Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei și Cercetării

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2020
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Test 10
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. z   3  2i  3  2i    4  i   32   2i   4  i  9  i
2
2p
Partea reală a numărului complex z este egală cu 9 3p
2. g  2  1 2p
f g  2   f  g  2    3  1  2  5 3p
3. 6x
3p
2 3  24  2 x  4
x2 2p
4. Mulțimea numerelor naturale de trei cifre are 900 de elemente, deci sunt 900 de cazuri
2p
posibile
Mulțimea numerelor naturale de trei cifre care au produsul cifrelor un număr impar are
2p
5  5  5  125 de elemente, deci sunt 125 de cazuri favorabile
nr. cazuri favorabile 125 5
p   1p
nr. cazuri posibile 900 36
5. ABCD este paralelogram, deci v  AB  AD  AC 2p
AC  AD  DC  2  AD  DC  cos  ADC   AC  2 19
2 2 2
3p
6. BC 2  AB 2  AC 2  ABC este dreptunghic în A 2p
AB  AC
AD   48 3p
BC
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  3 1 2  3 1 2
 
A 1   0 1 1   det  A 1   0 1 1  2p
 2 2 1  2 2 1
 
 3  0  2  4   6   0  1 3p
b) det  A  a    3a  2 , pentru orice număr real a 2p

Matricea A  a  nu este inversabilă  det  A  a    0 , deci a 


2
3p
3
c) 2
Dacă a  , sistemul de ecuații este incompatibil 1p
3
Dacă a  , atunci det  A  a    0 , deci sistemul de ecuații este compatibil determinat și,
2
3
cum există y0 și z0 astfel încât  2, y0 , z0  este soluție a sistemului de ecuații, obținem 3p
2  2a  1
2
3a  2
a  3 , care convine 1p
Probă scrisă la matematică M_mate-info Test 10
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2.a) 3
2  64  2log 2 64  3p
3
 26  2 2  4 2p
b) 1 1 1

 
log 2 y log 2 x log 2 y
3 log 2 x 3 log 2 y
x  y  xlog 2 y  x3  2  23  2p
1 1 1

 
log 2 y log 2 x log 2 x
log 2 y 3 log 2 x
 23  2  y3  y  x , pentru orice x, y  G , deci legea de 3p
compoziție „  ” este comutativă
c) x  8  8  x  x , pentru orice x  G  e  8 este elementul neutru al legii de compoziție „  ” 1p
xx 8 x log 2 x
 8  log 2 x
3 log 2 x
 log 2 8     log2 x 
3 2
9 2p
1
log 2 x  3 sau log 2 x  3 , deci x  sau x  8 , care convin 2p
8
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) f '  x    x  4  x  3 x  2    x  5    x  4  x  3 x  2   ' , x  3p
f '  5    5  4  5  3 5  2   0  6 2p
b) f  n  1  1  n  4  n  3 n  2  n  1 n  1 , unde
  n , n6 2p
f  n 1  n  5 n  4  n  3 n  2  n  5
4n
 n 5  n  5
 f  n  1  1 
n n
 4    4  4 
lim    lim 1    nlim  1     e4 3p
n
 f n 1  n  n5   n  5  
 
c) f 2  f 3  f 4  f 5  1 2p
f este derivabilă, deci, conform teoremei lui Rolle pe 2,3 , 3,4 și 4,5 , ecuația
3p
f '  x   0 are o soluție reală în fiecare dintre intervalele 2,3 , 3,4 și 4,5
2.a)
 
g  x   1  e x f  x   1  e x   g  x  dx  x  e x   G  x   x  e x  c , unde c  3p

G  0   0 , deci c  1 , de unde obținem G :  , G  x  x  ex  1 2p


b)  2e x 
  0 
1 1 1 1
 f  x  dx  
 x
dx 
1  ex
  1  e x  dx  x  2ln 1  e
 1  x
 3p
0 0 1 e 0 
2
 1  2ln 1  e   2ln 2  1  2ln 2p
e 1
1
c) 1  e x
1 1 1

 f  x  cos xdx   f   x  cos   x    1 dx   f   x  cos xdx   x


cos xdx 
1 1 1 1 1  e
1 1 1
3p
ex 1 1  ex
  cos xdx    cos xdx    f  x  cos xdx
1 e
x
1 1 e
x
1 1
1 1
2  f  x  cos xdx  0 , deci  f  x  cos xdx  0 2p
1 1

Probă scrisă la matematică M_mate-info Test 10


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și