Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL ECONOMIC CALARASI

ELEV…………………………………… varianta 2
Clasa a IX-a
EVALUARE
Modulul I Patrimoniul unitatii

Nota:Se acorda 2 puncte din oficiu

Subiectul 1……………………………………………………………………….5x0,3=1,5p

Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului corect:

1.Imobilizările financiare cuprind:


a.Cheltuielile de constituire;
b.Creanţele fiscale;
c.Împrumuturile acordate pe termen lung;
d.Împrumuturile acordate pe termen scurt.

2.Produsele finite sunt:


a.Bunuri care au părăsit procesul tehnologic şi sunt destinate revânzării;
b.Bunuri care au rolul de a proteja produsele şi mărfurile;
c.Bunuri care au parcurs o parte a procesului tehnologic şi pot fi vândute sau depozitate;
d.Bunuri care au parcurs integral procesul tehnologic şi pot fi vândute sau depozitate.

3.Stocurile reprezintă:
a.Active circulante băneşti;
b.Active circulante materiale;
c.Bunuri şi valori economice imobile;
d.Bunuri şi valori economice de primit

4.Taxa de înregistrare a unei firme plătită la Registrul Comerţului va fi înregistrată în contabilitate în


categoria:
a.Cheltuieli de cercetare;
b.Cheltuieli de constituire;
c.Cheltuieli de dezvoltare;
d.Cheltuieli în avans.
5..Sunt considerate imobilizări corporale:
a.brevetele;
b.concesiunile;
c.dobânda;
d.terenurile.

Subiectul 2…………………………………………………………………….5x0.4=2p
În coloana A sunt enumerate tipuri de creanţe, iar in coloana B exemple de creanţe.
Scrieţi pe foaie asocierea corectă dintre cifra corespunzătoare coloanei A cu litera
corespunzătoare din coloana B .

Coloana A Coloana B
A. CAS de încasat de la bugetul
1. creanţe comerciale asigurărilor sociale;
2. creanţe fiscale B. creditori diverşi,
3. creanţe diverse C. debitori diverşi
4. creanţe salariale D. efecte de primit de la clienţi
E. sume de încasat de la salariaţi,
5. creanţe sociale reprezentând salarii necuvenite;
F. TVA de recuperat.

Subiectul 3………………………………………………………………………………5x0,3=1,5p
Completatii spatiile libere:

1.Materiile prime reprezintă .( 1)...................principală din . (2 )............................prodului finit.


2.Obiectele de inventar reprezintă .. ( 3)..........................., care nu indeplinesc cele două condiţii
pentru a fi considerate mijloace fixe.
3..Patrimoniul unei întreprinderi reprezintă totalitatea …..(4)……………………….. cu valoare
economică ce aparţin unei persoane fizice sau juridice,precum şi…(5)…………………………şi
obligaţiile pe care acestea le generează.

Subiectul 4………………………………………………………………………………….3p
S.C. Neagu SRL deţine următoarele elemente de patrimoniu: fond comercial 21.900 lei; materiale
auxiliare 560 lei; capital social 100.000 lei; aparate şi instalaţii 34.500 lei, furnizori 23.500 lei; clienţi
14.000 lei, bilete la ordin de primit 90.800 lei, programe informatice 2.100 lei, acţiuni pe termen lung
6.780 lei, terenuri 47.000 lei, taxe de înscriere şi înmatriculare la Registrul Comerţului300 lei, timbre
poştale 100 lei, bilete de odihană 5.000 lei, birou 2.000 lei,
Calculaţi mărimea activelor imobilizate