Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL STRUCTURĂ PROIECT EDUCATIV/

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

1. TITLUL PROIECTULUI
2. REZUMATUL PROIECTULUI, ARGUMENT, JUSTIFICARE,
CONTEXT
3. PERIOADA de DERULARE
4. INSTITUTIA COORDONATOARE, ORGANIZATOR : Numele
instituţiei/unităţii de învăţământ; persoană de contact.
5. PARTENERI/COLABORATORI: Unitătile școlare partenere (dacă există),
date și persoană de contact, alte institutii implicate în proiect (dacă există)
6. ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
7. GRUP ŢINTĂ/BENEFICIARI: numărul elevilor participanţi la proiect,
numărul claselor/cercurilor participante la proiect.
8. SCOP, OBIECTIVE
9. RESURSE (umane, materiale, financiare, de timp)
10. ACTIVITĂȚI PROPUSE (în ordinea în care se vor desfăşura): a.
Activitatea nr……., b. Titlul activităţii, c. Data/perioada de desfăşurare, d.
Locul desfăşurării, e. Participanti (elevi, cadre didactice, parinti,
reprezentanti ai comunitatii etc.), f. Descriere, g. Responsabil, h. Beneficiari,
i. Modalităţi de evaluare
11.REZULTATE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI : editarea unui
CD/DVD pentru fiecare clasă cu momentele semnificative ale activităţilor
desfăşurate în timpul proiectului, editarea unei broşuri; afişe ale proiectului;
fluturaşi; diplome; chestionare pentru elevi; realizarea punctului documentar
al şcolii; ecusoane
12.EVALUARE
13.MEDIATIZARE, DISEMINARE ȘI SUSTENABILITATE: Modalitățile
de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi
în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia; cum veţi
asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului.

Eventuale procese verbale de luare la cunoștință a diferitor reguli/măsuri


(privind comportamentul în autocar, igienico-sanitare, P.S.I., privind circulația pe
drumurile publice etc.)

S-ar putea să vă placă și