Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._____
din____________

pentru aprobarea Sesizării privind inițierea procedurii disciplinare în privința


unui judecător ai Curții Constituționale

În temeiul art. 84 alin. (1) din Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502/1995
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53–54, art. 597) cu modificările
ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă și se prezintă Curții Constituționale spre examinare Sesizarea privind


inițierea procedurii disciplinare în privința judecătorului Curții Constituționale dl
Nicolae Roșca.

PRIM-MINISTRU
Contrasemnează:
Ministrul Justiţiei
Sesizare

În fapt, la 23 aprilie anul curent, a fost adoptat în două lecturi proiectul de


lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Federației Ruse și cel al
Republicii Moldova privind acordarea unui împrumut financiar de stat în valoare
de 200 de milioane de euro cu votul deputaților fracțiunilor Partidului Socialiștilor
din Republica Moldova (PSRM) și Partidului Democrat din Moldova (PDM).
În acest sens, deputații din Parlamentul Republicii Moldova, Serghei Sîrbu,
Sergiu Litvinenco și Dinu Plîngău au depus sesizări la Curtea Constituțională prin
care au solicitat declararea neconstituțională a Acordului între Guvernul
Republicii Moldova și cel al Federației Ruse privind acordarea Republicii
Moldova a unui împrumut financiar de stat.
La 23 aprilie 2020, Curtea Constituțională a admis cererea depusă de
deputatul Grupului parlamentar „Pro Moldova” Serghei Sîrbu, privind
suspendarea acțiunii actelor contestate și a suspendat acțiunea, inclusiv procedura
de intrare în vigoare, a Legii nr. 57 din 23 aprilie 2020 pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova privind
acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat, până
la examinarea în fond a sesizării.
Curtea Constituțională a numit spre examinare sesizările menționate supra
pentru data de 7 mai 2020. În cadrul ședinței Curții Constituționale, la etapa
prezentării argumentelor de către unul din reprezentanții Guvernului, dl Fadei
Nagacevschi, judecătorul Nicolae Roșca i-a dat o replică dlui Nagacevschi în
timpul prezentării argumentelor.
Judecătorul Curții Constituționale, dl Nicolae Roșca a replicat următoarele:
„Noi nu am murit nici după dispariția unui miliard din bugetul de stat și nu
vom muri nici după aceste 200 de milioane”
(https://www.youtube.com/watch?v=HN-VrNbVh9Y ).
La etapa cuvântului de încheiere, reprezentantul Parlamentului, dl Vasile
Bolea a declarat recuzare judecătorului Nicolae Roșca, însă Preşedintele Curţii
Constituţionale, dna Domnica Manole a refuzat să pună în discuție declaraţia de
recuzare înaintată, argumentând ca la etapa respectivă nu se permit demersuri.
Totodată doamna Manole a solicitat să-i fie închis microfonul domnului Vasile
Bolea, pentru ca acesta să nu poată prezenta recuzarea.
Ulterior, judecătorii Curții Constituționale au emis o hotărîre prin care au
admis sesizările depuse.
Este de notat faptul că, potrivit art. 27 al. 1 lit. b) judecătorul Curţii
Constituţionale nu poate participa la examinarea cauzei şi urmează să fie recuzat
dacă, şi-a expus în public părerea despre constituţionalitatea actului contestat.
Totodată, conform art. 27 al. 4 al Codului jurisdicţiei constituţionale nr. 502/1995,
„Declaraţia de recuzare poate fi făcută şi mai tîrziu, dacă partea a aflat, pe
parcursul examinării cauzei, că există motive de recuzare”.

2
În acest sens, potrivit articolului 17 lit. e) al Legii nr. 317/1994 cu privire
la Curtea Constituțională, judecătorul Curții Constituționale este obligat: „e) să
nu permită folosirea funcţiei sale în scop de propagandă de orice fel”.
Dicționarul explicativ al limbii române (DEX), definește inter
alia cuvântul „propagandă” ca fiind „Acțiune organizată de răspândire în mase a
unor idei care prezintă și susțin un partid politic, o teorie, o concepție etc., cu
scopul de a le face cunoscute și acceptate, de a câștiga adepți”.
Accentuăm, că printre funcţiile Curţii Constituţionale este și cea de arbitru
în soluţionarea conflictelor politice, precum și funcţia sa de conciliator și garant
al vieţii politice și stabilităţii în societate și în stat, pentru că la baza fiecărui litigiu
constituţional se află o problemă politică.
În acest context, considerăm că judecătorul Curții Constituționale, dl
Nicolae Roșca în cadrul ședinței din 8 mai 2020, a trebuit să se abţină de la orice
comentariu în legătură cu o cauză aflată în curs de judecare, nu a avut voie să
manifeste, prin cuvinte sau atitudine, părtinire sau prejudecată, din motive
nerelevante, ori să își permită folosirea funcției sale pentru a răspândi idei care
prezintă și/sau susțin o teorie sau o concepție cu scopul de a le face cunoscute și
acceptate.
În acest sens, afirmația făcută de dl N. Roșca este una inadmisibilă pentru
statutul și funcția de judecător al Curții Constituționale, aducînd atingere gravă
imaginii Curții Constituționale și din considerentele menționate,
solicităm:
inițierea procedurii disciplinare în privința judecătorului Curţii Constituţionale a
Republicii Moldova dlui Nicolae Roșca prin prisma prevederilor art. 83 și art. 84
din Cod jurisdicţiei constituţionale al Republicii Moldova.