Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCATIEI,CULTURII SI CERCETARII AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTRONICĂ


CATEDRA:TELECOMUNICATII

Test
Desciplina :Eduția fizică
Tema :   CĂLIREA ŞI BENEFICIILE EI ASUPRA ORGANISMULUI

A elaborat elevul grupei :TT-0117 Antoniuc Vladimir


A verificat profesoara: Gorii Maria

Chisinau 2020
Întrebări  curs - CĂLIREA ŞI BENEFICIILE EI ASUPRA ORGANISMULUI

1. Enumeraţi principiile călirii organismului:

         a) - gradaţia;

         b) - continuitatea;

         c) - variaţia intensităţii;

         d)  diversitatea mijloacelor de călire;

         e) - individualizarea mijloacelor de călire ;

2. Proceduri de călire:

         a) călirea organismului cu ajutorul soarelui;

         b) călirea organismului cu ajutorul aerului;

         c)  Călirea organismului cu ajutorul apei

3. Baia de soare trebuie să fie:

a)- totală

b) - directă

c) - progresivă

d) - continuă

4. Cel mai indicat timp orar de expunere este între orele:

a) – 11-15

b) – 8-11

c) – 10-12

5. Procedurile de călire cu apă cele mai des folosite sunt:


a) - fricţionarea cu prosopul umed

b) -  turnarea apei pe corp

c) – duşul 

d) – scăldatul

6. Enumeraţi 3 reguli ale procedurii de călire prin scăldat:

         a) - în primele zile durata băii va fi de 3-5 minute, după care timpul creşte treptat;

         b) - scăldatul nu se începe într-o apă cu o temperatură sub 18-20°C;

         c) - baia se va face după 2-2,5 ore de la luarea mesei;