Sunteți pe pagina 1din 23

DECIZIA ȘI FORMULAREA

POLITICILOR PUBLICE ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
AUTOR: dr. lect. univ. MARIANA IAŢCO
TEMA: FORMULAREA ŞI
ELABORAREA POLITICILOR PUBLICE

SUBIECTELE TEMEI:

• ETAPA FORMULĂRII POLITICILOR PUBLICE


• STABILIREA CRITERIILOR ÎN ELABORAREA
POLITICILOR PUBLICE
• TRANSFERUL DE POLITICI PUBLICE
ce este o politică publică?
CE ESTE FORMULAREA POLITICILOR
PUBLICE???
Formularea politicilor este procesul prin care sunt definite,
evaluate, acceptate sau respinse politici alternative de soluționare
a unei probleme aflate pe agendă.
ETAPA FORMULĂRII POLITICILOR PUBLICE

Formularea politicilor este procesul prin care sunt definite, evaluate,


acceptate sau respinse politici alternative de soluționare a unei probleme
aflate pe agendă.

Acest proces are câteva caracteristici:


➢Formularea nu este rezultatul unei singure AP, ci există mai multe AP
care produc propuneri de politici complementare;
➢Formularea este obiectul activității instituțiilor guvernamentale ( în RM
aceasta este competența direcților de Analiză, Monitorizare și evaluarea
PP, precum și Cancelaria de stat);
➢Formularea poate începe cu/fără contacte cu grupurile afectate de
probleme (politici cu/fără public)
➢Formularea nu este niciodată neutru: întotdeauna cineva câștigă și cineva
pierde prin aplicarea politicii
Formularea Politicilor publice în
Republica Moldova

în prezent 2016 au fost elaborate peste 908 de propuneri de politici


publice, printre cele mai importante fiind următoarele:
Crearea parcurilor industriale - a fost elaborată și adoptată Legea nr.
182/2010 cu privire la parcurile industriale;
Eficientizarea mecanismului de interacţiune dintre migranţi/diasporă
şi autorităţile statului - a fost constituit Biroul pentru Relații cu
Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat;
Învăţământul secundar profesional: competenţe adaptate pentru
piaţa muncii - a fost elaborată Strategia de dezvoltare a învățământului
vocațional/tehnic pentru anii 2013-2020;
Dezvoltarea capacităţilor manageriale ale universităţilor prin
extinderea autonomiei universitare - din 2013 universitățile din
Republica Moldova au trecut la autonomie financiară.
Formularea Politicilor publice în Republica
Moldova
• În continuare vă prezentăm lista subiectelor politicilor publice:
• Ministerul Educației - Reconceptualizarea învățământului liceal;
• Ministerul Finanțelor - Optimizarea numărului de impozite și taxe;
• Ministerul Mediului - Stimularea înnoirii parcului auto național;
• Ministerul Economiei - Dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor pentru
întreprinderile mici și mijlocii;
• Ministerul Apărării - Eficientizarea sistemului național de mobilizare;
• Ministerul Afacerilor Interne - Aplicarea măsurilor procesual-penale de reținere și
arestare preventivă;
• Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei - Acordarea pensiei de bază unor beneficiari
de pensii;
• Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare - Identificarea unui mecanism viabil de
accesare a creditelor oferite de partenerii de dezvoltare;
• Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor - Reabilitarea blocurilor locative;
• Ministerul Culturii - Creșterea capacității economice a industriilor culturale/creative;
• Ministerul Tineretului și Sportului - Stabilirea unui mecanism viabil de coordonare și
promovare a voluntariatului și activităților civice;
• Ministerul Justiției - Dezvoltarea sistemului pentru executarea arestului preventive și
escortarea deținuților;
• Ministerul Sănătății - Dezvoltarea sistemului pentru îngrijiri paliative.
Sursa: Cancelaria de stat a RM
DEFINIREA PROBLEMELOR PUBLICE

Definirea problemei este procesul prin care o


problemă, odată intrată pe agendă, devine
preocuparea instituțiilor, grupurilor, persoanelor
interesate, este explorată, formulată și chiar
cuantificată; uneori poate să i se dea o definiție
provizorie acceptabilă în care sunt specificate
cauzele, consecințele, componentele ei.
După Hogwood și Gunn
DEFINIREA PROBLEMELOR PUBLICE
Autorii Hogwood și Gunn propun un model de definire a problemelor
printr-un set de întrebări pentru o mai bună înțelegere a acestora:

➢Cine și de ce susține că există o problemă?

➢Este această o problemă “reală” a guvernării?

➢Există un acord asupra problemei?

➢Când se dă o definiție problemei? Prea devreme sau prea târziu?

➢Cei care definesc problema au un cadru juridic sau unul propriu de


abordare a problemei? Există și alte alternative de abordare?

➢Cât de complexă poate fi construită o problemă?

➢Este înțeleasă structura cauzală a problemei?

➢Pot fi cunoscute toate consecințele problemei?


DEFINIREA PROBLEMELOR PUBLICE
Pentru a defini problema, analistul de PP trebuie să țină cont de
următorii factori:

➢Actori: care sunt persoanele, grupurile preocupate d acea problemă?

➢Motivațiile: Ce vor ei? Care sunt motivele, nevoile, speranțele,


obiectivele celor implicați? Ce trebuie de făcut pentru a-i satisface?

➢Opiniile: ce crede despre acea problemă fiecare actor? Care sunt


pozițiile și valorile lor? Ce mijloace și scopuri vor accepta ei?

➢Resursele: ce resurse ale actorilor pot fi folosite pentru a obține ce


doresc ei?

➢Localizarea: unde se vor lua deciziile? De către cine? Când? Uneori


deciziile se iau în mai multe locuri….
elementele unei propuneri de politici
Elementele unei La ce întrebări răspunde
propuneri de politici
Care sînt cauzele situației curente?
Cum afectează problema?
Problema Care sînt argumentele care susțin această interpretare?

De ce trebuie să acționăm?
Care sînt soluțiile posibile pentru problemă?
Care e cea mai bună soluție în actualul context?
Soluțiile și
De ce alegem o opțiune și nu alta?
Opțiunile de politici
Ce trebuie și ce nu trebuie făcut?
Ce trebuie făcut pentru aplicarea soluției alese?
Cine va face?
Punerea în aplicare Cînd va face?

Cum trebuie de făcut?


ce este o problemă? cum o formulăm?

➢ Exprimă o îngrijorare;
➢ Arată pe cine afectează;
➢ Ce afectează (statistică);
➢ Cînd și unde se întîmplă (arealul geografic);
➢ Formulată concis și exact;
➢ Nu conţine soluţii și cauze;

Problema nu poate fi definită ca lipsa sau


necesitatea unei intervenții
arborele problemei
Lucru în grup:

Studiu de caz: Reforma rurală

Construiți arborele problemei

Identificați și formulați problema reformei rurale

Timp: 15. min.


ETAPA FORMULĂRII POLITICILOR PUBLICE

Formularea politicilor este rezultatul unui proces în care cei


implicați sunt supuși unor constrângeri multiple.

Ele sunt de două mari tipuri:

➢Cele care se referă la natura problemei pentru soluționarea


căruia se formulează politici;

➢Cele care privesc actorii și mecanismele


instituționale/neinstituționale de formulare a politicilor,
contextul politicii;

➢Sunt probleme bine/mediu/slab structurate,


STABILIREA CRITERIILOR ÎN
ELABORAREA POLITICILOR PUBLICE
Sarcina analistului de politici este de a propune politici de soluționare a
unei probleme, precum și instrumente de formulare și de selectare a
acestora. Pentru aceasta el trebuie să selecteze criteriile care vor fi
folosite în acest sens.

➢ Criteriile de alegere reprezintă mecanisme de a evalua comparativ


politicile publice propuse ca soluții pentru o problemă.

➢ Nu se pot folosi aceleași criterii pentru a aborda orice problemă: de


fiecare dată criteriile propuse au surse diferite și justificări
proprii.
STABILIREA CRITERIILOR ÎN
ELABORAREA POLITICILOR PUBLICE
Sursele criteriilor pot fi:

➢ Principala sursă sunt cerințele impuse de instituția care elaborează propunerea


de politici;

➢ O altă sursă și un mecanism de justificare este curentul/doctrina politică, care


explică mijloacele și valorile promovate de cei care formulează politicile;

➢ O sursă sunt politicile/alternativele deja formulate care pot cere reformularea


politicilor de soluționare a problemei;

➢ Criteriile sugerate de specialiști este o sursă importantă. De ex. politicile de


sănătate sunt criteriile economiștilor, juriștilor, sociologilor, managerilor din
sănătate publică, etc.

➢ Criteriile etice care au ca sursă pozițiile, valorile, credințele, voința factorilor


de decizie;
tehnici și metode de creare a
politicilor publice
➢ Persoanele creative;
➢ Transferul de politici;
➢ Progresul tehnico-informațional;
➢ Brainstormingul;
➢ Analiza SWOFT;
➢ Metoda celor 5W;
➢ Arborele problemei;
➢ Analiza cost-beneficiu;
➢ Metoda de Pilotare
TRANSFERUL DE POLITICI PUBLICE

Transferul de politici este procesul prin care cunoștințele despre


politici, structurile administrative, instituțiile și ideile dintr-un cadru
politico-administrativ sunt folosite pentru dezvoltarea politicilor,
structurilor administrative, instituțiilor și ideilor altui cadru politico-
administrativ. (Dolowits D.P, Marsh D., 2000)

Principale motive ale transferului de politici:

➢ Procesul de globalizare;

➢ Dezvoltarea comunicațiilor;

➢ Existența organizațiilor internaționale, de ex. eurpenizarea


TRANSFERUL DE POLITICI PUBLICE
Transferul de politici poate fi analizat pe următoarele coordonate:

➢ Care este motivația transferului? (presiuni, cereri, etc.)

➢ Cine este implicat în transfer? (instituții, persoane)

➢ Ce este transferat? (instrumente, obiective, practici)

➢ De unde se face transferul?

➢ În ce grad se face transferul? Există 5 modalități:

• Copieree – adoptarea intactă a politicilor deja aplicate în altă parte

• Emulație – adoptarea cu unele ajustări după caz unei politici deja


aplicate
TRANSFERUL DE POLITICI PUBLICE

• Hibridizare – combinarea elementelor din politici care sunt aplicate


în mai multe locuri

• Sinteză – combinarea unor elemente familiare din politici aplicate


în mai multe locuri

• Inspirație – programele aplicate în alte părți sunt stimulente


intelectuale pentru elaborarea unei politici noi fără analog în altă
parte

➢ Ce constrângeri trebuie să îndeplinească transferul?

➢ Cum poate să eșueze transferul?


TRANSFERUL DE POLITICI PUBLICE

Transferul de politici nu se face automat ci în etape.

➢ I etapă - examinarea politicilor/programelor altor instituții


publice;

➢ II etapă – crearea unei politici/program nou;

➢ III etapă – evaluarea prospectivă presupune comparații


între politicile aplicate. De ex: politicile promovate în UE
Întrebări???

mulțumesc pentru atenție și răbdare


!!!