de 180 zile
muncă

Masuri pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor

RASPUNDERI
Nr. NIVE MĂSURI PROPUSE

TERMENE
crt. FACTOR DE RISC L DE NOMINALIZAREA MĂSURII
RISC

Deviere de la traiectoria normală cauzată 4  Aplicarea si întreţinerea echipamentelor tehnice adecvate, organizarea judicioasă a
de unele defecţiuni tehnice ale mijloace transportului intern, efectuarea de lucrări de punere in funcţiune si montaj conform cărţii tehnice

43
de transport auto sau de transportat si  Pornirea echipamentelor tehnice după reparaţii se va face doar după terminarea lucrărilor si
ridicat, pe durata deplasarii între montarea apărătorilor la cuplele si al organele în mişcare
punctele de lucru  La deplasarea societate si în special in zona depozitelor de materii prime, depozitate în stive,
obligatoriu se va casca de protecţie, pentru prevenirea accidentelor de muncă în zonele de
deplasare
 Respectarea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii
 Efectuarea reviziilor tehnice ale echipamentelor de ridicat, transportat conform normelor legale
Caderi de la inaltime 4  Accesul la locurile de munca aflate la inaltime se vor dota cu schele conforme si se vor
verifica procesele verbaale de montare si verificare schele.
 Toti lucratorii care lucraza la inaltime vor fi verificati medical si vor lucra in acele zone numai
aceia care sunt apti sa lucreze la inaltime
 Toti lucratorii care lucreaza la inaltime vor fi echipati si cu centuri de siguranta ,centuri ce vor fi
verificate periodic conform specificatiei de la producator
 Ezte interzis lucrul la inaltime pe timpul fenomenelor meteorologice( vant, ploaie, ceata,
zapada)
Balansul maselor transportate cu 4  Operaţiile de manipulare, transport, depozitare se desfăşoară in conformitate cu prevederile
mijloacele de ridicat (automacarale, instrucţiunilor de lucru
motostivuitoare, etc)  Macaragiul este obligat să execute manevra macaralei lin, astfel încât să evite balansarea
sarcinii şi producerea şocurilor
 Utilizarea tipului constructiv de echipament tehnic (de lucru) adecvat formei construcţiei, pentru
manipularea mecanică a materialelor. Funcţie de modul de lucru adoptat, utilitarea
echipamentului individual de protecţie corespunzător
 Înaintea începerii lucrului conducătorul locului de munca se va asigura că nu există pericolul
lovirii unor salariaţi pe durata efectuării manevrelor de încărcare descărcare
 Salariaţii vor fi instruiţi, verificaţi şi testaţi fi cu privire la cunoaşterea conţinutului sarcinii de
muncă, a instrucţiunilor proprii, a prevederilor HG 971/2006
Accidente produse pe traseu, la 4  Instruirea participanţilor la trafic cu privire la cunoaşterea prevederilor din Codul Rutier si din
deplasarea la societăţi comerciale, Regulamentul de circulaţie pe drumurile publice
instituţii specializate, în santiere  Însuşirea prevederilor privind staţionarea pe drumurile publice de la pct 66-68, din Legea
49/2006 si a instrucţiunilor proprii locului de muncă, a sarcinii de muncă şi cunoaşterea
pericolelor existente 
 Lucrătorii vor fi instruiţi cu privire la circulaţia si staţionare pe căile de circulaţie din societate
 La fiecare loc de muncă vor fi afişate instrucţiuni proprii de securitate a muncii pentru
transportul intern
 Este interzis lucrul la distante de LEA mai mici decat: 1m pentru LEA pana la 1 kV, 2,5 m pentru
Electrocutare prin atingere directa si LEA până la 20 kV inclusiv; 3 m pentru LEA cu tensiuni între 25kV şi 35 kV; 4,0 m pentru LEA cu 110
indirecta datorita unor defectiuni la kV; 5,0 m pentru LEA de 220 kV şi 6,0 m pentru LEA de 400 kV
instalaţia de împământare şi legare la 3  Toate macaralele si utilajele de ridicat trebuie sa fie dotate cu senzori de siguranta
nul, lipsei unor circuite de protectie, (proximitate)
aparitia tensiunii de pas etc.  Se vor efectua verificari ale rezistentei la impamantare ale instalatiei electrice din santier
 Se vor utiliza numai echipamente de munca si cabluri electrice intacte si conforme

44
Dulgher + fierar betonist cu atributii de montator schela

CLASA DE
CLASA DE GRAVITATE

RISCNIVEL DE
CONSECINŢA MAXIMĂ
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A
COMPONENŢA FACTORII DE

PROBABILITATE
FACTORILOR DE RISC

PREVIZIBILĂ
SISTEMULUI RISC
( descriere, parametrii)
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI

0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Proiectare scule sau aşchii de lemn la prelucrarea lemnului, proiectarea de corpuri, dinţi rupţi de
PRODUCŢIE RISC MECANIC pe discul tăietor aşchii si particule din cauza sistemului mecanic de deplasare a pânzei tăietoare Inv. gr.II 5 1 3
care nu este echilibrată provocând funcţionarea neuniformă şi cu şocuri a ferăstrăului.
2. Lovirea de către mijloacele de transport în incinta şantierului, traseu, căi de acces
DECES 7 1 3
(nerespectarea căilor de acces, circulaţie, indicatoare şi marcaje, etc.).
3. Prindere, strivire degete membre superioare la manipularea dulapilor, scândurilor de lemn, ITM 3-
2 5 3
semifabricate, panouri metalice. 45 zile
4. Cădere de materiale, scule, unelte de la înălţime şi/sau depozitate necorespunzător în timpul ITM 3-
2 4 2
montarii schelelor 45 zile
5. Tăiere, înţepare, lovire, datorită sculelor şi echipamentelor folosite, suprafeţelor înţepătoare,
ITM 3-
tăioase a sculelor şi uneltelor de mână, discurilor tăietoare de la operaţia de debitare folosite în 2 4 2
45 zile
îndeplinirea sarcinii de lucru.
6. Alunecare sau rostogolire materiale la locul de depozitare la montare – demontare schela ITM 3- 2 4 2
45 zile
7. Surpare, alunecare pământ pe durata lucrărilor montare schele din cauza consolidării
DECES 7 2 4
defectuoase a pereţilor, a neasigurării acestora spre vecinătăţi.
8. Proiectare scule, din cauza nefixării sau a asamblării necorespunzătoare a acestora în timpul
Inv. gr.II 5 1 3
executării operaţiei de tăiere a dulapilor din lemn.
9. Prăbuşire schelă, podine la încărcarea acestora peste sarcina admisă. DECES 7 1 3
10. Cădere de la înălţime, deplasări datorate gravitaţiei din cauza neasigurării mijloacelor colective
DECES 7 2 4
de protecţie a schelelor, scărilor etc.
11. Cădere de la înălţime de pe scări şi schele exterioare care nu sunt prevăzute cu scări
DECES 7 1 3
corespunzătoare de acces sau nu prezintă balustradă superioară pe durata sarcinii de muncă.
12. Cădere în gol în şanţuri, săpături pentru fundaţii pe durata efectuării unor lucrări sub nivelul
DECES 7 1 3
solului.
FACTORI DE 13. Desprindere, deteriorare tegumentara a membrelor superioare (palma) din cauza temperaturii ITM 3-
2 4 2
RISC TERMIC scazute a suprafetei metalice a mijlocului de productie. 45 zile

45
14. Electrocutare prin atingere directă a componentelor circuitelor electrice din dotarea locurilor de
muncă, din cauza unor defecte de protecţie sau a unor defecte de izolaţie a cablurilor de DECES 7 1 3
alimentare sau a instalaţiei electrice.
15. Electrocutare prin atingere indirectă a componentelor circuitelor electrice din dotarea locurilor
de muncă, din cauza unor defecţiuni a prizei de împământare şi legare la nul sau din lipsa unor DECES 7 1 3
circuite de protecţie, aparitiei tensiunii de pas
MEDIUL DE FACTORI DE 16. Afecţiuni ale aparatului respirator ( gripe, bronşite, viroze) din cauza temperaturilor reci, a ITM 3-
2 5 3
MUNCĂ RISC FIZIC viscolului, vântului, a curenţilor puternici şi a schimbărilor mari de temperatură. 45 zile
17. Umiditatea relativă ridicată a aerului pe durata manipulării, executării, montării construcţiilor ITM 3-
2 4 2
specifice etc. 45 zile
Inv.
ILUMINAT 18. Nivel de iluminare scăzut atât pe căile de acces cât la locul de muncă. 4 1 2
gr.III
19. Calamităţi naturale – colaps (seism, trăsnet, vânt, grindină, viscol prăbuşiri de teren, schele,
DECES 7 1 3
eşafoade, etc)
SARCINA DE 20. Afectiuni ale sistemului osteo-musculo-articular din cauza pozitiilor de lucru vicioase si a Inv gr.
4 2 3
MUNCĂ manevrarii de mase mari III
21. Asigurarea şi utilizarea de echipamente tehnice, EIL şi EIP, unelte, scule decalibrate,
DECES 7 1 3
necorespunzătore sarcinii de muncă pentru personalul din subordine.
22. Organizarea defectuoasă a lucrărilor având in vedere vecinătăţile şantierului, folosirea de
improvizaţii pentru demarcarea zonelor periculoase, asigurarea improprie a accesului la înălţime, DECES 7 2 4
in timpul montarii (scări improvizate, neasigurate, lipsa semnalizărilor de securitate).
ACŢIUNI ITM 3-
EXECUTANT 23. Comenzi greşite la pornirea şi acţionarea echipamentelor de muncă. 2 2 2
GREŞITE 45 zile
24. Utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de protecţie din dotare (mănuşi si cizme de Inv.
4 1 2
protecţie, centură de siguranţă defectă, etc.). gr.III
26. Plagă tăiată, înţepată la contactul cu suprafaţa tăioasă a sculelor de frezat, rindeluit, a
discurilor tăietoare, pânzelor tăietoare ale ferăstraielor, circularului etc., amputare degete membre Inv.
4 1 2
superioare la apropierea acestora din neatenţie de zona de acţionare a discului cu tăiere de la gr.III
dispozitivul de debitare mecanică a lemnului.
26. Folosirea necorespunzătoare a sculelor şi dispozitivelor din dotare, decalibrate, defecte, ITM 3-
2 4 2
improvizate, etc. 45 zile
27. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare, nerespectarea căilor de ITM 3-
2 4 2
acces şi circulaţie. 45 zile
28. Cădere de la înălţime prin alunecare, dezechilibrare, păşire în gol in timpul montarii –
DECES 7 2 4
demontarii schelelor.
29. Asamblare necorespunzătoare a schelelor, eşafodajelor, structurilor din lemn, etc.; DECES 7 2 4
30. Neasigurarea zonei de lucru şi/sau nesemnalizarea executării unor lucrări periculoase la Inv.
4 2 3
demontare-montare schelelor, podinelor etc. gr.III
31. Nerespectarea instrucţiunilor de lucru în timpul realizării sarcinii de muncă. Inv.
4 2 3
gr.III
32. Cădere în gol de la înălţime de pe schelă din cauza neutilizării sau neasigurării
DECES 7 1 3
corespunzătoare a centurii de siguranţă.
33. Deplasări, staţionări în zone de lucru periculoase (lovire de către mijloace de transport, cădere
DECES 7 1 3
obiecte de la înălţime, etc.

46
34. Nesincronizarea lucrului în echipă între lucrători. ITM 3-
2 4 2
45 zile
35. Neutilizarea sau/şi utilizarea defectuoasă a echipamentului individual de protecţie. Inv.gr.III 4 4 4

Masuri ptr. eliminarea sau diminuarea riscurilor

RASPUNDERI

TERMENE
NIVEL MĂSURI PROPUSE
Nr.
FACTOR DE RISC DE NOMINALIZAREA MĂSURII
crt.
RISC

1. Adoptarea unor soluţii tehnice care să elimine pericolele de accidentare.


2. Circulaţia pe cofraje (după montarea armăturii) pentru transportul betonului se va face pe
podine aşezate pe capre, cu o lăţime de cel puţin 1,2 m.
Surpare, alunecare pământ pe durata
3. Asigurarea pereţilor fundaţiei prin sprijin din stoc sau calculate şi executate special.
lucrărilor montare armături pentru
4. Asigurarea peretelui spre vecinătăţi prin turnarea unui sprijin suplimentar şi, după întărire,
1 fundaţii, din cauza consolidării 4
continuarea lucrărilor pentru fundaţie.
defectuoase a pereţilor, a neasigurării
5. Se vor prevede, peste conductele, podeţe de trecere pentru transportul materialelor,
acestora spre vecinătăţi.
precum şi pentru zonele care traversează locuri cu circulaţie intensă.
6. Realizarea unei demarcaţii efective între zona şantierului şi vecinătăţi (panouri continue,
rezistente la şocuri).
1. Lucrătorii trebuie instruiţi si verificaţi cu privire la modul de utilizare a instalaţiilor ,
dispozitivelor si sculelor în condiţiile lucrului la înălţime .
2. Platforma de lucru trebuie prevăzută cu balustrade pe cele trei laturi exterioare formate din
minimum două elemente paralele dintre care primul montat la 1 m de suprafaţa platformei
prinse de bare verticale prevăzute la distanţe maxime de 1,5 m .
Cădere de la înălţime, deplasări datorate 3. Conducătorul lucrărilor trebuie să asigure alegerea si funcţionalitatea optimă a instalaţiilor ,
gravitaţiei din cauza neasigurării dispozitivelor necesare fiecărei faze tehnologice sau fiecărei operaţii specifice
2 4
mijloacelor colective de protecţie a 4. Conducătorul locului de muncă trebuie să verifice zilnic integritatea si starea de funcţionare
schelelor, scărilor etc. a instalaţiilor, dispozitivelor si sculelor folosite pentru lucrul la înălţime precum şi modul de
asigurare a lucrătorilor de a nu cădea de la înălţime, în gol în timpul lucrului.
6. Amplasarea, în consolă, deasupra zone circulate, a plaselor (copertinei) de protecţie
împotriva căderilor de obiecte (scule, materiale etc.
7. Lucrătorii trebuie instruiţi în funcţie de natura pericolului existent, privind modul de purtare
a EIP in condiţiile specifice lucrului la înălţime.
4 Organizarea defectuoasă a lucrărilor 4 1. Intrările şi perimetrul şantierului trebuie să fie semnalizat astfel încât să fie vizibile şi
având in vedere vecinătăţile şantierului, identificate în mod clar, marcarea acestora, iluminarea de protecţie şi de avertizare pe timp
folosirea de improvizaţii pentru nefavorabil, atât ziua cât şi noaptea .
demarcarea zonelor periculoase, 2. Realizarea unei demarcaţii efective între zona şantierului şi vecinătăţi (panouri continue şi
asigurarea improprie a accesului la rezistente la şocuri).
înălţime, neverificarea cofrajelor, a 3. Căile de circulaţie, inclusiv scările mobile, scările fixe, cheiurile şi rampele de încărcare,

47
trebuie să fie calculate, plasate, amenajate şi accesibile pentru a putea fi utilizate uşor, în
schelelor, podinelor ( scări improvizate, deplină securitate şi in conformitate cu destinaţia lor.
neasigurate, lipsa semnalizărilor de 4. Căile de circulaţie trebuie să fie clar semnalate, verificate periodic şi întreţinute.
securitate). 5. Conducerea societăţii va asigura condiţiile minime prevăzute de Anexa 4, din HG nr.
300/2006.
1. Pentru evitarea căderilor de la înălţime se vor lua măsuri privind:
- asigurarea de balustrade de protecţie a perimetrului;
- prevenirea surpării prin aşezarea unei prelate pe suprafaţa înclinată, taluzată, adiacentă
fundaţiei;
- montarea unei balustrade continue, la nivelul superior al cofrajului, deplasabilă cu cofrajul
- pentru deplasarea lucrătorilor pe latura lungă a construcţiei, neprotejată de balustradă,
aceştia vor purta EIP specific căderii în gol, ancorat pe suport flexibil, cu disipator energie;
Cădere de la înălţime prin alunecare, - marcarea şi iluminarea de protecţie şi de avertizare a zonelor periculoase.
5 dezechilibrare, păşire în gol in timpul 4 - verificarea zilnică a stării tehnice a centurii de siguranţă;
montarii – demontarii schelelor. - asigurarea cu centura de siguranţă la efectuarea lucrărilor la o înălţime mai mare de 1,5 m;
- golurile cu suprafaţa mai mare de 900 cm2 se vor acoperi cu podine provizorii bine fixate.
- toate golurile periculoase vor fi închise sau îngrădite cu parapeţi de protecţie.
2. Se va folosi echipament pentru lucru la înălţime specific activităţii desfăşurate.
3. Zilnic înaintea începerii programului conducătorul locului de muncă va verifica starea
psihofiziologică a personalului si nu vor fi admişi la lucru cei care prezintă o stare
necorespunzătoare.
4. Efectuarea instructajului periodic în conformitate cu prevederile legale
1. Respectarea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi instructiunilor de securitate a muncii.
Asamblare necorespunzătoare a 2. Zilnic înaintea începerii programului conducătorul locului de muncă va verifica starea
6 schelelor, eşafodajelor, structurilor din 4 psihofiziologică a personalului si nu vor fi admişi la lucru cei care prezintă o stare
lemn, etc. necorespunzătoare.
3. Efectuarea controlului medical în conformitate cu prevederile legale
1 Cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor de lucru şi a sarcinilor de serviciu, cu
respectarea strictă a celor prevăzute prin fişa postului. 
2. Dotarea şi verificarea purtării zilnice a echipamentelor individuale de protecţie şi de lucru
de către lucrători, în conformitate cu normativul intern şi cu prevederile cuprinse în HG nr.
Neutilizarea sau/şi utilizarea defectuoasă 1048/2006
7 4
a echipamentului individual de protecţie. 3. Verificarea periodică a cunoştinţelor tehnice şi de securitatea muncii a lucrătorilor ce
deservesc locul de muncă.
4. Lucrătorii îşi vor desfăşura activitatea numai în locurile pentru care au fost instruiţi şi
echipaţi corespunzător riscurilor cu care se confruntă pe timpul desfăşurării activităţilor
respective. 
Electrocutare prin atingere indirectă a 1. Este interzis lucrul la distante de LEA mai mici decat: 1m pentru LEA pana la 1 kV, 2,5 m
componentelor circuitelor electrice din pentru LEA până la 20 kV inclusiv; 3 m pentru LEA cu tensiuni între 25kV şi 35 kV; 4,0 m pentru
dotarea locurilor de muncă, din cauza LEA cu 110 kV; 5,0 m pentru LEA de 220 kV şi 6,0 m pentru LEA de 400 kV
8 3
unor defecţiuni a prizei de împământare 2. Toate macaralele si utilajele de ridicat trebuie dotate cu senzori de siguranta (proximitate)
şi legare la nul sau din lipsa unor circuite 3. Se vor efectua verificari ale rezistentei la impamantare ale instalatiei electrice din santier
de protecţie, aparitiei tensiunii de pas 4. Se vor utiliza numai echipamente de munca si cabluri electrice intacte si conforme

48
Dulgher + fierar betonist cu atributii de montator elemente prefabricate din beton

PREVIZIBILĂMAXIMĂCONSECINŢA

PROBABILITATECLASA DE
DE GRAVITATECLASA

RISCNIVEL DE
COMPONENŢA FACTORII DE
FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC
SISTEMULUI RISC
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI

0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Accidentarea conducătorului sau a montatorilor, din cauza defectării sistemului de
MUNCĂ RISC transmisie, a celui de frânare, exploziei unui cauciuc, in timpul manipularii prefabricatelor la DECES 7 1 3
MECANIC locaţiile de montaj.
2. Vătămări corporale ale lucrătorilor ca urmare a balansului sau căderea sarcinilor
DECES 7 1 3
manipulate.
3. Căderi de la înălţime prin alunecare sau împiedicare în zona de montaj, pe timpul
DECES 7 1 3
desfăşurării operaţiunilor de lucru.
4. Cadere de la inaltime datorita schelelor necorespunzatoare DECES 7 1 3
5. Rănire, strivire degete membre superioare la efectuarea operaţiilor de ghidare sau la ITM 3-45 2 4 2
manevrarea şi fixarea prefabricatelor zile
6. Electrocutare prin atingere indirectă a componentelor circuitelor electrice din dotarea
locurilor de muncă, din cauza unor defecţiuni a prizei de împământare şi legare la nul sau DECES 7 1 3
din lipsa unor circuite de protecţie, aparitiei tensiunii de pas
FACTORI DE 7. Contact cu suprafeţe ce prezintă o temperatură scăzută pe durata anotimpului rece. ITM 3-45
2 3 2
RISC TERMIC zile
FACTORI DE 8. Degerături ale membrelor cauzate de temperaturile scăzute din timpul iernii pe durata
MEDIUL DE ITM 3-45
RISC FIZICI efectuării operaţiilor de manipulare, transport, depozitare sau efectuării activităţilor în aer 2 3 2
MUNCĂ zile
liber.
9. Şoc caloric (insolaţie) cauzat de temperaturile ridicate din timpul verii pe durata efectuării ITM 3-45
2 3 2
operaţiilor de manipulare, transport, depozitare sau efectuării activităţilor în aer liber. zile

49
10. Afecţiuni ale aparatului respirator (gripe, bronşite, viroze) din cauza temperaturilor reci, ITM 3-45
2 3 2
a viscolului, a vântului, a curenţilor de aer sau a precipitaţiilor la lucrul în zonele de montaj. zile
ZGOMOT 11. Afecţiuni ale urechii din cauza zgomotului de fond existent în mediul de lucru INV gr. III 3 2 2
SARCINA DE 12. Solicitare psihică datorită concentrării permanente în timpul manevrelor şi pe timpul ITM 45-
3 3 3
MUNCĂ manipularii prefabricatelor şi conştientizarea riscului de accidentare. 180 zile
ACTIUNI 13. Căderi de la înălţime pe perioada efectuării operaţiilor de manipulare prefabricate
EXECUTANT DECES 7 1 3
GREŞITE
14. Accidentarea lucrătorilor prin cădere, ca urmare a utilizarii de schele, esafoade, scari
DECES 7 1 3
neconforme
15. Prăbuşirea prefabricatelor din cauza vitezei de ridicare rotire a macaralei sau a ITM 45-
3 2 2
manevrelor si semnalelor gresite. 180 zile
16. Lovire, strivire corp, membre din cauza staţionări in zonele periculoase din imediata
DECES 7 1 3
vecinătate a altor mijloace de munca si de transport.
OMISIUNI 17. Neutilizarea sau/şi utilizarea defectuoasă a echipamentului individual de protecţie. INV. gr.III 3 2 2

Masuri ptr. eliminarea sau diminuarea riscurilor

RĂSPUNDERI

TERMENE
NIVEL MĂSURI PROPUSE
Nr.
DE NOMINALIZAREA MĂSURII
crt. FACTOR DE RISC
RISC

Accidentarea conducătorului sau a 1. Se vor utiliza numai utilaje de ridicat cu verificarile ISCIR si reviziile tehnice in termen,
montatorilor, din cauza defectării sistemului conform legislaţiei in vigoare
de transmisie, a celui de frânare, exploziei 2. Conducătorul utilajului este obligat înaintea începerii lucrului, să controleze starea
1. 3
unui cauciuc, in timpul manipularii tehnică a acestuia, respectiv dacă stabilitatea, sistemele de direcţie, de frânare şi de
prefabricatelor la locaţiile de montaj. semnalizare audio-video, sunt corespunzătoare.
3. Efectuarea instructajului periodic in conformitate cu legislatia in vigoare
1. Manipularile de prefabricate mari vor fi realizate numai de catre lucratori instruiti in
Vătămări corporale ale lucrătorilor ca acest scop
2. urmare balansul sau căderea sarcinilor 3 2. Asigurarea corespunzătoare, împotriva balansului sau căderii, a încărcăturii
manipulate manipulate
3. Semnalele date macaragiului vor fi ale unei singure persoane
1. Respectarea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi instructiunilor de securitate a
muncii.
Căderi de la aceeaşi înălţime prin 2. Verificarea zilnică a stării psihofiziologice a salariatului  şi nepermiterea începerii
alunecare sau împiedicare în zona de lucrului de către cei care prezintă o stare necorespunzătoare sau dau semne de
3. 3
montaj, pe timpul desfăşurării operaţiunilor oboseală.
de lucru. 3. Efectuarea controlului medical în conformitate cu prevederile legale.
4. Verificarea şi efectuarea, în caz de nevoie, a curăţenie şi a modului de depozitare a
eventualelor materiale, în zona operaţiunilor de lucru.
4. Electrocutare prin atingere indirectă a 3 5. Este interzis lucrul la distante de LEA mai mici decat: 1m pentru LEA pana la 1 kV, 2,5

50
m pentru LEA până la 20 kV inclusiv; 3 m pentru LEA cu tensiuni între 25kV şi 35 kV; 4,0 m
componentelor circuitelor electrice din pentru LEA cu 110 kV; 5,0 m pentru LEA de 220 kV şi 6,0 m pentru LEA de 400 kV
dotarea locurilor de muncă, din cauza unor 6. Toate macaralele si utilajele de ridicat trebuie dotate cu senzori de siguranta
defecţiuni a prizei de împământare şi legare (proximitate)
la nul sau din lipsa unor circuite de 7. Se vor efectua verificari ale rezistentei la impamantare ale instalatiei electrice din
protecţie, aparitiei tensiunii de pas santier
8. Se vor utiliza numai echipamente de munca si cabluri electrice intacte si conforme
1. Respectarea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi instructiunilor proprii de securitate a
. Solicitare psihică datorită concentrării
muncii.
permanente în timpul manevrelor şi pe
5. 3 2. Verificarea zilnică a stării psihofiziologice a salariatului şi nepermiterea desfasurarii
timpul manipularii prefabricatelor şi
activitatii a celor care prezintă o stare necorespunzătoare sau dau semne de oboseală.
conştientizarea riscului de accidentare.
3. Efectuarea controlului medical conformitate cu prevederile legale.
1. Respectarea riguroasă a instrucţiunilor de lucru şi instructiunilor proprii de securitate a
muncii.
2. Verificarea zilnică a stării psihofiziologice a salariatului şi nepermiterea desfasurarii
Căderi de la înălţime pe perioada efectuării activitatii a celor care prezintă o stare necorespunzătoare sau dau semne de oboseală.
6. 3
operaţiilor de manipulare prefabricate 3. Efectuarea controlului medical pentru lucrul la înălţime
4. Lucrările realizate la înălţime se vor efectua sub supravegherea conducatoruli locului
de munca
5. Se va utiliza EIP specific lucrului la inaltime
 Posturile de lucru, căile de circulaţie şi alte amplasamente sau instalaţii în aer liber,
care sunt ocupate ori utilizate de către lucrători în decursul activităţii lor, trebuie sa fie
astfel organizate ca circulaţia pietonala sau a vehiculelor sa se facă în condiţii de
Lovire, strivire corp, membre din cauza
securitate
staţionări in zonele periculoase din imediata
7. 3  Căile de circulaţie trebuie sa fie delimitate si semnalizate corespunzator, conform
vecinătate a altor mijloace de munca si de
planului de circulatie in santier
transport.
 Locurile de munca în aer liber trebuie sa fie iluminate corespunzător cu lumina
artificiala, în condiţiile în care lumina zilei este insuficientă. Pe timp de noapte se va
asigura un iluminat fix şi portativ corespunzător la locul desfasurarii sarcinii de munca

51
ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ

Primirea personalului

La intrarea în şantier fiecare lucrator trebuie sa figureze pe lista de personal


depusa de angajator la antreprenor, sa aiba fisa de instruire completata la zi,
echipamentul individual de protectie general şantierului si pe cel specific desfăşurării
activităţii proprii (acestea trebuie sa fie corepunzatoare, in stare buna, adaptate
utilizatorului, etc). Identificarea lucratorilor SC ASC CONSTRUCT MECANO SRL se va
face conform dispozitiilor coordonatorului .

Fiecare lucrator va fi informat si va primi explicaţii privind:


 principalele riscuri prezente pe şantier si conduita care trebuie adoptata in caz de
incident sau de accident
 condiţiile, regulile si masurile de protectie de ordin general si cele proprii locului de
munca
 condiţiile de acces si de circulaţie in şantier, accesele spre locurile de munca si la
amenajarile sociale
 operaţiunile pe care le va executa pe şantier

La finalul intampinarii, prin grija angajatorului propriu, acesta va fi instruit conform


prevederilor din HG 1425/2006, SECŢIUNEA a 4-a, Instruirea periodică, iar acest lucru va
fi consemnat in fisa individuala de instruire.
Numai dupa indeplinirea acestor obligaţii lucratorul isi poate incepe activitatea în
şantier.

Fisa de aptitudini

Toti lucratorii care intervin pe şantier, prin grija angajatorului propriu, trebuie sa
posede un document eliberat de către medicul de medicina muncii din intreprinderea sa
din care sa reiasa ca sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei
(ocupaţiei) in condiţiile specifice şantierului.
Acest lucru se refera si la controalele medicale specifice exercitării unor meserii ce
necesita o autorizare speciala.
Aceste documente trebuie sa fie valabile, atat ca data a eliberării cat si a riscurilor
care au fost luate in vedere la eliberarea lor.
Aceste liste vor fi actualizate ori de cate ori este nevoie de către angajator. Orice
abatere constatata va fi sanctionata.
Anteprenorul va pastra aceste liste in partida privind planul general de coordonare pe
durata efectuării lucrărilor in dosarul întreprinderii in cauza.

Punctul de prim-ajutor
Un punct de prim-ajutor va fi instalat in şantier, odata cu deschiderea lucrărilor.
Localizarea acestuia prin semnalizare si asigurarea dotării minime vor fi făcute prin grija
SC ASC CONSTRUCT MECANO SRL - biroul şefului de şantier
Daca pe şantier sunt mai multe antreprize generale fiecare dintre ele va organiza
cate un punct de prim ajutor sau va participa ia amenajarea unui punct comun pentru toti
intervenientii.
Chiar in cazul in care pe şantier se afla doar un singur angajator, punctul de prim-
ajutor va fi dotat cu cel puţin o trusa de prim-ajutor, u'n sistem de comunicare cu serviciul
local de urgenta si semnalizare corespunzătoare.

52
Fiecare angajator are obligaţia de a numi cel puţin o persoana (la fiecare 20 de
lucratori), instruita corespunzător, care sa poata acorda ingrijiri medicale pana la sosirea
serviciului local de urgenta.
Persoana desemnata de către fiecare angajator pentru acordarea primului- ajutor
va fi comunicata SC ASC CONSTRUCT MECANO SRL.
Orice rănire, vatamare sau stare de indispoziţie trebuie semnalate imediat
conducerii şantierului si coordonatorului si acordate ingrijirile medicale necesare.

Conduita in caz de accident

Orice accident, chiar si uşor, survenit cu ocazia sau in cursul muncii


(inclusiv accidentele de traseu) trebuie sa fie imediat comunicate de către cei care au
cunostinta de producerea lor următorilor:
a. angajatorului propriu , antreprenorului general
b. coordonatorului cu sanatatea si securitatea.
Aceste comunicări nu înlocuiesc si nici nu se substituie obligaţiilor legale privind
comunicarea evenimentelor asa cum sunt ele prevăzute in HG 1425/2006, ci vin in
sprijinul acestora.
In caz de accidente, sau situaţii de urgenţă, lucrătorii vor suna la telefon 112.

Băuturile alcoolice
Pentru prevenirea riscurilor de accidentare, conducătorul locului de muncă nu va
admite la lucru persoanele aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau bolnave.
Introducerea si consumul oricărei băuturi alcoolice pe şantier este interzisa. Este interzisa
prezentarea la munca si ramanerea pe şantier a persoanelor aflate sub influenta
alcoolului sau a substanţelor stupefiante, halucinogene sau psihotropice.
Atunci cand se observa a stare anormala a unuia sau mai multor lucratori, aceştia vor
putea fi supusi unei verificări prin testare "alcooltesf sau alte metode.
Firma care asigura paza trebuie sa controleze lucratorii la intrarea si ieşirea din şantier.
Orice neregula constatata va fi raportata imediat conducerii şantierului. Aceasta este in
drept de a lua masurile ce se impun.

Substanţe stupefiante, halucinogene sau psihotropice

Introducerea, deţinerea, comercializarea sau consumul acestor substante este


interzisa in incinta şantierului.

Fumatul

Fumatul este interzis in spatiile comune, in baraci, magazii, sali de mese,


precum si in toate locurile unde acesta poate prezenta un risc sau exista un panou de
interdictie.
Respectând aceste reguli pot fi amenajate locuri speciale de fumat, care vor fi
semnalizate si dotate corespunzător. Cel care amenajeza locurile de fumat este obligat
sa le doteze corespunzător si sa le intretina.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va face de la tabloul general de alimentare cu


energie electrică al şantierului.Echipamentele de muncă se vor alimenta de la instalaţia
existentă in şantier, si vor avea suplimentar legatura la paman individuala.

53
OBLIGAŢII GENERALE ALE ANGAJATORILOR

Prin angajator în cadrul prezentului plan propriu de securitate şi sănătate se va


înţelege orice persoană juridică, indiferent de calitatea contractuală pe care o are în
cadrul proiectului
Obligaţiile pentru angajatori, care deriva din aplicarea prevederilor H.G. nr. 300 / 2006
sunt:
a. să îndeplinească şi să urmărească respectarea planului de securitate şi sănătate
de către toţi lucrătorii din şantier;
b. să ţină seama de indicaţiile coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate sau
ale şefului de şantier şi să le îndeplinească pe toată perioada execuţiei lucrărilor;
c. să redacteze planurile proprii de securitate şi sănătate şi să le transmit
coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate ;
d. să desemneze personalul care va participa la şedinţele de coordonare.

Constituie obligaţia oricărui angajator care deplasează personal pe şantier de a


respecta atât prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, derivate din
transpunerea în legislaţia română a prevederilor Directivei Cadru nr. 89 / 391/CEE
aplicabile activităţilor pe care le desfăşoară, cat şi clauzele contractuale privind
securitatea şi sănătatea în muncă, conform prevederilor art. 6, alin. 1 din Legea nr. 319 /
2006, în ceea ce priveşte :

a. Personalul care desfăşoară activităţi în perimetrul şantierului, în numele şi sub


autoritatea sa ;
b. Dotarea personalului cu echipament individual de protecţie ;
c. Utilizarea unor metode de muncă cu luarea măsurilor de protecţie colectivă în zona
unde desfăşoară activităţi;
d. Supravegherea activităţilor desfăşurate prin personal calificat şi cu experienţă ;
e. Asigurarea dotărilor social - sanitare necesare şi a întreţinerii acestora, cu excepţia
cazului în care managerul de proiect dispune altfel;
f. Asigurarea truselor de prim ajutor;
g. Respectarea regulilor de acces, curăţenie, evacuare în caz de pericol stabilite la
nivelul şantierului.
Nerespectarea parţială sau totală a obligaţiilor ce-i revin prin prezentul plan de
securitate şi sănătate în muncă, de la nivel de Antreprenor la nivel de Contractant, prin
acţiune sau inacţiune, va atrage răspunderea exclusivă a celui care se face răspunzător,
conform prevederilor contractuale, prevederilor convenţiei de securitate şi sănătate în
muncă şi legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în vigoare, prevederilor
convenţiei privind situaţiile de urgenţă şi legislaţiei din domeniul situaţiilor de urgenţă în
vigoare.

Înainte de începerea lucrărilor pe şantier orice angajator are obligaţia de a pune


la dispoziţia managerului de proiect:

a. Lista cu persoanele de contact (administrator, persoana desemnata SSM sef


lucrări, consultant de specialitate, proiectant,etc), care să cuprindă după caz, numerele
de telefon, fax şi e-mail;
b. Copii după documentele care atesta specializarea personalului (macaragiu,
consultant de specialitate, responsabil calitate, diriginte şantier, responsabil cu
supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor de ridicat, etc.)
c. Planul propriu de securitate si sanatate in munca pentru lucrarile pecare le
executa in santier
d. Alte date, la solicitarea managerului de proiect sau rezultate din prevederile
planului de securitate şi sănătate în muncă. [ANEXA NR. 3]

54
Orice modificare a datelor din formularele de mai sus va fi adusă imediat la
cunoştinţa managerului de proiect prin grija fiecărui angajator, la adresa indicată de
managerul de proiect.

OBLIGAŢII GENERALE ALE LUCRATORILOR

Toţi lucrătorii precum şi alţi participanţi la procesul de muncă trebuie să


respecte dispoziţiile primite de la şefii ierarhici, scrise sau verbale, cu excepţia cazului în
care prin dispoziţia dată se pune în pericol securitatea sau sănătatea unui lucrător sau
participant la procesul de muncă.
Orice lucrător sau alt participant la procesul de muncă care desfăşoară activităţi în
cadrul are următoarele obligaţii principale :
a. Să lucreze numai daca este apt pentru lucru, în caz contrar este interzisa
desfăşurarea oricărei activităţi şi are obligaţia să nu înceapă sau sa întrerupă lucrul la
apariţia stării necorespunzătoare de sănătate pentru desfăşurarea activităţii. Consumul
de băuturi alcoolice sau prezenta în şantier sub influenta acestora este strict interzisă.
b. Să utilizeze grupurile sanitare cu atenţie, pentru a nu le murdari.
c. Să nu arunce resturi în incinta şantierului, indiferent de natura lor (sticle, harţii, etc.)
d. Să se deplaseze numai pe căile de acces şi circulaţie stabilite în incinta şantierului.
e. Să se asigure ca golurile sunt acoperite şi balustrada de protecţie este montata. Se
interzice expunerea la pericolul de a cădea de la înălţime.
f. Să respecte semnificaţia semnalizărilor de securitate.
g. Să menţină curată zona de lucru şi de siguranţă din jurul echipamentului de munca ;
se interzice depozitarea chiar şi temporara de materiale sau substanţe.
h. înaintea pornirii oricărui echipament de munca se va face o verificare a acestuia din
care să rezulte că poate fi utilizat în condiţii de siguranţă.
i. Se interzice orice intervenţie asupra echipamentului de munca, atât timp cât
acesta se află în funcţiune şi / sau nu este decuplat de la sursele de energie.
j. În timpul funcţionarii echipamentelor de munca se interzice staţionarea în mod
nejustificat în apropierea zonelor periculoase,
k. în timpul programului de lucru să poarte obligatoriu echipamentul individual de lucru
şi de protecţie din dotare şi în special casca de protecţie.
l. Să nu staţioneze în raza de acţiune a macaralelor sau a altor dispozitive de
ridicat.
m.Circulaţia în raza de acţiune a macaralelor se va face astfel încât să nu se intre sub
sarcina ridicată de macara,
n. În căzui în care apar zgomote suspecte, miros de fum, vibraţii neobişnuite, să
oprească imediat echipamentul, sa-l decupleze de la sursele de energie şi să anunţe
imediat persoana care îi conduce/coordonează activitatea,
o. Să nu fumeze în afara locurilor special amenajate,
p. Să utilizeze echipamentul de muncă numai pentru operaţiile şi în condiţiile pentru
care a fost destinat, precizate în Cartea tehnică/Manualul de utilizare/Instrucţiunile de
utilizare,
q. Sa nu efectueze operaţiuni pentru care nu este instruit, în cazul unei defecţiuni,
r. Să nu permită persoanelor neautorizate să efectueze improvizaţii sau intervenţii
la echipamentul pe care ii utilizează,
s. In cazul în care apar zgomote suspecte, miros de fum, vibraţii neobişnuite, să
oprească imediat echipamentul, sal decupleze de la sursele de energie şi să anunţe
imediat persoana care îi conduce/coordonează activitatea,
t. In cazul unei defecţiuni să anunţe imediat persoana care îi
conduce/coordonează activitatea.

55
Cerinţe minime de securitate pentru locurile de muncă specifice din
şantier

i. Stabilitate şi soliditate

Materialele, echipamentele şi, în general, orice element care, la o deplasare oarecare,


poate afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, trebuie fixate într-un mod adecvat şi
sigur.
Accesul pe orice suprafaţa de material care nu are o rezistenta suficienta nu este
permis decât dacă se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare, astfel încât
lucrul sa se desfăşoare în condiţii de siguranţa.

ii. Instalaţii de distribuţie a energiei

Instalaţiile trebuie proiectate, realizate şi utilizate astfel încât sa nu prezinte pericol de


incendiu sau explozie, iar lucrătorii sa fie protejati corespunzător contra riscurilor de
electrocutare prin atingere directa ori indirecta.
La proiectarea, realizarea şi alegerea materialului şi a dispozitivelor de protecţie trebuie
sa se ţină seama de tipul şi puterea energiei distribuite, de condiţiile de influenta externe
şi de competenta persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei

iii. Căile şi ieşirile de urgenţă

Căile şi ieşirile de urgenta trebuie sa fie în permanenţă libere şi sa conducă în modul cel
mai direct posibil într-o zona de securitate.În caz de pericol, toate posturile de lucru
trebuie sa poată fi evacuate rapid şi în condiţii de securitate maxima pentru lucrători.
Numărul, amplasarea şi dimensiunile căilor şi ieşirilor de urgenta se determina în funcţie
de utilizare, de echipament şi de dimensiunile şantierului şi ale încăperilor, precum şi de
numărul maxim de persoane care pot fi prezente.
Căile şi ieşirile de urgenta trebuie semnalizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de
sănătate la locul de munca. Panourile de semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistente
şi amplasate în locuri corespunzătoare. Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate
dintr-un material suficient de rezistent şi sa fie amplasate în locuri corespunzătoare.
Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate, căile şi ieşirile de urgenta,
precum şi căile de circulaţie şi uşile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu
obiecte.
Căile şi ieşirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevăzute cu iluminare de
siguranţa, de intensitate suficienta în caz de pana de curent.

iv. Detectarea şi stingerea incendiilor

în funcţie de caracteristicile şantierului şi de dimensiunile şi destinaţia încăperilor, de


echipamentele prezente, de caracteristicile fizice şi chimice ale substanţelor sau ale
materialelor prezente, precum şi de numărul maxim de persoane care pot fi prezente,
este necesar sa fie prevăzute un număr suficient de dispozitive corespunzătoare pentru
stingerea incendiilor, precum şi, dacă este cazul, un număr suficient de detectoare de
incendiu şi de sisteme de alarma.
Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu şi sistemele de alarma
trebuie întreţinute şi verificate în mod periodic.
La intervale periodice trebuie sa se efectueze încercări şi exerciţii adecvate.
Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile şi uşor de
manipulat.
Acestea trebuie sa fie semnalizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006.

56
Panourile de semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri
corespunzătoare.

v. Expunerea la riscuri particulare

Lucrătorii nu trebuie sa fie expuşi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente
exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf.
Atunci când lucrătorii trebuie sa pătrundă într-o zona a cărei atmosfera este susceptibilă
sa conţină o substanta toxica sau nocivă, sa aibă un conţinut insuficient de oxigen sau sa
fie inflamabilă, atmosfera contaminată trebuie controlată şi trebuie luate măsuri
corespunzătoare pentru a preveni orice pericol.
într-un spaţiu închis un lucrator nu poate fi în nici un caz expus la o atmosfera cu risc
ridicat.
Lucrătorul trebuie cel puţin sa fie supravegheat în permanenţă din exterior şi trebuie luate
toate măsurile corespunzătoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv şi
imediat.

1. Temperatura

În timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvată organismului


uman, ţinându-se seama de metodele de lucru folosite şi de solicitările fizice la care sunt
supuşi lucrătorii.

2. Iluminatul natural şi artificial al posturilor de lucru, încăperilor şi căilor de circulaţie


de pe şantier

Posturile de lucru, încăperile şi căile de circulaţie trebuie sa dispună, în măsura în


care este posibil, de suficienta lumina naturala.
Atunci când lumina zilei nu este suficienta şi, de asemenea, pe timpul nopţii
locurile de munca trebuie sa fie prevăzute cu lumina artificiala corespunzătoare şi
suficienta.
Atunci când este necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra
şocurilor.
Culoarea folosită pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa
influenţeze percepţia semnalelor ori a panourilor de semnalizare.
Instalaţiile de iluminat ale încăperilor, posturilor de lucru şi ale căilor de circulaţie
trebuie amplasate astfel încât sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători.
încăperile, posturile de lucru şi căile de circulaţie în care lucrătorii sunt expuşi la riscuri în
cazul întreruperii funcţionarii iluminatului artificial, trebuie sa fie prevăzute cu iluminat de
siguranţa de o intensitate suficienta.

3. Cai de circulaţie - zone periculoase

Căile de circulaţie, inclusiv scările mobile, scările fixe, trebuie să fie calculate,
plasate şi amenajate, precum şi accesibile astfel încât să poată fi utilizate uşor, în deplină
securitate şi în conformitate cu destinaţia lor, iar lucrătorii aflaţi în vecinătatea acestor cai
de circulaţie sa nu fie expuşi nici unui risc.
Căile care servesc la circulaţia persoanelor şi/sau a mărfurilor, precum şi cele
unde au loc operaţiile de încărcare sau descărcare trebuie sa fie dimensionate în funcţie
de numărul potenţial de utilizatori şi de tipul de activitate.
Dacă sunt utilizate mijloace de transport pe căile de circulaţie, o distanta de
securitate suficienta sau mijloace de protecţie adecvate trebuie prevăzute pentru ceilalţi
utilizatori ai locului.

57
Căile de circulaţie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic şi întreţinute.
Căile de circulaţie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel încât sa existe o
distanta suficienta fata de usi, porţi, treceri pentru pietoni, culoare şi scări.
Dacă şantierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevăzute cu
dispozitive care sa evite pătrunderea lucrătorilor fără atribuţii de serviciu în zonele
respective.
Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii abilitaţi sa
pătrundă în zonele periculoase.
Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil.

4. Primul ajutor

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face în


orice moment.De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregătit în acest
scop.
Trebuie luate măsuri pentru a asigura evacuarea, pentru îngrijiri medicale, a
lucrătorilor accidentati sau victime ale unei îmbolnăviri neaşteptate.
Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor, în funcţie de
dimensiunile şantierului sau de tipurile de activităţi.
Încăperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalaţii şi cu
materiale indispensabile primului ajutor şi trebuie sa permită accesul cu brancarde.
Aceste spaţii trebuie semnalizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
971/2006.
Trebuie asigurate materiale de prim ajutor în toate locurile unde condiţiile de
munca o cer.Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzător şi trebuie sa fie uşor
accesibile.
Un panou de semnalizare amplasat în loc vizibil trebuie sa indice clar adresa şi
numărul de telefon ale serviciului de urgenta.

5. Instalaţii sanitare

Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte

Lucrătorilor trebuie sa li se pună la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă


aceştia trebuie sa poarte îmbrăcăminte de lucru şi dacă, din motive de sănătate sau de
decenta, nu li se poate cere sa se schimbe într-un alt spaţiu.
Vestiarele trebuie sa fie uşor accesibile, sa aibă capacitate suficienta şi sa fie
dotate cu scaune.Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare şi sa aibă dotări care
sa permită fiecărui lucrator sa îşi usuce îmbrăcămintea de lucru, dacă este cazul, precum
şi vestimentatia şi efectele personale şi sa le poată păstra incuiate.
În anumite situaţii, cum ar fi existenta substanţelor periculoase, a umiditatii, a
murdăriei, îmbrăcămintea de lucru trebuie sa poată fi ţinuta separat de vestimentatia şi
efectele personale.
Trebuie prevăzute vestiare separate pentru bărbaţi şi femei sau o utilizare
separată a acestora.
Dacă nu sunt necesare vestiare în sensul primului paragraf al pct. 14.1.1 fiecare
lucrator trebuie sa dispună de un loc unde sa-şi pună îmbrăcămintea şi efectele
personale sub cheie.

Cabine de WC-uri şi chiuvete.În apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de


odihna, a vestiarelor şi a sălilor de duşuri lucrătorii trebuie sa dispună de locuri speciale,
dotate cu un număr suficient de WC-uri şi de chiuvete, utilităţi care sa asigure nepoluarea
mediului înconjurător, de regula ecologice.Trebuie prevăzute cabine de WC-uri separate
pentru bărbaţi şi femei sau utilizarea separată a acestora.

58
6. Dispoziţii diverse

Intrările şi perimetrul şantierului trebuie sa fie semnalizate astfel încât sa fie vizibile
şi identificabile în mod clar.
Lucrătorii trebuie sa dispună de apa potabilă pe şantier şi, eventual, de alta
băutura corespunzătoare şi nealcoolica, în cantităţi suficiente, atât în încăperile pe care le
ocupa, cat şi în vecinătatea posturilor de lucru.
Lucrătorii trebuie sa dispună de condiţii pentru a lua masa în mod corespunzător
şi, dacă este cazul, sa dispună de facilităţi pentru a-şi pregăti masa în condiţii
corespunzătoare.

8.Posturi de lucru din şantiere, în exteriorul încăperilor

8.1. Stabilitate şi soliditate

Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la înălţime sau în adancime, trebuie sa fie solide
şi stabile, ţinându-se seama de:
i. -numărul de lucrători care le ocupa;
ii. -incarcaturile maxime care pot fi aduse şi suportate, precum şi de
repartiţia lor;
iii. -influentele externe la care pot fi supuse.
Dacă suportul şi celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate
intrinseca, trebuie sa se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzătoare şi
sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestiva sau involuntara a ansamblului ori a
părţilor acestor posturi de lucru. Verificare
Stabilitatea şi soliditatea trebuie verificate în mod corespunzător şi, în special, după orice
modificare de înălţime sau adancime a postului de lucru.
8.2. Instalaţii de distribuţie a energiei
Instalaţiile de distribuţie a energiei care se afla pe şantier, în special cele care sunt
supuse influentelor externe, trebuie verificate periodic şi întreţinute corespunzător.
Instalaţiile existente înainte de deschiderea şantierului trebuie sa fie identificate, verificate
şi semnalizate în mod clar.
Dacă exista linii electrice aeriene, de fiecare data când este posibil acestea trebuie
sa fie deviate în afară suprafeţei şantierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune.
Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie prevăzute bariere sau indicatoare de
avertizare, pentru ca vehiculele sa fie ţinute la distanta fata de instalaţii.
în cazul în care vehiculele de şantier trebuie sa treacă pe sub aceste linii, trebuie
prevăzute indicatoare de restrictie corespunzătoare şi o protecţie suspendată.Tabloul de
distributie trebuie prevazut cu impamantare (verificata cel putin o data pe an) iar
sigurantele de protectie trebuie sa fie diferentiale.
8.3.Influenţe atmosferice Lucrătorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor
atmosferice care le pot afecta securitatea şi sănătatea.

8.4.Căderi de obiecte Lucrătorii trebuie sa fie protejati impotriva căderilor de obiecte, de


fiecare data când aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protecţie colectivă.
Materialele şi echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel încât
sa se evite răsturnarea ori căderea lor.
în caz de necesitate, trebuie sa fie prevăzute pasaje acoperite sau se va impiedica
accesul în zonele periculoase.

59
8.5.Căderi de la înălţime
Căderile de la înălţime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, în special cu
ajutorul balustradelor de protecţie solide, suficient de înalte şi având cel puţin o bordura,
o mana curenta şi protecţie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.
Lucrările la înălţime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul
echipamentelor corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecţie colectivă,
cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.
În cazul în care, datorită naturii lucrărilor, nu se pot utiliza aceste echipamente,
trebuie prevăzute mijloace de acces corespunzătoare şi trebuie utilizate centuri de
siguranţa sau alte mijloace sigure de ancorare.
8.6.Schele şi scări

Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite şi întreţinute astfel încât sa se


evite prăbuşirea sau deplasarea lor accidentala.
Platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor trebuie sa fie construite,
dimensionate, protejate şi utilizate astfel încât persoanele sa nu cada sau sa fie expuse
căderilor de obiecte.Schelele trebuie controlate de către o persoana competenta, astfel:
d. înainte de utilizarea lor;
e. la intervale periodice;
f. după orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau
cutremur de pământ ori în alte circumstanţe care le-ar fi putut afecta rezistenta sau
stabilitatea.
Scările trebuie sa aibă o rezistenta suficienta şi sa fie corect întreţinute. Acestea
trebuie sa fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare şi conform destinaţiei lor. Schelele
mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasărilor involuntare.

8.7.Instalaţii de ridicat.Toate instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora, inclusiv


elementele componente şi elementele de fixare, de ancorare şi de sprijin, trebuie sa fie:

a. bine proiectate şi construite şi sa aibă o rezistenta suficienta pentru utilizarea


căreia îi sunt destinate;
b. corect instalate şi utilizate;
c. întreţinute în stare buna de funcţionare;
d. verificate şi supuse încercărilor şi controalelor periodice, conform dispoziţiilor
legale în vigoare;
e. manevrate de către lucrători calificaţi care au pregătirea corespunzătoare.
Toate instalaţiile de ridicat şi toate accesoriile de ridicare trebuie sa aibă marcata în
mod vizibil valoarea sarcinii maxime.
Instalaţiile de ridicat, precum şi accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât
cele pentru care sunt destinate.

8.8. Vehicule şi maşini pentru excavaţii şi manipularea materialelor

Toate vehiculele şi maşinile pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie sa fie:


a. - bine concepute şi construite, ţinându-se seama, în măsura în care este posibil, de
principiile ergonomice;
b. - menţinute în stare buna de funcţionare;
c. - utilizate în mod corect.

60
Conducătorii şi operatorii vehiculelor şi maşinilor pentru excavaţii şi manipularea
materialelor trebuie sa aibă pregătirea necesară.
Trebuie luate măsuri preventive pentru a se evita căderea în excavaţii sau în apa a
vehiculelor şi a maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor.
Când este necesar, maşinile pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie
sa fie echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducătorul impotriva
strivirii în cazul răsturnării maşinii şi al căderii de obiecte.

9. Instalaţii, maşini, echipamente

Instalaţiile, maşinile şi echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fără motor,


trebuie sa fie:
a. bine proiectate şi construite, ţinându-se seama, în măsura în care este posibil,
de principiile ergonomice;
b. menţinute în stare buna de funcţionare;
c. folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate;
d. manevrate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare. Instalaţiile şi
aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate şi supuse încercărilor şi controlului
periodic.

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR MEDICAL IN CAZ DE ACCIDENTE SAU


ÎMBOLNĂVIRI

MASURI PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

PRINCIPII GENERALE
a. Fiecare angajator, pe cont propriu, isi ia masurile necesare privind
asigurarea medicala a angajaţilor.
b. Vor fi folosiţi pe şantier numai lucratori apti din punct de vedere medical si
numai la lucrările pentru care au primit aviz medical. .
c. Este interzisa cu desavarsire utilizarea lucratorilor la activitati fara aviz
medical din partea medicului de medicina muncii.
d. Fiecare angajator va asigura pe şantier cel puţin o trusa medicala de prim
ajutor, care va fi mentinuta cu necesarul complet intr-un loc accesibil.

e. Fiecare angajator va instrui, din rândul angajaţilor proprii, o persoana din


şantier in vederea acordarii primului ajutor in caz de accidentare sau imbolnavire.
Aceasta persoana va fi din categoria celor care a beneficiat de un instructaj specific in
domeniu.
f. Prin grija angajatorilor se vor asigura condiţii igienice de lucru, materialele
pentru igiena personala (săpun, crema pentru ingrijirea mâinilor).
g. Pe timp călduros, cu temperaturi ridicate extreme, se vor lua masuri pentru
protectia lucratorilor prin reducerea programului de lucru si acordarea de apa minerala,
conform normelor in vigoare ( OUG nr.99/2000).

61
ANEXA 1

COMUNICARE EVENIMENT/ACCIDENT

Data/ora comunicarii……………………………………………………………………………………
Data /ora producerii…………………………………………………………………………………….

Date de identificare a persoanei care comunica :


Numele si prenumele Numele firmei Numele firmei

……………………………………………………………………………………………………………

Localizare exacta a
evenimentului………………………………………………………………………

Actiuni intreprinse conform procedurii de alertare


□ anuntare telefonica sef direct
□ anuntare telefonica sef santier
□anuntare serviciu de urgenta 112
□ acordare prim ajutor
□ alertare coordinator de securitate si sanatate al santierului
□ anuntare familie accidentat
□ inspectoratul territorial de munca
□ garda de mediu
□ politia, procuratura

Semnatura

ANEXA 2

Procedura de alertare a santierului

In cazul unui eveniment sau accident in cadrul santierului toate persoanele trebuie sa
respecte urmatoarea cronologie de alertare:
1. se anunta persoanele care au fost instruite sa acorde primul ajutor
2. se anunta seful de santier
3. se anunta serviciul de urgenta 112

62
ANEXA 3

Echipamentul de protectie va fi asociat cu potentialele riscuri de pe santier. In functie de


natura activitatii, tipurile de echipament de protectie care vor fi cerute pentru proiect vor
include (dar nu se vor limita):

MESERIA ECHIPAMENT DE
PROTECTIE
fierar betonist - casca de protectie
- salopeta
- vesta reflectorizanta
- bocanci cu bombeu metalic
- manusi de protectie
-ochelari de protectie
-vesta groasa(pentru temperaturi scazute)
dulgher - casca de protectie
- salopeta
- vesta reflectorizanta
- bocanci cu bombeu metalic
- manusi de protectie
-ochelari de protectie
- centura de siguranta
-vesta(pentru temperaturi scazute)
macaragiu - casca de protectie
- salopeta
- vesta reflectorizanta
- bocanci cu bombeu metalic
-vesta(pentru temperaturi scazute)
muncitor necalificat - casca de protectie
- vesta reflectorizanta
- bocanci cu bombeu metalic
- manusi de protectie
-ochelari de protectie
- salopeta
-vesta(pentru temperaturi scazute)
sofer - casca de protectie
- salopeta
- vesta reflectorizanta
- bocanci cu bombeu metalic
-vesta(pentru temperaturi scazute)
conducator punct lucru - casca de protectie
- salopeta
- vesta reflectorizanta
- bocanci cu bombeu metalic
-vesta(pentru temperaturi scazute)

Nota: Toti lucratorii care executa lucrari la inaltime vor fi dotati cu EIP specific
lucrului la inaltime

63
ANEXA 4

SEMNALIZARILE DE SECURITATE

CAI DE IESIRE SI DE EVACUARE

Direcţii de urmat (indicatii Direcţii de urmat (indicatii Direcţii de urmat (indicatii Direcţii de urmat (indicatii
suplimentare) suplimentare) suplimentare) suplimentare)

Telefon pentru primulajutor sau Brancardă Duş de securitate Curăţirea ochilor


salvare

Centru de prim-ajutor Căi / Ieşiri de salvare Căi / Ieşiri de salvare Căi / Ieşiri de salvare

Căi / Ieşiri de salvare Căi / Ieşiri de salvare

PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Furtum de incendiu Scară Extinctor Telefon pentru cazurile de


incendiu

64
Direcţii de urmat (indicaţii Direcţii de urmat (indicaţii Direcţii de urmat (indicaţii Direcţii de urmat (indicaţii
suplimentare) suplimentare) suplimentare) suplimentare)

PANOURI DE OBLIGATIVITATE

Protecţie obligatorie a ochilor Protecţie obligatorie a capului Protecţie obligatorie a urechilor Protecţie obligatorie a căilor
respiratorii

Protecţie obligatorie a Protecţie obligatorie a mâinilor Protecţie obligatorie a corpului Protecţia obligatorie a fieţei
picioarelor

Protrecţie individuală obligatorie Trecere obligatorie pentru Obligaţii generale (însoţit, dacă
îmoptriva căderii de la înălţime pietoni este cazul, de un panou
suplimentar)

PANOURI DE AVERTIZARE

Materiale inflamabile Materiale explozive Materiale toxice Materiale corozive

Materiale radioactive Greutăţi suspendate Vehicule de manipulare Pericol electric


65
Pericol general Radiaţii laser Materiale combustibile Radiaţii neionizante

Câmp magnetic puternic Pericol de împiedicare Cădere cu denivelare Risc biologic

Temperaturi scăzute Materiale nocive sau iritante

PANOURI DE INTERZICERE

Fumatul interzis Fumatul şo focul deschis Interzis accesul pietonilor Interzisă singerea cu apă
interzise

Apă nepotabilă Accesul interzis persoanelor Interzis vehiculelor de A nu se atinge


neautorizate manipulare a mărfurilor

SEMNALIZAREA OBSTACOLELOR SI A LOCURILOR PERICULOASE SI


PENTRU MARCAREA CAILOR DE CIRCULATIE

66
ANEXA 5

FISA DE INSTRUIRE VIZITATORI

Santier/firma SC ……………………………………… SRL


FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ privind securitatea şi sănătatea în muncă
întocmită azi...........................................
Subsemnatul .................................................... , având funcţia de ............ ,
am procedat la instruirea unui număr de .......persoane de la .................. ,
conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, pentru vizita (prezenţa) în întreprindere/unitate în zilele...................
În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale:
..............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
.................................................................................................................
Prezenta fişă de instructaj se va păstra
la ....................................................................................
................................................................................................................

TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire


Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele prelucrate şi
consemnate în fişa de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă
şi ne obligăm să le respectăm întocmai.

Nr. crt. Numele şi prenumele Act identitate/grupa sanguină Semnătura


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar............................


Semnătura.............................................
Notă:
Fişa se completează în 2 exemplare.

67