Sunteți pe pagina 1din 12

MOTTO:

România-i mândră floare,


N-are-n lume-asemănare.
Mici şi mari ne pregătim,
Să o cinstim, să o sărbatorim!

NIVEL: I
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.122,SECT 1
ANUL ŞCOLAR 2017/2018

TIPUL DE PROGRAM AL GRUPEI: program normal


PERIOADA: o săptămână: 27 noiembrie- 01 decembrie, 2017
SCOPUL: Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 1 Decembrie şi a tradiţiilor specifice sărbătorii
la români;
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:

 DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE:


- să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acdestuia;
- să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţia;

 DOMENIUL ŞTIINŢĂ
- să recunoască, să denumească, şi să utilizeze poziţii spaţiale, să numere în limitele 1-3
recunoscând grupele de obiecte şi cifrele corespunzătoare;
- să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, ca parte integrantă a mediului;

 DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:
- să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte
(elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice);
- să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi din viaţa cotidiană,
valorificând deprinderile de lucru însuşite;

 DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV


- să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
- să se exprime plastic, să compună în mod original şi personal spaţiul plastic prin tehnici
specifice picturii şi modelajului;

 DOMENIUL PSIHOMOTRIC :
- să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte;
- să perceapă componentele spaţio-temporale(ritm, durată, distanţă, localizare).

INVENTAR DE PROBLEME:
Ce ştiu copiii? Ce doresc copiii să afle?
- Românii o sărbătoresc în fiecare an; - 1 Decembrie este o sărbătoare naţională;
- Locuitorii României sunt români şi - Steagul tricolor şi semnificaţia culorilor;
vorbesc limba română; - Fapte şi evenimente deosebite din istoria neamului
nostru;
- Semnificaţia acestei sărbători;
- Alte simboluri ale României: stema şi Imnul de Stat;
- Legenda tricolorului;
- Semnificaţia şi mesajul imnului;
- Harta cu formele de relief, regiunile şi frumuseţile
României;

RESURSELE PROIECTULUI
RESURSE PROCEDURALE:
- conversaţia, observaţia spontană şi dirijată, povestirea, explicaţia, demonstrarea, exerciţiul,
jocul, tehnica lotus, brainstorming-ul, munca pe echipe.

RESURSE MATERIALE:
- steagul tricolor, steagul U.E., stema şi harta ţării, imagini din cărţi pentru copii, planşe,
costume populare, hârtie glasse şi creponată , carton colorat, foarfece, lipici, creioane
colorate, carioca, pensule, acuarele,calculator, imprimantă,CD cu Imnul României, combină
muzicală, aparat foto, cameră video, flori pentru Monumentul eroilor.

RESURSE DE TIMP:
- 1 săptămână: 29 noiembrie- 03 decembrie, 2010

RESURSE UMANE:
- preşcolarii grupei mari, elevii clasei a III-a Step by Step, Şc. M. Sadoveanu, educatoarea,
părinţii.

ARGUMENT :

La poarta sufletelor noastre de români tresaltă inimile de bucurie că se apropie marea


sărbătoare: 1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Dorim să o întâmpinăm aşa cum se cuvine:
cu veselie, cu bunătate şi ospitalitate. Să încercăm să sădim în sufletele copiilor noştri dragostea
pentru ţară, pentru frumuseţile ei şi mai ales, recunoştinţa pentru cei care s-au jertfit, ca noi astăzi
să putem fi liberi.
Într-o dimineaţă copiii m-au văzut cu steagul tricolor şi m-au întrebat ce fac cu el.
Răzvan le-a povestit copiilor că are şi el un steag asemănător acasă, pe biroul tatălui, alături de
harta României şi un steag albastru cu steluţe galbene.
- Eu ştiu că steagul albastru este al U.E., zice Iuliana.
- Vrem să confecţionăm şi noi steguleţe tricolore, pe care să le folosim, au zis copiii! Aşa
am hotărât să iniţiez proiectul cu tema: „NOI SUNTEM ROMÂNI”.
Întrebările copiilor referitoare la formele de relief ale ţării noastre, frumuseţile ei au
generat o atmosferă entuziastă, dominată de dorinţa relatării din experienţa personală, dar şi
dorinţa de a afla cât mai multe lucruri despre Ziua Naţională a României.
Acesta a fost punctul de plecare în derularea acestui proiect tematic
DIRECŢII DE DEZVOLTARE

Harta ţării-
forme de relief

NOI
SUNTEM
ROMÂNI

Steagul trolor-
semnificaţia
culorilor

Stema
ţării

Activitatea
omului

Imnul de
Stat
DESCRIEREA PROIECTULUI

Ideea derulării proiectului cu tema”Noi suntem români”a venit în ziua în care copiii au
pus întrebări referitoare la formele de relief ale ţării noastre, la frumuseţile ei şi dorinţa de a afla cât
mai multe lucruri despre Ziua Naţională a României.
Mi-am imaginat acest proiect ca un dialog permanent între copii şi România cu oamenii cu
portul popular, harnici, primitori, vorbind limba românrască, prin care aceştia să descifreze unele
enigme şi să afle cât mai multe lucruri despre tema proiectată. Discuţiile purtate cu preşcolarii
vor fi orientate spre aspecte trăite şi văzute de ei. Atribuirea unor funcţionalităţi produselor
realizate de ei va determina o motivaţie mai puternică şi-i va implica afectiv.
Materialele puse la dispoziţie de către educatoare şi cele aduse de copii şi părinţi vor contribui
la asimilarea unor informaţii, la manipularea acestora dar şi la descrierea lor.
Pentru a stimula curiozitatea copiilor, pe baza întrebărilor puse de ei şi a discuţiilor din
cadrul “Întâlnirii de dimineaţă” voi planifica activităţile în manieră integrată, în care limitele
dintre categoriile şi tipurile de activitate vor dispărea într-un scenariu unitar, în cadrul căruia
tema se va lasa investigată cu toate mijloacele diferitelor ştiinţe.
Astfel, preşcolarii vor avea posibilitatea să se implice activ în procesul de învăţare, operând
cu ideile, cunoştinţele şi concepţiile pe care le posedă deja, învăţând să coopereze, să se exprime
liber, să facă schimb de idei, să depună efort pentru a înţelege subiectul în întreaga sa amploare,
contribuind la practica învăţării unui mod de gândire interdisciplinară.

INVITAŢIE PENTRU PĂRINŢI

Copiii dumneavoastră doresc să afle cât mai multe informaţii despre ţara lor. Deoarece se
apropie 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, vă cerem sprijinul în desfăşurarea proiectului
intitulat „NOI SUNTEM ROMÂNI” în perioada 29 noiembrie- 03 decembrie, 2010.
Pentru ca activităţile noastre să fie cât mai plăcute şi interesante, vă rugăm să ne ajutaţi cu
orice fel de materiale din care să putem învăţa lucruri noi despre această sărbătoare: cărţi,
reviste,vederi din oraşul nostru şi din ţară, CD-uri.

Vă mulţumesc pentru înţelegere şi ajutor,


Copiii şi educatoarea lor

CENTRUL TEMATIC DESCHIS

Împreună cu părinţii vom procura cât mai multe materiale pentru desfăşurarea activităţilor
pe care ni le-am propus şi vom amenaja centrul tematic în sala de grupă. Pentru început pliante,
harta României, planşe, vederi şi jetoane care ilustrează diferite zone ale ţării cu costumele
populare specifice, PPT-uri care să stârnească curiozitatea copiilor. Pe parcursul derulării
proiectului, centrul tematic se va îmbogăţi cu alte lucrări şi materiale interesante, fiecare copil şi
părinte dorind să aducă ceva pentru realizarea în bune condiţii a proiectului propus.
CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor:

ALFABETIZARE ARTĂ CONSTRUCŢII


- imagini corespunzătoare - coli de desen şi de scris; - Cuburi din lemn, plastic;
conţinutului poveştilor, -creioane colorate, acuarele, - steaguri.
legendelor; pensule;
- jetoane reprezentând -materiale-suport pentru
costume naţionale amestecul culorilor şi pentru
specifice diferitelor zone diluarea culorii cu apă;
ale ţării; - carton, hârtie colorată,
- cărţi, reviste, vederi, CD glassată, creponată şi
cu cântece populare; autocolantă; lipici;
- caiete de lucru (fişe - plastilină, planşete;
adecvate temei);
- coli de scris, creioane,
carioca.
ŞTIINŢĂ/ NISIP ŞI COLŢUL CĂSUŢEI/JOC MATEMATICĂ/JUCĂRII
APĂ DE ROL MANIPULATIVE
- diferite jucării şi materiale;
-enciclopedie, glob - „Harta României”- puzzle;
- costume naţionale;
pământesc, harta - material didactic mărunt;
- steaguri;
României;
- casete audio. - fişe de lucru individuale;
- calculator, PPT, CD cu - trusa”Logi II”;
cântece; - Jocuri de masă;
- vase, oale populare;
- forme, unelte şi jucării
pentru nisip
INVENTAR DE ACTIVITĂŢI

MICUL
ROMÂN
Ziua Activităţi de dezvoltare Activităţ liber-alese Activităţi pe domenii
AS
personală(ADP) (ALA) experienţiale(ADE)
Luni -Întâlnirea de dimineaţă: ”E ziua ALA I ACTIVITATE INTEGRATĂ:
27.11. Romaiei!” Bibliotecă “Drapelul meu”
2017 -Rutine:”unu,doi,unu doi ,mergm “ citim imagini cu (DŞ: observare
toi in pas vioi” frumuseţile şi bogăţiile DOS: lipire)
-Tranziţii : ca soldatii ţării, povestiri ale copiilor)
“Legenda tricolorului”-
Marţi -Întâlnirea de dimineaţă:”Tara in lect. educatoarei DŞ:”Spune unde sunt
28.11. sarbatoare”-prezentare ppt steguleţele?- poziţii spaţiale;
2017 -tranzitii:”trecea famara militara) Artă DPM: “trageti hora,mai
-decoram costumul flacai”dans popular
national”,
Miercuri - Întâlnirea de dimineaţă: ”ce stiu -“Decorăm vase” DLC:”Cuvinte frumoase”
30.11. despre tara mea? Construcţii (adjective)
2017 -Tranzitii: ”Soldati disiplinati - Case româneşti DEC : Drapelul Romaniei-modelaj
- poduri si sosele
Joi Joc de rol
01.12. - De-a soldatii
2017 - Prin ţară
Vineri - Pregătim o masă festivă
02.12. Ştiinţă
2017 - ce stim despre tara
noastra?
Nisip şi apă
- podul de piatra
LEGENDA TRICOLORULUI
(autor Andrei Ciurunga)

Când Tudor Vladimirescu, marele nostru revoluţionar de la 1821, a ridicat Ţara,


chemând-o la luptă împotriva exploatării boiereşti dinăuntru şi a vrăşmaşilor din
afară, dintr-unul din satele olteneşti a pornit pentru a se înrola în oastea pandurilor
şi un gospodar cu numele Dragomir, tată a trei fetiţe, una mai isteaţă ca alta.
Înaintea plecării, omul şi-a îmbrăţişat nevasta şi pe cele trei fete, iar acestea din
urmă i-au dăruit câte o amintire lucrată cu mâna lor. Fata mai mare i-a dat o batistă
albastră aidoma ochilor ei, cea mijlocie una galbenă ca pletele sale, iar fata mai mică,
Ileana, i-a întins cu sfială una albă; ea n-a mai avut timp să vopsească batista, aşa
cum a văzut c-au făcut surorile cele mari.
Dragomir a luat cu multă dragoste darurile copiilor săi, a pus cele două batiste
colorate în câte un buzunar al mantalei, iar pe cea albă, curată ca sufletul Ilenuţei, a
ascuns-o în buzunarul de la piept al vestonului.
Aşa a pornit viteazul la oaste, cu încrederea că el şi miile de panduri vor scăpa
ţara de asuprirea boierilor şi de sabia otomanilor, chemaţi în grabă de stăpânire să-i
dea ajutor împotriva românilor răsculaţi.
Dragomir s-a luptat ca un leu dar în cea mai crâncenă dintre bătălii, un glonţ i-a
străpuns inima. A căzut cu faţa la duşman. Tovarăşii săi de luptă, înainte de a-l
îngropa după datină, i-au cercetat buzunarele, cu gândul de a le duce alor săi
obiectele pe care le-ar fi găsit asupra eroului. Dar Dragomir nu avea prin buzunare
nimic altceva decât cele două băsmăluţe date de fetele mărişoare, iar în cel de la piept
soldaţii au dat pese batistuţa Ilenei, care nu mai era albă ca la început, ci roşie ca
focul, pătrunsă de sângele tatălui ei.
Vitejii au luat cele trei bucăţi colorate, care acum erau una roşie, una galbenă şi a
treia albastră, le-au legat între ele şi le-au prins în vârful unei ramuri rupte dintr-un
stejar. Cu acest simbol în frunte, au luptat mai departe pandurii.
Şi de-atunci - aşa ne spune legenda – steagul armatei române cuprinde aceste
trei culori laolaltă. Sub faldurile lor s-au făcut şi războiul Independenţei, şi marea
noastră Unire.
NOI SUNTEM ROMÂNI

Uneste punctele si spune ce ai obtinut?


Găseşte drumul până la steagul tricolor.
Colorează imaginea.

NOI SUNTEM ROMÂNI


1. Formează perechi între elementele celor două mulţimi. Incercuieşte cifra corespunzătoare.

1 2
3

2. Desenează în vas tot atâtea flori câte perechi ai găsit.

3. Colorează al treilea steag, taie-l pe primul şi încercuieşte-l pe al doilea.


CU CE SEAMĂNĂ CONTURUL ŢĂRII NOASTRE?

România este un peşte foarte gras.


Colorează imaginile.
FINALITATEA PROIECTULUI:

Produsele rezultate în timpul derularării proiectului:


- Expoziţie cu lucrări de desen, picturi, lucrări practice;

BIBLIOGRAFIE:
 Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura V&I Integral,
Bucureşti, 2005
 Mioara Pletea şi ceilalţi, Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar.
Ghid pentru cadrele didactice. Vol. III, Editura DPH, 2009
 Silvia Breben şi ceilalţi, Metode interactive de grup, Editura Arves, 2002
 Elemente de educaţie religioasă pentru învăţământul preşcolar, Bucureşti, 1999

S-ar putea să vă placă și