Sunteți pe pagina 1din 1

Proiectele sub formă de concurs sau simpozion trebuie să

conţină un Regulament de organizare.


MODEL STRUCTURĂ REGULAMENT DE
ORGANIZARE
1. Secţiuni
2. Condiţii de participare
3. Criterii de evaluare/jurizare
4. Program
5. Fişa de înscriere

Proiectele organizate în parteneriat cu alte instituţii, trebuie să aibă ataşat


Acordul de parteneriat/colaborare, semnat de toate instituţiile partenere.

MODEL STRUCTURĂ ACORD PARTENERIAT/COLABORARE


Nr. înregistrare/data de la fiecare instituţie parteneră
Art.1 Prezentul Acord de parteneriat se încheie între:
Prezentarea fiecărei instituţii partenere (denumire, adresă sediu, reprezentant legal)
Art. 2 Scopul:Prezentul acord are în vedere derularea proiectului cu
tema…
Art. 3 Obligaţiile părţilor (prezentarea responsabilităţilor concrete
pentru fiecare partener şi a obligaţiilor comune)
1. Instituţia organizatoare – se obligă să participe nemijlocit şi să respecte
calendarul desfăşurării activităţilor; să asigure popularizarea proiectului în
rândul elevilor; să comunice în timp util orice modificare apărută în
derularea activităţilor.
2. Instituţia parteneră - se obligă să participe nemijlocit şi să respecte
calendarul desfăşurării activităţilor; să asigure cadrul desfăşurării
activităţilor şi asistenţa de specialitate conform tematicilor; să comunice în
timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor.

Art. 4 Durata
Art. 5 Încetarea acordului (clauze)
Art. 6 Dispoziţii finale

Semnăturile reprezentanţilor legali şi ştampilele instituţiilor partenere

S-ar putea să vă placă și