Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei și Cercetării

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2020
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Test 7
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.
 
2
0  2 1  1 0  2 1  1 3p
Partea întreagă a numărului real x este 0 2p
2. f  x   y  x  2x  2x  3  x  4x  3  0
2 2
3p
x  1 sau x  3 2p
3. x2 2 x 7
4 4  x  2  2x  7 3p
x5 2p
4. Numărul submulțimilor cu trei elemente ale mulțimii A este egal cu C 3  3p
10
10!
  120 2p
3!10  3!
5. 1  xC 3  yC
AC  2 AB  B este mijlocul segmentului AC , deci 2  și 5  3p
2 2
xC  3 și yC  7 2p
6. 1
cos  BAC   și BC 2  AB 2  AC 2  2  AB  AC  cos  BAC  , deci BC  7 3p
2
PABC  AB  BC  AC  5  7 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 0 3 1 0 3
 
A  2    0 1 2   det  A  2    0 1 2  2p
 1 2 0  1 2 0
 
 0  0  0  3   4   0  1 3p
b) det  A  a    a 2  3 , pentru orice număr real a 2p
Pentru orice număr rațional q , det  A  q    0 , deci matricea A  q  este inversabilă 3p
c) 1 p 0 
0 0 1
   
Pentru orice număr rațional p , B  p   2  0 0 p  , B  p  B  p   4  p p2 0 
 1  p 0    3p
 0 0 1  p2 
 
și B  p  B  p  B  p   4 p 2  1 B  p 

1  4 p2  B  p   O3  p   12 sau p  12 , care convin 2p


2.a) 1 1

1 1 3 3
   3p
3 3 2 1  1  1  1 1
3 3 3 3
1 9 1
   2p
9 5 5
Probă scrisă la matematică M_mate-info Test 7
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
b) 1 1
x x
1 2
x   2  x , pentru orice x  G 2p
2 2 x  1  x  1 1 1
2 2 2
1 1
x x
1 2 1 1
x  2  x  x  , pentru orice x  G și, cum  G , obținem că
2 1 1 1 2 2
2  x   x 1 3p
2 2 2
1
e  este elementul neutru al legii de compoziție „  ”
2
c) 2 xy  x  y  1 xy  x  y  1  x  1 y  1 x  1 y  1
f  x  y  1      f  x f  y ,
xy xy xy x y 3p
pentru orice x, y  G , deci f este un morfism de la grupul  G ,  la grupul  M , 
f este continuă, f este strict descrescătoare pe  0,1 , lim f  x    și lim f  x   0 ,
x 0 x 1
2p
deci f este bijectivă  f este un izomorfism de la grupul  G ,  la grupul  M , 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) f   x   x ' ln x  x   ln x  '  2p
1
 1  ln x , x   0,  
 ln x  x  3p
x
b) Tangenta la graficul funcției f în M  m, f  m   este paralelă cu dreapta de ecuație
2p
y  2x  f ' m  2
1  ln m  2  m  e , care convine 3p
c) 1  1  1
f   x   0  x  , f   x   0 , pentru orice x   0,   f strict descrescătoare pe  0,  și
e  e  e
1  1  1
f   x   0 , pentru orice x   ,    f strict crescătoare pe  ,   , deci f  x   f   ,
3p
e  e  e
pentru orice x   0,  
1 1
x ln x   , deci x ln x   0 , pentru orice x   0,   2p
e e
2.a)  
2 2

1 2
 sin x f  x  dx   sin x cos x dx  2 sin x 2  3p
0 0 0
1 1
 1  0   2p
2 2
b) x x x
 f  t  dt   cos t dt  sin t  sin x , pentru orice număr real x 2p
0 0 0
x
1 1
lim  f  t  dt  lim  sin x  0 3p
x  x x x
0
c) 
 
2
x  0,  , 0  cos x  1  0  cosn x  1  In 1  In   cosn x cos x  1 dx  0  In 1  In , 2p
 2 0
pentru orice număr natural nenul n , deci șirul  n n1 e descrescător
I
 
x  0,   cos n x  0  I n  0 , pentru orice număr natural nenul n , deci șirul  I n n1 este
 2 3p
mărginit inferior, de unde obținem că șirul  I n n 1 este convergent

Probă scrisă la matematică M_mate-info Test 7


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2