Sunteți pe pagina 1din 4

BAZE DE DATE CURS nr.

1.1.2. Limitele tratării bazate pe fişiere


În general acestea sunt marcate de:
1. Separarea şi izolarea datelor.
2. Dublarea datelor.
3. Dependenţa datelor.
4. Incompatibilitatea fişierelor.
5. Interogări statice.

Separarea şi izolarea datelor


Cu sistemele de fişiere e dificilă o prelucrare a datelor atunci când acestea sunt izolate în fişiere
separate. În acest caz programatorul trebuie să sincronizeze prelucrarea a două sau mai multe fişiere
pentru a se asigura că datele extrase sunt cele corecte. Dificultatea este cu atât mai mare cu cât
datele necesare se află în mai multe fişiere.

Dublarea datelor
Se manifestă prin faptul că aceleaşi date se pot afla în două sau mai multe fişiere în funcţie de
numărul aplicaţiilor sau al utilizatorilor. În această situaţie pot apare o serie de probleme, cum ar fi:
a) creşterea costurilor prin creşterea spaţiului de memorare a datelor;
b) apariţia inconsistenţei datelor prin faptul că o anumită dată poate fi
memorată în mai multe locuri; atunci când există mai multe copii ale
aceleiaşi date e posibil ca prin actualizarea unora dintre ele să existe valori
diferite ale aceloraşi date (inconsistenţă); inconsistenţa mai poate apare şi la
introducerea greşită a unor date;
c) imposibilitatea introducerii unor standarde;
d) imposibilitatea aplicării restricţiilor de securitate;
e) imposibilitatea menţinerii integrităţii datelor (consistenţă şi validare).

Dependenţa datelor
Structura fizică şi stocarea fişierelor de date şi înregistrărilor sunt definite în codul aplicaţiei.
Aceasta înseamnă că orice modificare efectuată în structura existentă impune scrierea unui program
de tip exe-off (adică un program ce este rulat o singură dată, după care poate fi înlăturat). Acest
program trebuie:
a) să deschidă fişierul iniţial pentru a fi citit;
b) să creeze un fişier temporar cu noua structură;
c) să citească o înregistrare din fişierul iniţial, să transforme datele pentru a le
încadra în noua structură şi să scrie fişierul temporar. Acest lucru trebuie
repetat pentru toate înregistrările din fişierul iniţial;
d) să şteargă fişierul iniţial;
e) să redenumească fişierul temporar cu numele fişierului iniţial;
f) să modifice toate programele ce apelează fişierul iniţial pentru a se conforma
noii structuri.
Toate aceste operaţii necesită mult timp şi sunt supuse pericolului de apariţie a erorilor. Dacă
structura unui fişier trebuie modificată, trebuie modificat şi programul care îl foloseşte, deoarece
programul “ştie” prea multe lucruri despre structura acestuia. Diferenţa dintre conceptul de fişier şi
cel de bază de date este reprezentată în figurile următoare:
BAZE DE DATE CURS nr. 3

Date fişier 1 Rezultat 1


Aplicaţie 1

Date fişier 1

Aplicaţie 2 Rezultat 2
Date fişier 1

Figura 1.1. Fişiere: dependenţa aplicaţie/date

Date fişier 1 Rezultat 1


Aplicaţie 1

Date fişier 1 SGBD

Aplicaţie 2 Rezultat 2
Date fişier 1

Figura 1.2. Baze de date: independenţa aplicaţie/date

Formate de fişiere incompatibile


Este posibil ca fiecare fişier să fie apelat de către un program scris într-un limbaj de programare
diferit. În acest caz se impune să se scrie un program de transformare a fişierelor într-un format
comun astfel încât să se poată face prelucrarea datelor din mai multe fişiere, deoarece fiecare limbaj
de programare necesită un anumit tip de fişier.

Interogarea statică a programelor aplicaţie


În cazul în care apar noi cereri de interogare a datelor aflate în fişiere, trebuie rescrise programele
existente, deoarece, altfel, nu se poate răspunde decât la întrebările existente. În cazul rescrierii
programelor pot apare următoarele deficienţe:
a) documentaţie limitată şi dificil de întreţinut;
b) afectarea securităţii şi integrităţii datelor;
c) refacerea datelor după defectarea sistemului e limitată sau inexistentă;
d) accesul la fişiere e restrâns la câte un utilizator odată.

În concluzie, limitările tratării bazate pe fişiere se datorează factorilor:


a) definiţia datelor e încorporată în programele aplicaţie, în loc să fie stocată
separat şi independent;
b) nu există control al accesului şi manipulării datelor, în afara celui impus de
către programele aplicaţie.
BAZE DE DATE CURS nr. 3

1.1.3. Avantajele sistemelor de gestiune a bazelor de date


Avantajele sistemelor de gestiune a bazelor de date faţă de sistemele clasice, cu fişiere sunt
următoarele:

1. Controlul redundanţei datelor


Risipa de spaţiu care se face prin stocarea aceloraşi informaţii în mai multe fişiere este mult
diminuată prin utilizarea bazelor de date, dar nu complet eliminată datorită altor cereri de
îmbunătăţire a performanţelor.

2. Coerenţa datelor
Dacă un articol de date e înmagazinat de mai multe ori trebuie să se garanteze că toate copiile
acestuia vor fi actualizate dacă se reactualizează o valoare a sa (valoarea articolului e aceeaşi pentru
toate copiile sale).

3. Mai multe informaţii de la aceeaşi cantitate de date


Se pot obţine prin integrarea fişierelor ce conţin informaţii diferite despre aceleaşi date.

4. Partajarea datelor
Datele pot fi utilizate de către mai mulţi utilizatori în acelaşi timp. De asemenea se pot face
modificări sau adăugiri la baza de date existentă fără a fi necesară definirea repetată a tuturor
cerinţelor referitoare la acestea.

5. Integritatea crescută a datelor


Se referă la validitatea şi coerenţa datelor înmagazinate şi se exprimă prin constrângeri (reguli de
coerenţă). Constrângerile se pot aplica articolelor de date din cadrul unei singure înregistrări sau
relaţiilor dintre înregistrări.

6. Securitatea crescută
Se realizează prin atribuirea unor nume de utilizatori şi parole ce permit identificarea persoanelor
autorizate să folosească baza de date şi impun modalitatea de utilizare a acestor date.

7. Aplicarea standardelor
Se referă la formatul datelor, convenţiile privind denumirile, documentarea, procedurile de
reactualizare, regulile de acces.

8. Reducerea costurilor
Prin realizarea integrării se alocă fonduri centralizat şi nu separat fiecărui departament.

9. Rezolvarea conflictelor
Fiecare utilizator va avea propriile cerinţe ce pot intra în conflict cu ale altora. Administratorul
bazei de date poate lua decizii ce duc la utilizarea optimă a resurselor.

10. Creşterea accesibilităţii datelor şi a capacităţii de răspuns


Se realizează prin intermediul utilizării limbajelor de programare din generaţia a IV-a (ex. SQL,
QBE).
BAZE DE DATE CURS nr. 3

11. Creşterea productivităţii


Prin furnizarea unor funcţii ce permit manipularea fişierelor şi a introducerii limbajelor de
programare din generaţia a IV-a ce reduc mult timpul de programare.

12. Independenţa datelor


Duce la creşterea capacităţii de întreţinere prin faptul că descrierile datelor sunt separate de
aplicaţii.

13. Controlul concurenţei este îmbunătăţit


Se garantează că dacă doi sau mai mulţi utilizatori accesează simultan aceleaşi date nu se pierd
informaţii sau nu se alterează integritatea acestora.

14. Asigurarea salvării de siguranţă şi a refacerii


Prin recuperarea ultimei stări coerente a bazei de date în cazul apariţiei unei defecţiuni hard sau
soft.

1.1.4. Dezavantajele sistemelor de gestiune a bazelor de date


1. Complexitatea
Trebuie avute în vedere o serie de probleme referitoare la date care se manifestă suplimentar faţă de
cazul aplicaţiilor clasice. Se face mai întâi o analiză amănunţită a datelor şi apoi a aplicaţiei propriu-
zise.

2. Dimensiunea
SGBD-urile ocupă mult spaţiu pe disc.

3. Costul
a) sistemelor SGBD;
b) elementelor hard achiziţionate;
c) conversiei aplicaţiilor existente la noul SGBD şi noua configuraţie hard.

4. Performanţa
Este mai redusă în cazul utilizării SGBD-urilor care au un caracter mai general, în locul unei
aplicaţii simple bazată pe fişiere care apelează o singură funcţie.

5. Efectul unei defecţiuni


Este mult mai mare datorită centralizării (o defecţiune minoră afectează toţi utilizatorii).