Sunteți pe pagina 1din 13

Data: 21.10.

2016
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială ,,Regina Maria” Arad
Clasa: I A
Profesor pentru învățământul primar: Antoneac Mariana
Propunător : Cocis Georgiana
Unitatea tematică : În satul bunicilor
Aria curriculară: Arte și Tehnologii
Subtema: “Coșul cu fructe de toamnă ” – colaj
Disciplina: Arte vizuale şi abilităţi practice
Forma de realizare: activitate integrată
Discipline integrate: Comunicare în limba română
Muzică și mișcare
Dezvoltare personală
Competențe specifice:
Comunicare în limba română
1.1. Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare,rostit clar și rar
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale,în contexte de comunicare cunoscute
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte ,în situații de comunicare uzuală
2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute ,manifestând interesul pentru comunicare

Muzică și mișcare
1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător și din natură,cu durate,intensități și viteză de succesiune contrastante
1.2. Diferențierea sunetelor cântate vocal sau instrumental
2.1. Cântarea individuală sau în grup,asociind mișcarea sugerată de text și de ritm
Dezvoltare personală
1.1. Prezentarea unor trăsături personale în contexte variate
3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple in contexte variate

Arte vizuale și abilități practice:


2.5. Exprimarea utilității obiectelor realizate prin efort propriu;
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile.

Obiective operaţionale:
O1: să identifice corect formula de salut;
O2: să identifice,cu ajutorul propunătoarei, data zilei și starea vremii utilizând calendarul naturii;
O3: să cânte cântecul ,,A,a,a acum e toamnă da!”,cu ajutorul învâțătoarei;
O4: să dezlege ghicitorile enunțate de învâțătoare pe baza propriilor cunoștințe;
O5: să recite poezia ,,Toamna” cu ajutorul învățătoarei;
O6: să identifice materialele de lucru primite pe bănci;
O7: să expună etapele realizării colajului pe baza planşei model prezentată;
O8: să utilizeze corespunzător mijloacele și materialele didactice;
O9: să aprecieze calitatea produsului final în funcţie de criteriile specificate;
O10: să participare activ la evaluarea lucrǎrilor;
Strategii didactice:
 Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, audiţia, demonstraţia, munca independentă, turul galeriei.
 Material didactic: hârtie xerox color, lipici, foarfece, culori, carioci, coșul, frunzulițele și fructele șablon, lap-top, videoproiector,
recompense, flipchart, diplome.
 Forme de organizare: frontal, individual.
Resurse de timp: 35 minute + 15 minute
Resurse umane :23 elevi.
Bibliografie:
-MECTS- „Programa pentru disciplinele Dezvoltare personală, Muzică și mișcare și Arte vizuale și abilități practice, aprobată prin ordinul
ministrului nr. 3418/19.03.2013”, București, 2013.
Obiective Activități de Demersul didactic Strategii didactice
Operaționale învățare Formă de Metode și Mijloace Evaluare
organizare procedee de înv.
O1-să identifice corect -exerciții de Activitatea începe cu salutul, completarea frontală conversația Calendarul obsevare
formula de salut salut calendarului naturii. Elevii vor raspunde la exerciţiul naturii sistematică
O2-să identifice,cu următoarele întrebări: Jetoane
ajutorul învățătoare -exerciții de Ce zi este astăzi? aprecierea
data zilei și starea identificare a Care este data zilei? verbală
vremii utilizând coordonatelor de În ce anotimp suntem?
calendarul naturii timp Care sunt lunile anotimpului toamna?
-exerciții de Un elev este solicitat pentru a fi prezentator
formulare de meteo al zilei.Acesta prezintă în fața clasei starea
propoziții- vremii.
răspuns la
întrebări
O3-să cânte -exerciții de Le voi pune să vizioneze un videoclip cu cântecul frontală audiţia Lap-top, observarea
cântecul ,,A,a,a acum receptare a unui despre toamnă ,,A,a,a acum e toamnă da!” videoproiec sistematică
e toamnă da!”,cu mesaj transmis www.youtube.com/watch?v=MsKVEJc6JkQ tor,
ajutorul învâțătoarei prin mijloace (Anexa 1) videoclip aprecierea
audio-video pe Internet verbală
O4-să dezlege -exerciții de conversaţia pentru
ghicitorile enunțate de dezlegare a unor Urmează enunțarea unor ghicitori, cu caracter răspunsurile
învâțătoare pe baza ghicitori specific anotimpului toamna, despre fructele elevilor la
propriilor cunoștințe toamnei.(anexa 2) ghicitori
O5-să recite -exerciții de Învățătoarea le recită singură poezia ,,Toamna” frontală
poezia ,,Toamna” cu recitare de (Anexa 3) apoi le solicită și elevilor să recite lipici,
ajutorul învățătoarei poezi,dicție împreună cu ea această poezie.Apoi solicită un frontală șabloane,
elev care dorește să recite singur carton
poezia,sprijinindu-l. colorat,
Astăzi, la ora de Arte vizuale și abilităţi practice, explicaţia carioci,
vom realiza un colaj cu titlul „Coșul cu fructe de conversaţia foarfece
toamnă”. Până la sfârşitul orei veţi reuşi să
decupați coșul, fructele şi să le lipiți pe
carton.Astfel veți realiza un tablou închinat zânei
Toamna.

O6-să identifice Elevii vor identifica materialele de lucru primite demonstraţia planșa
materialelede lucru pe bănci (lipici, șablonul coșului, a fructelor, a model
primite pe banci frunzulițelor pe care le vor decupa, lipici, explicaţia
foarfece, carton colorat, carioci).

Le voi prezenta elevilor lucrarea model realizată


O7- să expună etapele prin diferite tehnici de lucru (conturare, decupare, muncă aprecieri
realizării colajului pe asamblare şi lipire);-tehnica de lucru și ...explic, individual independentă verbale
baza planşei model demonstrez modul de lucru.
prezentată; După explicarea modului de lucru de către mine,
un elev va repeta etapele obţinerii colajului;
Fiecare elev va urmări etapele de lucru
prezentate de către mine și le va respecta pentru
O8- să utilizeze asamblarea corectă şi obţinerea unei lucrări reuşite
corespunzător (corectă şi estetică ).
mijloacele și Elevii vor lucra pe un fond muzical adecvat
materialele didactice (Cântece de toamnă pentru copii)
Criteriile pe care le vor avea în vedere sunt:
O9: să aprecieze - gradul de finalizare al lucrării;
calitatea produsului - decuparea corectă a coșulețului și a fructelor;
final în funcţie de - lipirea frunzelor pe marginea tabloului;
criteriile specificate; - originalitatea lucrării.
Voi urmări executarea lucrării, ajutând elevii
care au nevoie, dând indicaţii individuale
O10: să participare suplimentare, făcând observaţii.
Toate lucrările vor fi expuse în faţa clasei.
activ la evaluarea
Fiecare elev va primi câte o bulină roşie, după
lucrǎrilor evaluarea
care vor merge şi o vor ataşa celei mai frumoase
turul galeriei lucrării
lucrări.
Lucrările lor vor fi expuse, elevii primind câte
o diplomă pentru reușita lucrării.(Anexa 4) diplomă
Se formuleazǎ concluzii şi aprecieri cu privire
la modul cum au lucrat, la ordinea şi disciplina în
timpul orei.Se acordă calificative și recompense.
conversația
Activitatea se încheie cu o scurtă conversație
despre cum trebuie să consumăm fructele și ce recompense
importanță au ele pentru corpul uman..

ETAPELE DE LUCRU
1. SE DECUPEAZǍ FRUNZULIŢELE ŞI SE LIPESC PE PLANŞǍ DE JUR
ÎMPREJUR, FORMÂND UN CHENAR;

2. SE DECUPEAZǍ ŞI SE LIPEŞTE COŞULEȚUL, AVÂNDU-SE GRIJǍ LA


POZIŢIONAREA ACESTUIA;

3.SE DECUPEAZǍ ŞI SE LIPESC FRUCTELE.


Anexa 1

A a a, acum e toamna da!

A, a, a acum e toamnă da.


Frunza-n codru-ngălbeneşte,
Iarba-n câmp se vestejeşte,
A, a, a acum e toamnă da.

E, e, e plăcută vreme e.
Mere, prune, nuci şi pere
Noi avem după plăcere.
E, e, e plăcută vreme e. 

I, i, i veniţi copii la vii.


Strugurele must se face 
Şi nouă mustul ne place,
I, i, i veniţi copii la vii.

O, o, o se duc cocorii-n stol.


Se duc cuci şi rîndunele
Şi ne pare rău de ele,
O, o, o se duc cocorii-n stol.
Anexa 2
Anotimpul frunzelor uscate
Lăzilor cu roade încărcate. De culoare aurie
Anotimpu-n care noaptea crește E al toamnei fruct
Și în care vremea se răcește. Acrișor și cu mult puf
(toamna) Sigur știţi, e un…
(gutui)
Iarba o ofilește,
Vântul îl pornește,
Frunza vestejește, Să vă spun o ghicitoare
Ploaia o pornește. Despre ceva de mâncare
(toamna)
Crude sau puse la fiert
Au plecat spre țări cu soare Se consumă ca desert
Păsările călătoare, Le dorește orișicine
Căci la noi e frig și plouă. Că-s pline de vitamine!
Vântul bate cu putere (fructele)
Frunzele-au cazut și ele.
În cămară adunate
Stau la sfat fructele coapte Mică, mov, ovală,
Nu este greu de ghicit Dulce-acrișoară,
Ce anotimp a sosit ? Pentru gem e foarte bună
(toamna)
Sigur știţi, este o
Miezul e doar de mâncat, (pruna)

Coaja e de aruncat,
Și în sac se pot păstra,
Sparte doar se pot mânca.
(nuca)

Este dulce-acrișor,
Roșu, verde, gălbior,
In poveste-i otrăvit,
Ghicește fructul oprit!
(marul)
Cu bobite aurii
Cu bobite rubinii
Tare-s buni și aromați
Și-n must dulce transformați.

(Strugurele)
Anexa 3

TOAMNA
Demostene Botez

Toţi acei ce-ntreaga vară


Au muncit din zori în seară,
Toamna, au roade bogate,
Au şi fructe şi bucate.

Mere, pere în panere,


Prune bune şi alune,
Şi gutui amărui,
Cu puf galben ca de pui.
Şi tot felul de legume,
De nu le mai ştii pe nume
DIPLOMǍ

Se acordǎ elevului/elevei…………………………………………………………………….,

de la Şcoala Gimnazială ,,Regina Maria” Arad ,clasa I A,

pentru realizarea lucrǎrii “Coşul cu fructe de toamnǎ”.

S-ar putea să vă placă și