Sunteți pe pagina 1din 7

31.

Muschii antero-laterali ai abdomenului


Saturday, May 9, 2020 4:24 PM

După situaţie şi formă, muşchii regiunii antero-laterale sunt:


- doi anteriori, lungi (dreptul abdominal şi piramidalul)
- trei laterali, laţi (oblicul extern, oblicul intern şi transversul abdominal).

Musculatura peretelui abdominal antero-lateral este formată exclusiv din muşchi intrinseci,
derivaţi din cele trei pături primitive, proprii peretelui. Fiecare pătură a dat naştere unui
muşchi lat, care ocupă toată aria peretelui abdominal; în plus din materialul păturii mijlocii a
luat naştere şi un muşchi longitudinal, situat anterior pe acelaşi plan cu oblicul intern.
Fiecare muşchi lat abdominal este format dintr-o porţiune musculară, continuată anterior cu
câte o aponevroză în timp ce doar muşchii oblic intern şi transvers au şi o aponevroză
posterioară, oblicul extern se continuă în partea posterioară printr-o fascie conjunctivă ce
aderă de aponevroză posterioară a transversului.
Aceste formaţiuni posterioare iau parte alături de aponevroză muşchiului dorsal mare la
formarea fasciei toraco-lombare.

MUŞCHII PROPRIU-ZIŞI

1. Muschiul drept abdominal

ANATOMIE Page 1
Reprezinta o fasie longitudinala, intinsa de la partea antero-posterioara a toracelui la
pube, situata imediat lateral de linia mediana.

INSERTII
Superior-pe cartilajele coastelor V-VII, pe procesul xifoid si ligamentul costoxifoidian
De aici fibrele musculare merg in jos si se termina printr-un tendon pe creasta pubiana.

Muşchiul drept abdominal este întretăiat transversal de trei intersecţii tendinoase.


Această dispoziţie este un vestigiu al metameriei primitive.
Cei doi drepţi abdominali sunt separaţi unul de celălalt pe linia mediană, printr-un rafeu
tendinos numit linia albă.
Linia albă împreună cu intersecţiile tendinoase formează un puternic schelet fibros de
tracţiune şi solidarizare a
muşchilor laterali cu muşchiul drept abdominal.

RAPORTURI
Muşchiul este cuprins în „teaca muşchiului drept abdominal"; faţa lui posterioară nu
aderă de lama posterioară a tecii, în acest spaţiu trecând vasele epigastrice inferioare şi
superioare, ce se anastomozează prin inosculaţie în interiorul muşchiului drept
abdominal.

ANATOMIE Page 2
INERVATIE
Este inervat de nervii intercostali 7-12 precum şi de nervii iliohipogastric şi ilioinghinal.

2. MUSCHIUL PIRAMIDAL

De formă triunghiulară, cu baza la pube şi vârful la linia albă, dublează uneori muşchiul
drept abdominal în partea inferioară. Muşchiul este conţinut în teaca dreptului
abdominal de care este separat printr-o lamă fibroasă. Este prezent la 75-80% din indivizi.
Acţiune: întinde linia albă abdominală.
Inervaţia este dată de nervul subcostal.

3. MUSCHIUL OBLIC EXTERN AL ABDOMENULUI

ANATOMIE Page 3
Este cel mai superficial şi cel mai întins dintre muşchii laterali ai abdomenului, direcţia
fibrelor sale continuând pe cea a intercostalilor externi.
Este compus din două părţi: una musculară şi alta aponevrotică.

INSERTII
Porneste de pe fata externa a ultimelor 7-8 coaste pe care-si alterneaza digitatiile cu cele
ale muschilor dintat anterior si dorsal mare.
Fibrele sale merg oblic in jos, radiind pe tot peretele antero-lateral al abdoemnului si se
termina in doua moduri:
a. Fasciculele posterioare, se insera pe buza externa a crestei iliace
b. Restul fasciculelor musculare se continua cu aponevroza oblicului ale cărei fibre
au aceeaşi direcţie oblică cu a celor musculare şi se terminăîn mod diferit:
 cea mai mare parte a fibrelor merg înainte până la linia mediană şi formează lama
anterioară a tecii dreptului abdominal
 o altă parte, mai mică, se insera pe pube luând parte la formarea inelului inghinal
superficial
ultimele fibre se îndreaptă spre coapsă, unde se continuă cu fascia lata. Intre abdomen şi
ANATOMIE Page 4
 ultimele fibre se îndreaptă spre coapsă, unde se continuă cu fascia lata. Intre abdomen şi
coapsă se distinge în aponevroza muşchiului o bandă aponevrotică- ligamentul inghinal-
(arcada femurală) ale cărui raporturi importante vor fi studiate ulterior.

RAPORTURI
Faţa superficială a muşchiului este acoperită de piele, ţesut celular subcutanat şi fascia de
înveliş;faţa profundă acoperă muşchiul oblic intern, ultimele 7-8 coaste şi muşchii
intercostali. Este separat prin trigonul lombar (triunghiul Petit) de muşchiul dorsal mare,
iar posterior se continuă cu o fascie conjunctivă ce aderă de aponevroza posterioară a
muşchiului transvers abdominal.

INERVATIE
Este inervat de nervii intercostali inferiori (iliohipogastric şi ilioinghinal).

4. MUSCHIUL OBLIC INTERN


Este un muşchi larg, situat sub precedentul, de care diferă prin situaţie, dimensiuni şi
direcţia inversă a fibrelor ce continuă traiectul fibrelor intercostalilor interni.

Inserţiile de origine sunt reprezentate de fibre musculare, care dinapoi-înainte se


desprind de pe:
 fascia toracolombară împreună cu muşchiul dorsal mare
 de pe porţiunea anterioară a crestei iliace
 de pe spina iliacă anterosuperioară
Iar fibrele cele mai anterioare de pe jumătatea laterală a ligamentului inghinal.

De la origine, fibrele musculare radiază având o direcţie inversă celei a fibrelor oblicului
extern, terminându-se astfel:
- fasciculele posterioare, aproape verticale, se insera pe marginea inferioară a ultimelor
trei coaste, continuându-se cu muşchii intercostali interni;
- fasciculele mijlocii se termină pe aponevroza anterioară a oblicului intern, contribuind
la formarea tecii dreptului abdominal şi a liniei albe;
- fasciculele anterioare merg în jos şi medial, se unesc cu fibrele aponevrotice ale
transversului formândtendonul conjunct.

Acesta se termină pe faţa anterioară a simfizei pubiene, pe marginea superioară a


pubelui şi pe creasta pectineală. Unele fibre musculare inferioare coboară de-a lungul
funiculului spermatic până în scort, învelind testiculul şi constituind muşchiul cremaster.
Aponevroza anterioară a oblicului intern se divide în două foiţe inegale.

RAPORTURI

ANATOMIE Page 5
Muşchiul este acoperit antero-lateral de oblicul extern; faţa profundă vine în raport cu
transversul.
Formează aria triunghiului lombar şi constituie prin marginea posterioară una din laturile
spaţiului lui Grynfelt.

INERVATIE
Se face de către nervii intercostali inferiori, iliohipogastric şi ilio-inghinal.

5.MUSCHIUL CREMASTER
Ia naştere prin două fascicule:
- fasciculul lateral din muşchii oblic intern şi transvers
- fasciculul medial de pe tuberculul pubian.
După ce învelesc funiculul spermatic, fibrele musculare se desfăşoară ca un evantai
formând tunica musculară a scrotului. Fibrele musculare sunt unite prin fascia
cremasterică.

6. MUSCHIUL TRANSVERS AL ABDOMENULUI


Este un muşchi lat, situat profund faţă de oblicul intern, fiind compus dintr-o parte
musculară şi două părţi aponevrotice (anterioară şi posterioară).

INSERTII
Urmând originea muşchiului de sus în jos, ea se face în felul următor:
a) pe faţa medială a ultimelor şase cartilaje costale prin digitaţii încrucişate cu cele ale
diafragmei;
b) pe procesele costale ale vertebrelor lombare prinintermediul aponevrozei sale
posterioare
c) pe buza internă a crestei iliace (înjumătăţea anterioară)
d) pe treimea laterală a ligamentului inghinal.

De la origine, fibrele muşchiului merg transversal şi dinapoi-înainte, spre a se termina pe


aponevroza anterioară a transversului; limita dintre corpul muşchiului şi aponevroză este
reprezentată prin linia semilunară a lui Spiegel (Linea semilunaris Spiegeli).

Ajunsă la marginea laterală a dreptului abdominal, aponevroză se împarte în două


porţiuni. Cele două treimi superioare formează cu foiţa posterioară a aponevrozei
oblicului intern, lama posterioară a tecii dreptului abdominal.
In treimea inferioară, aponevroză trece în întregime înaintea muşchiului drept,
contribuind la formarea lamei anterioare a tecii.
Fibrele cele mai inferioare, care se desprind de pe ligamentul inghinal, se unesc cu cele
ale oblicului intern şi formează tendonul conjunct. Din muşchiul transvers pleacă fibre
care împreună cu cele similare din oblicul intern formează muşchiul cremaster.

ANATOMIE Page 6
care împreună cu cele similare din oblicul intern formează muşchiul cremaster.

RAPORTURI
Superficial este acoperit de oblicul intern;profund, prin intermediul fasciei transversalis,
vine înraport cu peritoneul. Prin marginea inferioară, participăla formarea peretelui
superior al canalului inghinal.

INERVATIE
Provine din nervii intercostali inferiori, iliohipogastricşi ilioinghinal.

ANATOMIE Page 7